Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Delectus veterum carminum arabicorum; .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| CLEVELAND 
PUBUC LIBRARY 

JOHN G. WHITE COLLECTION 
REFERENCE DEPARTMENT 
0LL persons are entitled to the ben- 
efits of the Library unles« debarred 
by transgressing Uie rules. Perfect 
qyiet must be maintained. No use of 
b^oks will be allowed to persons with 
unclean hands; neither will it be permitted 
to handle books roughly. 

Any injury, mutilatioii» or def acement of books 
or otiber property of the Library, i« a violation of 
the following statute of the State of Ohio: 

** Section 6863. Whoerer maliciously destrerys 
or injures any property not his own, shall, if the 
ralue of the thing dettroyed, or the injury done, 
is one hundred dollars or more, be imprisoned in 
tfie penitentiary not more than seren years, or 
less man one year, or, if the ralue is less than mat 
sum, be IRned not more than fire hundred dollars 
or imprisoned not more than thirty days, or both." C. P. L. Form 1218-Main. Im. 12-10. PORTA 

LmGUARUM OEIENTALIUM INCHOAVIT 

J. H. PETERMANN 

CONTINUAVIT 

HERM. L. STRACK. ELEMBNTA LINGUARUM 

HEBBAICAE, PHOENICIAE, BIBLICO-AEAMAICAE, TARGUMIOAE, 

TALMUDICAE, 8AMARITANAE, SYRIACAE, ARABICAE, 

AETHIOPICAE, ASSYRIACAE, AEGYPTIACAE, COPTICAE, 

ARMENIACAE, PERSICAE, TURCICAE, ALIABUM 

STUDnS ACADBMICI8 ACCOMMODAVBRUNT 

J. H. PETERMANN, H. L. STRACK, E. NESTLE, A. SOCIN, 

F. PRAET0RIU8, AD. MERX, AUG. MUELLER, FRIEDR. 

DELITZSCH, C. 8ALEMANN, V. SHUKOVSKI, 

TH. NOELDEKE, G. STEINDORFF, G. JACOB, 

G. DALMAN, alii. PAR8 XHL 
DELECTUS VETERUM CARMINUM ARABICORUM 

BDIDEBUNT 
TH. NOELDEKE et A. MUELLER. BERLIN, 

H. REUTHER'S VERLAGSBUCHHANDLUNG. 

LONDON, XBW YORK, 

WILLIAMS & NORGATB B. WESTERMANN & Co. 

14, HBNBUTTA 8TBBBT, 838, BROADWAY. COVBNT OABDBN. 1890. DELECTUS 

VETERUM CARMINUM 
ARABICORUM CARMINA SELmiT ET EDIDIT 
TH>^OELDEKE 

GLOSSARITJII COXPECIT 
A. MUEia^; : • BEROLINI, 
H. REUTHER-S VERLAG8BUCHHANDLUNG. 

LONDON, HBWYORK 

W1LLIAM8 A NOEftATG B. WBBTBEHAHH • ■ • • •//& itech^.}pL^ck (taa^dettlhfiffieizung in andere 

: : ; : Spracken, vorhekalten. » • »•«. ^,»- • • • • 

' r - ^ - • FEili |$j| »< » » ■. UM' C\.*^.tX-^- 
PIAE MEMORIAE HENRICI THORBECKE SACRUM. Praefatio. 

Qui regulis grammaticis satis imbuti librorum pedestri 
oratione scriptorum lectione aliquid in lingua arabica pro- 
fecerunt, ut Arabum sentiendi et dicendi rationem accuratius 
cognoscant, ad carmina legenda debent accedere. Quum vero 
universae. Arabum poesis non modo origo sed etiam norma 
atque exemplar sint carmina, quae veteres ante Islamum et 
priore Islami aetate fecerunt, eorum studium summam illis 
praebere utilitatem vix est qui neget. At jam philologi Arabes 
ex immensa carminum antiquorum multitudine complures varii 
generis /^i/o-To.ua^e^aj coUegerunt, ex quibus eminet ea, cui 
nomen est Hamasae, composita ab Abu Tammam, qui ipse 
erat poeta clarissimus. Quem librum ejusque commentarium, 
a Tebrizio confectum, multiplici doctrina abundantem, ut 
diligenter legat et relegat, unicuique horum studiorum cupido 
summopere commendandum est. Sed quum hic liber, quem 
Freytag edidit, non parvi sit pretii et multa contineat in- 
tellectu difficiliora, desiderabatur libellus occidentis incolis 
accommodatus, qui tironum quasi palaestra foret. Quae quum 
ita sint, viro doctissimo H. Strack roganti, licet non sine 
cunctatione, obtemperans, hunc delectum conficere decrevi, 
postquam amici Augusti Mueller auxilium mihi praesto esse 
cognovi, qui glossarii conscribendi curam suscipere vellet. 
Nam veterum carminum arabicorum difficultas maxime in 
singularum vocum significatione posita, ut ita dicam, „lexicalis" VIII Praefatio. 

est, ita ut hujusmodi libellus glossario destitutus paene in- 
utilis sit, quum boni glossarii ope etiam carmina, in quibus 
vel docto multa obscura sunt, perspicua fiant. Quod eos 
quoque, qui hoc libro utentur, experturos esse spero. Neque 
vero infitias eo, juvenes, qui nondum poetas arabicos quodam- 
modo cognoverint, in his carminibus legendis magistro vix 
posse carere. 

Hoc libro edendo me non viris doctis, sed tirouibus 
consuluisse expressis verbis praedico. Quare multa aliter in- 
stitui, ac si criticam carminum editionem coufecissem. Itaque 
quum poetarum fragmenta e variis libris in occidente vel in 
oriente impressis, multo pauciora e codicibus manu scriptis 
colligerem, nec omnes locos investigare studui, ubi singula 
vel tota vel ex parte invenirentur, nec omnes locos, quos novi, 
indicavi. Lectionum varietatem paucis tantum locis comme- 
moravi. Yocabula corrupta tacite emendavi. Quin nonnun- 
quam ausus sum, e diversis ejusdem carmiuis exemplis, in 
compluribus libris exstantibus, ixXexjixcbg novam formam effin- 
gere, id quod severis artis criticae legibus vix est consenta- 
neum. In solo ultimo capite, quod poemata integra vel lon- 
giores certe poematum partes continet, singulam tantum 
traditionem accurate secutus sum. Quod caput iis destinatum 
est, qui jam majores in his litteris fecerint progressus. 

Omnes versus vocalium notis ceterisque legendi signis 

instruxi, exceptis vocibus ^, ^, <^i, ,J 1 (articulo) et iis sylla- 

bis, quibus est longa vocalis simplex, littera productionis ex- 
pressa ut U (non U vel u), Li^^ (non i-^^^ vel i^y^); 

Jyo (non Jyo vel Jjiu); sed scripsi ^, cJy^\ ^/^. 
Quod, ut fere fit, inter imprimendum nonnullae hujusmodi notae 
(necnon interdum puncta consonantium diacritica) perdita sunt, Praefatio. ix 

eo legentibus vix uUa difficultas afferetur. Syllabas, quas una 
vel altera vocali pronuntiare licet, plerumque singulis tantum 
notis affeci. In hac re et aliis minimi momenti me non sem- 
per mihi constitisse concedo neque me hujus peccati graviter 
poenitet. 

In illis signis ponendis grammaticorum et lexicographo- 
rum auctoritatem secutus sum. Nam etsi pauca quaedam de 
veterum Arabum dialectis scimus, tamen fieri non potest, ut 
singulorum poetarum pronuntiationem dialecticam restituamus. 
Quod qui suo judicio fretus tentaret, linguam e variis elemen- 
tis pessime mixtam efficeret, quae nunquam exstitit et quae 
vel nova Homeri forma, dialecto Aeolicae, ut opinantur, red- 
dita multo magis esset improbanda. Quae quum ita sint, apud 
me quoque poetae omnium tribuum eodem modo loquuntur, 
qui quidem in grammaticorum scholis traditus et certe arabicus 
est. — Ceterum me hic illic falsam vocalis notam posuisse con- 
fiteor, sed haec menda, a Muellero notata, omnia in tabula 
ab eo composita correcta esse putaverim. 

E magna, quae etiam nunc exstat, copia operum prisco- 
rum poetarum pauca tantum eligere mihi licuit. Praetuli 
carmina vel potius carminum fragmenta, quae non nimis forent 
difficilia, quae Arabum mentem et mores bene exprimerent, 
quae lepida vel bella vel adeo pulchra essent. Praeterea id 
egi, ut legentium animos ad historiae studium impellerem, 
quam a multis, qui sese Arabistas vocant, negligi valde dolen- 
dum est. Ideo compluria dedi carmina Prophetae et Musli- 
morum res gestas illustrantia. Ita etiam poetis latronibus et 
zelotis nonnihil spatii concessi. 

Omnes versus, quos hic edidi, ab iis poetis prodiisse, 
quibus ascribuntur, minime contendo. Sed omnes sunt antiqui 
et vere arabici. Carmina, quibus agitur de morte Kulaibi X Praefatio. 

et de bello inde nato (pg. 39 sqq.), vix esse possunt saeculi 
sexti ineuntis, quo tempore hae res gestae sunt, sed tamen 
sunt antiqua, inter ipsos Wailitas confecta ante Islamum: nam 
etiam narrationes, quae ipsae paulo posterioris aevi sunt quam 
carmina iis inserta, Muslimorum victoriis anteriores sunt. Sed 
carmen, quod legitur in pagina 65 sq., ipso Prophetae tempore 
ab acri ejus adversario factum esse, pro certo habeo, quan- 
quam Ibn Hisham de eo dubitat: talia enim homo Muslimus 
nunquam proferre potuit. Quapropter etiam carmen praece- 
dens, cui illo respondetur, ejusdem temporis esse non video 
qui negari possit. 

Carmina propono et aetatis anteislamicae et ejus, quae 
finitur deleto Omaijadarum regno, qua quidem priscae poesis 
rationem diligenter servatam esse constat. Perpauca dedi paulo 
posteriora; e quibus est elegia illa pulcherrima (pg. 92 sqq.), 
quae quamvis Haruno regnante composita tamen veterum 
Scenitaram carminibus est simillima. 

Capita, in quae libellum distribui, non ita constituta esse 
volui, ut ea, quae uno continerentur, plane ab iis diversa 
essent, quae in alio exhibui. Tale enim consilium perfici non 
posse jam inde intelligitur, quod in omni integro carmine 
Arabico variae res tractabantur ; quo etiam factum est, ut 
fragmenta quoque in hoc libro edita non semper unius tantum 
sint argumenti. Elegiae (Cj\y«) quanquam in compluribus 

capitibus inveniuntur, tamen doleo, quod separatum elegiarum 
caput componere neglexi. 

Quum librum in eorum usum confecerim, qui non prima 
tantum linguae elementa calleant, in annotationibus non praestan- 
tissimum Socini opusculum citavi, sed majores libros grammati- 
cos, germanicum Augusti M u e 1 1 e r , anglicum Guilielmi W r i g h t , 
quorum uterque prodiit ex eo, quem scripsit C. P. Caspari, Praefatio. xi 

Metra singulorum carminum consulto non significavi. 
Quicunque enim litteris arabicis operam dat, metra arabica, 
simplicia nempe et perspicua, Horatianis non difficiliora, ac- 
curate menti imprimat necesse est. Sed in tironum usum 
librum brevi artis metricae conspectu auxi. 

Consonantes linguae arabicae latinis exprimens punctis, 
quae dicuntur, diacriticis, quantum fieri potuit, abstinui. z 


est 


ff 


%% 

^ 


>» 


Q 
»» 


th 


> 


)) 


dh 


% 


j» 


sh 


• 

c 


ii 


ch 


t 


»> 


gh 


uP 


)) 


s 

• 


• 


11 


d 

• 


I> 


«1 


t i> 11 t " 

Magno mihi auxilio erat Aug. Mueller, qui omnia mea, 
antequam imprimerentur, examinavit et in plagulis corrigendis 
me adjuvit. Ita ego quoque et glossarium ab ejus manu 
scriptum diligenter perlegi et in plagulas corrigendas operam 
contuli. Monendus tamen lector, utrumque nostrum ei, quam 
administrandam susceperat, provinciae proprio Marte consu- 
luisse; mendorum, quae intra alterius fines ofFendere possint, 
culpa alter liberandus. 

Latina lingua usi sumus inviti. Sed quum sine dubio 
multi ex adolescentibus, quibus hunc librum utilem fore spe- 
ramus, nostrae linguae nondum satis periti sint, aut duas vel 
potius tres editiones fieri aut nos in liugua latina acquiescere XII Praefatio. 

oportuit. Magis autem studuimus, ut ab omnibus intelligere- 
mur, quam ut Ciceronis aemulis placeremus. Nonnulla pru- 
dens barbare scripsi; sic nomina arabica plemmque non 
declinavi, sed, ut obscuritatem evitarem, nonnunquam termina- 
tiones i, o, um addidi ut Zaid, Zaidi (gen.); Abu Bekr, 
Abu Bekrum (acc). 

Compendiis scribendi his utor: 
Agh. est Kitab araghani (editio Bulaqensis). 
Ham. est Hamasa (ed. Freytag). 

His. est Ibn Hishami Yita Prophetae (ed. Wiistenfeld). 
Jaq. est Jaquti Lexicon geographicum (ed. Wiistenfeld). 
Ibn Qot. est Ibn Qotaibae liber de poetis (codex Beroli- 

nensis). 
Iqd est aTIqd alfarid, liber compositus ab Ibn *Abd 

E-abbih (ed. posterior Qahirensis anni Heg. 1302). 
Kam. est Mubarradi Kamil (ed. Wright). 
Tab. est Tabarii chronicon (editio Lugdunensis). 

Per Wright significo posteriorem ejus grammaticae 
editionem, per Caspari quintam editionem, ab Aug. Mueller 
confectam. Hunc librum plerumque sola nota § . . . exprimo. 

Scripsi Argentorati 

mense Julio anni MDCCCXC. 

Th. Noeldeke. Pauca tantum iis, quae exposuit operis socius, addenda 
mihi videntur, monituro imprimis lectores, summam in com- 
ponendo Glossario legem mihi fuisse brevitatem cum perspi- 
cuitate conjunctam, ne vel libelli artem typotheticam admoduni 
exercentis pretium nimis augeretur vel obscuritate minueretur 
utilitas. Bationes, quibus usus duplici munere fuiigi conatus Praefatio. xiii 

sim, Glossarii initio significavi; addendum tamen, me nomina 
propria et infinitivos appellativorum vices explentes multo 
saepius commemoraturum fuisse, si scribendi compendiis a me 
adhibitis et typothetica, quam praescripsi, dispositione Glossa- 
rium infra similes, ac tenent ipsa carmina, fines contineri posse 
credidissem. Sed hinc neminem incommodo afiFectum iri spero, 
dummodo ea, sine qua poetas arabicos adire nefas est, cura 
atque acie in considerandis carminimi verbis uti velit. 

Tacere nolo, Glossarium ab homine poetarum arabicomm 
consuetudine per longum temporis spatium fere alieno confici 
non potuisse, si unum diem me defecisset Noeldekii peritia 
sive humanitas. Sexcenties ego, quae ille exposuit vel monuit. 
in vestigio sequi coactus siun. Tantum autem afuit, ut vir 
amicissimus, quae ipsi constarent, mihi quoque probanda esse 
judicaret, ut contra plus semel moneret, ne suum meo ipsius 
judicio anteponerem. Unde factum est, ut una praecipue res 
non plane ea, quam malebat, ratione sit a me ordinata. Magis 
quam illi necnon, ut vereor, aliis placebit, doctis Arabibus 
me praebui dicto audientem; verebar ab iis recedere, quae 
Lane thesauro suo incomparabili indidit. Non est, quod 
eorum erroris participem me esse suspiceris, qui Laneum ad- 
hibere opinantur, quum Arabem a Laneo anglice redditum 
citant. Attamen in libello tironum usui destinato quam raris- 
sime Arabibus ipsis adversandum esse putavi : ne igitur mireris 

e. g. vocem J^\ sub radice J\^ occurrere, alia id genus. 
Magistri erit tironem praemonere contra Arabes, quorum pla- 
cita contemnere nemini fas est, quin ea probe noverit. Non 
desunt tamen voces, in quibus explicandis ut aliam sequerer 
rationem Noeldeke mihi persuasit; ubi siquis videbit opinio- 
nem Lanei auctoribus improbatam proferri, id non per negle- 
gentiam sed consulto fieri sciat. XIV Praefatio. 

Sine detrimento nulla utilitas. Dum per litteras dispu- 
tamus de singulis, progrediebatur libri impressio, quam ad 
kalendas graecas relegare minime licuit; et in plagulis corri- 
gendis, ubi continuo ad quaestiones lexicographicas et alia, 
quae versuum sententiam affectabant, convertebatur animus, 
menda typographica, quin etiam nostri ipsorum errores, inter- 
dum nos fugerunt. Ita factimi est, ut amplior justo evaderet 
tabula emendationum, quam proponere debemus. Speramus 
tamen fore ut omnes, qui tabulam illam, antequam libro 
utantur, ei corrigendo probe adhibuerint, difficul- 
tates, quae hic illic oriri possint, nullo negotio superent. 

Scripsi Halis Saxonum 

mense Julio anni MDCCCXC. 

Augustus Mueller. Tabnla. Carmina P» 1 

Gnomica 1 

Amor 5 

Desiderium 24 

Vinum 26 

Heroica 30 

Bellum Basusae 39 

Latrones 48 

Suheim 51 

Satirica et Facetiae 53 

Historia Muhammedis 64 

Historia Islami 74 

Charigitae 88 

Carmina quaedam long^ora 94 

Index poetarum 115 

Glossarium 118 

De re metrica 234 

Addenda et Emendanda 237 \;^ ^\ "k-?. ^>££)\ <il\ c^ Jl^. Jli- jf* '.' -:,.•..?, ^^l Ai^. JiJ.\5 .»^S_*. J;LJ. ^^ \5 5 

^yjT I \ lii^. J;:i 13 je lXlIj\ ^^ •!«(; 
^;^! |ixl^. ^b ijii ,jpJLj ;Lij(^ ^ u^f ^;^\, 'Mit £^. ^\^ >'^9. ., , -^ » ^.^\ f^^ ^U^^ ^ ^53^. <>\5 

^•'^\ ia\ :^5 ii^\ J^i ;xif " Ham. 529 sqq. || 3. O fili B., quum U) sapiens prudentem docere 
eat, audias, quae dico. Q 6. Laudabit bonum, vituperabit malum 
ipitem. II 7. Duo genera sunt aedificationum i. e. factorum itaque 
im famae. || 10. Talio exagitur sicut aes alienum , quamvis retar- 
;ar. || 12. «J-s^, Js3 fit ut faciat; nonnumquam facit. Caspari- 

ller §360 (pg. 184); Wrightpg. 319. || 14. =5Lo ^ySi. 
N31deke, Delectas carminam arabicorum. 1 10 Delectus carminnm arabicorum. 
h^ ^^ r^4 c>^ ^^ ^^^ 4>^-^^ 
^^\ jJ5J\ f\ liXijJ >>J5 ^3> jUi-^ l— < 

^r^jij^ ivj>ij j^ »44^* U^Lo v>j:-i\5 
^55^\ £/\ U.i^. M c;^3i\ ?>^ ;Ij\'; 

\^^\ U^ SJf 4^A La\ btS^\ Jii\^ 

JwAiAj ^\ <^UJ Lm} Lo \llAAi^A ^^JL^wAJoO <^LJL> (Jx^ A-iaUl 

^5> s?^> £^.^ U,^ 3^^ OW>> ^\y^ ^^^ '^i 1. Neutri deus injuriam facit. || 2. Heredibus lateralibus 
obtinget res ejus familiaris (quae in pastum aguntur; i. e. cameli). J 
9. Bellum saepius comparatur bestiae (camelo) mordaci. — „In rerum 
veritate" quum revera de summis bonis certetur. || 10. Qui sine 
mora rem aggreditur, sed cito impatiens fit. 

Ibn Qot. fol. 78. || 18. Sed abeundo , o Fd,tima (Caspari-Muller 
§ 245; Wright 2, 95), demonstras, te mihi recusare quod peto. — 
13 sq. introitus carminis; inter 14 et 15 complures versus desunt. |; 
16. sq. cfr. Matth. 5, 30. — ,,Dextra non manente in ejus societate.'' Delectus carminam arabicoram. 


J 9 J^ ^ ^i^ -^^ * 

<*t^ >o^ Ja — jw-;j — ) \ \^a^ 

^SS\ lij\ f1 CTpT X ^ ;l41 uf ^J3\ '0X 5 
^ ♦• 


5 j^\ U^ ^^^ix^^ ^ aJ^ Uti jJi U,^cui\ j;s, ^yiL 
5\ i^iio ^^\ <35to M jLxA;? *l^^\ (3 ^3iJ\ Ui^^ 

■ a5j\^ ^ ^s ;ijj\^ Ai*p- v\ ^.p 6^ ^ 10 «^ 
L Per te meliora mihi a pejoribus dignoscam. || 5. Hamza 
i post yocalem modo insolito, sed non plene inaudito, restituta, 
hic duae syllabae ab hamza incipientes componantur. 

9 ^ 

qd 1,377 sq. Hariri, Durra 56. \ 8. ^jCJ\, si ita legendum est, 
lella formosissima. — L^Jwc melius ad Ui jJ\ uon expressum 
ad .ftU^^^^ (7) refertur. || 11. sq. >\ in his versibus de- 
rativum: „tum" j^eodem temporis momento jam*'. Oaspari- 
' § 365. II 18. Dualis de bonis et malis statibus. 

1* DelectuB carminum arabicorum. air' J^}J' ^^^ cM r^ f * ^- e^> ^^ ^o^ 

cit^ ts»/'' i^^i^* <-— J-\ J^ ,>jl» ^\y> tj tji^? i-y^.;^ 

'•■^ J^ U<35 ^: ^\y^ ,,4V J^ i> J^ ^J 

5 ^./ c^L^\ c^ J^ ^;iJi^ ^il ^. ^/ j^5 

j3^- jLjpi J:^* ^3 iv^it Sui cliu u sii^ - .*.. .'^•.S., 10 ^>3^i «^-iii ji$, 

\^>l? ^JJl ^^\ \^ib jii I3jl. i'I . Mj *U)';f ^i|w ^A\5 

^l^j^l ^^\ 5> Ham. 722. || 2. Noli me arcere a liberalitate, o conjux. 

Iqd 1,5. II 8. sqq. Non de regia potestate loquitur, sed de autori- 
tate aristocratica, vere arabica. |1 0. sq. Tentorium, cujus columnis 
exprimuntur primores, paxillis funium plebs. 

Noldeke, Beitrage 79. Agh. 3, 6. /'' Delectus carmii^um arabicorum. XxjLlJIj ,j.ajl^|j ty^.*.wj,l| u->L i'-» . f'»" •• ♦• ♦• Ub^,yi j^T, l*\y C-Ii.;, U,^3^ ^ Ujli J^ ili-!i 

u;jj; ^>i_^i ^i ^ ^\s^ ^-p ^>y ^L ^U. u 


^>>? L^^7?.3^ ^3^' ^3^ ^ £^^ ^^^ ^r^^ Gomposui ex Ibn Qot. fol. 90. Agh. 10, 69. Ham. 594. || 4. Poetae 
in carminum prooemiis de se ipsis utuntur aut persona prima aut 
secunda aut tertia, quippe qui alios se alloqui aut de se loqui fingere 
soleant. || 7. De subjunctivo post ^\ vide Caspari-Miiller § 380 , 6 ; 

Wright 2 pg. 32 sq. Sed hic indicativo uti licet. 8. O columba — t«J \ 
nnbes splendidae. Pluvia in Arabiae sterilitate imago omnis salutis. || 
11 et 18. Heri vesperi L. profecta est et ei vale dlxit; tum demum 
ei faciem denudavit. 6 Delectus carmlnam arabicorum. L5^r*^ «^ ^> -^ ^f^ L5*t^f^ L5-^ 

^yi ^>i$J ^ fjxJ^ ^b L5-^ ^j^^ >1 - 

ft^^ Cy; tU ^^^^ ^jJ Ja ^\^ c^-'*^* v^'v>i (^ 1. SoUeni in peregrinatione Meccana sacrificia solvenda mih 
si . . . i. e. Nunquam aliquid mali a me in eam (s. in eum) U 
est. U 3. Si tu, o L., non passa es ab itineribus, quae ego. || 4. 
cum genit. vide Glossarium, — Quasi non esset talis, quem sel 
melina tetigisset. || 5. Quando pulvis vento agitatus itinerum 
delet itaque homiaes ab iis aberrantes aquae defectu perire 
clitantur, 

Ham. 576. cett. || 8. Quum mortuus fuerim. 

Agh. 8, 116. II 11. Lubaina forma deminutiva caritativa; m 
ejus nomen erat Lubna. || 14. <iG Jsi utinam . . . Est parenthesi 
Delectus carminum arabicorum. J^i ^ ^ ^ ^ ^ 9 .f ^ X •»" ^ ^^^ ^uii^ ^] iS>-^ ^ do^^^-u^j^pvSof^^u ^" ^ 


».• ^ 9 ^ ^». •• •• ^ ^ f «i^ ^ 9 ^ ? 3^> a» ^/ -^ .-^^..tS x .• - • '' iijj^i ^ i;j\ a ji 


c^^ c«^Ui.\ ^^ fu^^S b lii •-^*' -^. ^9 ^ 9 ^ ^ 9% 9 •• ^ » M>^ J^S vli Jf viJJ ti 

^gj ^ ^ J 9 ^ ^ 9 ^ 

^,3^ ^Ua 3j:<;o ^^ cu:iUii 

^•V L5^ ur*^^ ^^ o^ Agh. 8, 115. Ibn Qot. fol. 129. || 2. Corvo, avi prophetica et 
sapienti, saepe utuntur in auguriis, sed praecipue est mali ominis, 
nuncins separationis. 3^ et 4 sunt imprecationes. 

Agh. 8, 119. II 6. Quis ei (sit vel auxilium ferat). Membrum 
subito torpens nomine carissimi hominis pronunciato levari putabant. i 

U. C^^ i. e. „vox CI^J^" t6 „laita^^ \\ 12 sqq. Pater filium, in quo 
magnam spem posuerat et pro quo multa laboraverat, vituperavit; 
at, inquit) pater incolumis, ego ob amorem irritum pereo. — De & in 
vide Caspari-Muller § 402; Wright 2, 90 sq. 8 Belectus carminam arabicorum. .-f ?-- - - y ,Jf . %>9 I ^ * ^ »-r> X »S iUi.\^ J^ U\ ^^ ^.\^ ^ c:u^\ U cui\ ^ .f . 9 -^ <■»* 9 ^ ^ c-4^. 3^^\ jl^ c^ %'f JIS5 ^?.- ^54ji ^jjd» ^ yb^ i.\y^ a::^. UioU 

9 5 ,^\^^^'\^ ^^\ la^^ft ^sbU^ 
I iC 9 > ^9 -^ II 

^u^* Ux^ ^^ JU u^ 

10 ^Lii b s\^ ^ ^\ ^;;^ 
^l^* \ » 5\ U-^ti> " "g 9 9 ;5 X *^- 

^U4-\^ l5*>^ y^JJ\ (3 \iXAjj» "^^ 
\j^ I , CJj ^\^ J^ UJ\ 

^^ u^.5 -i^f^ ,r^\o, u» ,^^.» ^ 


iJ\ (J»-* <sP vJLiiuXXj 


X 5:»' X .— 1 

I l-t-^-fr\j U-as ISi. b.p" \i\ 9.^ ^9-^ ^ •i 

\Axx»\i.^v:uJ^i\ U,. X 
• \^j^,^,^^\ '-*Crr^^ 9^ ^ 9-r» 


9^ tw »• • x 

/ 


15 ^^Ui^;- vxs^ '^) ^j-^ '^^ 
^\^^, >\;ij\ ^ i^uj^ 

^. ;S ^9 9 ^ ^ 

^2^\ JO £_^UaJ\ viU^ CU.U-0 U-? Ua^*^^. t^ V^ ^9 ^ 

^Uo £a\ ^ ^^3 > lL;^ 
uj u ^\^ iu\ iiui, ^u^ 1. § 520; Wrigbt 2, 322. 

Agh. 20, 155. Adhibni Ibn Qot.fol.128. 11 5. Nescio, an J-^JLa an 
^ 9 ^ 

^J..Jjb rectum sit; forma AslX^ vix recta. \ 11. \>\ bic regit sub- 

junotivum v. §380, 7 ; Wright 2, 33. || 12. Hunc versum cepi ex Ibn Qot.| 

14. Spopondi iis, quidquid sibi elegerint, si me ab amore me perdente 

Uberarent. Delectus carminum arabicoram. 


9 

•• •• ^ 

chf^ siji^ ^, o^'b' \yxi y:ij\ ^^ ^\/ b '^ w <> ^^iiJ\ ^ ^ ^\ ^ ^ J^ JU^ 10 

?*« o4% li or^i-i- lpi^5 ^.^ ^V^» 5L*SJ-uSJU V1 

luciO \>\ J3\ ^dj\ ^My Jji5 *£o\ jji^Jc^JSJLJ^* 


^«? ^.^^ y^ 0-5 '--^ ^^^"^ V '^'"^^ ^v* <:^^ '-^^^ 

2. Lo expletivum. 

6. Jecur, quod Arabibus est sedes passionum (ut nobis cor), 
agitatur, quasi avis ei affixa alas motitaret, id quod facit, quum in 
laqueum inciderit. 

8 sqq. Hi yersus, quos cepi ex Ibn Qot., in prima carminis parte 
fcdsBe videntur. De corvo vide pg. 7, 2. 

Agh, 7, %i sq. Muwasbsh^ 63. 75. || 11. Vera nominis forma est 

^JL^ (vide pg. 10, 13 cett.); utitur deminutivo caritativo. De aphaeresi 
in vocativo, quam infra saepius invenies, vide § 403a, Ann. b ; Wright 
2, 95 8q. II 18. Wadilqor& est regio, in qua tribus Odhra habitabat. 
10 Delectas carminum arabicorum. 

^•iCj U^ ^. fj^\ J] Jji^»^5^^>^J»^ 

•♦ • •• •• • •* •• ^* • ^ «^ ' ' ^ y 

1;^ i'lj^\ viis Ui ,^>5 Jjl» >xf5J\ ^ j^f U J<J^ 

S^ ^>ll* g^ jjj lii-ii *4Atrf ^.'^^ J^ 
l?.j^.^ ouii- v£Jii- ^:1\ ^ jjii- iliL; b ^ u c^ \>\ 

^^^iCo Lu^i JiXL j\X)\ \M l^ vij vi^ ^i^ ^l Ji ^t 

^^\ l-aJ^ ,jLks ^^j:^ u^ »^/cu5ry\ j^* cJU o;^ ^>J 
Ijj^ vl5,^u> 4^ ^-^-^^^ U^iiu J^ijUxi5\ JJx^_;ji 

<» ^^ ^. . > 9 * 9^ St^^ ^9^ ^ ?*. ^9X9^ 9>* 2j( Tempus semper novum est) || 4. twiZ = ,J \ ^^ ; „ quidquid" 

Wright 1, 314. || 6. Nisi homoeoteleuton obstaret, dixisset ^.>^j^; 
in avis omnis gentis honor positus est. Est igitur majus quam vul- 

garia ^^\ «iJ\j^ cetera. | 12. Pro C^p\ jS, Talia ob metrum fre- 
quentia. * 

Agh. 7, 95. Jaq. 1, 570. Delectus canninnm arabicorum. 11 A^ ^i <♦ ^- 


'•^jiiU\ v5 X .r #>^ 9 <«• ^^ ^ X^y^\ jiJr 54J5 «suii *i y^\ ^\^ o- ^ ^ «1 "^ >* . y* * 


,3../ iU£)\ cLjLJ ,^^ ^^,^ ^b 3si t^_ 

J^\ ^>b ^^5^1 ^^ U\ juij\ foj bt 
1 •' li ■'11 " ^" ?•'' » ? ^ 9 <■ I 

J^\ ,r^ ^it jf ^ ^•4^*ilKb^y^ 

2. 8. Muwashsh& 78. i;^^\ „curate res vestras." Addere potuit 

^^^^ „me missam facientes." § 418; Wright 2, 158. 

Agh. 7,93sq. Eam. 42. Ham.592.^4sqq. Optima sagitta non cele- 

rios necat (1. 7) quam jacula oculornm tuorum. \ 6. Pro Uo \ Eamil 

exhibet Ui \ eadem significatione. !| 7. Nota ^^ > cum duplici accu- 
sativo. |, 9. Oxymoron. Si invalidus essem, vulnus sanatum esset. — 
„Firma arundine"; imago ab hasta petita. | 10. Dummodo tu amica 
manes, maerore finito nobis nulla dimicatio fuisse videretur. Ia de 
re sive statu. 

Agh. 7, 86. 18. Poetae nomina propria etiam extra vocativum 
non raro terminatione i privant. •/ 12 Delectas Garminum arabicorum. ^J^J^ Aju\ ^- \^ ji^ ^ ^;f u iju\ ^'M^ XTcLIii ^^ - .... .... -.. ^- -? L^ ,x£< i\: AU ^ '.5 

Agh.7, lOTsq. (1.2— 12). || 8. Pro Jwoo J^^ U,^ iS':?^^ ^* 
6. j^_5^ ^i^ U „quod ad me attinet". 

Agh. 7, 108. I 17. £1^ y^ pro ^kiu, aut assimilatum quodam- 
modo voci ^^^o, aut potius ^_^ \jaM\ simpliciter suppressum, id quod 

interdum fit apud poetas. ^^.^^^ Delectus carminum arabicorum. « fl< 13 


9^ ^-e^ ^ ^ o ^ - * 


9 ^ -»x >• O 


.-^ » ^^. ^^•05jMMJ5^\J^^i U^5 ^ 04 U \M j^U, 5 »x 
--- ^^ -^w^r'- -- ^- ^2 ^ ^^jj iiil^ ^ ^^: M^ ^^\^':s^'^.vi^)I^\ .;■; &^ ^^ 


-^ 3. i^^^ L^ J^ J^^ -» X >i^ ji.^> S-ir^ ^"^ ^ ^i^J^44J.b ^^\cuA^- ^ 9 ^ ^ 'w-»ii '^ i^ -^» ^ ^ 9S- ^" 

y^ 


1. „Videte, quomodo ostendat maerorem." | 6. Perfectum optati - 
vum § 867, 6; Wright 2, 3. In y— .^,?^. ^^ praepositio explicativa: 

i 7. Mira est forma verbi . ^ «p^ ; alias hac signifi 

»» X ^-^J 9^ 91 

catione aut^-i\ aut^^^i. Vix pronunciandam ^ySCi^ V-5j*^* 

8. jsA^ „quum alias amor evanescere soleat." || 11. Sur. 97, 3. 

Ham. 618 sq. Jaq. 3, 805. || 18. Ut camelus, cujus nasus habena, 
qua ducitur, quasi mordetur. 14 Delectus carminum arabicorum. .7> 
t Jy^ ^\ ji \lL>jji ^^\ ^,>j; \^^\^ ^ '^'^\^^j,\^ 
JLot5^\>^ 4^. '^^\ ^Is ixJd:: y c^ S^i, ^ut Ju^5 -'-'-. < -^ ^ ^ . i^l ^•y^U^^^^^.^1£il*C: ^jli \M JLi\L^^ Ji.i\5 

10 ^^^i)s\^^^f^^5^;;)\cix^^'a..^-^^^3f^ 

^\ ^^\ 5^4vsj\ j\3j 

l4^>jj: l4^ ^yiif 13^ Ujb ^U J^C)viif^\ ^U 6. Mulier amata saepius antilopae, cui ex more comparatur, 
praefertur ob ornatum colli. — Homoeoteleuton abnorme frustra evi- 
tare student, allatis causis, ob quas fartdH (nom.) legere liceat. 

Jaq. 4, 748. || 9 sq. ^^Jo et ^iXjjJ^ ob metrum pro v^o^j 

SojJ3, Talia in carminibus frequentia. 1 11. «..^^Jwo hic adhibetur 

pro sententia, sive reg;ula scholari itaque jungitur cum c_-) Jls ; unde 
sequitur, versus haud ita antiquos esse. 

Jaq. 1, 79^; 3, 791. 13. l^\ sive LtU tria objecta regit; pas- Delectus carminum arabicorum. 15 

jui j^\ tj >yc»\^ fLiJi Ji 4*A>^ AX-oJ\ 
Ij^u; U4^\ ou-^u i^^ l^^^\}ip\^j>f>^\ 

Ui U^i.i,f:.j llj ^ ^j\j^ Ojib iLiii, bj- j^JLlIi 5 

ui^^ ^1 ^f ^1\ ^>._^ Ljs.\_^- e^.iS\ ^^ b ^* 
\^ '} ^_^\ i^^ ^ ^;i4 «;^ 54.3 ^x ^ >g ij^ us 

ljdkXj> ^\ ^jJ\ vJiXj» SU^ 2(C^\ fyu\ S^ J3 v.«...^^oXjc«J 10 fldYom ergo duo, quorum prius hic est^JLJ, posterius verbo C't.»)^<«*) 
ezprimitur. 

Composui ex Ham. 538 sqq. Agh. 5, 133 sqq. Jaq. 1, 633. 
1. 4 a Bekrt 421 alii ascribitur. Etiam de pg. 16, 1 et 5 dubitatur. — 
4. In ultimis duobus yocibus duplex structura conjuncta est, infinitiva 

U^^^ \ Jo (vel potius \>^^) et participialis. || 6. Ab ea discedere de- 
crevisti, quum utraque pars vestrum nondum separata esset. {, 6. Pro 
^\>i vide pg. 14. Il 8, Bespondet poeta vituperiis amicorum, 1. 4—7 

ezpressis. Fingit haec fieri, quum regionis patriae fines transeat, 
sed re yera jam dudum a patria absens est. Q 9. » L^ f^^^ C>^ 
^\ ^^yi^ sive-siye. 16 Belectus carminam arabicorum. u^*^: 3>ij\ ol4^i-j i^y J-^it 5-^)1 ij.f; i4 X ^ • 


-* ^ ^ ^ % ^ ^ ^ Uj^ U-^\ JU:> Ji ^JUJ^^ ^\ 5J \^> ^\^ J^ CUJU» 

jH j\ ^ui\ ^_;r ^^ M^^ ^: y b ^u ^^ 


Jil)b jill\vi)5J^,_^^j3\ ji^ l^ ^ij\ c^J^" \^\^ l^ • ^ ji:p\^:i^,_,.^ /..s-ijif 4o./ LiAAf^ '>-% >>* uJ ^£1« 
15 jl; Ji ^y^ ^ «i£ jif^ <i>>W c^ ,^ii&^ i^ c^ua 6. A^ .i*W.. Haec stractara haud ita rara, sed multo frequen- 
tior in talibus statits constr. ^\ v^I^L ^*^ etc. v. pg. 17, 2. 

Agh. 5, 133 sq. 

Agh. 1, 51 (ed. Eosegarten 79 sq.). || 12. Ule, amoris mei sagitta 
percussa, exsultavit; amica ejus me adjuvit. || 18. Ultima verba 
dictio proverbialis ; i. e. plane eodem modo. || 16 sqq. Complures 
puellae vel mulieres amatam ejus comitantur. — Omnes hujus poetae 
amores feminas nobiles spectant. Belectus carminum arabicorum. 17 

^ iui^ ^' ^^ 1^^' " ^;i-ix;^^ui^ijii 
jilji^^^Lcuo'^^^^^ ^.^ cr^^^ ULiSr Lai. <»^:^ -^ »>• 9-» 
9 ^.-: ••^ M f* 7 I ■ i : * ^ ^ I J : * ^^l--p\^ «^j^ ^5iu ^r^-iJ ^■i ^ J-'-^* r^. rti*^ o-i lo 

j^VvSj\u>oi)^Jl-4.aSp ^' jLs «|j4j\ ^u C}/ 

JL;\^ ji\jj\ ^U^ J;^ v^.ii \.£J^i.^^\ll\ ^^Ui »^^5 

^•i) _>55iL\ <_>^^ i>? i^^ ^"^ \s,-^ u^ cJj u^ 15 

^Ljwi^L^ i'l^\ i_;^;, ^•U> ^^ ^ .^Lxi: b 

8. (JUsLsU postquam. ^^^ — ^SS^ parenthesis. 

Agh. 1, 45 (Koseg. 70). 10. Quis (adest vel auxilium praestat) 
aegroto. || 18. Non obliviscar consessus, qui fuit illa nocte. |{ 14. Ex- 
cidit yersus apodosim continens. 

Agh. 1, 43 (Koseg. 67 sq.). |i 18. Impt. verbi ^>^. 
Noldeke, Delectus carininam arabisortiin. 2 f ]8 Delectus oannuium arabiooram. 

»*. ii. ^ ^^ ^ \ ** \\ ^ ^uj;^ IS.3U v£as u ^jsi i|»^ »^^ sujju '^oS, p 
^ua; ^f ^> *j >J- J- *j^' >^' vi!5*c>> r>^> li ^ 

\^ ■ <«• • •* ♦• ^ ^ ♦• ^ -' • w^ • 

J^5 

iii-1 ^r lE|44 ^ .^^^ii; v^? ^>u.^ oV >J^ viJuijf 
iu^ ^jJ* ?5Ui ^yit^i uL-j 'iS\sL\ siiJ ^?,* ^> 

«\^_JUi\ %\^ ^jSS ^„J^ \*ji ,^f>^ ^o^i ^^ 5^" ^ 

,5 «u^ u 15,^ Jjx-f ii * u:\^5 ^\y: jj ^ c^ 4^ ^ 1. v.„.«Jj>J jT; amor aniversam amatae familiam compre- 
hendit. | 8. Quaecunque in laudem aliarum dizi non fuerunt nisi 
lusus. 

Agh. 1, 57 (Koseg. 89). || 10. u^^^^^^fc. est mulier amata. Q 11. De 

Jb V. § 420 , 4 Ann. Wright 2, 164 sq. Be vera est contractum e 

JjTb . II 14. Nunc eum directe alloquitur. ^^yyuJJ (ilj j^ parenthesu 
(ut saepe talia). Deleotus carminum arabicorum. 19 

^5, p J^ o^i^t^ ^>^» .yi^^ ^ Ju. 

vJUJLLJli ISLJ ^\ ^^ L%^ J^f Lv^ Jf ^' 


-Aa>> wXaj LaAb) (wx-o Li ft i B ■*« ) v^» m^\^ y .•*.%tfci J\ cM»****"^ 10 

. •• • ••• ^*** • •• Cl^^ ^ ^^^ •• f i^ 4^ ^^:>^u ^;^ j-xJt-i :L v^ 
vxacu UL* tUC^l CU-i-:^* Joo U Lof^l \jUa CU2J 

«^^ >• _>• ^,. 

cX^JL«2o ^ j^ f^'^^ ' — ^^ 2j^\^ »^-Jo ^JwJ1-X_**»T^ 15 i. 1, 59 (Koseg. 92). || 6. ^\ „quia". ^jL\ a nomadum di- 
lere translatum; hic sunt domestK^i. | S. Nuntius poetam 1 sq. Etiam hi versus pars sunt nuntii mulieris. Cur, inquit, 
me cmoiem . . . 

Agh. 
cendi genere 

alio amore clanculo teneri censet. || 9. Tum Asm^ juravit. || 10. Certus 
menflis nominatur pro quovis: „nunquam'S 12. Hind, sire vera poeta 
ita dixit, est eadem quae Asm4. — Etiam in Arabia deus jura- 
juranda amantium, vel iracundorum non audit. 

Agh. 1, 76 (Koseg. 106). Kam. 594. Iqd. 3, 129. 

2* V 20 Delectus carminum arabicorum. 
,' :. f^.oi> ^). ^ L^ 1 <b( *» - 9 X 


•* 


LfeJ'';^ ji, ^f>_i_ii_t,_;Lj -^ ^9 


^JX^a..s:'UB\ sXscm) Cl-w.^ ^S<y^ (^\ k.S^^JS^ 
l5>V\ ^rir^. '-r^ lT?'^ cj^ 


<% 

9 -^ -^ ?:£ 9 ^< 
r" ^\ \i_^ IJ* «^ l ^ LX.aJJv3 10 ^ i^ > JL:ilr uJLfti jlJ^ iSJUi \Ji ^;,:cilj\ jjLL" ^ J d0dili\ >.^<f 9 1 «: •> i< ««• • " ^ 9^ «» . •* ^ ^ •. . w »» ^^ ^ ^ 9% .% . ^ -X 9 "^ 9 9 X L5— ^ 


15 Cr? 3>r^ Cr? ^ Cr? ^^ ^ >*^ vjr^j*^^ J^^ 9 • ^ 3. Is quem (oculus) amat ( >yi). 

Agh. 1, 82 (Koseg. 12i). || 8. ^^\— \^^ parenthesis. — L« ex- 
pletivum, ut 1. 13. || 10. Cfr. Sur. 4, 95; 5, 35 cett., quibus locis poeta 
liberius utitur, ipsa verba non nimis curans. || 12. Aut ipse judica. 

Agh. 1, 162. Delectus carminum arabicornm. 21 

•• I ^—.♦•^'^ «..II X X 9^» A ••.r^ * I •♦ • 9 1^ y» 9 I <— >'/?^^ Cr^^jU crii^. **^t^ C^^ r* f^ O^r** 

cjj^\ ^> su\ tj^ t)^\ ci\ ^y>^ ^u.tj\ ^ u fU:^^ 10 

ob^ ^i^^w c;^3 o^» c> cji-^^» vjV*" cs;?^ 1. £ tribu alHarith b. Ka^b, cujus avus erat Madhhig. || 2 sq. 
Magna festa peregrinationis audacibus adolescentibus occasiones prae- 
bebant amorum sectandorum. 

Agh.6, 25 sq.; 5,8; 10,61. Iqd3,145. Jaq. 3,646; 4,980. Eam. 867 sq. 

ceterL — Mulieres minorem peregrinationem (jJjilX) perfecerant, 
quae fit a Tan tm. Itaque falsa est lectio Agh. 6, 25, qua (p. 22, 4) 
Mv/kSi, et al Muhas^ab nominantur, nam haec sunt loca peregrinationis 

majoris (^0.\). || 10. Huno v. dedi secundum Bekri 581; 598, sed 
locorum nomina certa non sunt. 


^2 Delectus carminum arabicorum. 

. • -'-^ ^»^ ^ ^j 9^9% •& 9 9 t • 

C;\ jfiJb c^,.^! s\>s jLJdj Ul^oiL^i^^^^^cLSt^U 

^^i^A> UC«OC<0 Ai^i.4r4A3 A^.^ ^^U V"!^^ /& V— ,*^»<*<»*u<»Jo\ ^^w) (>>.«OCm} I nf ■ 

^U;;^\ jJl>. u:^ ^\^ \ Jjb JU^ ^^ Vr^ O^e^^ «J^ 

Ul * 

oUiii\ ^ f^ ^jo jL j; 2410' U:L^.iUj.\ ^14 JLS^^ 

1. Feminae sont divites, delicatae, qoae se nmciqaam aestui neOi 
frigori exposuerunt; cfr. 1. 4. 

Agh. 6, 30. Jaq. 3, 647. 8a'idi clari traditionum doctoris auste- 
ritas theologica horum versuum dulcedine victa est. 11. Hic de pei^ 
grinatione majore sermo fit. ^\j.«,scdU „ad silices*' in Satanam ja- 
oiendas. 

Agh. 4, 58. j^ 16 sqq. Sunt primi versus carminis — 1. 15. ,,con8iliom 
oras redeundi." Delectus carminuin arabicornm. n j^ ^^ ^\i> uij v1 M^^ -^ .X 

J^ ^b il^CX?* \M J^^ J^ -^^ ^>- ^^^ {^( ^iy jiJ i^ 5( ^^ .v^ag^n M^ "^Li. sioif Ltii^i f>r viJu i*^^;; ^'^ 

>-T • ^ X'*^^'*'* *' ^** 10 ^jijb Jii: j.u2»« J1^5 *♦ * 1 

y " ^^^ — ^ ^^ Sf ^ ' •*'• 

j^^j^ 2^' U^ ojijf ^5 i^ijb^^^i^r JJiS o;^\ ^, 
y V ^JJ\ o4xj\ Jic^5 U^ ou^^i oj^» ;J Agh. 4, 54. II 7. Quae antequam perflciantur, Adam resusci- 
tabitur. 
primae 

ndctes, quarum una . . .; altera vero (1. 11). || 11. Quae curis me 
ui^t; per totam noctem stellas intueor rectis oculis. 

Agh. 6, 54. Kam. 321. bitur. II 8. ^ etc. parenthetice dicta; objectum verbi ^^.♦^J^ 
imae voces 1. 9. t in A^LwJ\ = „diem illum" (LU^). || 10. Duae 24 Belectns carminam arabicornm. 

1-^ ^l^ ui-ijr UJ j-Jii cJ^ (_iLt t5 ^U3"^\^ crs^^.y^ 

cJls, • > >^9:J ^ t >ij\j^:|iS^^ 5;^\ ^U ^'>% J<^M 10 ;5;L^^ji^^\yj\i^ ^jl]\£^U^5rjb^^^^ 

ilo\^ (>j^^ ii^ \>\ ^\y 4^^ XiJ \Jsi:l LJ 
li^\^^^\^^CS^^^ uLi^ U \>^ ^-J U^ ^^^ 
C^f'^ 2. Non desino esse in statu, ut, quoties . . . YocibUs ^0\ l.«i^ 
formatur JIa. verbi «ilAi\. 

Chaf&gi, Oomment. Durrae Haririanae (ed. Cstpl.) 66 sq. Jaq. 
4, 747. Becte feminae versus tribui intelligimus e v. 1, nam stibio 
viri non utuntur. || 8. Jb^ vix rectnm; nam deserto desunt flumina 

perennia ( ^L^\ ). Bxpectamus *Lo vel tale quid. Delectus carminum arabicorum. 25 

•• 


^\ ^^U. ^ ^^. JUi3 10 

J^" c^^ ^5>^5 o^ !fe^ ^' ^^» 9^"J ^.5 Hartrt, Dorra 41 sq. || 4. ^ (^J£a^\ ^\^) subjunctivam regit, 

nbi arcte connectitur cum nomine abstracto verbali. || 0. Mulier 
in deserto nata asperitatem deserti omni luxui praefert et multo 
libentias nomadi alicui contribuli, ob victas penuriam et vitae 
molestias macro, nupsisset quam potentissimo Syriae praefecto, quem 
Tiz pro Arabe habet (Postea et conjux et filius ejus chalifae facti sunt). 
Jaq. 4, 64. Agh. 20, 149 sq. 26 Delectus carminum arabicorum. 

6 \yLS)1^ ^u1j\ ^^XI1i\ £^ ^l Ll^o, cJj^\ ^^ c^^ otj 

\^\ £^\^ wj\ - L^ A^of; uy jyi^\ (ii, ^i^ 

\ JLi»? viJi' ^\ ^\ dJj^^J ^^^U ^^^^\ ^pJ i4J culi j^$ M;^\^ L5^}ivi diyj lS*.\^ vi^ ^£>| j:J-tj\ djS ^ld 

J^- ^^ ^.j i£sj \M ^Xi^i u^i \^\^-Jr4/\ 

10 4*^ ^' L*i>^u i3 JI;^ iSoJi;, 6>7^ii' o^ s^^ fl 

.i^r^^^^b «^^ ^^^^ 1*5^03^^ 4^.^> .^ ^^ 

lJ^/ y\^\ j, ^Ui* ^•^^- iXj/ jj.f j\ ^Jli i^ \M 

Jaq. 2, 384. || 6. Abhorret a strepitu navium et nautarum, 
quibus Chaboras, maxime per deserta fluens, liber est. {| 7. ,yPartem 
desiderii patriae" (adhibe, satis habe) i. e. „modum teneas in desi- 
derio". 

Jaq. 2, 538 cett. |{ 0. Poculum pro vino. Splendens ut galli 
oculus. Yini thalamus est seria. Potant in regione Christiana. — ^ 

est aA ^\^. {{ 11. Potus muscum olet. D4rin portus est terrae 
Bahrain, quo muscus ex India yehebatur. 
Ed. Abel pg. 14; ed. Landberg 72 sq. Delectus carminum arabicorom. 27 

'^ Al vJ^ U \M ^U.\ ,--;^L-3 i:^L> ^J^o:^ '^* 


» ^. < ?.r .• ..--'.. - ^ <• ff :. cusu ^>.\ <UJ U \M ik^^liLAJ\ w-4:i,^^sx^^ 

-^.wxScL)\^^\icit£L^o 14JJ ;jU\ js-:- ^f^ cSV^^^ 

> u\^- \i\J<A \s\^ 54y^. U^ ^-^^4^^ 5^- i^^^ 

.ik*)\ tj ^\^ c-i J. \M^JJ\4j\ JjbjA:i.ȣjLM 

^ ^ ^ .^ ^ ^ ^ •*. 

IL 3gjiJ\ :5\$o «U£j\ u,:fLii JJ U cuiLXJ\ ^ l^f 

l4i^li\vJi^;b^£>^ ^^y<> il^ SsjJ y^^\ ibjsi . l.^^M. Indicativus contra grammaticorum decreta. 

um croceum, coloris tinctorii Jl^ (= iy»J5^- — Postquam 
yehere solitus eram, ab eo vebor. {| 6. Yini pretium statuo: 
im triennem pro utre. || 6 sq. Quamquam (^l^) potator sum, 
fortissimum me praesto in periculis, quibus mulieres summo 
implentur, ita ut fugiant neglecto vestium comtu. i 8. „Quorum 
U8 noctumus est bospitium*' i. e. qui simulac adveniunt, bos- 
t cibis a me excipiuntur. 

bn Qot. f. 144. II 11. „Quis mibi (aflPert) potum!" || 12. Potum 
a dactylis factum. — Ub „vinum". 28 DelectuB carminnm arabicorum. 

3^\ ^^\^^^^iJi3LLru^ jub ^\/r,i^^^\ >ii. ,>i^^ Jji^ c^ ^^e^^ J^^^ J^^ JiJo iiLi^lj "3]^ 51^ U^ i^ ll^^ liU:Lf ^.^Ua^ 

J44io ui i jui ^$ ujir^ ,ik*j\ i ^:> 4^4 

10 ^^j^ ^U-tAa'^^ *Ji>3^^ ^3^ (2^ ^^U-*aJ\ ^2^>k^yL\ r^\ j-»* J » icV,*4?\ 

JliLd ^Uu^ Jp ^L(LXi.\ <.«^l^;o 
• f--^ vJV^ J* ^^^^ ^^5i5 i^.}* cr:^^*'-*'^ L5-*-^-^ CXS-u) \>\ aiSl-^^ -«^ L. 4. Ibn Qot. fol. 102. i| 6 sq. Hos versns, qui ebriom depingunt, 
post 1. 9 fuisse censeo. |{ 7. A camelis deponunt utres nigros vino 
plenos. 11 8. ctU lj\ "^ primitus est convicium: „non tibi est pater" 
(notus ; nescimus, a quo mater te conceperit) ; sed locutioni usu tritae 
nibil injuriae relictum est; non mansit nisi quaedam incitandi species, 

ita ut vel ctU 1^\ ^ dicant, in quo per se nulla est sententia. Hio 

vulgare illud paulo variatur. |{ 0. Subj. est y^sx\ (fem.). 

His. 786. Jaq. 4, 715 cett. {{ 12. IJLmaJ.\ est uxor ejus. |{ 18. In 
extremis pedum digitis, qui sunt acuti ut j>-u<,^. Delectns carminum arabicorum. 29 

Lj Sti''^^ -^ ^P • j» 919 9 ^ ^ 9^ 
> v ^ r ^ C V C ^ j::.^b ui^ui 5i^: ^|i\ 5^t jij ^•f iiUJL> UU ^io ,£oi^o U ^i^ jls^ dcJ\ ^Js;:p\ d^ ^jjj 

^Ui Jy ^^ 5^ O^^ \^^ \2/«^ ^:^-^ J^^ ^ ^* 5 

» :5i^ J J^io ^ ^\ pA^ y^ ^ 


10 y^tjis^ >4J\5 erc^V» >r 'f^ ^^ ^^ J^ ^'f^\ c^ ^^ 

^^rjis^ 

.. J^o?«^^^i3^rj^"j^^^ uf ^£^U AiJ^ JoL^ cLiJ^ Kam. 72. || 10. Mihi visus sum esse unus ex regibus Hirae (saec. 
YI.) et simul immensas Imperatoris opes possidere. 
Kam. 72. 
I Kam. 72. 

' Kam. 73. 11 16. Pro tLo\. 30 Delectus carminum arabicorum. 

r^\ ?^. J^ o- J4-5 J^j) 
^f^ U^ ^4^7^^. e^i^^ ^^ u?^^ ^y^ 5^ P^ iUyL.f\jf (_>L ^j^^i ^^Jillj\ ji» ^py p ^^\ S!^ 3>y^ ^p^l J\^\ ^^ ^^5 \yiiLLr \M 

10 ;^\/4^^ ;£*^ ci^^^ c^C^f^ L5^r^ *^i^ y^-j^ '^ 4^^ -r ^ .. ^-r » < 


a ^ 9 '^^^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ 

V .» « '^ ^ ^ •♦ . . .. id . ^ tk^ ^ 1 » /> -^ .*.-''' •* P '^ ^' X V \ • » 19* ^ 9^ ''^ t •II I «^ •* fMl 

Kam. 73. || ^. Attamen (potator) bibit vinum. 

Ham. 242 f. Hariri, Durra 4. |{ 8. Poeta a gentilibus, qui ini- 
micitias, ferocibus ejus factis (^\yi.\ 1. 10) sibi concitatas, ferre re- 
cusant, discedens, se, quum bello caesus fuerit, sepeliri vetat; sed 
hjaenae corpus promittit comedendum. Caput, pretiosissimum cor- 
poris partem, bostes secum auferent (1. 9). 

Kam. 52. || 12. Pro jiJLo § 140. Wrigbt 1, 85. 


Delectos oarminnm orabiooram. 31 

±^yjA J.^\ Uij\ J^ ij iSJLi uiJ^b ^{j'Ai Xli 

^„^\ ^\ ;5i|j\ .£^-^ ^' i4^ \jii^r ;j^ u\y" ^4^\-. j^.^ ^ti 1^\ i-;ul\ ^- ^ 5 

U^ ij^ ^- ^-^^f^ ^14. 'ji 6'pf \M ^, 

uu. ^u ^ <)o\ Ls—i^ j^ js y.j^\ ^ i;f\ 

^ yLe *^;u J^ ^ c^ Ji; Ji^^ i« 

gu- *-IJi>4^ ^>u5 5^' jT u i^\^ ;;^ ^j^^ ^^\^ &\>jij\ ^^ kA3^ j>;U ^Ux^i^ j>^UJ c:.icii 

Ham. 170 sq. Eam. 38. || 5. ^ „Si quem'*. || 7. Equi, vel 
potiiMi «qaae. 

Hun. 93. \ 11. EnsibuB acntis. || 12. Yobis parcimus, quamquam 
i gladti Tobis caed^dis orenis affecti sunt. 

Ham. 377 sqq. Agb. 9, 4 sq. Iqd 3, 77. || 17. Fieri potest, ut 
' Yobis obyiam eat magnus exercitus, (loricis) persicis indutus. 32 Belectus carminum arabicorum. 

**• * •* • --^ ■ * 

^^\ ^^) ^\ jjif JUii i^^u jj1\ o^jf^j^»^ \5^4i 

5 .>b^^^\ <v..a.4aa.aJ\ ^ ^^^^L^.AaJ\ ^C^ d^^X^ — Lop\a ^<-^\ C*^,^^y<3 

X "^ ^ "^ * ^ 

*-• >>xi; »_Jl:i. liuj; jf^ >>I^ Jj\ cj^^ 

- ^i^f ^1^\ iuu. ^^' Ji^ 'cliliii Ji jli\ i^ ^u^ 

w>JaJuXJL\ LLjlI^ j3 ^^-^^ ^3*^^^ j» ^,«wLo\ ^^^^.oLfttlsL ^^^^Xa-CUx>\ l^ 

10 j4J\ ^u. i^^ ilis^ ^\^ i^ iife::i Jl pj\ ^l^ viL" ^u 
j.>lii\ e.r^b 5^^ ^5^ elX^uf £bjj\ \M i^^ ^^ 


r'- 


ji ^ cu^.A^5\ (jjiilt ^^\ ^ Jijla. oU^.,o4JJ Ji^\ J^ 

2. Videbam. Jjvij Jsd apud poetas non raro pro ^J^ jjj 
JjtA> , praecipue in verbo ^y (| 8. Sed ego ubique cum meis sum. 
Ghazlja est pars tribus Bakr b. Hawazin. || 6. Ut camela, quae, quamvis 
anxia, pellem puUi mortui in vivi speciem confictam, pro ipso pullo 
habet, ego pro fratre mortuo laboravi. || 7. Homoeoteleiiti defectum 

{s\^\ V. Wright 2, 385) sunt qui tollant legentes »^>^\ = 3;>^t.|| 

0. In versibus praecedentibus significatio inest: „dimicavi'* CI^jLjlSy 
a qua pendet accus. (infinitivus absolutus s. objectum absolutum) 
^LXi>. Yertas: „ita ut dimicat". || 11. Tempore frigoris et siccitatis.|i 
12. In laudando vel vituperando viro saepe nudo utuntur nomina- 
tivo: (erat) „succincto amictu". 


Beleotus carminam arabicormn. V. 33 

jjaf JJ»LJJ JU jj^ UJl» ^\< ciJLiJ^ ^ ,j;i Lj^ U Lwi ^*^ , ta ^> ^ aJU \> ij!?. j;iJ^^» ^^U. ^ ^U JIS5 

^Xi, -iL^yi^ 'f ^ U^^^i kLIM^ ji 14^] a-i»5J\ ,>^i f-i^ ^iys^ Ji*^ i> y»*^ ^^^5 §>f «'>i^ J^* >^*> / ^it 10 " -iti Sj4,j\ i.;;\^\ ^ .^u^ cjtSa f^^ c^[* cJo^," »y)^\ oi yj^ rfe» Or" 

?,\^\ ^ ^- jui \5£ isl- ^ 

^\^"^\^*^\ ^^pi- Ji^ ^f ;:i^. ^i; ^f 5);;iJ 15 1. Sabjectum yerbi >\\ est ,4^", „haec res'^ 

Dlwftn Hudhail nr. 80; cfr. Jaq. 4, 376. || 6. sq. Deridet 
minas: en non procul a vobis absamus; veniatis qaaeso. | 7. sq. No- 
biles equos, qaibas gloriantor, ironice viles, decrepitos vocat. || 9. „Ne 
nimias minasl" — y. sapra pg. 26. — Sabjectum verbi est (^jdsj\. 
Bellum exprimitar imagine camelae ferocis, feroces pallos parientis. || 
10. (Terrae) nigrae. {I U. Hostes vobis longe saperiores. 

Ib. 113. I 16. In jurando negatio saepe omittitar: ,^anqaam 
obliyiscar". §527 Ann. (ubi corrigendum L^^Juol); Wright 2, 328. 
Nflldeke, Delectai canninnm arabicorum. 3 34 Delectus carminum arabicorum. I .^ . ^ .< ^9 9 '^ ^lii ja\ aj> ^^ ^^ 

5 ^\ji J^ *l!\5 L-t^l^fj 
^La) c^JJo ^^^-^. ^ J^*^ 

10 ^Uo"^! L.5^ (3^ ^^<^ dU..)u*> \^i> '» ,S,\^ \^U i»J \^ < -^ ^. ^ 1L\^ \,^U* Ji* \i^Uo 2\ji ^lr ^ JjiJlj f4,xH-ii ^l^:, J|f <L(JLxj\ uj \yi»j 

C^.X^ ^\ ^^^ ^^ ^_^^\ J^^ 

JJUJ \^]^^ ISJi ^^L^f J_yu 

uxLs jjIk)) jl£ ^ ;;i^ !:<^<f ^*i 


^/'X 9\ ICS 


^\^^lS.^>^jfcu.bM^ £3 \ p^ Jji/\ ;I M li*Cl^ Ui 9A 9^ jjUi j;ij\ ^ ^u^ if u. ^Sl 
^ii U\ ^ jj\ ^4:Jj\ y^ ^\^ 2. (Is, quem cepimus, est) hostis ... || 4. sq. Hostes mansuetos 
facit (ut sunt boves cornibus carentes, bene satiatae) magno redemp- 
tionis pretio promittendo. || 6. Nobilissima ejus camela. — Sed deus ... |] 
6. In flne exclamatio parenthetica : loquitur, quasi nunc quoque ejus 

verbis in terrorem ageretur. || 8. Jjcm) idem qui OoU et \ -io ix>lj. y 
0. Iqwa ut 32, 7. || 10. sq. Bolens, se subito oppressum esse, ense 
non stricto, digitos devoyet. || 12. Taabbata erat staturae exiguae — Lo 
indefinitiyum. || 18. Hyaena, te caesum iri expectans, te sequetur, 
quum vix ire, nedum effugere poteris. || 14. Hostium mulieres ejus 
miserentur, sed alii, inquit, sunt, quos casus meus re vera dolore | 
afficiat. ' Delectus carminam arabicorum. 35 

^ ^ ij^ u iM ^(f, 5^' <uif ^;.ii£^ 

!j\ J>Lca\ U\^4X0 d;;^ U^^Ui J^t aU^ ^ U^ > 

ij\ 14^ ^giLiJ ^JJ^ Uj J^^v£^f^^5UL\yJU^3\^ 5 

1j\ dS}\ \j^^^z:ui\ J\ 14^1^ c^.1;^ IjS cJJLl \m 
I\ ^^ ^>' ^ ii^\fS i>i*u^ k4;i cL^ U^ 

I ^^^«J^-»JCXJu2)\ U ^^^— >\5 \^arvas«J)U JjJjCc uX3 J^io i\ J<^ 

^\3 ^ cjc^ ^^ ^^ /^^^ s-^^ ^S ^jJ" ^^y • ,-> ii ^ j,y;Ail w^. ci^» 2b o^ ciL^ c^^ J% 2. DuaeHudhallitarum tribus. — Yix dubito, quin aliquiTersus ex- 
int, qoibus de faga sua locutus sit. || 8. sqq. Nota yividam regioms 
ae descriptionem, quae, pro Arabia quidem, aqua et plantisabundelw | 
Ib. 114. II 10. ^\^ tempore quo. |j 11. (Mei) potiti estis, !J12; Hi 
itolte tibi parcere suaserunt. . .;) r'' lu i: < v: 

Ib. 142. i-.Or' ovr. -,.::/^ 

3* 36 Delectus carminum arabicorum. ^9 J' ^ , X ^ *? tf ^ . S '% ^yjj^ p^\ ^L^\sx-S ^LiaLJ Ldi f-^r L y ^ i ^^^ .jJLS t5 ^ 13^ ^ e^uJ5\ ;jli3 ^l. O^^ ^ c^ J-t^ a4->^ i^^ Li^-----2L^ iLjJ" W 
•^ ^ 

5 ^p\ i-U U^ |4S ^.^. i^ ^. iU>p 

^p\ ^ *uij\ i);J/^ iJi ^\ £u^ Jil ui 

L-Ad /4 wX-aO j».Xa4<J* AJsi.»Xg Cy"^ UXXd v^-Jk Ui« J "•'•■» -fi--- (,;! 


•^ ^ ^ ^ ^ 

pji^ Ast; ^^ JLJ J^ j\ ^,^5^uxj\5i*^fc:,5i*j 
9% ^9 ^ * 15 f^i C^y^\ )^.>\ ^ f^ . ^Lii ^^,^,^ JU ^\5 s 

1. Expectaveris ,^^\ ; accasativus ex usu adyerbiali, quasi sim- pliciter diceret . Ja.»!>^\A L^^\. 

Garmen m editionis meae. \ 0. sq. Alloqaitar oxorem. | 
10. Anima mea (i. e. yita morti exponenda) diutumam gloxiam awe- 
cuturus sum. | 18. sqq. Expeditiones faciam praedatoriaa, in qoibos 
aut occidar (itaque ,,te [a me] liberabo^), aut dives fiam yoaque e 
statu humili (15) erigam. In 1. 14 sq. est imago sagittarum, quibus 
Arabes pro sortibus utebantur. \ 

X 

\ . \ • '' Delectus carminum arabicorum. jt 


j^t Ot'^' 37 ' * t %^\y 12" s ^ ^=- — ■ - ^ "^ 

J •• • •• ^^ •• ..'^•y ^p*"» •••9'^ 91 \<^ -^ A$\/^>^jJui3;.^jUio\jst ^^ 

^j\ ^ »^1 jJj ,_,j;4i*^j 6 

AI2J ^ \M ?yJL4 aJU\ ^ ^ 

a.-*JIj ^) M}j\ ^u^ J>j^ 
-^^ **• ^ _ 

^wotX««AA5 Lo ,**LsxJ\ ^Lu^ .««..oo 10 

14^. iiiL\ jls, ^j^ iuii Yertaa, qnasi esset ..«m. ^I » > i(\L>^. || ^- sq. Calamitas, mors sub 
! oamelae ferocis, mluime inequitando idoneae ( vide supra pg. 33). | 
1 quietum me manere non sinit cupido sublevandae pau- 

propinquorum. || 6. Zaid poetae avus est. || v. 6 sqq. sae* 
ant et imitantur. Arabi forti indignum videtur, a benignitate 

vel servili labore (10) potius victum quaerere quam latro- 

b pugnando. || 6. ^l.^o^ pro ^Lo^. || 10. JJvjCLmO L« loco 

i absoluti. 11« Deest praedicatum ^laudandus est*' vel tale 
12. In sagittarum lusu sortem quandam non faustam voci- 
abigere student. || 18. „Ut prospiciunt versus'' (inf. absol.) 

lirandi forma pro ^ ^*^^* § ^®^» Wright 1, 101. 38 ' ^ , Delectus carminum arabicorum. J ^ 4. '^ A: ' 

^'/^ Sl o\> ^^t isjs^ u^f o\^u^ ^ Ji: 
5 _^\^^\iji^\c:,uj ^;iJ\4^%\^\kUJb^ 


9 > ■ ^u ;|^\ t^. p \M ^5^5 cu:U-^\Ji^\\M^' 
^L» ^\^)\ jJ* i;?^ ,^5 U9\ i ;4i\ f ^ ^ ^^5 

,o£^ui'^ ^i*^ v£44.t up\J\;J.^.3p\^rb, 

X wrf y ^ 9 ^ 9 

^\5 ^ ^ *;I\ ^ ^5 g^ ^ s^ ^u C 

,6 £^li Jjij\ J5U 5^ JV gv.Lk. L^\ Sss. ^ 1. M. et Z. duae gentes; vide p.37 1.5. || 2. ^«««)\^ sunt ec 
potius equae) poetae et sociorum ejus praedantium. || 4. Terr 
tarum Sh. et A. sunt montes Hig&zi. ] 6. Hospitalis sum u 

quanquam perpauca mihi sunt pecora. — I^nLm» accus. status 
iti pascua agitur''. 

Ib. XXYII. II 8. sq. Num audaciam meam (i. e. me au 
aequiparas iis qui . .? || 12. Belinquo eum (hostem v. 10) oci 
18. jo ^ brevis est parenthesis. \ 16. In proelio non anxius 
, Delectus carminum arabicorum. 39 

ujjyi j^%\ c^\tj^ ;^[i uj ^>\ «>^ J^ c^ b^lid^ ^^^. Jl:j.^\ ^ ^;t^1^i,^t^1^^0?l^^ 4t 4: > x»^ ^^**4JU ^li ciwJir J^^d J^ ^ Jlio^ ^j^. ^:^ 3^. e-^ 10 
^^^jj^ l^JiVy» ^Jl>\ ^ 2(1«:^ ^ ^^T^ wXaao (J^^^ '^W^^ l^r^^ 

aspicio nec me ibi gero, quasi falso essem loco, ut camelus mas a 
cameliB grayidis abscedere coactus. 

Ham. 205. || 8. Nec amicusnec inimici. Q 4. Ultima verba viden- 
tar significare: itaqne te mihi postponas, mihi obedias. || 7. XJt se ob- 
vertit camela in pullnm alienum propensa (sed ei uberibus suis nti 
neqnaqnam permittens). Imago amicitiae fictae. 

Videas Ham.420 8qq. cett. || L. 14. Ham. 422. || 14. Constructio « 
praegnans; mortuorum modo clientes negligunt. 1 

40 Belectus camiDam arabicorum. 

SJ4, L^Si\ u^ SJ4.J:i '^^\i ^ Sj^ ^^ 5 IW' V!;*^' c^5 iiUi-U ^ JS»^ Jp \^ 


ju _jU\ ju ^^> ^) fjJ\ \^Li 
JL-,\^ y\^% ^\ ^ -^ S-^ :ii\y 1. Camelorum meorum curam tibi relinquo (§ 429, 6, Ann.; 
Wright 2, 197 sq.)} nam ne filiolarum quidam vita mihi secura 
videtur. 

6. W&il dicitur fuisse pater ma^arum tribuum Bakr et Taghlib, 
itaque has duas coujunctas significat. || 14. Jusjurandum in antiqua 
horum Arabum rehgione positum, nobis non perspicuum, quum nescia- 
mus, quid sit Ijal; sed yidetur esse dei cujusdam nomen. Delectus carminom arabicorum. 41 Jjti ^^ 'iti s^\ jUi» aAaI Jl ujL* j_^U!i^ •Cril. .-».»i.ii «'f' ~ «/ ^ - 11*1 I . ^i^»-i' J4iu\ >\^ ^>s, -i \S Lt^ Xx^fb £\^>5 l^\^ Itf,' ^.1; :«L^' \M5 J^^ i^ S^3s. ^\3 l^/. i3v c^5 iliJ* ,>iS • 8. Non (ego sum) ignavus . . . || 4. ^ per arma (-^LmJ\). 

Ham.420 cfr. Kam. 179. J 11. Dum vivebat, nemini nislKulaibo 
•aty advenis ignem hospitalem accendere, solusque in conciliis 
ebatur. | 18. Faciem mulieris nobilis ob luctum non occultam. (-.■• 42 Delectus carminum arabicorum. .<»/• -^ .. -^ ■ » I yj. 

\^\yL5S U} JJUS ^^"^ ...j^ ^l-/ b 
;:Ui*J\ 
10 £1 *^\^ jl^\ J^.5xJ1j\^ ^\j^^^\ <ji-LIj\^ £iu Tj\^ ^iiLj\ «^ M jlXj\ j;-A-> ^Xj\^ 15 ^\ _Jl\ ^\ '^ JJLL-i s ^jJaJ\ oUU$ ^-tjl^ 
Ham. 251. || 4. Locutio proverbialis: Haec res nihil ad me 
pertinet. || 6. Ham. 248 sqq. cfr. Agh. 4, 145. — k<b\^\ „quo»- 
dam" (ironice). || 7. Quum de ignominia (et honore) certatum sit. 
9. sq. E grammaticorum regulis post ^\ „8ed" hic accusativum ex- 
pectaveris, sed nominativus permittitur (Wright 2, 365). J 12. Bellam 
se expedit. {] 13. Feminas abigere student hostes, non pecudes. 
14. Etiam ^Lio y^ et ^^^ 3-0, qui _IaJU\ dicebantur, a pug^ 
nando abstinuisse videntnr. || 16. ^^ si quis. — r^T? ^ nominativo 
rarius utuntur in talibus quam accusativo non nunato. Belectus carminum arabicorum. 43 \^\f j\ \^uy Ji^ L4J ^- ^ \ iikJ\, >\JiJ\ i_^ czJ:»:. \m XUio^ uiis" 

C ;, -^ > -^ ^ ^ ^ .. ♦. < ^ 10 2j.^\ ^\ ju ^UL ^ ju >u ^ ^;U c^ ^V ^\ 

Ja\^ ^5 «b\ 5U ^>J\^ ^\:\^ ^l:i ^ J_L2J V JsS 

^U jju.^ J^^^ (Mt^ ^^* ^3^^ f^^y^ Vi^^ "^ ^^^^ 
^ JU^ <^ ^^ ^^ ^^^ '^^^r^ <^^-^*i»» ^ \ oM^J^ 

c^«^\ Cl^otkAJ\^ (..^««.^Jio \j-^^f^ A-XJLXi* 1^\ A-XJL^ ^\ ^%^^ 15 
■^V ^.* -^ »« ■* 

i,;.*jir jjii 5-.».^ A:a;a L^\ j^jJ^,* <0\ J-kc^L» -<v\ \Jjb 

gu4 ^ \,^\/- v^ ^5 ^5 ^xs Jit «ii^i ^ 

1. U^ „bello". B 2. l.^4^-w = l^ li^ „ob timorem ejus." » . Ham.251sq. || U. Quia omnibus satis notus est. || 19. Ham. 252. 
Agh.4,145, 150. Iqd 3, 99. Ibn Athir 1, 394. || 19. Satisfecit [talioni] 
occisus (acc. jU-\ Jft). 44 Delectus carminum arabicorum. JL-» o^ J$*5 < ^9^ *• -^ rl ^uIji y 

JU jJLlJb -^./J\ J^ ^\ Ji^ iil«Ij\ ^LS L^-J 


^ oL»35 cuii^5 ^.4:r»^ j:>is^ ^yu jjy.\ ^jssoi 
>» ^ tf :;^ i3^ w^uL«wi >» >» 
»* >» ^A^ » • ^^J^ijJ^ C5*^^ <*-*i*^\ J»*^^ 


1. Equus, cujus nomen est JLoljtXJl ^Struthio^ propius ad domi- 
cilium ipsius adduci jubetur, ut semper praesto sit expeditioni 
faciendae. — Bellum ex (= post) infoecunditate suscepit, calamitates 
genitorum (vide pg. 33, 9). 

Agh. 4, 147 sq. 150. Iqd 8, 98. Jaq. 2, 723. 3, 739. 4, 880 sq. 
Kam. 351 cett. || 8. Jam flere solebam (v. pg. 32). y 9. In (loco) se 
circumvolvente. Quum dormire non possit, coelum observat. || 
11. Kulaib fratrem despexisse et nihil eum esse nisi ^LmJ ->; dixisse 
fertur. „Ut in loco Dh. disceret, qualem mulierum visitatorem me 
praestitissem die Sh.". Delectus carminum arabicorum. 45 ,5^\ ibLA c/y^, >M ^i-i^^^l j^ 

^yljb £^ ^l J^ ^^ ^ ^\ ^.p\ ^jli 

^j]\ i cLsJ yuj\ oJ^tr i^m f>: £Lid ^ ^Si 6 

^•^ U^^ «^ '^r^^ ^^ <^^ ' — - — = 

y.ai i jLid j4^r ^V ^- i%u JjlX 


\y\f ^JJIf I5;s ^}r ^f ?3V\ ^ 
\y\> UJ ^li> ^ \^^\ ^^ i^„ ^^ 

.•jL^<MCI^ C*'^i»^\ I» IwXP Cl^^-^^Jwl ^>^xM«iA<4 L^«<MCtX^ 

^^ • ♦• ^ ^ •• .. ^ ♦• 10 
15 1. Hoste appropinquante) quum mulieres ez habitaculis fugi- 
unt. I 8. Voltur. | 6. Imago a poetis frequentata. Puteorum laquei 
astricti rectissimi sunt; in puteo lato multi laquei: ita in pugna ha- 
stamm rectarum multitudo. || 7. Germani nostri sunt Bekritae hostes. 
8&. Sndore. 

Ham« 9 sqq. Agh. 20, 148. || 10. Hind est mlRer utriusque 
tribiu; nos initio germanis pepercimus. |l 14. Pro ^L.^iaP ^^ ut 46, 1 
pro ,2>^ y^y v^- 46 Delectus carminuin arabicorum. Ji9 w<»« < ^ ■■■>«< ^ ^ 
w' ^ •• • •• V» 

\y^», jUiJ\ <3 \v>j^ ^^.^^^ ^^ Ci'^ f^b^ Cr* Cx^ ^ 
<^sJC^^ dCUy^ ^»iL;>o 5^^^ J.P i*iJLJ\ O}^ ^>^ Ua^^j-*?. O'-»^ 

9 

10 H^^^S^ "^^^y^. T^ >^ CUjlX^^ ;$^U>U dJSlixk i^\y^\i 

!V'^; ^. l/^'^ Ji'^ L5^ ^y^ t^ ^j:i» <^\^ ^^xja^ ^\ ^y 

15 jLi» viU> \yLAii ^_^\ ^^ \J^ iXXiJ\ ^^ 

% ^ ^ ^^ 9 ^ 9 9 a ^ 

..•*-' I^^U K^< •• **^ *' ♦* *^ •• ''I •• * • •• ^••^ .:: 

^^«^■»^ ^ubwXJi iJsA^ k— >^^ «.A^^? g L.S'^^^ «..«-^»^1^ ^^XxO v^»^.^.^^ Jd 

^ \^)4i i*}^u^ jj i\ 94:* 6i J^» :^ »y; 

..^^5 ^3^ ^ sUJS L_x, i^ut4 u k"jj\^ c-4ii ji 
f if ^'1\ ^k «jicsl cul^T i\_^'u »l-^\ \3\ 1. Sanguinem effundens ut aquam ostium utris pleni. 

Ham. 253. || 16. Primo equiti ex hostibus, quem me aggressunun 
esse promittoKll 16. Ham. 252 sq. || 18. Mater quaedam (i. e. mea) scit, • 
utrum is, quem post partum fovit, (quamvis humili sit corpore) se ita 
gerat in pugnai ut qui maturus natus sit, an ut incompletus. \ Delectus carminum arabicorum. 
^Ul J.jisl- ^Li!^^ ^\ JjJi^ ^j^\ CUJUS 5 47 l^cucJb <;ya^\ \J^ b L-^J1J\ ^ 

^ 9 


• 

^ 9 ^ '^. 


. ''.. * JlS ^JJ\ ^^ jtif^ ^^ ^ i*oU:uo\ J\ <*^ As^^ ^b\ ^^\ 

^lrL ^^ jl-^Lj; M J^^ <^ C?^^^^ ^<^* Cr^ ^^^ jt^ <3 

O/«=0\ JU» 10 

^b\ ^\ ^-15 \ J;^_;ljj jl!ij; ^^ ^,/^j\ i JJ.' i:i JJ. l^b dS^\ sL^ 


fcXili ^^.>j^ ^^^LaL* Js.^\ ^^^ J-^-asvi ^]^-^^\ cr*^^ 
Jb gr^.j^ C^ ^ iliL" b t 

J\_^]^ ^ J^ Ji5\ puj\ ^ Ham. 254. Agh. 20, 144. ,, 8. Vide supra p. 43, 10. 1 II. Ham. ib. Agh. 
4, 146. |{ 12. Adi est frater Kulaibi. H&rith eum ceperat, sed ignorans, 
quis esset, dimiserat. || 14.Ham254. || 17.Ham.270. Mutaviversuumor- 
dinem(cfr. Agh.20, 144). 11 17. Tale Lo in exclamationibus non ramm. 48 Delectus carminum arabicorum. 

JUJl L^-2^» i ^^ ^^ Lit ^ J4i\ ^-,- 
JA—jt^ C^l "; h 4 i ,^^-f: J-iJ' Vj-J^ 

10 ^>\yj\ ci\ \^^Lo ,^ ^^^ ;^Uj ^,4,^ cp^ ^^ ;yvM e^^ /> (_>^\ oy^\^ o^^ o^^^J^i^^ o>\^ '-o ^ U\ ^^ ^l ^ «^ •« . .. ->- -^ ^ ^aaJL^I 2. Yulnus quod feci latum est ut pars denudata in sinu mulieris 
socordis, quae subito terrore percussa fugit, antequam sinum caste 
velare curaverit. || 8. Yide p. 42, 6. 

Ham.255 ceteri.|| 9. Proyerbium. Sponsae aromatibus abundantis 
vestigia ab unoquoque percipiuntur; ita res a viro forti gestae. 

Jaq. 2, 61. || 14. Poenitentiam pronuntiare jubetur, sedjam cogitat | 
de redeuudo ad latrocinia. Delectus cammuTii arabiccrur».^ i 1 - * -* * • 49* U^^sui cr-iJlAJi S^H^' iC^^JyiJ^^^CUiJ^lT 
Ia^3 O^ l^v:&v^ >J^'^\ 1^^ l^^^iJxjU^IIjl^yjLfJj^^ w \y^ 11 wj^ f 9 'St j^\ ^;ysiJi 3^r^4-i^\ jis^ s. ^ JU^ ^- ^\ ^^ ^M^ NLli\^ AiJ\ ^5 ^ L^- V^ J\_^ ^-Uif lJ\ ^ h^'^ lijj^ ^f L^- ^^ j^« <^u usLi |i^ pi^u^ j^.iji ^;;U.-o\ ^ 

^\p ^ 10 

juiooT i^ uvJ|^ ^35-^5 j4^ xji Uj, ii^j_g; ji\ 
ju. :EtLL ^' i|^^\ 4.5 J^u. uf u p ^ C5^;^ 
;\ J^\ jpj iuL^ jsj ui), iul^ ^. M, ^^ 

j\5> UliLf JJf, ,_,_U) \4^ iJ/ ^\ IJjUi' ool^ 


j\5^\ ^-4-^ e^^ ^j^ ^^ ^ ^\ c^s^ ^^ 15 Jaq. 2, 199 sq. || 6 sq. de mulieribus amatis loquitur ; dei gratlam 
et in amoribus et iu latrociniis (7 sq.) sibi fauturam esse sperat. | 
8. fianu IHSrith b. Ka b, quos occidere quidem nefas esse putat sed 
despoliare licere. 

Jaq. 2, 612. || 12. Ut a me avertas poenam mortis. 
Noldeke^ Deleotas oarminutn arabicorum. 4 • « » • »« •»d • -« 


90 -» »*•■»•♦ • 

• •<•♦•• i , 
• *^ ' • • • C* ■» • •• •• . • 4 a • * • • •» >« » *Beldetuis«efttiiM]kiLm arabicorum. JU3 JU^b ^ <i ^ f^ w ^ X ^ t J4}^ 6br^ cJf^^ c^ 0-^3 vJ^j 

«* . ^ ^ s- J^s J> ^ cjUu-u\ ^l *^i- ^fe *udiJL 5sJ\fl 

j*j^ f jiJ\ ixij ^^ ^5^\ ^t ajU^ tj j^* *\JUiJl i^l^ i) u JxjiS, -^ *jt SJi ^:;,^\ j^t is^u» viJl*^i*J\ tj 4-^u J) 

JJXl. 6> L.^ i^ ^>v\ Ji^t ^\ M)J\ ^iLi ^j liii'& •6 .^ 9-^ ^ 9 ^ Ham. 96. Agh. 20, 160. Ibn Qot. fol. 147. Jaq. 3, 736. Cetti 
3. Marw^S,n b. alHakam Medinae praefectus regnante Mo^awija — „Mi8e- 
rat" — „Quod si fecissem, fuissem" ... |{ 5. Tum cogitavi : ^^satisfaciam".* 
Nam horum omnium tempus praeteritum esse, videmus e 1. 11 sq. ; 
8. Socius ei est solitudinis pardus, cui cognomen (kunja) datur Abul* 
gaun „pater Nigri" — L^iil^ *^JJb parenthesis — sed sodalitio obstat, 
quod is non lenis fit animi. || 18. Ego rupicaprarum carnem melius 
apparo eo, qui ne Dei quidem nomen in occidendo pronunciat. — De 
negatione ^2^\ U vide § 623; Wright 2, 324. 


Delectas carmmam arabicoram. 51 

9 ^ ^,*-^^'^^ i^,>J\ i*>bj ^^\ >y bbj ^^\ ^a:o.\ ^:;i(J\ cr:^ of-*^^ <3 
^^ J-^' i^jjb JU^ ijL^.3l> iJ^ ^ L^ jjUd ,^\£^^\ JI^^ ^^5\<^\ -y jf^ ^^ ^l • j.i.iu^ £UiiJ\ jgj^^ i;^\ u^ ^1%:.^ ^^iJ^^iSo* ji 5^yqr 
ijii iiiJj^ »^4 ^i ^ili\ ^ Jsu ib p^ ^\^ J^'^\ \M 9- - i -^ . - 9 w. _x ^ M^\ ^^sc^ ^\ £,^ ^ 4^\ p Lo pLy\ tij^ J^ 10 

;3^ ^j y\^\ J.\3L^^ |.i:>^ }^\ \yu ^\^^ J^^ 
;yii c^t» ^^ ^j^^ ^i;}^ ^wxi^\ j;;i?;^5\ ^t ^^^^) * \ '>9< J^\ ^^^ 

UJ^,^,^^Jjt^U^^\5 U>^U^JiO\>^^iJL£i^LL^ 15 Yide Ham. 233 sqq. Agh. 21, 265 sqq. Kam. 725 sqq. Ibn Qot. 
fol. 134. II 4. Ham. 236. || 7. Nmu bene instituistis ea, qaae perti- 
nent ad fratrem vestrum justo modo sepeliendum. 

Ib. Kam. 767. || 9. v^ pendet ab J6U ut etiam nLJ\ ^;^. II 
10. „Ab injuria {uUro inferenda) summo cordis studio abhorrens." 

15. Cod. Lips. fol. 61 sq. 

4* 52 Delectus carminum arabicorum. 

u>y4. jiJj o^j^^>^ ^^ ^y^^ '^^^ bj<^ ^ 

UJo.jsfi: g^* ^^ ^T J^ fi^M^ Usr^ e^A^ ^ 

JoUJj\JU^\U§Cy\^^l:L\M «JJJ Jlvjl^A Uf \y^ 
X ••_e, ^^ • J -^ •' * «' •• r 

1. Post prooemii erotici fragmentum(p. 511. 16sq.)multa peri 
2. Vides, quanto animo servus niger pro dominorum honore propi 
4. Fieri potest, ut servus expeditioni interfuerit, ita ut „nos" 
ei revera liceat. Sed cfr. 1. 1 sqq. || 6. Ad equas et equos, quorum 
nunquam sicca fiunt, quum currendo semper sudent. || 7 sq. ' 
'Amiritarum tribus, 

Ib. fol. 62. II 10 sqq. In hoc fragmento servus loquitur, 
ipse esset sanguine Asadita. P 13. Quas tribus ex iis, quae di 
banu Sa*d, significet, nescio. Neque certum, utrum j^^lAi.^)\ an J 
legendum sit. || 14. Forte melior lectio LJJlsru^. 
Delectus carminom arabicorum. 53 

«5» - » ''^ o' ^ Ulif U* \M ;-i-i. ^ir^;^ iJI-i li^''^ i^^=^ ^*t^ 10 

^ ^ % "* *^ -& "i. ^ ^ ^- 

I^ 9 ** 9 \ ^ 9 ^ ^ 9 \* \ ^\ **'^t ^ 9 11*9 **\l Ham. 633. || 3 sqq. Invehitur in \iram e gente Hidhjam, ipsius 
genti arcte cognata. Aut haec gens, aut pars ejus yocabantur Banu 
Qird; ludit hoc nomine et adversarium ipsum qird „simiam^ appellat, 
qui viros nobiles cauda petere studeat. 

Ham. 641. {| 7. In ^lqdlan Tanwin contra modum vulgarem 
servatum est, cfr. Wright 2, 419. |j 10. Sunt ignavi ut hyaenae in 
pugna, in pace leonum fortitudinem simulant, sed in tenebris timidi 
sunt ut vulpeculae. || 11. Nam vestrum inimicitiaetaediumnonefiiceret, 
ut me inimicitiae in vos taederet. 54 ->- Delectus carrainum arabicorum. 

^jjpi^ ^JJ\ il;* ;i;ir\5 f^\y^ JLl* ^p\ J 

X ^ 9 ■^ ^9'. 

^lk^\ ,f>* r^^ ^^-i-i rC^Jj' j^^^ J^ 
)^^* c^ r^^*-^ b'^^ U»i^\ cr; ^^-^ f^ 

i5^Loi^\ ^l^ v£^ ^JiH^ ^I^^^ISLiJb Jjj Ham. 673. || 2. Non morimini in pugna. 

Ham. 155. Iqd. 3, 133. || 5. Shammar nomen equi. 

Agh. 13, 148; 14, 122. Iqd. 3, 143. Versus fecit poeta . 
in gratiam filii Mo awijae chalifae, Jazidi, qui ^Abdarri 
Ansdris infensus erat. || 10. Furai a erat mater Hassani. 
asina, pater asinus. || 11. Quum Medinae Judaei habitavissei 
ipsos Judaeos dicit. — Sirdr apud Medinam, ubi etiam Sul 
necesseest. || IS.BanunNaggarmagnaparsMedinensium. — I 
tur secundum nomadum opinionem, quorum stulta superbij 
laborem despicit. || 14. Medinenses terga vertere solitos ess( 
Delectus carminum arabicorum. 55 ^3,|sij\ >^y\ J< ju^ 
b>\^^:^j>3^\^^^jiiH i^Li ^ cUi^ ^^ 5Lu^io 

b>U Jir;S ^ ;^iS' ^ ^^ jUirvjJ jUirvi^ ib ^o^ 

bjU.-d\ \^Li ^ ^^ ^\ jj ^lu^ l^\/ iSi ^ ^^ Zeitschr. d. D. Morgl. Ges. 18, 233. || 2. Tibi, quicunque es. — 
De assimilatione in \SJ cfr. § 14 Ann. 2; Wright 1, 14. || 6. Te reducet 
ad ipsum erroris locum, a quo aberrasti. Duo oxymora. 

Diwftn (Boucher) 227. || 9. Dum manebat (accus. temporis). || 
10. Ebrius erat. 

Ib. II 13. Flevit avarus, quod hospiti unum potum praebere 
coactus erat. Hemistichium posterius devotionem continet. || 14. Tali 
hospitalitate non gloriaremini. 56 Delectos carminum arabicorum. JU ^5 
U JLJ^ L^ C;L, U \M ^^^4*J ^j^) ij}i> jici 
\jbS^^ ^^y>^\ (3 ^J*^ 2(>ld^ U^LmJ(JU^J^aJ\(3^^^^^J^2(5Lu^ Mas^udi 6, 138. Ibn Qot. fol. 122. || 2. Hae aves certissime 
aquae loca in desertis inveniunt. 8. Tamimitarum tribus aut a Zaid- 
manat aut ab 'Amr, Tamimi filiis, originem ducebant. || 4. Non sunt 
veri Muslimi. 

Ibn Qot. 1. c. Fortasse alFarazdaq poetam significat. || 8. An- 
cillae, pecudes pascentes^ jactant omatum lecticarum, quibus dominae 
earum insedent. 

Ham. 672. || 10. AlWalidi I chalifae mater erat e tribu *Abs, 
itaque illo regnante Absitae quidam potentes facti sunt. | 11. Hashi- 
mitis, genti nobilissimae, e qua Propheta prodiit. || 12. „Eorum 
alWalid". || 18. Matrem chalifae respicit et *Antaram, virum fortissi- 
mum, clarissimum, quem 'Absita e serva nigra genuerat. Delectus carminuin arabicorum. 57 J^"^' .>*M^ 4>-^^' or*-^> Crf *^ Cr^ f..fr- J^i 

Lui ^yi\j »|il]\ Jif l^- Ai^\ ^;^ ^JJ\ ^5,] 
Ui.jiLc.;,...5l^\^^Uji^,_,*-lt LS^If t_i.t«o M Jij^\ o\ Kam. 526. || 8—5. Quum Tamiiriitae ut Qoraishitae, neque vero 
Taghlibitae/Achtali tribus, a Mudaro genus ducerent, poeta et prophe- 
tam^etchalifas sibi vindicat, exclusis Taghlibitis. ^^ ^JJ\ 6st deu s. 1 

6. A B A^ acc. status (Jl^), ^^^^ ^\ praedicatum „hic est (=ecce, 
en tibi) patrui^;S6Wtrffilius (ut) chalifa" v. § 501 infine; Wright 2, 299. 

Si legis Ab^\*L, haec vox est praedicatum, i^^ ^\ appositio pro- 
nominis demonstrativi. 11 6. Farazdaq, poetae tribulis sed vel magis 
quam Achtal ejus aemulus, re vera e prophetae asseclis esse negatur et 
religioni christianae, quam major Taghlibitarum pars sequebatur, 

favere dicitur. \a^ L^B^rcu „invitus veram fidem professus est". ! 

7. „Dehonestans (aliquid) e poena" = „poenam dehonestantem", 

Ham. 626 sq. || 10. ^^>\ comparativus. — ^!a.= JIj^Ia. §403, a, 

Anm. b; Wright 2, 95 sq., ut supra pg. 33, 6 JL« = <iULor|| 11. sq. 

Comparantur nubibus cum magno tonitruum fragore in coeli facie 
volantibus, sed homines, pluviam exspectantes, fallentibus. „Per, ob 
(nubem) fugacem (in modum ferae)"; jungendum cum 58 Delectus carminum arabicorum. 

U^^^j^ L^jf #^ ^SS% ^U=u o^> s^Ldt ^ *"'■ *'--•■• -'i r»ii*i I I» I ••II \^ 9 ^ -^»** \ ^ l W \ss\L^ K 9 ^ 9 * 9': \\ ••^ .*.S' \ :9 ^ •5*1 »»'^» '\i 

j;.^. ^ j;^-u 1%^ b^ ^ ^^' ^^\ <ut ^ ^ 2. „Yaematrieju8"estexclamatio,quautuiiturinlaudaiido. „Qnam 
magnifica esset (Ia = duL^xAJ^; vide pg. 58, 10) equitatu ob^splendorem 

et pulchritudinem ....,ni8ifugeret!" ^^=w acc. Tamjlz, iulio » \sl^ 
acc. causae. 

Ham. 670. || 4. Non constat, de qua tribu ex iis, quae dicantor 
Banu Sa'd b. 'Amr (1. 6), hic agatur. || 5. Imbelles, versibus tantnm 
faciendis apti sunt. Poetis arabibus mos est, loca deserta describere. 
„Mitte eos et descriptionem" = „ne impedias eos, quominus descri- 
bant". II 6. \*-^ cum jJb^* jungendum; non cupies eos diligentius 
cognoscere. 

Ham. 674. 
/!• Ham. 68^. Diw. Hatim 40. || 11. Si carmen est'Asijae, se ipsam 

alloquitur. — O^.^^^ ^ parenthesis. — Occisos a Muh^ribitis. Delectus canninam arabicoinm. 59 

L 
^•f <• ...^-r. 2i^\ ^:sx^^ cr:^^^ c>^ J^*^^ tlL fL!j^\i£-k\ y ^L^^'\ 03-^^ /.T Jls, 10 Hain.628 8q. 4. sq. Tribus meae et mea ipsius dignitas eaest, ut 
minime descendam ad satiram faciendam in M., quam quidem illi sibi 

honoriducturi essent. — U^}j — ^^^3 parenthesis. — Nota J pro ^\. 

Ham. 821. || 7. sq. Arabes ventrem in mulieribus gracilem, 
clunes crassissimas amant. 

Ham. 819. || 11. Ob odium muHeris, quae conjungit foeditatem 
viperae, hyaenae, crocodili, „qui te e mari (vel potius fluvio magno) 
adortus est". || 12. Tam deformis est quam „felicita8 quae praeteriit". 

13. ISUw audacter pro L^> J^ CUi\^. 60 Deleotos carminum arabicorum. 

?-?ii Y'l- l^Mli: .r ■'■■'f .1 ?<L^ .-i...fi t< «^. J!)l3 JU3 ^J> eJJ\ f^ I ^i.." I •^•1 r.i*" • ^^^l g^ U; U ^jJ:^ UJljO ^\JJJ\ dJlj^ 5\^ ^^ 1. „Tum est (existit) paupertas, in fine paupertatis^', i. e. ^summa 
paupertas". Ita post v^ nou raro ponitur subjectum sine praedicato. 
4. Si os (in loquendo) aperit, conspicis dentes immundi coloris et 
gingivam superiorem et inferiorem crassissimam, quales sunt montes 
Aga* et Salma vel pyramides ; qua re ne molestetur, interponit votum : 
„caream ejus sermone!" 

EZam. 271. — Quantum illo tempore animus aristocratious, a 
majoribus acceptus, valuerit, ex his versibus perspicias. Non intelli- 
gebant, illum pugnare cum ipso Islamo, omnes fideles aequa- 
les habente. || 9. „Wenn es deine beiden Grossvater waren" „if it 
were both your grandfathers". — Apud Badr occisus est Bashir, illios 
avus, et 'Abd allah b. Bawaha, avunculus patris ejus; sed fortasse 
alter re vera est pater matris ejus, quem non novimus. relectus canninam arabicorum. 61 


* ^ ^9% ^ 9 ^ -f -^ ^ < ^ ''P . -'^i ^ 9% 


L^Lc\^ Ur^c^ CUi\^v:Us.-uo\ ^ jUJ\ ^i^j.0 ^ \ b ^LU.\ vJU>o CUkAi ^\ ^\ IbnQot.fol.131. Apud IbnChallikan nr.219 Chalilo grammatico 
tribuuntur. | 8. Astra et pluviam et siccitatem afferre putabant. 

Iqd 2, 236. || 5. L^L>\ Nonnunquam suffixum, objectum signi- 
ficans, pro accusativo temporis {\^J£>) ponitur. || 9. A suggestis 
chalifa et provinciarum praefecti populum alloquebantur. „Filia sug- 
gestorum" sunt ipsa suggesta, in puellae personam inducta: imago 
imperii. Bishr Babyloniam pro fratre 'Abdalmalik administrabat, 
fierique potest, ut de ipso chalifatu adipiscendo cogitaverit. — In 
„Merwd.no liberalitatis" est genitivus, ut ita dicam, qualitatis; idem 
est qaad ^Merw&nus liberalissimus". — t^^UsL duplicis videtur esse 
signifiGationis: procus (filiae) et orator (suggestorum). 62 Delectus carminum arabicorum. ;^-lJ\ 5\^i^ ^o J.;!* .^^^* ^ ^\/t a^ ^^ ^tiji ^ ^ ^'^ '^< .9 ts .1. .f < - ■- j» , .! --:?.? ^•9 .' , ; . ■'•-' ^. ju1j\ ^^ jL ci»^ ^5 t^^5 J'-^. J^^ c^'' ^ 

f^* i.*-' -'^A ^^-^^ '-^^ ^^r^ ^y^ o^ E-^ c^ «.-.v.o^^ 

j J . y ^;^'4.b^^ 5\^ ^\ iu>^ lik ^;ij\ ^53 ^\ ^^ Jaq. 3, 273 (nomen chalifae correxi secutus Tab. 2, 1769). De- 
serti filius, maris terroribus maxime percitus, tamen lepide et jocose 
loquitur. || 4. Naves a Tyro profectae Cyprum petierunt. || 6. Utinam 
et praemium divinum (pro bello sacro destinatum) et stipendium iili 
(milites) soli mererent, ego vero haberem camelum et sellam. In 
^^^1^^ est JU.\ ^\^. II 7. dJ}j laudem exprimens, hic eigavixag posi- 
tum. II 11. Hira etThabir montes in sacra terra Meccanasiti. |i 18. ^Meum 
nomen in exercitu lustrando obtinget circulus", qui est nota absentiae 

in mlLitum indice (dicitur <V ^.aA Jp ^3^ -^^^ ^* ^ paen.); i. e. 
simulao navis ad litus appulsa fuerit, exercitum deseram. ^^^•^.elecms carminum arabicorom. 63 

^\^\ Lo j^ ^r^ fjju ^^i ^j^ ^^\ J^ J^io, 

jAj ^\^\ \sA -^ j u^ S^ .r^ 'i^^ 6]ti U3 

jAXio\ UL 42X^-*^_^\ y^\ j^.r*J^ ^^^ Cr? r^ i \yc\ «JI^lS^ 

^M^i A^ ^, ji^ ^ Ji- ^JJ\ Jull U,|t b ^1 
MJ^\ ^ e5-^i^1 U^ J->^ J^ ^^\ ^^^^-^\5 10 

l45-J\ <Ma^^ y^^r^ 
Jf)lS JlS^ 

f^ J^> 15 


I .•. 9 i ■Si? r "^ ? I . ri I II "1 Ti*vi fl 1. sq. XJtinam scirem, num aliquando in patriam rediturus sim. 
— Forma energica post Jjb poetae haud ita raro utuntur. 

Ham. 797. || 4. Quanquam nihil peccavi, ut dignus sim, qui 
morti exponar. 

Iqd 3, 429. 

Ham. 803 sq. || 18. Barissime L^ idem significat quod \-«-^« 

Ham.817.| 16.„Yeste8tibidetrahe utab eacelerius effugias". L^^ 
jungendum cum byb. 64 Delectas carminum arabicorum. ^^jjJ^ iXL&^ Ju^li yjljui^, l^ ^b 


c;^ • ^ liaJLi J^^ ^ 2$; J^ ^^)\ illp! «^^-^^ Cr^^^ /*^^ ^-r^ CrJ O^^^itp JJ^ yyo^ JM\ iliHb ^ ^ Uj i?^ ^* iJ l-^ixjT uyi 
^i ^ ^j44 JiiJ\ j^ IxiE^ i?^ii- jiJi Id^ ul-^s 2,&Uj 

^l£j^i.^\?>^^Jilivi Xu\ ^l^J^SlS J^ i\_^ His. 516 sq. || 4. ^\^* est subjectum verbi jiJb>U\; \^yAf 
pareuthesis. || 5. Puteus, in quem propheta hostium cadavera jaci 

jussit (ideml.9 Jl1.\; p. 65, 1.4 yS-J\). || 9. ^J^\ genitivus qualitatis. 
'Otba, Shaiba et Abulhakam *Amr (1. 10), quem Muh. vocavit AbA 
Gahl („filium Imprudentiae"), tum apud Meccanos ceteris onmibas 
majore autoritate frueban tur. || 11. Luai, Ghalib, Fihr avi Qorai- 
shitarum. |il3. Abominandus (diabolus) ad proditionem (promptas e«t). Delectus oanuinnm arabioorum. 65 -?.<*. ^ 


^\5 6iy ^ ^ ^;^ J^ .^»% y y 

% ^< 


t^.5 
^ ^ L;i\y^cUu-J?^;4-^Ili j.4^ i^\ 5U.\ Jy. »^\ c^ fU^ c^ ^^\ *^Uj.u 

/A ^ 'i^j-ii fU^ c^5 ^'^ M JSU-ij\.^\jlp\ j; 10 
J^^Ki<^^ f \oJ ^> ^, a;\/ ^> ^ ^iXi b ^i oi^ ili 
yijJ\ J5> ^^ fl?.Su Ji bU aJjj ^ \y$U, |j$ iir ^?,U 

^5 jii;, \> iil, u\yS '^if Jk» ^ jJ\ ^uj\ ^)i ^ c^'Jsi 
^ ^5 *w ^\Js,^\^^ \^ii- JUjif^;;.' i.. ^t ^ i,ii 1. sq. Utitar yerbis Sur. 9, 50, paulo ante publicatis. 

Ib. 517. II ^. Priiui versos dimidium formam prooemiorum eroti- 
comm seryat; jam posterius ad dolorem de firatre caeso transit. — 
De Jb (^yJb) hic et pg. 66, 3 (^yJU») cfr. pg. 18, 11. || 0. \>^ 
accus. explicandus JU.\ ^^, || 11. ^^ ezplicatiyum ut pg. 13, 6. 
18. „Eo8": Mnslimos. — Plar. fractas ^^y^ cum adj. sg. masc, id 
quod nonnunquam fit in poesi. || 14. Mirum in modum negatio ante 
s^ 3\ omissa ut in jurando. — Meccanis, prophetae adversariis, multo 
diffioilius fuit consilium cognatos ut hostes oppugnandi, quam novae 
religionis asseclis, „turbae mixtae" (p. 66,2). 

NSldeke, Delecfcai oanninam arabicomm. 5 •/ 66 Delectus carminum arabicorum. 

^\^ ^Lli\ \i v54iJ\5 \4xi^\/ r^^jS^ r^i^y uj^^ 
5 ^li ^ L^\i JT «5^^ y» ^^ >\/ U j^-sXivJ U» 

^^^^I^ \5^";3^u^M^ ^u \5^- ^\ ^ 
^4\ ^ -fi^\ j^ Ja^s ij^" 4j^\ ^ ob^_£i. 

^jid\ l^\ ji| IS^ oSji »M \4,JjX5 J^ jIj^ 4;ii ^V ^\ ^ Myi i \^- ^\^ ^ '^^\ cib ^ ^ V\ 


8. j-rv.a.M Ibn Hish. ipse se pro vGce injoriosa, quam ignoramns, 
supposuisse testatur. || 4. Domus estKa^ba. || 6. *>J^ Ibn H. se po- 
suisse dicit pro opprobrio, quod vix dubito quin fuerit /k-^^) ut alibi 
Js4ftjs\x („laudabilis") ab inimicis ^i^ (^vituperandus'*) vocattir. — 
u^U pro i^^U ; diptoton pro triptoto, id quod apud poetas, quamyis 

raro, fit, praesertim in nominibus gentium. — nJsp ^^ = \rjsft inf, 
absol. Q Oa. Describitur ensis facies undulata. 

Ib. 529 (Fibritae yocabantur gentes quaedam Qoraisbitaram 
extra Meccam degentium). || 11. Cfr. pg. 17, 10. 
Delectos carminam araDicorttm. 67 <^ ^ij 4£ V rui\ ;^, »>^ o^ Jc^" ^ ^r^ p -^ - .^ \M3 itp^^ \.x:Uv- ^>J3. ^jj.\ ^^\ ^i^ 
I» ^^ ^fi^* ^*j^\ ;;;i\ ^ jis ^\ j\ ^ ^u> 10 

CU.O Xlxii^ cuJUd ix^.jJL\ J\ ilirw;;^ J^t \tLi j^^^^s^^ -r« 9% 8. (Sed ploro) de^mortuo . . Q 8. ^c^ ^^^ O^^ detectae partes 
camis equi. — Pro fwXAii quod elegi respiciens locum Zuhair 17, 22 

(alA'lam ed.Landberg pg.l42), Thorbecke mihi proposuit ^jjL\ „laci- 

niae". |l 6. 'Amr b. Hish&m b. alMuehira. — Mirum est » voci A ^ * / 

praemissum. || 8. ^IJlL\ ^^ sc. vobis est „de qua re non dubitat vir 
prudens". 

Ham. 437sq. His. 539. Agh. 1, 10. (Eoseg. 15 sq.). Ham^sat 
alBuhturt (cod. Leyd.). Ibn Abt Usaibi^a 1, 115 sq. Jaq. 1, 122. || 
15. U^^ vocative (§ 403 a/?. Wright 2, 92); ego quidem in talibus 

5* . y- (m 68 Delectas carminum arabicorum. 

^- ^'Jl\^ u^a o>i- li^ tfj.;^ ^j^ ^ 

Ji^io ^l_.Ljb ^l-swjl ^ ^yj ^\ ^^ ^y:A ^-^ 

6 j3yo ^^U ^5 vxS£C\ 1% ISiiS iLSxi\ J\^ >u/ \pi 


^. ^ *^^juc: u /Cj d^.^ aT^^ J.IS vju^ y ^l f^. i :i^;ij^ ^j^J^ c^ ^\ ^ j^^ 

nomen indefinitum essenego. — ^Siceleriteryeheris et fortanaseconda- 
beris, post diluculum noctis quintae te ibi futurum esse censeo." {I 
1. sq. Nam seinper nuntii celeres eum certiorem faciunt de salatatia- 
nibus meis et laorimis, quae largiter profluunt. — o^ ^ „non" § 523 ; 

Wrigbt 2, 324. || 4. <UJ § 420, 2e; Wright 2, 162 (e). — Arabum 
animus vix concipere poterat, virum nobilem captum a cognatis 
(,,fratribus germanis" 9) occidi. { 6. Admissarius i. e. pater. || 8. Qusai 
viri interfecti sextus, prophetae quintus erat avus; sed videtur acce- 
dere cognatio a parte matris Nadhri. — Prophetae mater (6) erat 

Amina Medinensis. — v3^^. pro 3^^, o\» pendens ab ti ^ * "^ \ 

His.6198q. || 18. Ez more incipit a prooemio erotico. Ita etiam 
adversarius pg. 70. — Juventus abscedit et amata procnl est. Delectus carminum arabicorum. 69 

^^^ l^if P fi^» ;^^ ry> ^^ JA i-j^^ cS^^\i>ii 

<* ^ ^ "^ ^ • 

^5 5Uij\ ^^U «^i^ <3^ l|«,l3 ^)ii 3^\ j> CJj>^ u^ 1. ^^ est acc 11 8. U. M. videtur esse poetae uxor. || 6. Dux 
est Abii Sufj4n. [ 6. Duabus convallibus (>\^) concurrentibus aptus 
fit locus aquae stagnanti (y^jS), Q 11. sq. Hic poeta de bello loquitur 
quasi nonnisi inter Medinenses et Meccanos esset, non inter Fideles 
et Infideles. — Similiter ejus adversarius. — Medinensium tribus sunt 
alAus et alOhazrag, quorum posterioris princeps gens anNagg&r. Bevera 
Medinenses eos ex suis, qui apud Ohod caesi erant, feris relinquere 
non coacti sunt, sed sepeliverunt. || 13. Propheta cum amicis in aspe- 
rum montis locum se receperat. — > < *-\ pro alio nomine substita- 
tum esse censuerim. | 14. Hamza, prophetae patruus, et anNu man 
b. M&lik b. Thalaba (p. 70, 1) Medinensis in illa pugna ceciderunt. 70 DelectuB carminum arabicorum. < . ^^. • ^ t^i 6^. Vi^ p^ J- t^w. ^^" ay^^ ^ c>^i 

^ \*^f i-^ u ^^ii^ ^5 ^5J\ -ff ^ iii-d 
5 ^^yi*u2J\Jif5y^\^ J^\^5 ^b^\ ^j^ ^bu' 

lyi fU*o\ jujil jL^ji5 Alji ^\Jj\ ^i^ vj vSi* <:ji 

5<t-^. »^>**> (3*^J\ ^u ^^^^A-Mi JJ^x^. »^4 W c>M O^ J^5 

^; Jjui )J> f4^ 5\f5 ^ ^'fi\ ^ ^ o^u. ;$, 

10 yji. *ul)\ tj <:4^ 5\f u^ \^/u,^ *-i^^^» y^ ^^ 

^^ f^; ix *^u ^ jj^ifcu V ^\ j^; 'fUl 

^5 i; li^ ^yL:j: ^5 ^^ ^,^ b ^Li;!^ m i^i^ 

hj^ c^ J>% 6^ ^ ^ i^iJ» J-r^ \>\ J^ fy.4t? 

^ J. ^yy^ji\} ISj-i \SJci^ IjjlS' £dl^ ^\ j, CjJjU l^ 

^ Jt "^ * "^ 

15 J^ J^-^^ J^ J^^ '^f \SLiL;S ikf LpiJl vS±u 0;>^ •Jij 2. vXaJ hic et 1. 8 pro v^aLT. — De hastis cum laqueis putei 
comparatis yide pg. 45. 

His. 620 sq. Dtw&n Hass&n (ed. Tunetana) 60 sq. || 6. Ab Am- 
phorae (s.Aquarii) siderepluviaexpectatur. | 6. Lapides, in quibusolla 

«tatuitur ((313^^1). II 7. O^^ objectum vocis ^^\ || 12. IL^ivio 
est cognomen Qoraishitaram contumeliosum originis ignotae. !| 
14. sqq. Ad victoriam Badrensem respicit. Quis slt Sa'd, non inyeni; 
videtur esse nomen Meccani , cujus in catalogis sola ^^^^ exstat. — 
Ubai b. Ghalaf e primoribus Meccanorum. Beleotos earminnm arabioorum. 71 .^ 9^ 


\ i^. 5^> 6«^ 6b 5^ u % •• 

2(; i^ ^> -'f ^ ^^^ ^ 9 j:^ \^/Jo >^ ^^ ;^^\ ^^: ^jj\ ^t^ U Ij^l^ Ji^ji 51^ ^u 5 ni ^ 9 j ^9% ^ * 
^..* ^ h^h J-ii» ;Ul i ^iUS, » ^ ». 


-#6-^:^>^'.-'' -«» » ^-^. 9 


• •• 


io^ Jj^l^ ^JikXi J*0\ 

^ cy^ »^/*^.^ ^jij\ skiA iJLr^ i^I^^ jjjI;:J iu^G \^ \j^ 15 wv^\^ ^j}ij\ Jiif^ ^'^\ cl;)^ Ua^ t ^ Ji£^ s\y:;, LulJ 8. ^^^^ gladiis. || 6. Yide Sur. 88, 6. 

His. 682 sq. || 8. Initio pugnae Meccani fugere coeperunt. Cfr. 
1. 16. II 12. ^^\ ^^•^•^4, eum sequitor ad verum (,3^^) ^^ rectum 
{JjaJ\) transiens. || 14. Neque vero ita, ut ei non obediamus. | 
16. Yictoria reportata Meccani Muslimis non institerunt, qui quidem 
die postero yictores in speciem quandam insecuti sunt. 72 Delectns oarminuxn arabicorom. .•^ .«? • 'f -^ 


>^.>. < S' -'* 5 i^\>^j^\ic^^^.^ ft^ oi* i- \M ;^\ c>? 

iv.^u Jj;5i\ ^^ ;i^\ l£ u^i4^\ ^ji^- i3uij\ Ji 9 
Cr* u>'^ f (j» ' " ^ *j\-^ C^ «'-^ wX^ Cr? y^ y^ CUil-»\ 

J^ »iU>^ j^ v^Xsx* c^^ <,.<^ ^^lr, L\ji ^/ 

v^:t*v^ J* f^ JL. ^\ji:d\ ^U ^ ijHS ^f^ *J-mJ\ 
10 (JtA» i^jJLl 

• ••• > ••• ^ ^ Vi' ^ » ^ •• 

\jo £ Ji ^ ^j^l^t ^" \jJ\5 ll^5 \o^/ j^xi^ j«s 

\>jji \yi3 ^\ SL^ £>T^ \jSl\ \^ ^j}\ S}\jJi yixiX» 

\4:P iU-s ^^ (^ oi ^^^ «^* ^^ j^; ryrt^ 

15 \^\ viJyiLLf lij^s ^\ \a^)^ ^^: ^l^ ^ ^ 

\j^5 fe\ji <3 J ^^lif^ \j^/Jl\ iLiu^ \^^^^ 

Diw&n 103. II 4. Duplex contumelia: nota inusta et comparatio 
cum asinis. |{ 6. Terra eorum mortuos recipere non vult. || 6. Sunt 
ut erinacei (animalia nocturna), viliores, quam ut . . . 

His. 806. Iqd 3, 124. Jaq. 4, 903. Bekri 837. t U. Inter 
Ohuz&'it&s et quasdam gentes Quraishitarum jam antiquitus foediu 
fuerat. || 12. Sunt inter yos, qui a matribus e nostra tribu nati lint. Selectas carminnin arabiconmi. 73 bjwi j^t, jS^ ^JL^ \^\ y.'>l S<1^ ^Uy^)^ \o>S:Li>^ 
Xjj \o4^ ^^b Uyi|? fi 
aL« ^ ^l* UU v!U> ^lf'^ ^3*>iH JivL Iv^sts oJari iJV ^ui )) 3jJf. Jb U J>j 


iji« .♦^ 1 >:-'-^ ^ 


ff -< -^ f f ^ • > V Vn? •• »• ^ ^ • ^^ J <, ^ 

'iiS^r 


1. Me neminem (in auxilium) vocaturum esse. 

His. 1024. Diw&n 24. || 6. „Ne procul absis^* antiqua formula, 
qua mortui spiritum alloquebantur, illo tempore vera sententia desti- 
tuta. II 7. Baqt' al gharqad Medinensium coemeteriom erat. H 
8. „Per patrem meum . • . (te redimerem)^^ i. e. patri te antefero. 
lioqaendi g^enus frequentissimum (§ 428, pg. 276, Anm. b; Wright 
2,1748q.). — Muh. mortuus est die Ltmaeyill. Jun. 632 p. Ghr. n. || 
12. Hora resurreotionis, ut denuo cum propheta conveniamuB. || 
18. Medinensis, stirpi suae ut Arabs maxime addictus, prophetam suis 
vindieat: Amina Medinae orta erat, itaque Medinenses „eum genue- 
runt" (p. 74, 6). 74 Delectus carminam arabicorum. *^***^^ O^ C5^ ^-"^ (3 •^^f m > .^x ^>ill Ji CUlJo v\ »-^ • ^ ^ 

• ,>iai\ &\yi ^ '-r4^^ ^ ^ 
^ ^ 5 a^Nj ^pf rt*^ »>^ • •• . ^ . 

^^5 g^\ j\Ji\ ^ 

«^ \-Ui5 i\-jUj j. ^•^ ^^•7*1 » ^ ^. cr*^ 


10 


j.yuj\ ^j 3>\yi\ j.^\ ^ ^ jls 

^t^» ^u ^^;;j\ J\ c-^ ^boi ^;iJ\ ^M^ , /- 8. Non audiam; ita saepe in jurando. || 4. In Diw. est <J 

j^\ fu^\ CS, L$;l^ UT l*>y^^ ^^^: ^;l^ id 

genuinum habuerim, quum forma nostra, quam alii quoque a 
testes, Ibn Ish£i.qum secuti, exhibent, „correcta" videatur. De G 
anis Medinensibus quidem nihil scimus, sed fieri potest, ut his 
Paeudomuslimos perstringat. 

BeUdhori 261 (cfr. Jaq. 4, 490. 3, 244). |j 11. sq. A Jemen 
temtrionemversusproficiscitur; ad magnam pugnam apud Jarm 
fluyium commissam, cui vix ipsyinterfnit, uno verbo tantum all 
Delectus carminum arabicorum. 75 JJi^\iJ.t;^\Uj:i ~ jU aJJI iL ^iiO\ JjU^ \^ JJUjC jj^\ J^\ Ji^ 

; ^UJu! Ai-.>UJ\ ^u. Iki^ »;:iJ ii)\ J<if ^ Jsud 

* ^l J^ JLXT IjLi %io5 f^ jUJ c^r 'jS^ Ui> ^ikJ\ J4i^j\ ?:^»^ II-? 


f ^ yj\/\ vJl>\ ^^ i"5}45 Jf^' *^* ^:i4^5 

1. Post iter mensem occupans per deserta Syriae, Subjectum 
equi (yel potius equae). || 8. Persarum ducem, Bustamum princi- 
pem designat. {| 4. Nota imperfectum in narratione yivida usurpatum 
(cfr. § 374, 2; Wrigbt 2, 17). 

Ibid. Tab. (Koseg.) 3, 72. Jaq. 4, 7. Ibn Qot., Ma'arif 125. — 
8a'd b. Abt Waqq&s, vir gravissimus, quia aegrotus e castello pugnam 
Q^disijensem dirigebat, ab Arabibus, satis stulte, ut ignavus irridebatur. 

Agh. 16, 53. Jaq. 4, 771. Bel. 317. || U. „Dies Nuchailae" est 
ex-diebus ingentis pugnae Qadisijensis. || 14. Proelium quoddam in 
Media commissum. 76 Deleotus oarminum arabicorum. 

,>-^\ ^U^ ^ o^5J\ y>5 X.\^ y\ jis^ 

■^ "^ .- ^ 

^jij\ J^ ^j^* J:^* J[i5J\ Lo \M t\^ l^ ^.^-^ 

!^,,;c \;:i^\^^\^\5&vfur?t|i- Aiir 6»> ^^.^t u45s 

^ ^ J.ft\ ^ ^^^' ^\^5 2J^ ^^\ ^^^. \j 15 V^t^jJ^ v^* c?^^ u^^ o-?^* c^ ^^ ^ J^ Ham. 333 sq. |1 4. ^^ „Si quis". || 6. Haec pugna fere 
H. fuisse videtur. || 8. Notes formas numerales. 

Ham. 667. || 11. Subjeotum verbi ^^ mihi videtur esse 

Ham. 646 sq. 

Elam. 555. Hos yersus, quamvis expeditiones non specte 
posui, quia Qoraishitas, inversibuspraecedentibusimpugnatos, d k Belectus carminum arabicomm. 77 

JJl Lv^ vP^ H^-^* f^ W^ S>^\ ^j^s i>*> y 

5 g«^ ,f^ u;;^ ui oH- v£^^ .^^ ^^l^^tJiiAjLjlii ^>%Uj i^< ^iJjUi 

^^ •• ^ \^ ^ ^ •• •• • %% J 

* 

m 

;s5 iSxju^* Jia)\ ^ki^. ^ >^*uU\ j\^ L;i,L V;^ 

Ham. 863 sq. Jaq. 2, 481. || 4. Abu Anas est adDahMk b. 
s alFihri, cui quum (ao. 56 — 58) K^ae praefectus esset, deleotus * 
Bzpeditiones, a Gbor4s&na faciendas, curae erant. {i7. Ita vel, secun- 

a alios, ^\j^^^ metri oausa pro ^ \j\y:L. 

Biw. Hass&n 98. Ibn Atbtr 3, 151. Iqd2, 30. 272. Oeteri. || 13. In- 
'ectores, 1. 12 „leones" dicti, optime armati (cpntra senem pium, 
rmem). | 14. 'Othm&n, die sacrificiorum (^^ycvo^\ J^) occisus, 
) aaorificium. 10 78 Delectus carminum arabicorum. 

\i\^l ^»-^^b, ^*NJb, 2;i\j ftlj\ jlb^ cL^ 5 buJ»;,/i\i;4^\^.is ojj/ u^ ^f ^ ^S 9 b\f ^JJ\5- ^ ^\ li-ol i^Xl;^ 13^. IjjS ^?>1 


^^»U.^iJ\^^-^\J^- ^-ib-j^^i-u^ 
^^ ^5 ^I. jJLj h^ . ^i^ ^^ i^h ^ ' 

^\5^j^j\^:ii^ »x% 6ur ^:t jb^*. 1. Hunc versum Ibn Atbir Syros addidisse dicit, sed vi 
Posteriores credere non poterant, poetam propbetae grati 
' Alium, non sine causa, illius sceleris conscium babere. At Hast 
illum oderit, non est quod dubitemus, {| 2. Poeta Mo^awijam 
praefectum (1. 3), et Syriae milites interfectum ulturos esse ei 
quin jam praesagit, fore, ut M. aliquando cbalifatum occupet 
y^\ dJJ\ clamor bellicus est Muslimorum. || 4. Le quamdiu. 

Ibn Atbir 3, 152. Kam. 444. Masudi 4, 283 sq. || 0. P( 
pbetam, Abu Bekrum et ^Omarum. — Kinana b. Basbir atTug: 
ex interfectoribus 'Otbmani. {| 10. Abu 'Amr est 'Otbm&n. {{ 
trem, quem negligentem esse scit vel fingit, incitat ad 'O 
ipsorum fratris uterini, necem vindicandam. || 12. Apud Hir; 
Delectus carminam arabicorum. 79 t^< -^ C^ c^l^> c^ J^ '^ f t 1 «x xaJ» ^X^ ty.Uo S\ UU t^^5 U^b ^Ui\ viu» cJLdt \^ 
j^SJ i*\^\ ^5j\ l/» J)\^ ^X-J p^^ J!<o ^ J|\^ 5 

!UJ\ v^;-«U. aJ \y \f ^}i ^l o^T ^ jl-o5^\ Cj*/iJ^ 
»5 «i^ .^t^I^Sj «^vj^. i*^ Aixi.\5^.i1\SlJii\>^ 


.^\f ^ ^\^\ Jlt, 3\^\ S^i^^fih\ ^f\ 
i^5^lA^f^Tu-:wo; uIas ulJ ?l^| ^ \^i-y.i 

Ibn Athir 1. c. || 2. Bhakw&num e Walidi majoribus filimn 
idaeae Seppborensis foisse perbibent, nec legitimum Omaijadam. 
mr est filius 'Otbm&ni. || 8. W. ex eadem matre qua ^Otbm&n ortus 
at. Itaqne, inquit, gloriatur ut mulus matre equa, negligens patrem 
inum. II 4. Poeta 'Alium sibi consanguineum ^Otbmano praestare 
dt. H 6. sq. Medinenses 'Otbm&num prodidisse concedit, sed inde 
»qui dicit, illum mortem meruisse. 

Binawari 170 sq. Eam. 184 sq. Iqd 3, 171. 2, 271. || 0. Syriae 
rabes Mo'&wijam sequebantur, Ir&qenses 'Alium. || 13. Hind Mo^&wi- 
te mater. 10 80 Delectus carminum arabicomm. UJ^\ ^^^S^ JUi J^^ia4 ililr^ t3 '--5 9 ;S . $ luij;uj\ ^ ^LoiJ\ 5*;^ yysiJ\ ji_*^^ «^i-^»^ 
u^uj\ j; ^\^\ ^5 i44; v55j ^ J^ > H >\ >Ui c^ ^ djyi.\ ^ :^\ »]^i*uJ\ JUi 
u..^ jJuj\ i ^\^\ ^;% j-i^xiJ \ J^ 6^J » pilji AioX. Isst)\ iU. iiiJ\ \ '''- \s^p ^j3\ u^5 isjjii ^\^\ iiLs ?^\ «;ir ^u 

15 lJ^a^JC-«U U\ »>Ja ^^\^iao 
1. Decorticatio arboris spinosae qoJttd difficillimi operis imag^ 
est. 11 2. sqq. Dilucide poeta profert argumenta adversariorum in A 
quorum summa in eo posita est, quod rebelles et homicidas, a qui 
bus imperium accepit, pimire nec possit, nec velit, quamyis sdal 

eos secundum jus et fas poena dignos esse. \ 4. Pro y^XM^* | 6. Pri 

t^Uti sc. id quod fit. „Sed necesse est, ut aliquando res finiatur**. 
Dinawari 171. Kam. 187. || 12. Loquitur de „pugna oameli''. 
14. Ka*b e tribu Taghlib ibn (vel potius bint) Wail. \ 15. Vide pg. 79,15 Delectus carminuin arabicorum. 81 .<• ^ 


\y ^uii 1;_$ ^^ wj^ ^5 Jl4j\ j:^^5 5 
tuj \ j,\^ jlxj \ cJl; c4^ .^^ ^ c^IdiLj.T \M Ztschr. d. D. Morgl. Ges. 18, 236. Mas*udi 4, 436. Ibn Athir 

. II 3. sq. Falso Mo'awijam accusat facinoris, quod quidem ei 

ae profuit. || 6. Abu Husain est *Ali, || 7. Contra vide versus 

a^itae pg. 90. 

Domposui e Kam. 179. Jaq. 1, 940. Wright, op. ar. 104. Iqd 

I 10. Yirum prudentissimum dubiae originis, sed a Mo^awija in 

am suam adscitum, revera Qoraishitici esse generis praedicat. || 

bul Mughira est Kunja Zijadi. || 13. Etiamsi domus tua non f^vt^ 

batur,(magna dona dabas.) — = j-^.^^ ^^^^•Uol. 
Ideke, Delectus carminum arabicorum. 6 82 Belectus carminum arabicorum. 

jyli ^\Jr^\ fOLo ^ cLofj l^b IjLioj fJii>\j vxUJii ^J_^\^ ^^L-^^\ viJjJLcO \M ^JJ \> pJ^>y^^ ^\ Jd:;. P 

irbu. viuib ^jJ\ :gu^ jliTj ^A^ \> cSi^Li lii L^, j^j r 

\^Lii^ ^^^ ^^ vfijj U^ \^ I» ^\^^\ ^ p^\ ij;^ 

\^u;5: iju\^ ?-^^p v£ju ^'j>3!i\ ji\^\^JuJ:Cs>\ 

\^ui;^ ^i-dj ^ JS^ \M ^ilrL \i) ^•u^ ^^'^ i^ -^ s- ii^u ^r;^T j.^uJ3Xj\ oSvIfi» Jui^ ^\ ^^u ji 3^u ^t jyu[ 

Ai>\S >.>JZ3 V ^.^ J^ V\ «fo^ ^^y\ "ilf ^jo U» 

i;5\> 44iJ\ ^ ijLi, 5^ J^ \;,Jt-^.^\£\j,jfijU\^ i 
1 5 iia-U crS«J\5 J»^ l-^l >*S3 (LvJLsCi^ ^l J4.f jr ^^5 
Jj^.l^tl^la:L24j\ J\ lf\^ U^\ A S^\^ \ J\r !>S}^J^ Iqd 2, 42. 174. 309. Ibn Qot. fol. 134. Kam. 785. || 6. Allo- 
quitur Jazidum successorem. || 7. \y^ Jss parenthesis. || 0. H. 
filius, qui post eum perbreve tempus in Syria regnavit. 

Tab. 2, 389 aq. || U. Praefectus est 'Obaidallah b. Zij4d, qoi 
curaverat, ut Husaini conatus irritus fieret. — ^\ cum perfeotout 

alibi SF^, ^ „nonne" = cur non (cfr. § 634. Wright 2, 334 sq.). Delectus carminum arabicorum. 83 

9 ^ . < . J . » ^ »■£ f ,5 *^^ «^ PX i ^ >» P^ 

»4^\5 ^^JJ v:uiuol ^ ^3^\ j^ ^- ^- j^ \yxJo. ^U 

^}J\ erf ^^i^^ e^j^. ^-uxj^ ^^\ ^ix*j\ ^\ ^ 9* / • = '; < ^ ^ « u^^ u*i jiu^ i^^ o u «)^\ \2jjci> juu\ ^5 
u_yojj; ^j^ ^b J^^ ^ i^u^ oLo ^ iiu\ ^:a£ 10 

U<iA^ U^ J>\^^ \yU ji|iJ\ ^:^»^J,U^J^ 

u-i-.5 151^ i^ UL.T j5 e \-^ ^uj\ J^ o^, ^ ii ^ 
\^^ \XJ: SL*_i feui" \> is^ii i^^ 0)^U£ j._J, 4, Alloquitur *Obaidallahum. || 7. ^\^ „quod si non" (fit), 
visitabo. 

Wiistenfeld, Die Familie el-Zubeir 80; Beladhori ed. Ahlwardt 
24.176. II 11, Contemptim loquitur de mortui fratribus. Praecipue 
designat 'Abdall&h b. azZubair b. al^Auw&m, tum in Arabia chalita- 
tum sibi vindicantem, || 12. ^ cum subjunctivo (§ 380, b; Wright 
2, 32 sq.). — \^^ „dis8ipando". 

6* 84 Delectus carminum arabicorum. JU» vl;l>o'^\ ^Sjb ^UJ\ ^\y^ ^^ ciUJ.\ Jc^ sXJxJiS^\ 

9 ^ (jb jo ^LLo •-^ «s^ff -^ -^^^ ulJ; ^^^ j^XJ \Sf\ ^ ^ i5^\ b Sl)^\ u^ 

U^^ ^\y^^ \_^arv)Ja^ 


->•» -^. 10 ^.j;ij\ jis^ 

.^\ j^ ^^ j^5J\ ^Oh^.^ «^y. ^^ c^^^^ cy> 
J6M^\ j^yi ^i ^lL J^ »^5^ J^ O^ '^i^ ^^ J-5»^ Bel&dhori ed. Ahlwardt 72 sq. || 6. sqq. Imperium pro dominio 
familiae habebatur. — Falsi homines (6.8), i.e. ^Abdall4h b. azZubair 
cum suis, e terra sancta Meccana exstirpandi sunt. 

10. Ed. Boucher 212. Quamquam poeta mortuum non animo 
sinoero deflet, sed ut chalifae placeat, ingentis viri imaginem nobis 
ante oculos ponit satis justam. || 14. Audax constructio (quales apud 
hunc poetam nonnunquam inveniuntur) = LJkf>ls:v^\ ^^iaL) ^ LsL ^^ 

^iA. ^JJi^ L5^^. »^^^ inscriptus est in chartas, quum ejus mon 
annuncietur [Jla^], aliquis ei aequiparandus ad . . .'* Delectns carminum arabicorum. 85 

iy^lji ^^ ilJ ^% Ui.j^ Jj\ ^^ is>: ;f ^ 

^ '^ ^ ^ < ^ Jji*a\^t/j^bc:,^^ f4L.>^iij\ ji^j;^jj\6w 

J5li£j\ ^^i £,-Jio M^^ils^ y^^_^\Cj<^\^\ ^^\6^ 
Jsu1j\ oU^pLJL\ ^ «\y ^ p^ JU ^\ ^,> JIS. ;!, 

Jj\^\ «\^5 ^^JJ ^ J^ C^ti o5/\ ^xS^ Uj^) 10 J;Uuj\ ^\^\ ^uj\ J\ ^^/ J:4S- ;;Xi 6i- ^^» ^^ o^ 15 1. Camela detestabilis xninax est bellum vel rebellio (vide supra 
pg. 2). I 4. sq. Vel femina in medio deserto (Taraif), dum vivebat H., 
camelosBUOs late vagaripatiebatut, ab omni latronum timore secura ob 
illius vigilantiam, qua cessante, eos domum revocat. || 9. Yidetur signifi- 
care: „per eum Chalifa vel ea, quae in extremis regni finibus erant, 
dirigebat.** II 11. sq. „Fecunia justitia ejus corrumpi non poterat. Quae 
vero yinzeraty firmissime vincta erant, nodis post tergum con- 
strictis". II 18. Sub ejus auspiciis magnae regiones trans „flumen'' i.e. 
Ozum expugnatae sunt. || 15. Abul 'Asi filius Omaijae avus Merw&ni. 86 Delectus carminam arabicorum. 

^uxA ^l;^ v><i^\ ^^,I^-J\ ^^ ixi^ ^, ^.^ jUj 
.;j\ ^|jj\ aJ\^\ jAi^ ik ^^ c^-a^ ^>4 


^;y»4x]\ c-,u:i\ ij £ulii\ J\ fi— i— » j^^tj XjLi. ii-> Ui 

15 ^<t^^\ ^ih-^^v^ ^\y\ c>^y^ kJ^ '--r^ ^ ^ cr5 J r^^ 1. „Dam vivunt" „vigent" (dicitur ^^.^ ^'^<.».4'I;.I\^ ,,dam sol in 
coelo est"). 

Kam. 311. Yideas, poetam imperatorem, illo tempore longe 
potentissrmum, ex more vere arabico, celebrare ut principem aliquem 
illustrem tribus arabicae. || 12. Pater (et patruus) est e gente Omai- 
jadarum, (mater et) avunculus e gente Machzum. <^ ^S\ forma ad- 
mirativa (§ 189. Wright 1, 111), quae quomodo expUcanda sit me 
nescire fateor. || 14. Abu Hisham Isma^U Machzumita, avus matris 
chalifae \ Chalid illius frater. || 16. In potissima faeiei parte gentis O. 

tUUS eSt loCUS. ::•..' ':v Delectus carminum arabicorumi 87 

«*• X >• ^ <,-^\ c^.j:««j\ ^ *\-Iij\ j\ jL^ «-^— ^ «^ '^i^ ui 

<^\ ei- j£ v\ Ji ^ S^a- ^ ^\y£J\ ^\ JO obr* *-*^ ^^ «-J^' cr:^ i jui\ jL ^; ^ ^b^ ^S^\ J\ 


\yo; vi4i.\ Lo \ >] <^b^\ ?>] pJLj!A ^UJ\ c:^b> o-if^* 

?»r? *^ c>^" o' '^^■i r^ ^i 'yT^ M ^'^ " 

^\ \^f ^'ji^\ ^\ji J'j3 cr4>y^4 5U\ 4Li 

2. sq. Barra bint Murr soror Tamim b. Murr, a quo poeta origi- 
nem ducit, Qoraishitarum mater fuisse fertur. 

Tab. 2, 1788. Agh. 6, 137. || 9. Et partium studium novarum- 
qae rerum cupiditas et pessimus, quo Walid posterior regnavit, modus 
animoB ab Omaijadis averterant. 

Mas*udl 6, 63. Iqd 2, 359. Dinawari 356. Cett. 88 Delectus carminum arabicorum. 

^L-^ ^\ ^*^— :t-^\ i>^-A-^.n ^5/*^ '-rtJ «rr^»-*^» Cr- jy 

^uij\ ^u^ j^ \^^- ji» iSLo \^iu^1 uijs Jg: ^u 

J^\ ^ o^l^^^ J^^^c^ ^ CXL^ U lL^> ^y^, Jo l^j5 9 

Cr?^ d y^^ ci^^^^ Crr^ Cr? C^-S^- cH ^'^ J^* 

15 :^;pi?. o^ ^ I^lLT ^^ j^^ ^Lw ji ^^i^uj^ u,jt ^ 4. Cfr. carmen sequens. — Alloquitur feminam. 

Dinawari 360. Iqd 2, 359. || 6. Babi^a magna Arabum pars. — 
Irascantur pro Arabibus contra Fersas, *Abbasidarum causam am- 
plectentes, nt Arabes extinguant. || 10. Mawdli sunt omnes Muslimi 
originis non Arabicae. 

Tab. 2, 36. Delectus carminum arabicorum. 89 

lij, 'uJ <iL. j^T j^^ iTu^ ^ii\ ji^ ^* u,^ ^ • 9 -f ^^ . < ^ «x li £,j:*i\ ^j S^l 1x5, \5;.>i^ \>Ufco- ^t ti^ 1« Jc \j^\ CU^ \^ CV^^^ \^JL^^ \^Lo3 ^\ ^;;^ JP^ 

!L3^ ^^\ J>^ \M Oj^- \ ^\^^IS5^^\;J^ 10 j,^\yi.\ ji-u.. ^, ^/-ixxj\ ^\^;J\ y\ Jls^ 

:^\ 5S5 ^' 5U. iL^\ \ M sCi. (^6^ J^» J^ J^> c>i 
; |\1L; ^-44^^ f>: ^531 j >• ^tp\ \M Jf i4if ^ 1. Charigitae ceteros omnes Muslimos peccatores et infideles 

ibant. || 2. „Id (quod facitis) est manere, ut occidamini^. Forte 
I* ■* 

idum ^ls: „nam yos manere non est nisi ut occidamini*'. IjK 

nf. absol. pendens a verbo (ut ^^«->) non exprdsso. H 11. Genitivi 

et ,^-3 pendent a d>j» 

Tab. 2, 56. || 13. „Vir perfectus". || 14. Scit (mulier a me 
ta). 90 Delectus canuinum arabicorum. ^ «M j^>^>- J^ y» j^ ^ :,^^^\ a^ ai c>\M J^5 1 11 "*'f j\yiJ\ \^i S^ 6^1 ^^jt^ er^i;^ ^ ^r** 6* 5^^^' 


M A .^ Jl^» r> J^ c^» ^-*^ c^ o^ ^ J'^ Pi -s ^ 


jii- ^\ o; ^\5 u^ ^u \-,i^\ A^ a; ^ Ji* Jj\i- ^^i;: ^\ i J5liJ\ yb^ 

u\^^^ ^)ij\ ^i ^ |u^^ v\ u^^ >\/ u ^^ ^ Ij;4 \.. 
u\^ *ju\ jJ* A?^\ J5I iii^ti iL^ »^>V J\ ,0 \^^ ll o^\ ^- ^ ^ ^_jUl.\ ^U ^ ,^^ JIS^ 
\^y:J> j\;:^\ ij^vJl J\ \^Uii5 \^ \^aru-5.t \;yi 

uyJiK J$i^\ i^> jii <iv^ ly*^ \ji.-;yUTu;l» 

^y^V' ^ J^> '^'y^ ^ii* J^ ry?ii ^ 

b^^\ JUib ^^.^ ,i-^; U-» ^^ LaJW 

Kam. 530. |{ 6. Deus, domiuus Ka'bae. 
Kam. 531. Agh. 16, 153. 

Kam. 588. Jaq. 1, 62. Dinawari 279. Tab. 2, 187. Ceteri. | 
13. „Stipendiarios" contemptim milites appellat non, ut ipsi, pro sola 

dei gratia dimicantes. 15. = ^b ^y^ aa1j\ Ita vox „nuntias" sae- 
pius omittitur. Delectus oarminum arabicorum. 91 

u^l^ ^\^» «_iJ^ ;^3i^iib^^i^ 

r*>^^ ^i^l ^t, ^jUl isl*UJ\ ^ J^^ JIS^ 

^\J ^ a^5 juJ^i (^r* *^i*^ viyU. Ji, u,3 Jy\ 

^uJ ^ 4) ^ij\ jf ^j\ Ji f^ sUl; v^'^ jj' viuu 

^uJLi^j jy^\ J4^ Ui \^ cj'^\ j^-s (i i^r^ 
^\^\ ^\ ^t i^ ^^Lii y^ y;L *Ulxj\ d^i- ^^ i.\> j.3Si\ j_I^^ ^\^ ;^ j^ iTu ojii J^ I I •• •1* ^l -^ •Tl »919" 9 ^* ^ 9 %■ 9 ^ \ ^K% 9 9^ 9 '^ 

uJii\ Ju1j\ oji»^ ^^1 O^j^ J^j^Jl (>^J^ Ua^t ^l X ^ tSi^^ ^ \yL^ U^ t»5 j$je«.>J <^s^J o^T^ ^T* 2. 8ur. 2, 250. || 3. Per tyranuum (Sur. 11, 62) intelligit 
Mo'awijam vel Babyloniae praefectum 'Obaidallah b. Zijad. 

Ham. 44. || 5. L^ sc. ^^y^A^SJj. \\ 8. Yestis pretiosa, quae bene 
complicetur (quum) ab eo (amoveatur) i. e. pro eo conservetur. 

Ham. 331. || 14. ^Jy^\ forma energ. (= tf*io\ s. (^j-^\). 
Wright, op. ar. 83 sq. Jaq. 2, 450 sq. ^H 92 Delectus carminam arabicorum. 

«Co\ <k^\ 15^^ O^^r^ C^ ^^XXX\ SSa ^*U 2<jo ^LiL» ifjcsru 

M^i-^ crt^. ^ JU^ tll j/i j^iJ^> J^5-^> 

Us^^-^^. Us^Jj f^.j^ JU-^ l5*^^^ r^b £>\5j^ c.5-^ *^^ 
L^gX;^ f"^s^ 03*^^^ C^bjT- ^^"^ L^io ([[j^L) ^-^^^ «^.-.-^ \^\ 

Uo.y» ^^ j^5J\ ui:;.\ ^y Uo,^ c:^ i^^^uji cuJis^ 

^^^ M>- ^ ^i3 yt^ ^j^ ^ ^,^: .kus^ii ^^ui.\ 

15 cX-K^^iO «J \ 1. « jo ut furis. 5. In judicio ultimo. — \j^^3 audacius dictum 
pro L^-^ O^^ ^®^ simili quadam structura. !|7. Semper yestrae gentis 
regno ex intimo animofayebam. 9. Quam ex chalifae ^matribus'' signi- 

ficet,nescio; eae, quasnovimus, sunt Qoraishitae. {11. Fro d^y^^^o^, Ibi 

etiam posteaHaruritarum siveCh^rigitarum sedes erat (Ibn Athlr5,89). 
13. Dedi secundum Ibn Challikan (ed. Wiistenfeld nr. 794 ; BulAq 
2,265 sq.). Cfr.Agh. ll,8sq. (Ibn Athir 6, 98). Nonnulli versus citan- 
tur in Diwdno Moslim b. alWalid pg. 16. Tab. 3, 638 Cett. J 16. Nomi- 
nis forma incerta est. Delectus carmlnum arabicorum. 93 

K. ft^^^*^. v^K^ ^jJLa ^J»JbA \>>yuii^ lXL«t>^ \5Js:^ ^ % *c3 

^^^ ^ ^ •51 Ja\ ^5 J^\ c^ ^i ;\^\ ^. ^ Ji •» -.^ . - • . - ^ 'S*-' **» » - ^yt. u^ji^. uij\ ^ti^ ^^ 4,ji\, yji\ ^>: ^- pi, 

;^6i->^ ^:iIj\A^^;r^uu^:^\ Jtj^ 

^ jt Uiuici A— viJUJ jli Uxif, e_,uJj\ ^\ji» iiujii 

c-i-yuiiJ isJ jf 5>^*J. i#>i. Ju:Jj ojJ^i iS*j* o^ Jb ^5 
^^;. «JJ^ ilji ^3blj3 ^^, fU^o! o-^'^. ^* 
^*t^ f^^% t^ r^h ^>Ph -t4M ^'^^^ ^' 

^ 9 9% ^ ^ ^9 ^ ^ 9 9 
""^^ sdi J\ iiy^. M viUlSl J^ • 9 «;• p 9 1 ^ ^^;i* ^^yUJU ^\f ^_^ o;i^» cuii Ui.\ ^\ jj-u; m\ 15 2. „Yirescite| o arbores ad flomen Ch. positae, quasi non doleretis ■ 

mortem I. T. l" || 8. Y ictum e tributo , lege divina sancito, bona e praeda, a^V^ 
^infrdelibus'* legitime abrepta, quaerebat. [ 6. Fro 1.DlXJLj. Objectum 
est > wuJ\ ^^. 11 8. Correxit Miiller e ^li. || 10. Non desinebat esse 

angor ... — \Ss^ pro LsJ. || 14. „0b leonem perfectum" (cfr. supra 
pg. 89, 13. 
94 Delectus carminam arabicorum. 

uii^ J^ ISIS5 o>tl ^t ^>iU 1S5 AJUl ^^ A5S - -' ■ iiiil b r^^,^ ^t f^Jji ^;; ^ij" ^^ j^Hi. j:^ .£is ^ J^its 

^^ j^c^ c^>-» ^t^ ^>^' ^ '^■^ J^S» £l/ ^J^ 

^^ CjIJo cLiiJ aaJ\^ ^iii jJo 1;^ ^^iif^ 

• ^ "^ "^ • "^ " >' 


2. Qaasi diceret lii»^ Uii^. 

Ahlwardt pg.2 sq. Ed. Cairensis pg. 28q. Derenbourg pg.77sq. || 
Yersus 1. O amata Umaima, me relinquas dolori et insomniae: „nocti, 
cujus stellae tarde procedunt^'. — Accus. U ma i mata, quamvis recedat 
a regula grammaticorum; hic antiquitus traditus est. || 8. Prima voce 
continuatur „et nocti" (v. 1). — Curae interdiu dissipatae erant, noz 
eas in pectus compellit. Et in v. 2 et in y. 3 imago a pastoribtts 
petita. — Inter v. 3 et 4 sine dubio complures, fortasse multi, versus 
fuerunt, qui perditi sunt. || 6. Nihil scio, sed confido, ut is, qtd de 
socio optime cogitet. |{ 6. sq. ,,Si (id quod constat) revera est ejoadem Deleotns carminum arabicorum. 95 ^* < 


^■>}s jia ^iti-tf ?>• ^^t ^u ^ ^;^^^ ^>^^ ^ 9 ^ > < ^'^ ^"^ 


»^» V^LJcS c^' J^.5^ ^>S^ # f>^' ^ O^^J^ ^^Uj|\ol*4»<^'^^»i -^^ O^ C^.» ^ f^»^ ^\^\ ^'^ ,j^\ ^'^ \M U^^r ji i>U ^-^iip" ^ 

,y^\^ O*-»^ Ol*jU (j* 15 -^y^ f>> c^: f^ t*^. 


^^ ->• ^i.^\ jU4\ jisjj^oji^ J] ^y^j^ ^^>kju ^j^x^ \^^^^\ \M 

^ ^ • '" -^ 

C_^^lsxXJ\ J^^f^j:ij3^^\ J\ ^LC^ ^^. ^Uj\ ^^ ^fi^i^y 2Q **• ^ sanguinis quam principes ibi sepulti et alH^rith Gafnae filias, gentis 

Wtl 

auctor'^ — Aut Said4 masculinum est, aut ^^^X) \ legendum, ut exhibet 
Jaq. 2, 183; 3, 441, qui tamen vix antiquo teste nsus est. || 9. Aut 

^23> aut LJ> dici potest. {| 10. Aves rapaces exercitum Ghassanicum 

sequuntur, hostium cadavera voraturae. || 12. Describit „vultures per- 
cnopteros^ (Aasgeier,horsekites). 1 14. Sciunt experientia aves, GhassS,- 
nitarum quasi officium esse, pugnando ipsis victum parare. || 16. Super 
equis ... Q 19. Yersus saepissime citatus ut exemplum laudis, quae 
vituperii speoiem habeat || 20. Celebris pugna, quae utrum a muliere 
quadam Halima, ut perhibent, an a loco Halima nomen traxerit non 
constat. 


96 Delectus carminum arabicoruns. 25 y_j\^\ ^i«i\ ^\^.^ eA^^ *5ux:i ^; ^\^j\ S>.A yr^. 
L^\ ^ii c,i*4.^b 6^. f^i^ivi. ^ ju;)\ ju^ ^j>g %^ ^\ ci^^f^^ ^^ ^J^;£ ^ ;i^\ ^y.^j:j^j^ 2^\ dlli ^J^\ ^ ^U^\ J\ ^JJou, A^UJ\ JU^ 
1 J^*\5 UtIo ^I (^\ i^^ ^;£SJ iilf ^\ viLs^l ^^ijl 22. Imago sanguinis e yulnere erumpentis, a poetis Arabicis 
frequentata. — „Mare8 repulsantiuin". || 24. Prima verba dubiae signi- 
ficationis. Explicant: „degunt in terra sancta", sed vix recte. Prae- 
stare videtur lectio ^^-^^JiiCo : „volumen eorum est liber diviniM" xa 
pipXta, — „B.eligio eorum est oqd^odo^og^ nec sperant nisi (bene facto- 
rum) praemia." — Ne ofiPendaris his verbis poetae pagani; Ghass&nitae 
erant Ghristiani, et ille diu vixerat inter Christianos, et Nestorianos 
et Monophysitas. || 25 sqq. Describit omatum dierum soUemniom; 
deserti habitator vel lautos calceos miratur. || 27. Corpora • inde a 

juventute delicate habita (quamquam sunt bellatores). || 20. U \ 

«vX^^wxjl)\ j$J^-^. — Postquam Hira fugiens, nescius, quo irem, ad 
meos in desertum redii. Ahlwardt pg. 4 sq. Ed. Cair. p. 12 sqq. Derenbourg p, 83 sq. 
1. Formula averrunca ,,ab increpationibus serveris", qua reges Hirenses 
alloquebantur, parenthetice utebantur. — „Id vero est res, qna." Deleotns eanniiram araMeoram. 97 ••I* ^9 1*^1^ 


^^ 9miJ 9^ x- P-* -^ -31 l^ J^Jl^» ^j ^ 
^ -'.^* 

•'.^» I -'l "I i^ «:-> 

^'i, 9 ui ^ . ^ 

s^y^ jJUJ* aJU\ ^*\ ^ pt 

4^\/ i)yjt\^ jJiL Jut 10 


\> ai- ^\5 ^S ixiJX llii iSyi:; s*Jl ^ii 2. Quasi aegrotus in strato spinis farto jacerem. ^U est enim 
^aegrotum yisitare''. || 3. Deus, per quem juro, mihi testis est. |{ 
5 sq. In alias terras ad amicos potentes, qui me honorant, confogere 
coactus fui. Yidetur principes Ghass^nitas significare, Iprensium ini- 
micos. 1 7. Ita tu alios recepisti, qui, quum tibi gratiis agerent, non 
peccarunt contra pristinos fautores. |{ 8. TJt camelus, qui ob scabiem 
pice illinitar. {{ 11. Amioum in statu misero manere non pateris (yoei 

t^otil) „dissipatio" oppositum est 2J „congerere^). — ^tCMe nihil pee» 
casse non dieere audeo, sed) quis est sine uUa culpa?** Hune Tersnm 
AbulAswad adDualt ita amplificayit (Muwa8hsh& 19): 

9 >» . X ^ ^ ^ i ^ X 

IS. Si (ego vero peccayi et tu me) in gratiam reeipis. NSldeke, Deleotas oarmianm arabiooram. 98 Delectus carminum arabicorum. 1 j^^ ^ii ^i^ii ^ jUlj ;J f \ ;\Ij\ j^5 ^y 
jjJxi ^ 1^5^ L5^ ^^.^ r^^ o^r*^^ cr* e^^ > -^ . 9-^ 


JJi^; ^ ^^ ;^V1 J> rj_^ <LJL\^\ li fi-lU j\> *^-. ^ > ^-^ 
6 J^^\ c>l-iJ> i Jji~ ISj; ^3LJ 
jJiJ\ Jl^\ Jj^ JM ,S^ l4,;iuLiL^Loi;\jii\t3^^: 

j^\ ^LJ ii ^. iSjJi ilif j;i; Jjiji ^y^ijiji 


/c? jJi\ M_^\ ^ 6.5^^' "^ r^^ jJ ^ c»^ 65-^' ^ ^ "^ x" ' '^ -^ X Dtw4n 72 sq. Fere totum carmen est apud Ibn 'Asd.kir in yita 
hujus poetae (cod. Argentor.). Majores yel minores carminis partes 
apud multos scriptores; plurimae yariae lectiones afferri possunt. 
Ego Dtw&ni yerba (correctis meris mendis) fere ubique secutus sum. j 
1. Omnia haec loca non procul absunt a Damasco (^^^4*^ dicit pro 
JL^l^ ,^^XoJ\ -yo pro Ju^\ ^yo). In hac regione principum 

Ghass^nitarum fuerat regnum, quod a Persis ao, 614 eyersum esse 
yidetur. Foeta, se denuo ibi morari, loca principum et Salmae amatae 
deserta inyenire flngit. || 3. ^Yestigia deleta, quae yenti hinc iilinc 
yexayerunt et (nubes) obscurae, quae conflari solent^ oriente astro 
quod dicitur asSimdk aUazal. |{ 4. Quos quondam yidebam (yide 
supra pg. 32, 2). | 6. De hemistichio posteriore cfr. infra pg. 114 
y. 54, sed dtibito, an yerba recta sint. Hunc yersum in solo Dtw&no 
legi. II 8. Pauperes donis largis similes faciebant diyitibus. || 9. Gkifha 
horumprincipumauctor. jlO. Oanes perpetuohospitum confluxuiassueti 
adyenientes allatrare desiyerunt. Kemo hospitum rogatur, quisnam sit. Delectus carminam arabicorum. 99 ^« ^ -f ^ ^^ J..i^lj^^b,3i^.^.5. 


9^ J|^\ j\^Lj\ ^ ^y^\ *i *5 .-? *^ jiiV p ^v o/>T *3- -a -^ 9 ^X •? 9 

J^aJlaJ^ aaU^ ^^Lo -iLy^J^ 

jiju ^ U^U^ cuus cuUd ^i f \_^ UUjl 

-^-'-^ ^ •^ ^ "36 

.*9lxa ••• i^ « — 'j W 15 

%• 1 • 1^.5;^ c^^iLj ^"\ ^\ 

\^^ /u^ cUs; ^i^j. 

^9 ^ . :fr ^^- 11. Aquam sincerissimam e Barada, potissimo Damasci flumine. 
Quum ^>yI -frLo significetur, hic masculinum poni tradunt. 1 12. Non 
vilis labor iis perficiendus est ut nomadum, tenuiter viventium, filia- 
bus. II 15 sqq. Si nunc aetate provectus sum, quondam multa perfeci 
et multis fruitus sum. — Ceterum talia de aetate sua a poetis Arabi- 
bus dicta non necesse est ut ad verbum vera habeas. — Herba illa 
(15) tempore siccitatis candidissima fit. || 16. Inter meos vel inter 
fautores ab inimicis tutus eram. Quae arx hic sit alHaikal, nescio. — 

De 3j^^\ vide § 464; Wright 2, 240, || 18. Significare videtur: 

iterum atque itertim famulus mihi potum praebebat, id quod etiam 

fecisseti si non ipse potare incepissem. || 19. In tali occasione eum 

ita allocutus sum. „Yinum necatum^, est aqua mixtum. JooOse necanti 

necem optat. || 20. Yinum expressum estex uva, aqua e nube^ •— Id, 

quod magis linguam solvet altero, vinum est; H 22. Satirifr adversarios 

quasi notas inuro. 

7* ! ..» 100 DelectQs carminom arabicoram. 25 j-?ii yi1 ^ j^5 <tvii *^}^ pS\ >i^i J^l«^5 ^<-. *. ^, ^ , ,' .. f «< 3^uj\ ^; ^ j^ ju 
juibii ^iJJCb ,_,d^ «i\>^i c^Ij\ Ji fj3 p* 


J\^jjl^ CjJccL» U oJ\>- 

jM^ feUit :LJc4 a^i^ \5\^>r\i^^1 
-'.^ . <. . ^%< . ..%, 


j^\ Ix-i.* t_»4^\ ^Ui l^ ^l, ujiit j4ivS / ^ 28 sqq. Loquitur de gente sua, parte tribus alChajrag ; hanc tribom 

^ voce iy.^Mji}\ significare videtur. || 84. Oratores nostri res reote diri- 

munt ut is, qui artum praecisurus compages ferit. j{ 27 sq. Neo asper- 

nabam apud viros liberales potare. Hos versus ante v. 22 itdsae 

putayerim. Sed etiam hoc carmen minime integrum nobia servatam 

est. — In 1«^^ ©st (Jl>\ ^\^ 

Diw&n (ed. Yindob.) pg. 108 sqq. In codice Argentoratonai 
multa insunt menda librariorum negligentium > perpaueae lectionai 
vere diversae, sed hae paene omnes bonae notae. Singuli versns h^jiu 
carmix^s hic illuc laudantur. J 8. Sed invenitur ibi vox strathiooiim 
et aibilus bestiarum nesoio quarum; ezplicant de sono daeraonam 

deserti. || 4. Pro ^j^. Deleottta canninUBi arabtoomm. 101 ^ ^ ^. j;jl*^»^y-*U iUi l-.Li i^yj> ^V 


gv^\ ^^ jaa5 ix^Lb u^oij^^iUu*.v^>i 

ju- j; ^.j^ .Li,l «ux^T \M ^^UJ\ ^ 

aLJ&i ^j;i\ uu^\, »s'Sj. ijSi o^u. kiii j^m 

II ^ii v^. \^^A ^ l'; i- ^ ^ ^ V *"! ^ t^^T 

jU-uJ\ j^ Uj^\ ^yx) ^^ > r. ^ >^ 't)*^ J^* 15 


JU. jJ^ f U. Jj^\ 5\M »\/ Ji o^-^\ v-% \>\ 8. Primo in arva aquam infundant, tum in palmas, quae camelis 
lacte abundantibus ( >^sL) comparantur. — \>\ cum scholio hic pro 

iX intelligendum videtur. |{ 10. Nec vocales nominis T. constant, nec 
puncta diacritica. || 12. Camela, quae fortior est, quam ut defatige- 
tur. 1 18. Quae alacriter saliens agitat eos, qui bini simul in ea insi- 
dent. II 14. Grandis et robusta est ut arx, Scenita admiratione affi- 
citur, quodsinguli, equibustale aedificium accurate construitur, lapides 
omnino pari sunt forma.| ISsqq. Camelam velocem bovi deserti,animali 
celerrimo, comparans, hujus depingendi occasionem arripit. Primo 
describitur noctem pluviosam tolerans. || 17. Quasi esset Christianus, 
qui in solitudine morando votum solvit. Subjectum verbi 3^. estbos.' 
19. „Ut se demittit". Effinge tibi Arabem, onmium. artium expertem, 
qui stupente animo observat fabrum, quum superiorem corporis 102 Delectns oanmnuin aTabicoram. jixii) ifi^i ^> i-^ i^5 Uii Jio ^^ Ji«i 

Jl*Lt,^JiS\^lLUAlji5 il^ Cr^^i \S^^ 5>Ui 

juu)\ ^ M^\ £^ U^ \5ji, ^5^b u^ii^ Ji^ 


25 


^ ^*^ ^ - . » J-SJ? l?ji 5U;^\ ^/^. f4i.\^ 


juiJi? j^i^ J. s,3\ *_,,.^ ^\^ f\ ^y\ jb}j> Ji ^. u LiX 3^s iU^ Ujuiiv^ ^ 


30 JU*0\ ^ J.l«JL\ CH^- ^c^i^XiJ» JU^\ J>5 c^lxij\ JU^ ^ 0;i^T^ ^4PJ\ ;^ partem pronam flectat, carissimum ipsius gladium ,,foraminibu8" i.e. 
maculis purgantem. |{ 20. Ganes venatoris. || 22 sq. Oanes cornibus 
trucidat. H. et T. canum nomina. || 24. Ut equus dgofuxogf quem, 

dum quietem agit, velaminibus bene tuentur. || 25. O^^ P^*^ l^j IXL 

(quod frequentius) a ^^ ut ,^1^ pro ^lXxo (inusitato) a ^yy^, 

per analogiam formarum ut ^<^^ (a ^^^io^). — C>y^ „sibi ipsi par- 

cere" i. e. moderate currere; oppos. J\JsX>\. || 26. Solum Dahnae e 
mera arena constat. ' 27. Splendens ut gladius modo politus. || 28. Num 
hic est (cui optime camelam meam comparem) an onager. Saepe 
poetae describunt onagrum marem, saevum asinarum dominum. Our 
dicatur Ir^qensis, nescio. — Asinaemacrae,aridaeutligna. ' 29. Ouager 
ob zelotypiam pullos masculos pellit; ipse feminis semper inhaeret. 
81. ,,Mensibu8 aestivis" jungendum cum CU^ Delectus CMrminam arabieorum. 103 
"■^1 .-^ JUXJ\ ^^^ 

jLjJr^ b\yi ^ jjLcJ 

J^\ i ^UJ\ i^ . y ^ ^^ ^ ^ ^ 

^ •♦ X *' **'^ ** • ** 35 
6 • ^ 

«^ *. 2 *. ^ '^.» J>>^ r^ J^ l-*^;il5 j\^\l^^;I^\,:^: ..?^; lS5^ AJ-jaa-M. ^^lf 
*^ 0>S.1 V^Lii ^S^- p 40 82. Postquam hae aquae ezaruerunt, stagna H., longo spatio 
distantia, iis in memoriam revocat. || 38. Fraecurrentes, celeres ut 
sagittae. || 84. ,^rae quo loca demissa se oontrahunt'* i. e ad quem 
celeriter veniunt per I. d. — Desertum, in quo per quinque dierum 
iter non invenitur aqua. || 87. (Yociferatur) ut ejulat ebrius . . B 
89. Quum asinae conveniunt . . — Super pedibus t^urvatis. || 40. Ut 
tabemaculum excitant pulverem, qui vento modo in latus pellitur, 
modo erigitur. || 41. Omnes simul ad bibendum agit, nec eas retinet, 
nec miseret eum mali status earum, quae se (morbo quodam a£fectae) 
denuo ad bibendum intrudunt. Omnia haec verba, de camelis 
usitata, ad onagros translata sunt. | 42. Sitientes aqua vix 
potabili delectantur. || 48. Post potmn vociferatur, quasi cane- 
ret arundinibus, quales crescunt in terra altiore, sed sitis in ipsins 
pectore. 104 Delectns carmlnum arabicoram. 50 »x ^ -^ it:»^-' ^f. . ^ Jb jj\ ^ ^JUaAJI ^L-W Ua^ ^ Ub.;^ v^y ^Ul 

j^X^ L,\^i^ L5L^- il^ c^5l\ i X^u; ^^^ 


^ 
JUxiJl ^ ^Vi ilfi^ UJa ^yj; Ubp\ ^j £^Ci JU^ ij JsUiJ\ *^ Ju^ ^> fU,^^ l^\j ^t. j\^\ ^^ X^;^ u../, 1J5 .^^ii^; Xi'.; >;j\^ 
juIj\ c^^ ^ilpi ^^ t^^ ^i^^ ^^"^ ^^ 44. Abrapte transit ad describendam plaviam. Terrae aridissi- 
mae incolae anxie observant falguram ictus et nabium itinera, nom 
forte sibi et suis aquae coelestis pars obtingat. Itaque in talibos com- 
pluria loca enumerari non est quod mireris. || 46. Nubes ereotas 
similes Aethiopibus hastatis. ^bj nubes dependens, e qua ftilmen 
emicat. || 47. Celerem f ulminis in nnbibus motum comparat manuum 
compulsionibas, quas fiBkciunt mulieres mortuum plangentes, pannos 
qaosdam vibrantes. — 2( in <U> est ^^ (46) vel nomen genende 
nubium v_?^f^ ir M || 48. Nubes dispersae et agitatae sunt equae albis 
ventribus, pullos pedum ictibos defendentes, quae ex more in itinere 
ad latus (camelorum) ducuntur. H 51. Fluentibus (utrum) foraminibut. | 
52. Yersus obscurus, de cujus sententia et verbis jam antiquitue non 
oonstabat, cumAsma'io ita explicandus esse videtur: super torrentis 
utroqne latere a B. monte deorsum superimposita est nubes similis 
camelo ob humerum contusum tarde gradienti. Itaque t,^ % *!*< = 

wV %.icl\ Jj!^ est subjectum. || 58. Hoc loco est versus in cod. Argentor. ; 
in ed. Yindob. post v. 49. Ceterum in versibus disponendis omnino 
concinunt. — Torrentium, subitis imbribus ortorum, ingenti vi anima- 
lia et arbores per convallia deorsum ferri, a poetis saepius audimus. Delect!» carmmum arabicoram. 105 ^^ 

^ ^ ' ? . ^ > ^ 


-r p *^ --??? » 

» -r. ^ JLi*J\ $kil4 ^\ JJL4, 


J4L J^ ^\^\ ^ £^\^ ^ »»9 •• I 1 ^ » 

3 ^i%»«Oli^ii^J 
60 crf f^ c^- ^^r"* <-**^ «^' k^ r^J «J^^ 
o^jjii ,:^b %u^\ jSi c^j ^5 fU ^ jjUiL ^ 1 

^)iJil^Lii^^^biJ\^fi^ %Ui JJU. \M li^ M^ 66. Tribus 'Amiritae; dfr. pg. 52. | 66. Etiam hoc precative dic- 
tum ; s^\ npascantur eo** (imbre, i. e. herbis, imbre productis). — Cur 
hic feminam Sumaijam alloquatur, nescimus nos ut jam grammatici 
<antiqui. Nec magis perspicuum, quae sit res peculiaris, de qua 
tribules Tersibus sequentibus accusat. More solito poetarum in ultima 
parte de re loquitur, quae ipsi re vera cordi est; sed haec pars vix 
integra nobis servata est. 

Sumpsi e codice Socini anni 533 H., qui continet carmina Zuhairi, 
eyplioata a Tha^labo' (fol. 34 sqq.). Non exstat in iUa coUectione 
carminum ejus, quam secuti sunt Ahiwardt et Landberg. Nonnulli 
versus hic illuc citantur. — Harim b. SinS,D, virum de pace inter 
tribus cognatas 'Abs et Bhubjin confirmanda optime meritum, 
Zuhair compluribus poematis celebrat. || 1. Diu familia ejus ibi habi- 
taverat. 106 Delectus carminum arabicorum. 

c^ i> 6^ cy> J^jr^*^» S}^ U^tii ^^ j»^»5 '^ 

X V" ^' 

6 ^^^^\J^c>^^J^ Lo <,\4ji\ J\j SS^ »^U 

X ^ ^ ^ y y . \J^^j^ L4^lJ,^2jii*Uo^Jj ,^^b ^\5U*(_p-\^l ^jiJj U^ iUiJ\ Jl-Jt J^^t .^iLii 

^•jfIj\^!u^JUrfjIj^ L^jT «f \;;^ J^'\ 10 c^^\ 'xslIj» <ud.\ u^;^. AJiIi J^ ^ LcJl Lli^ 
^\, oi^;^^'!^ <{A^ IiougLk.% JiiLi^^si^i 
^;^\jjilji6^.J4.v:u:^i?L:i \uuiT. -' ' ^>j\ e^^a\'jjLi fvi^\ i J^. iJ_-u1 \5l^ <,}ss\ 5.US I 


cr^^ c>^ 0>:e *^^ ^.; ^^ ^*^1 J^ ^^-^ ^ t^^ ' " ^ «J '^ IVl I »1 ^'^W ^\^^*9^ ^9 15 ^\ ^LJ\ ^su^^ti^i 4-^ »M ^\ ^\ aj;xAi ^; ^i 4—8. Haec, ni fallor, se multis annis ante dizisse fingit, eo tem- 
pore, quo ab amataseparatus est. Tum ejus iterlonge ultra, quam ocuEb 
fieri potest, mente secutus est. || 4. Quum ducis arbitrium sedes remo* 
tas peti juberet, nulla amantium moeroris ratione habita. ^^ jun* 

gendum cum LmXj>^ quasi dativus incommodi. — „Dixi amicis** (y.5). || 
7. (J^^\ bic pro singulis itineris partibus, sive pro ipso itinere. | 
9. Ante hunc versum complures, vel potius multi versus fuerunt, nonc 
perditi. — Eum distinguit indoles, qua sibi comparat laudem (quasi) 
pretio soluto, et fortitudo, qua animum retinet (i. e. perstat) . • • 
(y« 10). \ 10. „Quibu8 est angustus quiescendi locus'^ videtur esse: 
qui sunt pusilli animi. || 18. „In hasta" i. e. hastae, qua confizus est, 
inhaerens. || 14. Qais est magna tribuum familia, ad quam etiam 
Sin^ni tribus pertinet. — Hieme, qua ventorum vis crates, in pecu* 
dum vel hominum usum erectas, in tentoria projicit. || 16. Ut ipse Delectus carminam arabicorum. 107 9i 9 'H ^^lis \^\/\ ^yb viiL; >. 9 ^ 


^< \> ^%^.^ * ^ 9 \ ^9^ 
iJu^ ^it; lL.\ ^j jis^ 

.xl4d\ J^w^\ ^^ ^ kJ^^^ ^jijb U^iL-ii ;5b 1j\ ^^ 1 9 ^^ 9% 9 ^ ^% J ^J^J^ ^^^^^CUJLa>.\ Js3 ^\ JU.\^ ^y^ JU ^ M ^^»).^*J j\^ *^«. .?-- 


.-^fl- ^r— ^ ^ *^ 9 

J^IP '^^^ J.^OS^ vtU«<^X4AAj ^\ 

^' •• » > ♦• ♦ - 9 < J^.W>\ Jai^^<>>oj ^iol^ sS-^Ji^ 


)UJU\ 


^^iJL\ 3;^j^>i)\ ^ls^o ^s:v^ Sy^Lsxi v.iUp ^;j^\ J^^ l^> 5 

vocatur optimus praesidii locus (^»U), ita etiam ^locus, in quo 
se premunt esurientes^ (qui, eum sibi cibos daturum esse, sciunt). {| 
16. Adipem (cibum Arabibus gratissimum) sibi destinatam (|,adipem 
portionis suae") non liquefactam conservari jubet, sed recentem 

hospitibus praebet. | 19. «iJU* pro v^Ua. In v^j correctionem 
Huslimi cognoscere mihi Tideor. || 80. Oodex ^o^.i quod si rectum 
est, ante hunc versum alius (vel alii) interiit, in quo subjectum hujus 
verbi inerat. 

Ex eodem codice Socini (fol. 69 sqq.). Fauci carminis versus 
aliunde noti sunt. | 1. Yestigia habitationum priorum, lineas confusas 
efficientia, saepius, ut cum notis quibus mulieres brachia compungunt, 
ita etiam cum inscriptionibus comparantur, quibus Arabiam abundare 
nunc scimus. Bupes, quibus formantur latera vallis, quae et aquae et 
viatorum naturale iter est, aptissimum praebent locum, in quem in- 
scriptiones incidantur. || 2. ^ ejus familia. — Alterum versus dimi- 

dium parenthesis est. — De forma JlsL\ vide § 90 Ann. 108 

jiujb L^ui 0^ v£^ ij;^i *uJ ;* viiji^ ^ 

15 ^^ J\ J-JipL^ cplls^ UjilIU^ Ol^uTU \M ^ 
• «• 7. Emaciatos est, ut similis factus sit inferiori hastae parte. | 
8/Amira (^Omaira?) et Ibn Balida (Bnlaidaf) sa^ttani peri- 
tissimi. Yix dnbito, quin Zobair occasionem airipaeTit TiTOt ipn 
notoB hoc modo sibi obstringendi; magnum enim erat, a olaro poeta 
honorifice appellari. | 9. Onagros currentes „eminQ8 lapides poat toga 
calcitrando emittere", non soli Arabes animadverteront; ob qnamrem 
machina quaedam, lapides in hostium muros projiciens, onager nomi- 

nata est (aramaice 'drddd^ unde arabicum i>Vl»)\ v. Ammianam2Syi,7, 

qaem locum mihi in memoriam revocavit Lagarde, Uebeisioht 
p. 38. — Ex onagri, femellam propulsantis et libidine per<»ti, naribnB 
humorem manare dicunt. Alii de sudore amborum colli laterum hic 
agi perhibent; vix recte. || 10. Nox ipsa hic vigil, insomnis dicitor; 
i. e. per totam noctem somno expertes currunt. Sic etiam poetae 
camela. || 12. Ita currit camela mea, vel ut antilope. || 18 sq. Quimi 
pullum, quem alias diligenter observat, loca demissa, rore (non aqua, 
quae sit in terrae facie) madentia peragrans, semel neglexerit, eo pri« 
vatur a bestiis rapacibus, in ipsius locum succedentibns. Delectvs carminam arabicoram. 109 ^t^ -» /s- 0^^\ e^lasv^\ ^* ^f^ <\;j^ 

jJL^^\ jiL ^^* .-li 
•^ X • ^ 

-^o* UJV ftuj\ J,;^ c 

^ \M JSJf ^-^\ Juj\ ;;i> 


^pai ^ jiJ. ^ M 0-^ ^^^ 6^. (i^ Cj>.rt^^ ^^. 


«i -^ ^<^ -T-- ' %• r ^: ^ u^ kji\ j^. ^ 

• ^ • ^ 

Li^% ^U-J \S5 L-^f-^ 

l^yju Ijw^J ^:^ \>^ •;: » «..^ .. ^ 


ilibc ,^j\ jA U \M jj^ ^ M 16. In genis et pedibus nigra est, cetemm ejus corpus splendet 
eandore. | 18. Bedit ad camelam. | 19. Tempore frigoris. || 20. 6S^s^ 
arte jongendom cum \^^V Consuevit habitare cum omnibus tribu- 
libus. y 81. DomuB ejus est in mediis domibus» ut sit locus, de quo 
exspectetur, ibi positum iri patinas esurientibus. ^*^ non est locale, 

sed v:;UUJ. I 22. ;>5aX3 . . . ^\ parenthesis. || 28. dS^ \^ yiz ipsius 
poetae Terba sont. || 24. De impf. ^Vj» vide § 371 (pg. 197 sq.); 

Wright 2, 9sq. || 26. ^wXjcX,**^ pro joCLu^wo. Perraro ita poetae ^ ^ formas a radicibus infirmis derivatas ad firmarum analogiam flectunt. 
26. Lorica splendens, e catellis confecta, comparatur cum superficie 
stagni, ventis in operis texti modum agitati. — Gladio (vel potius gladii 
balt«o) se armans loricam suecmgit. {| 87. Gladium, in vibrando vacil* 
lantam, simileni dioit lupo, celeriter (ot qui siliens aquam foveae petat, 
cui assueliis est), sed tolutim ccurreutL 110 Delectus carminum arabicorum. 

1 j^ >i4 p u:;:* *;xi J^ ;:jxji ^^ ;i*i cJb Jjii; r'P*-? J^^ *^^' v£4-iiij1'\M^,3iJ,.\^yAS j_,^ fv^\ ^^\ ;;j^ u^^ cu»jL4 14^1 jj AiaL \4^\ je5 
j^\ M_^* i ^|Ii- U^ U^ ^yo' Jl*. Ji ^y^ Ih^ 

Carmen celeberrimum dedi e recensione, quae est apud His. 889 sqq., i 
a qua plus minus diversa est ea, quam sequuntur commentarii, quos 
ediderunt Lette, Freytag, Guidi, et ea, quam e Qamharat at Arah 
recepit Iskaudar Abkarius in libro Tazjin nihdjat cUHrab 164 sqq. 
Ex eodem fonte, e quo carmen sumpsit His., prodiit ea forma, quae 
exstat in codice illo Socini, Zuhairi et Ka'bi carmina oontinente» 
quo ut uterer libentissime mihi permisit Socini amicitia; sed in 
hoc codice textui non paucae lectiones aiiunde derivatae admixtae 
sunt. — £x his libris et ex aliis, in quibus sing^ yel complures Textas j 
carminis citantur, magnam variarum iectionum molem proferre pos- 
sum. H 2. Amata est (ut) antilope. || 8 sqq. Dentes laterales seriei 
dentium (omissum est -a3 i^eines Gebisses'*) nitentis et fragrantis, 

quasi saepius perfusa esset vino, quod purissima aqua „vulneratam**, 
„ftactum" i. e. lenitum est, Cfr. 99, 19. || 6. „Qualis esset amioal** y. 
supra pg. 58, 2. || 8. OhHlj cui Lamia vel Mormo comparari potett, Delectns oanumuin arabicorUm. Itl 

Jlol_^\ s\X\ JL^ ij -iH O^ij ^j3» .xCiJb iil^* V^ J-jJj ^iLL^\^ ^U^» ^J^ ojli^ U^ C-li U ^pS ^ 

JLj-«\yL\ oi--;^\ Ju*j\ ^ M,iIo iJ j»jt >u^ cxi-st 

Jy4r^ f^^l» jl-jU. LjLi^i v£i^ \M ^^IJ\ ilLli J^^ 16 ^ J,^ c?^» ^^_ t^ ^U ^ ^A cr5 ^%i facillime colorem mutare putabatur. || 10. 'Urqub, vir fabulosae 

antiquitatis , fratrem promissis de die in diem duxisse et postremo 

Y fefellisse traditur. || 11. Hic de femininis in universum loquitur ,,sem- 

i per spero". — ^JU^I (cfr. pg. 107 v. 2) parenthetice dictum. 18. A 

\ prooemio, ex more amatorio, transit, vix minns ex more, ad iter 
faoiendum et camelum describendam: „ad quam (hominem) perferre 
non possuntnisi (cameli) optiml". | 14. Quae, quamvis fatigata, tamen 

^ certis quibusdam velociter currendi modis utitur. || 15. Desertum, 
cnjus viarum signa deleta sunt. |] 16. Oculis ut sunt tauri deserti, qui, 
qnum a grege separatus sit, acutissime circumspectat; ita viam in- 
venit camela mea vel in summo solis aestu. || 17. Superat oeteras 
camelas» {| 18, Quid hic sit J^^? ignoro; docti Arabes „mille pas- 
saum'* pro longitudine colli positum esse putant. \ 19. Cutis ejus 
dora et levis ut testudinis, ita ut in ea ricinus (quamvis) emaciatus 

\ (itaque sanguinis cupidissimus) yestigium facere nequeat. 112 Delectui carminain arabieornnu cr*"**!? ^ 


" '^ <i ' « . i'' .-1 1«'. ^'.1 'J-j'?.-' x' ^ ^ ■^ ^ 

30 \y-j;^\ ^jS ^^>i4i ^ JLCii Ji.5 f4^„>u. f^ jis, 

80. Ut sanguis nobilis integer servaretar, institaebant, nt ca- 
meli per incestum coirent. || 21. Yersus similis versai 19; aed Wk 
alia insectorum, animalibus majoribus se infigentium, species esse 
videtur quam qurad (qua yoce saepissime appellatur animalculam a 
nobis „Zecke", ab Anglis „tick*' vocatum). Hoc camelam laedere non 
potest ob levitatem. || 23. Ex auribus elegantibus vir gnarus ^nus 
nobile cognoscit. || 24. Ferro longo acuto similis est prior oapitis pars. 
^*^ quasi ^consistens ex". || 26. Caudam extendit supra (mammas) 
acutas (non rotundas), quibus ubera non nocuerunt (quum ea nonnin I 
ad equitandum, minime ad mulgendum utantur). || 96. Pedibut. — ! 
Etiamsi vires non intendit. || 28 sqq. Pedes tam celeriter movet vel 
in summo calore meridiano, ut mulier in luctu acerbiisimo manos 
complodit. Praedicatum est L-J^) v. 31. In hoc solo loco oiim oom- 
mentariis ab Ibn Hish4m, prophetae biographo, recessi, qui ▼• 28 poit 
V. 30 habet. \ 20. Chamaeleontes in eole jacere solent. — Hos ▼afftoi 
legens intolerabilem deserti aestum quasi sentire tibi viderie. || 80. Ytl 
durus viatorum dux in tanto calore meridiano reqoieMere pimelbri. If« Delectus carminum arabicorum. 113 

j^U; kr:i»y c^ ^y-^i^ U:^^v>-o^ U»^ c>^^^ ^y^' 
jydxS J^ J\ ^r b ^\ 0^^^\,JSs^^ \\^\ ^^ 

J_^«^ viU; ^j viUi4jl >J dOil v^U-L^ J^.^ J^ J^^ 36 j^U <u)\ J^J jo^ _^\^ «^^i^ ^\ Jy^j 3^\ ^^"^ 

S-^^ Lft\^ A^ o^}^'^ ^^ ^'^^ ^^^ ^^^ ^ 

j..yi^\j^;^^:^i\ ^>\^, ^ ^ Jliji j£j 
j^-^ ju)\ 4_>;j5 fUlj\ ^ iSjli s»^> *^^\ ^j u 
j:^\ ijjs oU*i ^> ci^ c3 k^;u\u^x^.jU45 JfcLi^ (ij^.4.wa;i cUj J^^ .C^\ M ^j^ ^^\ 54j^ 45 34. Dum iter facio, camelam meam stulti prosequuntur dicen- 
tes (quum eorum verba sint): „(a propheta) necaberis". Abu S. ejus 
avus est. — Hic ad summam carminis transit. || 37. Feretrum. | 
38 sqq. In his Nabighae versus (supra pg. 97) imitari videtur, fere 
triginta vel triginta quinque annis priores. || 41. In quo si staret ele- 
phas videns . . . || 43. Respicit iter, de quo supra locutus est. — Den- 
sam ingressus sum noctem. || 44. In manum prophetae. || 46 sqq. Leonis 
Ndldeke, Delectui rarminam arabicorum. 8 114 Delectus carminum arabicorum. 

50 j/u cr^j^j^, J;j\ i^ ^ >.\ *-?.>»:,-^^ j\>4 ^5 

JijUi J^ 'ii^ 4UiI)\ jL^ tiii "ii^ Ji\so1 J\3 U» \^\3 

J^U^\ v^\ S>' \3\ ^j^ ^X4-^.^> JU^\ J^c^^yiUe 

55 S^\.^ \^i\y?j,\>^^ ^^ juJt c^\yiJ\ p> 

j^j^ &UijL)\ ^JL^ i4^K jl:^ MaJ c-X::) wXd ^\yi ^ 

\3Jui \>i Li3^Lsc3 \^^^^ l^js ^:4^Lo^cJb*^\ eosUU l_y*4J 
J^"Oii> J.U»-o^rCl^ i*.^ t3 Si\ jS^\ i£: V immanis copiosa descriptio in prophetae honorem est, quippe qui 
vel tali leone magis timendus sit. || 60. Quicunque audaciter 
ejus terram intrat, dilaniatur et devoratur. |j 61. („Et" sive „vel 
potius" ensis) Indicus. || 62 sqq. Poeta, omnino morem poetarom Ara- 
bicorum observans, prophetae tribules celebrat, sed eos tantum, qui 
Meccam reliquerant (^ .r^l^l\), non quidem ut viros pios, dei timen- 
tes, sed ut fortissimos. || 64. Firmo incedentes pede et splendentes. 
lis opponuntur „nigri". — Se defendunt feriendo. — UltinMs verbis ' 
oblique Medinenses impugnare traditur, quippe qui ei mortem minati 
sint. II 66. David rex loricarum fabricator fuisse dicitur in Qorano 
(Sar. 21, 80) et jam a poetis prioribus. || 66. ,J^»xs:^^ praedicatum 
posterius vocis ^-^-40^ (55); sed magis placet, J^vXasci^ attributum 
vocis collectivae ^JJLa* habere, quamvis in L^l^ ut femininum adhi- 
bita sit. II 68. Non vulnerantur in tergo. Index poetarum. Hic ii tantum breyissiine commemorantur , quorum nomina nobis 
tradita sunt. — Nota ,^pcig" designat: vixit tempore paganitatis, 
ante Islamum; nota ^fim^^: vixit Omaijadarum aetate. — Nume- 
rus paginam indicat. — Vocum yA^ ^^\, •> in nominibus ordinandis 

non habetur ratio*. 

C>Ua-^\ ^>> <»-r:^^7^^ (Om.) 60. ^^^)\ (Om.) 22 sq. 

y^^^\ (Om.) 28. 

iX4^ ^ «U>^\ (Om.) 59. 

^^jJ\ >yM}^)\ ^\ (prima Islami 

aetate) 55. 81. 
^^^\ Of> (pag.) 4. 
L5^^^ (pag.) 26. 
^^^^\ «y^\ (pag.) 4. 
^3-***-J\ (pag.) 39. 
LX?^ Cx? rti**^ (videtur vixisse 

posteriorum Omaijadarum tem- 

pore) 53. 
\^ k>lj (pag.) 35. 
wX^* (Om.) 48. 
i^y (Om.) 5. 
v-lZ^. •^ ^2^ ^~^ (videtur vixisse 

primo Islami tempore) 3. 
iLa-^ C^ ^^^^=^ (Pag-) 46. 
i^^Ljc* ^^ ^"^^^ (Om.) 49. ^^u^ (pag.) 40. 

jJ».^ (Om.) 57. 86. 

^J f ^ o '^ (Om.) 9 sqq. 54. 

^\y^ (Om.) 84. 

>^ Crt ^}^^ (pag.) 43. 47. 

^Lt^XJb ^^ CJ^^^ (e prophetae 

inimicis) 65. 
^sX^ ^;^ iS^la* (Om.) 81. 
i^\^ ^\ (Om.) 76. 
yr)! ^ * '^ (ante et post Islamum 

prodamatum) 70. 72. 73. 77. 98. 
^j-^^ (prophetae patruus) 64. 

g^\«)^\^\ (Mo'awijae tempore)89. 
y^) (Pa«.) 105. 107. 
^>-.;^g=^-**o (prima Islami aetate) 51 sq. 
0>^y^ (ni fallor, Om.) 27. 
iillLo ^^ J^su^ (pag.) 42. 
^^j4,.^-i*J\ (Om.) 14. 49. 

\S>y^^ fHr^ (P*«-) 4- 

8* 116 Index poetarum. V '■^^^^^'^ CX^ v^^"^^ (Om.) 77. 
^-A-L»;jJ\ (pag.) 30. 

<*JJ\ j^ ^ L^\ (Om.) 15. 

c»->lki.\ j-^ J^r^ (e prophetae 
inimicis) 66. 

^lcjk}\ (Om.) 55 sq. 
^U-ea^ (Om.) 92. 
^^U (pag.) 58. 

^5^^ Cr? ^^*^^ (ultimo Om. 

tempore) 87. 
,^^M\ ^Loc)\ y\ (Om.) 83. 
^^^j}\ ^^ <*JJ\ j^ (e pro- 

phetae inimicis) 68. 
^j^ ^ <*JJ\ w>^ V. ^^^ ^\. 
^Ua ^ <UI\ J^ (Om.) 82. 
eiwHy)\ ^LU vX-^ (pag.) 35. 
^\ ^^ <UJ\ uW^ (Om.) 82. 
^\^ Cr^ «5^ (Om.) 8. 
o^^^ *^.J C^ *^j* (piimo Islami 

tempore) 75. 

>J^\ Cr^ ^^^ (pag.) 36. 38. 
,^j«Jl (Om.) 20. 

^•?^ i^^ Cr? r^ (Om.) 16sqq. 
^lka* C^ C>^j-^ (Om.) 90. 
^.XaM\ ^ .3[/^ (ante et post 
Islamum proclamatum) 4. 

C^^ C^ ^LT^ (® prophetae soda- 
libus) 72. 

^^ Cr? LT**^* (Om.) 90. 
J>*J^ ^^ (priore Islami tempore 
vixisse videtur) 61. Ju .J> C^^.4.> ^\IaJ\ (tempore 

Haruni 'Ahhasidae) 92. 
J^ji^\ (Om.) 55. 84. 
^\---«J\ j^ J«^aiJ\ (prophetae 

consanguineus) 79. 
,^LojJ\ JoLaJ\ (pag.) 45. 47. 
^^\ JUiJ\ (Om.) 50. 
j--^\ «*^^^ ^"^^t^^' (vixit pro- 

phetae tempore) 67. 
>^f (pag.) 57. 
J^\^/ (pag.) 53. 
<^UxiJ\ (Om.) 31. 
i^j-ia» (Om.) 91. 
fVv)^ O^ v-^* (Oni.) 6 sq. 
h^Ty^^ Cr", sJ^ (Pag.) 33. 
^y^xSX\ ^^ s J ^^^ (primo Islami 

tempore) 74. 

O^Sy^ ^^* Cr^\ (Om.) 76. 

J :! * • *> cr? 'r"'*^ (priore Islami 
tempore) 79. 

X^J Cr? ^-^'^*^ (prophetae tem- 

pore) 110. 
•iDLo ^ c^^^A^ (prophetae tem- 

pore) 71. 
vX^^ (ante et postlslamum procla- 

matum) 100. 

jJUL ^^ eULo (pag.) 33. 

C;.^aXJ,\ (pag.) 2. 

J^*^ Cr? ^J^ (pag.) 41. 

C^'^ C^ ^'"*^ (Mo*awijae tem- 

pore) 88. Index poetarum. 117 ^ j ^^X»^ (Om.) 56. 
J-^yUr- (pag.) 41. 44. 

^JsXSLVS CU#0 ^^ y 4^AM* (M0*£lwi- 

jae uxor) 25. 
iiiUJ^ (pag.) 94. 96. 
^^_5^l y ^\ (priore Isldmi tem- 

pore) 80. 
^^^ Cr? r^ (ultimo Omaijada- 

rum tempore) 87 sq. 
<*^i^ (ni fallor, pag.) 30. kS"^ Cri oWa-^JI (e prophetae 

sodalibus) 28. 
^ ^'y^^ (ultima Omaijadarum et 

prima ^Abbasidarum aetate) 21. 
ibjjb (Om.) 51. 
^^^JHa ^^ *^^^^ (prima Islami 

aetate) 78. 
*— ^^ C^ L^t^^V. (tempore Ha- 

runi 'Abbslsidae) 25. s m G-lossarium. Glossarium neqae eas coutinet voces, quas tirones una cum ipsis 
granunatices elementis cognovisse solent, ut numeralia, praepositiones 
cet., neque formas, quarum natura adhibitis librorum "Wrightii et 
Casparii indicibus perspici potest. Vox arabica tertiam perfecti ver- 
balis personam sequens est nomen actionis ; vocales a i u interpositae 
notant conformationem imperfecti: hae autem omittuntur, ubi forma 

J-a3 utitur imperfecto J-^-H» <J-*^ impf. J**-*^., J^ impf. J.«-«J., 

l«i impf. ^*A^., (^5*^ impf. ^5^5^.. Radix verbi ubi sine vocalibus 

scribitur, prima ejus forma in usu non est. Nomina, quorum ultima 
littera vocalis signo caret, cum nunatione — pronuntianda sunt. No- 
mina propria et relativa, de quibus dubitare vel tirones nequeunt, 
omittenda censuimus. Siglis utimur his: A. = Annotatio 
a. = accusativus 
act. — actionis 
adv. = adverbium 

c. = cum 
cet. = cetera 
cf. « confer 

coll. = collectivum 
comm. = communis generis 
ci = alicui 
cs = alicujus 

d. = duplex 

comp. = comparativus 
/. = femininum 
id. = idem 
i. e. = id est tmpr. = imprimis 

intr, = intransitivum 

l. = loci 

n. = nomen 

p. = persona 

pl. = pluralis 

pr, = proprium 

ptc. = participium 

qa, qd, qm, qo, qs = aliqua, ali- 

quid, aliquem, aliquo, aliquis 
r. = rei 
t. = tantum 
trans. = transitivum 
un. = unitatis 
i)ic. = vicis 
V. = vide Glossarium. 119 Kumeri litteram W sequentes indicant volumen et paginas gramma- 

ticae Wrightii, signum § paragraphos grammaticae Casparii (ed. V a 

Muellero paratae); o in vocibus arabicis signum abbreviationis est. I 

*>>-5\ (i u) perten*ita aufugit dor- 
cas I y>^\ tempus infinitum, 
aetemitas; \J<^\ unquam. 

k>\ V sub ala tulit. 

* 

J^) coll. (/.) cameli. 

C->\ pL sh\ pater; ^ b\ ^) 
§404A.; W II, 103. 29,i 

^\ arundinetum. 

^ \ (a) recusavit, noluit | IV l)eflfe- 
cit utrecusaret 2) im^pf. <^3^. = 
^^^. cruditate stomachi, indi- 
gestione laboravit caimlv;^. 

^ l-« coetus i^npr. mulierum) una 
convenientium. 

^^\ venit (c/*. 90, 15 A.), conve- 
nit, adiit c. a. {c. «^ venit cum 
re i. e. adduxit rem ci c. a. p.) ; 
aggressus est, perfecit rem | 
IV venire jussit, adduxit, attulit 
c. d. a. Inde O^ {pro impe- 
rat CJ cf. § n9 A.; W I, 37) 
cedo! I V apta ad eundum fuit 
tna; facilis factu fuit res, fieri 
potuit. ^Tf/ 

Sy\ IV (effecit ut rem altera se- li queretur) praetulit | j^\ (vesti- 
gia, i. e.) lineae undulatae qui- 
bu8 variata est lamina gladii; 
fulgor ensis \ «3*^ vestigium 
(Uyl 22,^6 poetice pro «y \ J, 
post) I y»\ pl. j\^\ vestigiam, 
signum | jy^^ hereditate a 
majoribus acceptus ensis. 

<*^.5aj\ (pl. ^\^\) lapis de tribus, 
in quibus oUa ad coquendum 

statuitur. 

it 

J«J \ coll. {n. un, «) Taraarix orien- 

talis Forsk. | J4^*\ n. pr. loci 
inter Bedrum et Medinam siti. ^^\ multum peccans, flagitiosus 
^*Lo peccatum, nefas. 

li\ (u) praemio omavit, remu- 
neratus est | VIII pio opere 
Dei remunerationem quaesivit | 
y^\ praemmm. 

JA^ ♦causa: J^-^ il^ «^- ^str^ 
seq. gcn. propter, causa | J»^\ 
tempus definitum mortis cet. 

^\ coll {n. un. ^) arundinetum, 
palus anmdinibus obsita. f/, H' ^ 120 Glossarinin. •» *" .T aqua putrescens, quae vix 
bibi potest. 

\ n. pr. montis prope Medi- 
nam siti 

->^« (u) cepit, prehendit; casti- 
gavit qm ob {^) crimen com- 

mismm \ v^^-^^ \ /. * bello cap- 
tus, servus. 

y^\ II retardavit | V X tardavit, 
retardatus fuit, recessit c. iVj^ 

r. I yL^ f. f^y^\ alter, alius; 

^j^ ' extreraa pars ( y^ « pos- 
terior, ultimus ; pars posterior | 

,fwl.Xw) res in qua pei^ficienda 
tardatur; dilatio | jsL.\SLL^ lo- 
cus quo se recipit qs (76, 2 
significat poeta, se nunquam 
fugercy dum locus, i. e. cau^a 
necessaria se recipiendi desit). 

% , 9 9 

J,\ pl, iJlaLl, ^:s\^\ frater (91, 8 

c/. § 447;^ W II 220) | C^\ 
soror I UL\ III fratemo amore 
complexus est qm, amicitiam cs 
appetivit, amplexus est c. a. p. 

f^> \ disciplina mentis et morum. 

^j\ corium ( i^>\ n.pr. loci ! 
^>\ f. :^Lo^\ fusco dorsi colore 
praedita dorcas, camela. ^^\>\ parvus uter. 

^% 

^>\ aures praebuit; permisit 

IV effecit ut audiret, ^nuntiavit 
c. a. p. et c--> r. \ ^^\>\ et ^j^}\ 
vociferatio, qua ad precandum 
invitantur Muslimi. jTin 

s^>\ ^>\ vexatus, noxam xid 
detrimentum expertus est | 
IV^noxa affecit, molestavit | 
t\l\ vexatio, noxa. 

^j\ odor suavis. 

^^\ terra, regio. 

<1 

^^f^ dormire non potuit; vigilavit. 


i .^f jj\ (i) Vinduit vestimentum^^^^ 
appellatum ( j\j\ , jr^ vesti- 
mentum, quo coxa obvolvitur, 
fere chiton. 

^jt« locus angustiarum, proelii. 

Jj\(i) Jj\ in angustias incidit; 
iu ang. adduxit c. a. 

^^j\ mordax. ^///^»3/// 

OJyo\ pl. «Xm}\, >yy^\j >i^\ leo I 
2(«Xm>L« locus ubi multi sunt 

leones. 
i 
^^\ (i) vinxit, cepit captivum ! 
s 
j-;^\ captiviis. Glossarium. 121 ] fj,\ t>/ ^^^\ n.pr. loci in provincia Al- 
Ahwaz (Susiana) siti. 

ij^\ junci; hastae. 

^;^-**»^ aqua putida, foetida (cujus 
respiratione efficitur ut eum, 
qui in fundum putei descendit 
aquana hausurus, animus relin- 
quat 106, 13). 

^^\ luxit mortuum cet III pareni 
aestimavit alteri {^) \ VLs©l«- 
uiou coiicupll ex aliorom malis | 

^;^\ pl. ^j^y^ pila, columen. 

*t^\ (i) V commixti sunt inter 
se; ex omnihus paitibus con- 
fluxerunt homines impr. perditi 
ut urgentes qm circumdarent \ 
<*ouo\ r>; v-^Uo\ turha mixta 
hominum impr. vilium. 

o \ (i) I II acutos reddidit 
dentes. 

,3^^ stirps; radix, origo, funda- 
mentum | ^^y.y^\ hene radica- 
tus, radicibus profundis et fir- 
mis insertus. 

^_^\ testudo maritima. 

J-:^^ pl' J^^ pullus camelinus 
(usque ad tertium annum). ♦>^\ n arcte strinxit; confirmavit, 
corrohoravit. «w A j^ \ arator. >% i^ 91. u J^\ J^\ edit I y^\ cibus. ^5 u ^^\ pl. ^\ acervus lapidum, 
collis. 

ij \ res sancta quam violare nefas 
est, affinitas, foedus | ^\ pl. 
J^j lancea levis, facilis. ^ .* l-aJ \ familiaris fuit ; frequentavit 
locum c, a. \ II familiaritatem 
instituit inter (o<^)> junxit 
inter se \ IV loco pro familiari 
usus est, eum frequentavit | 

uijt pl, ^y \ mille ] ^^ t 
valde familiaris, sociahilis. 

^\ pL iCTdeus; «J^^T^ <U)\ 
Deus. ^t- ^\ parum fecit; flaccidus, langui- 
dus fuit I IV juravit | «^^ pl. 
J^ pannus caerulei coloris, 
quem agitare solebant mulieres 
mortuum plangentes. 

f \ (u) tetendit in locunL (acc); 
praecessit, duxit c.a. | *f \ mater. 
Cf. 58, 2 A. Saepius occurrit 
in nominibus propriis muHe- rum ut ^^^^^ f \ 4, 2 \ 122 Glossarium. 23, 13 cet. I ^^\ quod in fronte 

est, pars antica | ^L^i praep. 
prae, ante | ^^\ antistes, qui 
communi fideliimi precationi 
praeest, inde religionis musli- 
micae princeps. 

^\ yQ\ jussit, mandavit ci (acc.) 

rem (<^) | j^\ pl. jyc\ res, 

negotium | r^\ imperator, 
princeps, dux, i^raefectus. • * J^ \ I II speravit c. a. r., spem 
posuit in qo c. a. p. 

^f^i secuiiis, tutus fuit a re (acc); 
confidit I IV securum, tutum 
reddidit, impunitatem concessit 
ci c. a.; credidit, fidem liabuit, 
fidem muslimicam secutus est X securitatem, impunitatem 

petivit ab qo c.a.p. | <*^Uo\ fides, 
fiducia cui totum se committere 
potest qs I cy^y^ fidelis, Mus- 
limus. 

^\ pl. *Lo\ serva, ancilla. 

c-^1 n increpuit. tJiK 

f^_^\ femina. 

^y*^ \ yj^ \ familiaris fuit | IV fa- 
miliariter usus est qo ; percepit, 
vidit I X circumspexit ut videret, num tutus esset | ^L4*o\^ (coW. 
loco pluralis ^y»^) homo 

<*^-^\ pl. ^j^y^ mulier socia- 
bilis, consuetudinis jucundae. 

<wAi \ pl. ^y \ nasus (93, 7 cus- 
pis hastae). 

J^\ amoenus, gratus. 
\a \ pellis. «• ,Ja\ pl. pL ^J^\ populus; ii qiii 
ad hominem vel locum quen- 
dam pertinent, familia, asseclae 
(etiam de singulis murpatur\ 
homines; qui dignus est qa rf, 
cui debetur res, Ht$ Uii»€* 

<^\ (u) <^3^ ^^.y i'ediit, domum 
revertit;redierunt invicempcrfes 
currentis animalis, inde celeri- 
ter se moverunt pedes, manus. 

>^\ n. pr. loci | 3^^^ homo de 
familia Aud e tribu Madhhig* 

^» noxa, malum. 

J\ familia, cognati, gens nohi' 
lis \ ^\ l)instrumentum 2)8ta- 
tus, condicio | jJ5» v. J\^. 

^§^ locus quo qs se recepit, 
refugium | ^.\ signum, nota, 
indicium; versus Qorani; ^\ 
id. coll. (loco pluralis 20, 9). Glossarium. 123 )fecto. 

desperavit | II eflfecit ut 
iraretj/cruciavit J >S5 ^ Mi 

:enim, itidem. 

lelebs fuit^ viduus factus 
^^ 'p. I II viduam fecit | 
r. Cr^. I ^^ caelebs vel 
, mtilier. 

tigatio, lassitudo. puteus. 

[nala vitae condicione usus 
)auper fuit | ^^^<^ male 
3et, quam malus est! § 188 ; 
^l^ I lJ^^ vis, potentia, 
udo; noxa; bellum | ^y^ 

01, adversitas | ^ cj^^ 
sit ei ! (^^ ^. vocali cor- 
§403aA.b; W II, 95). 

Babylonicus; /. i vinum 
onicum. 

lor acerbus, maestitia. 

l. y-^^ mare, magnus 

varus fuit rei («^) | (J^V 
ia, tenacitas. ^ (u) separavit | II separationem 
eflfecit I V separatus, disjunctus 
est I X solus fuit, non ab aliis 
pendens in opinione vel in 
agendo \ ^x> separatio ; ^^ J^ > 
non est (§ 404 W II, 102) sepa- 
ratio a . . . i, e. inevitabile est ; 
^\ Jo ^ fieri non potest quin . . 

iw>o (a) J^ coepit, inchoavit c. 
«^ r. I IV primum fecit rerw, 
inchoavit c. a. s f^ 

^^ Vin praevenire studuerunt 
alter altertim, certarunt inter 
8e \ jJ<^ 1) ^/. ^^v>o luna plena 
2) n. pr. viri 3} w. jpr. loci | 
*^^ sacculus, marsupium nu- 
mos (fere decem milia dirhe- 
monm) continens \ ^j^ res 
prominens; pl. )^^y^^ musculi 
inter humerum et cervicem 
positi. 

Jjo (u) n mutavit, commutavit 
rem re (<^; 110, 7 de muliere 
facile amatores mutante); com- 
movit qm (acc.) ut commutaret 
qd (i^) qa re (acc). 

O'^, P^' C>^^^ corpus (capite 
manibus pedibtis exceptis) \ 

y^J^ corpore amplo praeditus, 124 Glossarium. opimus, obesus {id quod in fe- 
minis Arabihus placehat), 

«^ apparuit, se ostendit, evidens 
factus est | IV 1) apparere fecit, 
ostendit 2) v, Tjo | Aj>^b de- 
sertumj ^^^, qui desertum 
inhabitat (Beduine, hedouin), 

^ praecessit, superavit. 

J^ largitus est | Vni curam 
rei non habuit, profudit rem^ 
non pepercit rei c. a. 

j^ {Cj)ft) yt pietate ideoque ho- 
nestate, liberalitate excelluit | 
J^ terra firma | vJ» «^ fructus 

arboris y^\j\ (sunt haccae in 
corymhorum uvis similium for- 

mam comodatae) \ t^\ piissi- 
mus, honestissimus , liberalissi- 
mus. 

\Sy^, immunis fuit et liber a [^^) 
■>■ 
re; non obnoxius fuit, nihil de- 

buit ci ((J,i) I ^\Sfi immunis, 
liber, integer. 

^j-> ^»j-> abiit, deseruit loc\im 
suum; c. neg. non desiit /acere | 
£^ (u) II ussit qm fehris c. 

>J^ frigidus fuit | VIII aqua fri- 

4 ^ 9 9 

gida se lavit | >y> frigus | ^ r> amiculum, pallium variegatum 
{interdum coU.y n. un. ^). 

j^ prodiit foras, inpr. in (J^) 
hostem \ II praecurrit, praesti- 
tit; excelluit virtute \ III pro- 
diit adversus hostem pugna m- 
gulari petendum c. a. p. 

^Lmj^ morbus quidam {nostraii- 
hiis pleuritis). 5^if3 

^ji:iy^\ n. pr. loci prope Damas- 
cum siti. • •. j!>j? V exhausit parcae aqtiae 
puteum. iS'f ii 

J-^ t? scalprum, ferrum longum 
et acutum, quo lapides molares 
aptantur. 

i^^J^ pulex. 

^^ fulguravit, fulsit | ^ r> ful- 

gur; demin. (3?^ ' ^J^ ^^^^^ 
salebrosa, cujus terrae arena et 
lapides admixti sunt {cf. :^^ r?) ' 
^y^ fulgurans i. e. fulguribus 
resplendens nuhes | ^^r^ (/• 
vocis 3/?^ bicolor; cf. ^f) 
n. pr. locorum diversorum Ara- 
hiae^ inter quae Jto ^^i i^f 

{cf JU>) 10, nT 9f jSji velamen, rica qua facietn 
velant mulieres; unde verbum Glossarium. 125 r:,- 5*^ rica velavit mulierem 
II rica faciem mam velavit 
mulier. Sli3 

^r^ ni favore suo prosperitatem 
indidit Detis rei c. (3 »*• (seg- 
nete, hlessed) \ «^JL^ {sdl. ^^ 
§ 498j W n, 291) Dei favore ad- 
jutus (gesegnet, blesaed) \ ^U 
piscina, stagnum. 

fj^ tenax, avariis rei (c->). 

^j^j^ amiculum lacertos et ca- 
put praeter faciem tegens. 

*3^ [P^o \y>) creavit | <*o^ crea- 
tura; homines. ^ ^. . ^^_^-«o ^v^^ii^ V * 4 M > ) ^MMjLiMXi^ alacri 
animo laetoque ore fuit o6 awici 
reditum ceL y .\y y I ^^ ,3j-> scalpsit, exsculpsit. 
f^ vestitus, arma, spolia. .*^^ J j^ fidit I Jjb pl. JjS camelus 
cujus ^ews canina Mit gingivam 
i. e. uovem annos natus, aetate 
validus factus. 

f. ^ ^ 

<3-~ erecta et j^rocera fuit 

palma \ Cji\S^LJ\ 50, 6 pro- 
cerae palmae — videtur esse 
n. pr. loci cigusdam. 

J'*^-? IV tradidit obsidem sive 
puniendum \ X morti se de- 
vovit. 

f^ 1 V Vm subrisit. r-wf^ IV laetum accepit nuntium, 
i 

gavisus est de bono nuntio 1 

r*»*^» n. pr. montis in desertis 

Syriae Euphratem versus positi. 

X > -^ ^*' 

j^ y^, visu praeditus fuit | 

IV acute vidit, visu distinxit | 
j-^ visus I j^^-o^ acri visu 
praeditus, acute cernens; per- 
spicax, intelligens, gnarus {c. 
^ r. 112 v. 23); comp. y^\. f^tj 

*(^J^ tardus. 

^t etf. itlsn.14 (pl- ^^^J val- 
lis ampla, glarea abundans. 

vJJa^ vMius, futilis fuit | JJa^ pl. 
tjlk>\ temerarius, audax, he- 
ros I J-^^ \ res vanae, futiles. 

Cr*^ P^' CA^^ venter; pars rei 
interior; vallis, praeciptie fuu- 
dus eju8 I ^^^^ sollicitus de 
ventre, nutrimenti avidus. ?. -1 i (a) CI-^A^ excivit; misit; 
mortuos excitavit Deu^ die 
resurrectionis ' J^^^^pl. (^^«-> 
missio, legatio; missus, legatus, 
exercitus qui contra hostem 
mittitur. 126 Glossariuin. < ^'>' 9 ^ sXa^ et vXa^ n, act ^>-«-> remotus, 
procul fuit; se amovit (^) 

^ ^ ^ 9 ^ ^ 

^2^J<A-o, J^A^ y ne procul 
absis! c/. 73, 6 A.) | HI se 
removit, procul abiit a qo c. a. \ 
J^ post (12, 8 et saepius 
i^J^ post me i. e. postquam 
discessi); vXa^ posthac |,^^^<^ 
distans, remotus. 

r^^^ camelus. 

,^^a«-> aliquantum, pars, aliquis 
§ 448, 3; W II 224. 

^J«-«-> (herus) maritus. 

.^jfxaj odiosus fuit IV n. act 
JaA> odit I <*^^ai^ (gic leg. 107 
V. 18 pro ^^^a«-3) odium | Jp^c:^ ..^ odiosus. 

9. «^llf vJ^ /. « mulus; iwde verlmm 

f f ^ 
jj^ gradu gradui mulorum 

simili i. e. magnis gradibus 

alacriter incessit camela. ?^ (^^«-> <^^^ 1) vi injusta usus est 
U a^^ilff 2) quaesivit,^petiit | Vm dili- 
genter quaesivit, petiit si6i. .<•*' 4^^ jjo (u) scidit I jJi-? (w. ww. «, 
at/t«s j}^. y^^_^) bovinum genus, 

boves I ^'»aX)^ w. 2?r. loci cujus- 
dam arenosi. 5^^ campus arbusculis consi- 

tus I jj^ \ pl. ^^ colorem ex 
albo et nigro mixtam ostendens. 

^ib .ftlib mansit, superstes foit \ 
IV X manere sivit; pepercit, 
respexit c. a, | ^J^ clementia, 
qua parcetur, respectus j ^^^ 
reliqua pars. 

J^ tempore matutino venit, in- 
travit apud ((J,\) \ in id.c.a.; 
mane aggressu^ est | «X^ (/. 5) 
1) camelus juvencus, homo 
juvenis 2) n. pr, tribuum qua- 
rundam | y^ virgo, vir virgi- 
nalis; primogenitus. 

L5^ ^^» kJ^, I V flevit I n 
deflevit c. a. | IV effecit ut 
fleret. 

,j^ humectavit. 

vXb I V obstupefactus est | 
«JsXi terra, regio, territorium | 
J^ pl. >)^ regio; oppidum, 
vicus; cf. fU^. 

5^ pervenit ad . . (c. a.); attigit; 
assecutus est | II IV pervenire 
fecit c. d. a.; nuntio certiorem 
fecit gm, nuntium attulit c. a. 
p. et r, 

Jilt / iUd^ pl. jl^ qui est Glossarium. 127 nigro, sed hic illic {inpr. in pe- 
dibus) admixta albedine, colore. ^aA-> et ^^AJtb pl, ^)h locus 
[f vastus, desolatus. y ^S^ LS^ ^^^^ fuitvestis, marci- 
dum 08 (ossis); obsolevit (13, 8 
l. i^^^ „num serio tu, 
amor . . .") | IV trivit vestem 
cet. (tempus 10, 2) | )h s.)h l 
VIII tentavit, experiendo pro- 

bavit, afflixit | III Jb^ U nihil 
curo I rv experiri fecit; obtulit, 
praebuit c. d. a. \ ^^^ immo 
§ 360; W I 318 sq. 

^Lo coU, digiti. j fj 

,^J^ 'iSyji I VIII struxit, aedi- 
ficavit, formavit | c^\pl. C>y^ 

et ^ll^t fiUus I ^ (/. i) 
filiolus. ^^^fAc^i^(IrJ 

<*^-«-W P^- ^^, saxum; res diffi- 
cilis, quae perjici vix potest; 
vir durus ac fortis | ^»-;^-^ uni- 
color (nota «J^ carens) equus. 

L^ pulchritudo. 


^^ cutis effarta pulli camelini 
itale simulacrum ad camelam 
addiicunty cujus pullus mortum 
est, ut similitudine decepta 
lactis sui copiam det). ^'-? W (intravit); expiavit morte 
sua mortem cs (c-.)) | II direxit 
hastam adversu>s (J) qm \ IV 
necavit qm (acc.) in expiatio- 

nem mortis aliiis (c, k >; 47, 

11 c. d. a.). 

<^w pl, e-.>i^l porta, janua; 
caput lihri. 

^^ (u) manifestus factus est; c. 
^ (§ 423, 2b W II, 172) mani- 
festum fecit, manifeste exhibuit, 
patefecit. 3, 9. //, ^ 

ryt (u) defervuit, consedit igniSy 
dolor. fff J 

J^Jjw res quae ci vituperio vel 
detrimento est. 

Jb cor; status, condicio animi; 

eXJb Lo quae est condicio tua? 
i. e. cur? 

»^ . 0) pernoctavit; factus est, 
extitit (§ 407; W II, 111) | II 
noctu fecit qd^ noctu aggressus 
est, oppressit hostem \ vJl^^^ 

pl. Cljy^) O^^^ domus, ten- 

torium (cf. ^\jS^)', pl. CJ^^ 
versus carminis. 

>^ (i) evanuit, interiit | ^^^>4? 
desertum | ^\u>^ asina, iw/)r. 128 Glossarium. onagri femina (quippe quae 
desertum inhabitet). 

^^^•^ n. pr. vallis inter Meccam 
et Jemenam sitae. /f^ff 

,Ja^ colL; comm. (w. un. ^^^^^) 
ovum (ova gynaecei 42, 13 ap- 
pellantur mulieres sumuia cura 
custoditae, purae, pudicae — 
imago ab ovis struthiocameli 
petita)j cassis | ,ja>o \ /. ^toJo 
splendens, albus (iLcJo jo 
manus alba i. e. benefica); pl. 
Ja^ splendentes gladii (114, 
56 loricaej; albae i. e. candidae 
faciei mulieres. Cf. jyjo. 

i}^ (0 5-^ vendidit c. a. r., C-J 
2?re^w, ^^ emptoris; emit. 

^ I • 9 ^ 

O . (i) 0<^? distans fuit, segre- 
gatus est; separavit se, se- 
cessit, abiit; distinctus, mani- 
festus fuit, apparuit | II distinc- 
tum, perspicuum reddidit; mani- 
feste declaravit | IV distincte 
locutus fuit I V distinxit, clare 
vidit, bene animadvertit, scru- 
tatus est; distinctus, evidens 
fuit I X distincte cognovit, in- 
tellexit, investigavit | ^^^ 
distinctio, separatio, distantia; 
(spatium quod intercedit inter unum et alterum, inde) 
junctio I ^^j^ distinctus, n 
festus, perspicuus | crCry^ 
IV distincte loquens; evic 
planus et perspicuus (epith 
Qorani). perditio, interitus. 

g-<> secutus est | IV eflfecit u 
queretur qs qm (acc.) \ \ 
sectatus est, diligenter qu; 
vit I VI alter alterum sec 
est (morti se offerens 60, 
VIII secutus, persecutus < 
^lj sequens, satelles. 

J^ (i) infestavit; aegrotum, 
mentem reddidit qm am^ 
J*C^ inimicitia; talio. 

9 • 

T^'^ o/. r^"^ mercator; i 
verbum ^s^ mercatus 
vendidit. 

S-^J^ pulvis, humus | ^Ji pul 

sepulcrum | '^^r^ pu] 
terra, humus. 

^P I Vin reliquit; miss 
reliquum fecit; sivit, permi 

si^^\ coll. Turcae. 
Glossariuiu. 129 ;. 1 -r» I -- 


c^^^ IV fatigavit. 

^^^jjo timor Dei, pie^tas | ^]^a]> 
cavens, timens Deww [rarfia? e 
<^^ VIII ortd]. 

c^'"^ t-P (collis Nuhaka) n. pr. 

loci. 

^<y^^ pL Jj^ res graves, 
durae; labores. ^/ ^ • ♦• ^^^ V. U9^. ^».. ^ .r 


j^i^Jj e^ jJ-X^ indigena, verna; 
quod aliquis a patre sive ma- 
joribus possidet; inveteratus; 

comp, J^*\ [radix e voce vXJ^ 
VIII orto]. 

^XJ* (a) illuxit splendore diffdso 
dies I i*jS i?/. CJ^ et ^Mj 
alveus torrentis montem descen- 
dentis; locus elatus, per quem 
torrentes descendunt. 

c-Ai!> IV perdidit, destruxit; pro- 
dige dissipavit, largitus fait. 

^ (i) ^U-) completus, perfectus 
fuit I IV complevit (menses 
graviditatis 46, 19) | ^U^ inf.; 
tum significatione adjectiva 
plenus. 

-iJ* coll. dactyli. 

^JLJj ph J-^Lo {vox Persica) 
brevis corpore, parvus. ^^ poenitentia | ^^ n. pr. 
viri. 

j^ (u) IV repetivit, jteravit c. a. 
vel (3 I JjjC) vicis; ij^j una vel 
altera vice. 

p^ (i) paratus fuit | IV paravit, 
destinavit calamitatem. 

^l^ (i) II in servitudinem redegit, 
cepit qm et amore vinctum 
tenuit. 


j^ (a) ultus est caesum con- 
sanguineum c. a. vel . c—^ p. \ 

^lS* ^;. ^L3*\ et Cj\)^ ultio; 
ultor; is qui interfecto homine 
ultioni devotus est. .. y ^^ stabilis, constans fuit, per- 
mansit | X constantem et dili- 
gentem se praestitit in agendo. 

-^y^. n. pr. urbis Medinae. • 
'.*. Noldeke, Delectns carminum arabicoram. ^3*3 terra humida et fertilis; 

^J^\ ^^^^;^*^ cujus terra fertilis 

remota est i, e. qui haud facilis 

est accessiis, a quo bonum im- 

petrari non potest. 

9 130 Glossarium. iJ-^ papiUa uben praeter justum 
numerum accedeus qv>ae lacte 
carere solet 

e^-J^*-> Yulpes demin. *«.ax-^«j. 

jA3 dentes pnores eorumque 
interstitium; confinia imperii J-^^* faex, reliquiae potionis » 
vase; 4, 14 venenum sigmficari 
videturj quod diu in vase n- 
lictum potioni vim mortiferam 
pkne impertivit 

C^ pretium.^j^(\^ t Muslimicietterrarumhostilium. | ^JiS (i) complicuit | Vn compli- ^\m planta quaedam montana, 
quae dum arescit incanescit. 

^JUj tardo gradu incedens ca- 
melus. ^< f^jSL^ (i) pepulit, trusit, ursit. 

n ex curvo rectum fecit, 
correzit. ?> Jii\p/^^(JUo\ onus, supellectile 
J-j^* gravis, onerosus. >• . V iJ*^ orbatus fuit liberiSj amisit 
nafwm c. a. | o^^f- J^ or- 

batus I (J^^^ multis liberis 
amissis orbata muHeTf pl, 

^^ I ef y in margine serratim scis- 
sus fiiit I n scissuris in margine 
laesit. »• 'm; ^l <W^ id. ac ^ 

9 

^>^\ stibium (antimonium; vox 
aegi/ptiaca). catus fuit; se avertit | ^^ 
plicatura, complicatio, res pli- 

cata I <^<^^* callis in monHAm ^ 9^-i. 


^-j-^XSM\ ^^^ dies seeandas 
ie^gtimanoA i. e. Lunae dies 
^ d^yXX^ exceptio (94, 5 injure- 
jurando, cf J^) | (^'^^ 
(pl vocis aramaicae »rrv^ = 
Jiebr, "«Dtt) appellantur variae 
partes Qorani, tum ipse Qoranus. il^ 9 <, wVq (j> n. ^. loci. 

cS^J» (u) rv reddidit (^onum pro 
* ^ ^ 

6(mo) c. d, a. \ ^y^ pl. V*^^ 

ef S-^^y^^ vestis (duae vestes 
76, 6 i. e. j\)\ et ^\>j). 

j^ (u) IV excitavit. 

^y> mansit, commoratus est, 
habitavit; necatus mansit in 

loco pugnae \ ^.y^\ n. pr. 
loci prope Kufam sitL 
Olossarittm. 131 C % •^^^ (masc, \3^') nigiicans 
(agmen equitum 52, 5). 

^UXa» tyi-annus. 9 • (/. <) crassus | «J^^ pL 
,JL^ mons. 

^ ^ 4^ ignavus fuit | c^'-^ 

^^ Cr^^^Ci'^-^'-'^^^*) ignavus | 
^ ■^,^^ latus superior frontis; 
irons. >• • ;— -, ^^,3^^ collegit, exegit a6 Ao- 
minihm. - r^ ^ |7/. IX^ lapides coacti, terra 
aggerata, tumulus. • » vir nobilis. ^ prmceps, (a) denegavit, agnoscere 
noluit. 

pullus asini. 

ti -^ry . (congregatio, inde) exer- 
citus. 

l^ vehementer flagrans, 
flamma. 

^ (i) serio laboravit, strenue se 
exercuit in re; serio tractata est res; laboriosam, duram se prae- 
buit res ci c. l^ | IV strenue 
perfecit iter c. a.; renovavit, 
novam vestem induit 1 V recens factus, iteratus, repetitus est | 
j^ pl. >^y>A, avus I J^ se- 

rium,8tudium,contentio;vi^w>^\ ^j gr 
(acc. § 400, 1 ; W II, 78) num tu 
serio . . .? exclamatio mirantis 
vel ohsecrantis 1 J^^.J^ recens 
desectus ; novus, haud obsoletus. 

(J^j^ pl, ,J^\ j^\ sepulcrum. 

jy>A. aptus, idoneus fuit; ptc. 

comp. ^^^». 

,Jj^ (u) firmiter nexuit | Ilhumi 
prostravit. y^^J^ donum. 

^^J^ hoedus; n. pr. stellae po- 
laris (a Ursae minoris). 

^Sa, pl, 6^J^ truncus palmae. ^j^^ pl. f J^ pars desecta 
fwniSi lori cet. 

\S^ summis pedis digitis stetit. 

t^ secum traxit; adduxit; com- 
misit crimen \ IV efifecit ut 
secum traheret | )^j^ V^o- 
fundus, altus l j^^j^ funis, 

8' ' nj^ 132 Glossarium. -'*•.» ^ habena | *^.t4* P^' 7^^ ^^' 
lictum poena dignum. 

^r^ *^r^ audax, fortis fuit 
*v3 j^* audax, fortis; comp, ^r^^- 

L«-?^^ II tentavit, probavit, ex- 
pertus ^st; inf, ^ysM pl. 
V ^^^^* tentatio, experientia | 

c_j»if.i /. ^^^4" scabiosus. 
^fc^^^ projecit. C r?" -P^- C^>^ ^^^^ I C^^A' 
vulneratus. y X •>J^ I et II exuit, denudavit; strin- 
xitgladium ; V diligenter curavit 

rem, prospexit rei | ^ Ja»^ /. 
i\^ -^2?/. >^ (glaber) brevibus 
pilis praeditus equus. ^^ n, pr, oppidi quod est Ge- 
rasa Scripturae Sacrae, -» -> g^^^\ collis sive tractus arenosus. ^--x 9 y ^j^ (i) ^j^ crimen commisit | 
f r^ n. pr. tribus cujusdam | 
^J^ delictum, peccatum. ^.?/f ^ >• ^3j^ cucurrit; cecidit, manavit 
lacrima \ IV currere fecit; c. 
,j^ effecit ut percurreret. 

^^ desecuit, praecidit. jj4* niactavit | ^»j4" ^ ^ 
mactat, lanius | ^^r^ pl» f 
act. I iO is^J\ insula i. e. Me-I': 
sc^otamia | jyf^ locus mac-C 
tationis. ii: // lA If Jl^j^ di^ doloris impatiei 
(^^^^) fuit, desperavit; impa- 
tienter se contulit ad (ti^) 
^j^ n. pr, I ^r^ vallis trans- 
versaria, convallis | ^j^ «^ 

valde impatieus, pronus in 
desperationem. 

^^ia- compensavit, rettulit, re- 
pendit, remuneratus est. 

pl, >\ u * ry\ corpus hu- «* ^ manum. 

9 X j ^'** '^ /. < procerus et robustus 
camelu>s. ^ ^**^ pl, ^ j) 4«« :^ . corpus | ^ i^i4«h: corpulentus; magnus, amplos. 

J-«^ (a) posuit; proposuit; effe- 
cit, reddidit; fecit, constituit; 
proclamavit, aestimavit; coepit 
(§407 A.c; Wn, 118) | iTl*^ 
pl, J^Ia^ stipendium. 

(i) siccus factus, exsiccatus 
est. 

puteus amplus. Glossariam. 133 u) I IV constematus est, 

)atina. 

nagnus, crassus, robustus 
II omnino complexus est ; 
?. d. a. I IV auxit, magni- 

m equi | J^^- amplitudo, 

;as I vJ^\ amplissimus, 

:is8imu8 | ^^.iu^ {hebr, 
volumen, liber. 

i u) 1) egit, transportavit, 
it 2) consanuit, cicatricem 
vukiiis, 

l. fJ^ calvus homOi non 
:us bo8. 

^pl. «^y^ pellis cujusvis 
ilis vel hominis 1 J^-^i^ 
atus, solidus, firmus. /f^^ 

i) ^^)j^ consedit, sedit ' 
)nsedit una cum qo c. a. 

9 

j ^.s x ^ locus ubi conse- 
consessus, conventus. 

brasit, destrinxit | LJiJ\^^ 
?. act.f. (84, 12 anni abra- 
i i. e. sterilitate pecora 
aaentes). 

. pr» loci prope Damas- 
siti. ^l^ retectus, manifestus fuit; re- 
texit, denudavit; removit | V 
remotus est | VII remotus est; 
velamine detracto apparuit 
Vin removit; poliendo removit 
rubiginem glculii, 

^M»^ caesaries promissa. 

^ eflfrenus, contumax equua, J^ / f ^ ^ pU >W^ locus paullum 
elatus et salebrosus, plantis 
tamen non destitutus. j44- coU., n. un. i 
pruna; silex | 
tum ut thus cet. /* • -• 9 ^ carbo, 
suffimen- ^(a)g^tl^ collegit, congregavit, 
consociavit, conjunxit | II = I 
cum signijicatione intensitatis [ 
III coiit cum qo c. a.; inchoa- 
vit rem \ IV composuit; decre- 
vit c. lX^ vel (wJ r. I V in unum 
convenerunt, concurrerunt, so- 
cietatem coierunt | VIII X in 
unum coacti sunt; in unum 

congrega- convenerunt 
tio; universi; n. pr. regionis 
inter Minam et montem *Arafi§lt, 
ubi congregantur sacrorum par- 
ticipes I iWf ^ < 5 ' collectus, com- 
pactus, plenus; congregatio, 134 Glossarium. coetus ; totus, omnes | gxl^^^\ 
n.pr. viri, quod propter magnum 
ejus camelorum numerum in 

proverbium abiit | ^ » ^\ totus 

§502; W n, 300 | ^i^^^ locus ■5» y ubi in unum convenitur. 

jJ-I-J^ IV bene, liberaliter se 
gessit I cJ*^ P^' (J^-^^ oame- 
lus I c)^^* ^^^^* cameli. 

^ (u) velavit, texit terram nox \ 

^^-^^ pL v^'-^ hortus, iwpr. 

•• • 
hortus Eden, Paradisus | ^J^ 

pL c?'^ (aima ad tegendum) 

lorica, thorax. 

J^^-^ I IV dimovit {that auf die 
Seite, piit oMde); n. act. 
i-^-v-^iSEV-* secum duxit equum 
siibsidiarium eques \ VIII se 
removit, recessit, evitavit c. a. \ 

c-.^ {pl «w.^y^) et e-j'-^ 
e^ «—^^» latus (lateris); regio 
f^***^ W r.^^^ latus inclinavit, 
propendit | g^-^ prima pars 
noctis ejusque caligo | ?-'^^ 
ala avis \ d<s\^.:^ pl, ^\^ 
costa {sed 95, 13 est ptc). 

9 

j^^^ pl, >y^ exercitus. ^^ pl' i*— ^'^'-^ gryllornm 
i;e/ cicadarum species; tumn. 

pr, viri; v-^Js-l^ f » n. j?r. con- 

jugis Ta^abbatae. carpsit; crimen commisir, 
malum {acc.) intulit in (^) 
qm I iU^ 1?^ ptc. act. y y cX ^j'^ (a) wX ^*^ enixus est, labo- 
ravit in re (c. ^35 c, a, 42, 7), 
contendit; durum se gessit, 
I pressit; vexavit qm, \ Ul con- 
'% tendit contra qm c. a. p. \ Vm 
summis viris enixus est; strenue, 
seiio se exercuit. 

C^4* (*) ^^I palam feoit, prc- 
fessus, confessus est rem (v-j) 
ci{acc.); manus conseruit, com- 
minus dimicavit cum {acc.) qo. 

L*M»^ J-^^ ^L^^ ignarus, 
stultus, rudis, impotens fuit vel 
ejusmodi hominis imtar egit \ 
,Jl4^ pl. ptc. act. I ^Jy^sxA 
ignotus. 

fundus depressus terrae ; pavs 
vallis ampla. 

v^ (u) perforavit; pervasit, 
transivit | III responsum pro 
responso reddidit alteri c. a.p-y 
collocutus est I IV respondit Glossarium. 135 c. a. p.; obtemperavit c. a, 
p, et (J,\ r. I Vn diruptus 
est; evanuit nox die iUucescente 
(c. ^^ diet) I (wj\^^ responsum. 

^l^ (u) ^3^ largus, beneficus, 
liberalis fuit, se praestitit erga 
(^M) Q^ (^* ^*-^ ^^h Quac datur) ; 
n. act. >y^ copiose pluit | >^^^ 
praestantior, praestantissimus. 

^l^ (u) deflexit (intr.) a recta via; 
injuste se gessit adversus (^J*) 
qm I II subvertit, evertit | III 
vicinus fait ci c. a. p,; vicini- 
tatem effecit inter (^ix^) 13, 
5 I IV protexit, defendit | ^l^ 
(f, <) pl, ^rct^ vicinus; qui 
protegit vel qui protegitur. 

^l^ (u) trajecit, transiit c, v-^ 
loci I ni id, c. a. \ IV effecit 
ut transiret, egit per locum i 

J3^ P^- )^^^^ media et prae- 
cipua pars rei. ^/ ^ 

(3^.^ palatium. 

£ia. (u) fame laboravit, esurivit | 

fl^ fames | ^^ et ^;^^^ 

pl, p-L^ esuriens. 

^pl' ^^y^^ cavum; venter | 
L^Xatv^ albedine s. v. l*^\ 
descripta usque ad ventrem 
extensa notabilis. Jla» (u) circumvectus est, cir- 
circumivit; volutus, devolutus 
est I (J^* ^^ kJ^ paries, latus 
puteif sepulcri cet. \ ^Jf^^ 
locus ubi qs circumvehitur ; locus 
pugnae. 

^2^^^ fuscus, ater. 

lS^ I Vm abhorruit a re, 
aspematus est c, a. X/ Mi ^ n. pr. unius partis urbis 
Ispahanae. 

t\A, (i) venit ad {(J}\ adiit qm 
(acc; c, ^-> venit cum . . i, e. 
apportavit, adduidt); incessit 
vid c. a, 

\.^^^^ pl. V ^Vi^ smus. 

. •• • X' ^Z^J •• • 

cervix. i-ii^^ exercitus, copiae. «» • M ^ M ^ (u a) ^-p^ dilectus, caius 
fuit ei c. (j\ I?. I rv w. a. 
dilexit, amavit c. a. p. \ 
amor | c^-vX^co^/.lineae^virgae 
inaequabiles aquae vento com- 
motae \ e->L^ n, pr. viri. | ^^/ ^ 
comm, {interdum f. *. 136 Glossariam. CUJU8 pl. amicaB; comp. 

cicindela. 
) amatus, iJ^^^ gratiBsimus est . 
A.; W I, 111. 

striata vestis. § 188 
(V y j **i '* ^ vinxit, in custo- 
diam dedit; firmiter retinuit, 
continuit. 

^^,-UXfiJ\ et i-i4iJ\ et ,J^4^\ 
Aethiopes (nunc Abessini appel- 
Jati) I ,^^jii^laJ (pL) turbae. 

«J^t^ P^- lJ^^ ^i^^s (saepe per 
meto7it/miam de vinculo amoris 
uaurpatur). 

^^^^^\ pl, ^2^-^ h3'dropicu8, tu- 
midi ventris (92, 1 1 intumescunt 
ventres malitia et ira) | ^^^^ 
n. pr. loci. 

^a- (u) 1) repsit, appropinquavit 
2) I ni donavit ultro et sine 
compensatione c. a. p. et <^ r, 

(u) defricuit. 9 9 origo genen?. 
mors. ^;j^^^ n, pr, loci. jecit piilverem. peregrinationem sacram ad 
templum Meccanum peregit 
gVA». peregrinatio sacra | A^?a 
(n. viciSj W I, 140 in fine) pi 
gVfSiA* peregrinatio sacra una; 
^ annus | ^laaeamJ^ n. pr, virf. 
praecluKit rem (acc.) ci 
(c^\ prohibuit, velavit | Vni 
praeclusus, prohibitus, velatus 1i|l 
est I v._jla:vA. velamen, prae- 
sertim mulierum; pars aspera 
et elata regionis, quam ^J^ 
vocant i. e. nigris et quasi 
adustis lapidibus consitae | 
t^xr ^A^w pl. K^A r% . \ ^^ os 8uper- 
ciliare cutisque et pili id tegentes. n.pr. complurium locorum: 
8, 14, ut videtur^ oppidum Je- 
mamae signifijcatur, quod etiani 
92, 11 commemoratur 1 .^^ 
2?;. ^Ls:vai.\ lapis | «CacvA- (saep- 
tum, inde) camera, habitatio. 

• »t j-c\*w pars vestis yy^ appella- 
tae, quae supra inguina zonae 
instar in nodum implicatur | 
J^:^^ res, qua aliae duae 
separantur; regio saxis et mon- 
tibus inclusa et quasi defensa; 
'^^ n. pr. regionis Arabiae. Glossariam. 137 ^^lJkiv^-O^ n.pr. fontis in Jemama 
siti. ^ '^^ y s:v&- (u) IV destitit, territus re- 
cessit. intelligentia, sagacitas, pru- 
dentia. 

acies, cuspis ; extremitas, 
finis I sXiJ^ pl. >\i>Am acutus; 
ferrum. 

9 i3>\Am pl, ^>\^^ quod acci- 
dit, vicissitudo, calamitas. 

-j^ 'pl. ^^^>A. lectica camelina 
qua mulieres utuntur (similis 
T(j) 9r^^) I r**^^^^^ imperfectae 
conformationis, immaturus fe- 
tuSf vel minor justo in partu 
editus infans. ^r^ ^ « * ,\ f ibj^ gibber („in- 
strumentum gibberum" 113 v. 
37 est feretrum, quod constabat 
e duobus lignis reti conjunctis. 
Moituus deponebatur in reti, 
quod corporis onere „gibberum" 
fiebat). 

^•vXa* ^^j^ novus, recens 
fuit; extitit-, accidit | 11 narra- 
tionem (JUi Js^) tradidit ci c, 
d, a; narravit d qd de (i^) 
qo; dixit, coUocutus est | III 
(renovavit, iw<Ze)polivitgladium | 
IV eflfecit ut nova res accideret; 
attulit; novas {i. e. inauditas, 
abominandas) res perfecit | V lo- 
cutus est c. «— > I X nuntium, rem gestam comperit | Cl^.^X^ pL 

« ^.«^v^» novus, recens; res 

nuper gesta; narratio, nuntius, 
traditio; sermo, coUoquium [ Jj^ (u i) I IV effecit, ut de- 
scenderet | VII descendit. 

\j^ cantando incitavit camelos, 
propulit. 

jS^m cautus fuit; I III cavit qm 
vel rem, timuit c. a. vel ^^ \ 
II praemonuit qm ut caveret [ 
\j^ cavens, cautus. 

\J^ ^Sa, ad mensuram accom- 
modavit, confecit. "^^f f3 

^ (Oj/-) f^ et 'i)\^ fervi- 
dus fuit, aestuavit, arsit \ j^ 
f ^ {forma masc. 6, 4 pro 
genere neutrali) liber, ingenuus ; 
generosus, nobili loco natus; 
112 V. 23 nobilis auris^ i. e, e 
qua nobilitas originis cogno- 
scitur I ^^ T^ ardor, aestus 47, 2 
(aliis locis ^j\j^ dicitur) | j^j^ 
calidus, aestuosus ventus 
i\s^y:L n. pr. vici prope Kufam ^j^. Uff 138 Glossarium. siti, ubi prima Charigitarum 
seditio orta est; indie \S)^'^ 
idem ac ^y^^\jL, 

^^ spoliavit I III bello perse- 
cutus fuit, infestavit qm., dimi- 
cavit cum qo c. a, | <^r^ (/•) 
pL (wJ»^*^ bellum, proelium | 

•♦ -0 ^ I 

^j^ pl. ^->»r^ venabulum, 

hasta Aethiopum h^-r^vT^ ^P^" 
liatus I ^^T^ chamaeleon mas- 
culus I L—>;^ n, pr, loci in 
Haurano siti. K^r^ incidit in angustias; sollici- 
tudinCj dubiOf conscientia cri- 
minis vexatus est; crimen com- 
misit. r^x JJ^ VIII paravit se; cavit sibi. 

^^y^ (u i) custodivit | ptc. ^j^ 
pL ^^\J^ custos, vigil. .*. XX ^J^r^ (i) II discordiam excitavit; 
incitavit qm contra (c->) qm. • y y y^j^ II incitavit. 

^j^ cuspis, acumen; macer et 
robustus camelus. ..x X ^j^ (i) II IV ussit, cremavit 
3^ .j^ incendium, flamma. ^j^ illicita, vetita fuit res d 
f^J^) I '^j^ (i) denegavit ci rem 
c, d. a,\lL illicitam rem pro- clamavit. vetuit c. a. r. et a.p. ,.,, 
^\j^ et ^,y^ et ^j^^ illici- 
I tum, vetitimi, sacrum; vJ-^i 
I ^\ -s:0\ aedes sacra i. e. Ka'ba. 

j^ secuit, incidit | j^^j^pL crj^ 
terra asperis lapidibus obsita et 
salebrosa. 

S-^j^ jp^. c-^\^\ turba, globu» 
hominumcongreffatorum, fjwtio. 

f^ (i) fj^ ligavit, coUigavit; 
firmo usus est consilio, pni- 
denter et circmnspecte se gessit. 

C>j^ C>y^ maerore aflfectus est 
s^j^ pL c>^j^ terra dura et 

9 ^ 

salebrosa | Oj^ maeror, solli- 
citudo. 

sS^AKf. ^ . (u) numeravit | 
(a i) in numero habuit, aesti- 
mavit, putavit | {^^^**^n.act.; 
sufRcientia: sequente gen. vel 
suff. suflacit e. g, ,^j.yL^ snflfi- 
cientia mea [esfl i, e. sufficit 
mihi {idem significat ^^^,.--***^) I 

i^^.^**"!^ pL L-->Uws^\ numerus, 
quantitas, valor; dignitas, auc- 
toritas, honos quem ci parant 
res gestae, virtutes, majonmi 
gloria. Glossarium. wX * * >* r% invidit c. a, p. et 
^^ r. I J^.***^ _p/. 'ptc. act. 

(i) l)removit; remotns est; 
subsedit aqm 2) I II defati- 
gavit I ^tio ^v maeror, lamen- 
tatio. 

^^ w. ^r. loci. 

^j j) "** '^ ' o ***^ pulcher foit | IV 
pulchre egit, benefecit d c. a. 

<^-i**^\ l-^ quam pulcher est . . 
§ 189; WI, 111),^^.^ (/. i 
et ^LU**^) pl. ^^li M«% , pulcher; 

covnp. ^ ^ A*» *^ \ I ^^Uma. n. |?r. 
viri I ^^^laK?^ [pl, vocis 

(^,5-***si^) pulchrae, bonae par- 
tes rei. 

<^^Lv«,a. spiritus extremus, qxvem 
ducit moribunduSf animae vitalis 
reliquiae exiguae. 

(u) j ■<< * ^ compulit, coegit; 
congregavit 2)ei«s hominesjudi- 
candos die resurrectionis. 

9 t 139 

rs,f 

qm I v-^^-ola^ ventus vehemens 
qui g1 aream jactat et spargit. 9 % \ f, ^\j.> o^ bene compac- 
tus, solidus. 

^^ a^ 0*^ . firmus, solidus, integer. 

IV inaccessibilem reddidit 
locum; servavit pudidtiam 
mulier \ ^^^ ^o^ aditu carens, 
inaccessus. pl, A*\\^n\ intestina, vi- 
scera. coll, glarea, calculi. 

a^ i^Lo:^ I Vin praesens ad- 
fuit in loco^ apud qmt interftiit 
rei c, a, {c. ^^ se removit 
a . .); in promptu, paratus 
fuit; domicilio stabili usus est, 
oppidum cet. habitavit | V prae- 
sens adfuit, supervenit c. a, p. \ 

y 9 

j-*aa^^ locus praesentiae, do- 
micilium I r-^^-lAsn^ ^Z. -j^ Is:^ 
multum et magno impetu cur- 
rens, cursor (3, 9 abeunt tecum 
cursores i. e. ultra fines rapiunt 
' te stultae cupiditates). 

,^y^^ VIII sub ala portavit pre- 
\ hensum. y" ^ ia^ detulit et in inferiore loco 
deposuit; detraxit onus de jur 
mento, ut in itinere consisteret: 
(i u) glaream conjecit in • deversus est apud qm, — nomen plantae (Memecylon 
tinctorium). 140 Glossarium. I \Sr^ (3 *» 3 devertere, Gon- 
side in amore meo i. e. morem 
mihi gere | Ja^kaL camela exi- 
mia et velox (nempe quae ha- 
benam valide tendit et adducit). 

<>>'^ ^^ ligna cremando destinata. 

^a r^ (i) fregit, contudit | ^»>Jaa:0\ 
septum lateri occidentali Ka'bae 
adjunctum. 

ia^ tbrtuna secunda, sorsj portio 
quam qs accipit. 

i ^^^^ vox duhiae significationis ; 
ut videtur tergum. 

CA^ cu'cumivit, circumdedit c. <^. 

2Jj-fi^ fovea, scrobis | jUtsrv^ 
pala qua foditur. fC 3, 1f 

lr> ^gw servavit, tuitus est, pro- 
t9xit; memoria retinuit, haud 
neglexit, animum attendit ad . . 
c. a. I III pugnavit pro mulie- 
ribus cet. c. a. | AJa^^ia» indi- 
gnatio justa, pudor famae, glo- 
riae cupido. 

^J-ft^ (i) collegit; c. negatione 
nihil curavit. pOfff nudis, cursu attritis pedi- 
bus fuit. 

^3^ II verum esse affirmavitj comprobavit, ad effectum per- 
duxit I <3^ V^' l5>^^ veritas; 
vera rei notio (Inbegriflf); jus, 
vindicia justa; res debita, offi- 
cium necessario praestandum 
{cf. v3^; c, ,j^ personae cui 
officium incumbit) | ^j^ ca- 
melus trium annonim ( 3tt^ 
aptuS; dignus; qui jure rem sibi 

vindicat comp. 3^^ I ^A<t*^ 
veritas rei {id ipsum, in quo res 
consistity, vera indoles, opinio 
quam qs habet de officio prae- 
stando. 9 f> .\ /. ^LwJL^ dicitur em 
alba macula in parte posteriori 
ventris praeditus onager. 

r^:^^ contemptus, ignobilis. 

9 

^A^ inguen (confugitur ad inguina 
i. e. in praesidium C8 92, 3). 

^■AA* ^^^^ moderatus est, rexit; 
judicavit {de (3)> decrevit, prae- 
scripsit I II judicem, arbitrum 
constituit c. d. a. {de re c. (3)« 
IV firmavit, solidavit, perfectum et absolutum reddidit 

judicium {de <3) | <^» v . '^ sapien- 
tia I f t^^^ sapiens | ^\^ pl. 
^K^ judex, arbiter. Glossarium. 141 I in imitatus est, similis 
fuit c. a. 1) a6lvit{solYitjmjurandum, 
L e, imtum reddidit addita 
claustUa ut „8i Dem vulV^ 
cet, n, act J*^ 19, 11); 2) sar- 
cinas solvit et deposuit, inde 
devertit, consedit, habitavit, 
locum cepit c. a. (n, act jy^) 
3) impf, (i) licitum fuit | II = 
I, 1 ; inde leviter tractavit rem, 
vi caruit | IV sacrum pro pro- 
fano habuit, profanavit | ^J^ 
pl, jy^ habitans | dSA, pl, 

J-^ vestiraenta i. e. j\j\ et 
j^\>j I J)^ h-citum I J<J^ 
qui in eadem domo habitat: 

«M ' 

conjux I Jla. ptc. habitans, 
coll. <U^ (cujus pl. J^) I 

J-:^!, P^' 3^^\ foramen 

uberis, uber | Jjs^-* et <^OLa:^J« 
locus ubi devertitur qs; inde 
in universum locus. ^ >, 

(u i) mulsit I V defluxit, 
manavit 1 c^ ■^i *C lac. ^wiJ^ (i) juravit per Deum \ III 
mutuo jurejurando foedus sanxit 
cum qo c, a. p,; adhaesit rei 
c.a. I ^^:^ply^)^\ l)foedus jurejurando sancitum ; 2) foedere 

9 

junctus I l-a>wJaL = L^ftJA, 2. ^^ j3^ (i) totondit | II id. cum sig- 
nificatione intensiva; gyrum 
egit I VI se invicem totondemnt 1 

3^ P^' 33^ fauces | iitJL^ 
{colL loco pl, e3^) annulus | vZff^ 
3^"^^ 52, 13 A.: cognomen 
gentis, de cujus significatione 
nihil hahemuSj quod proferre 
audeamus. 

vi^v^ admodum niger. 

^^ I VIII pubertatem ingressus 

9 ^ it. 

est I ^J^ pL ^iU.\ somnium | 

<»~ V^' ^y^ ^t ^^1a-\ owcppo- 
0UV7] i. e, moderatio, mansue- 
tudo, hunxanitas; sanitas, con- 
stantia morvm \ ^^}^ acucppoav 
i, e, moderatus, humanus, cle- 
mens. 

9 , ^9% 

y^ dulcis; gratus; comp. ^^\. 

•«^ 9 

J^ ornamento, monili (J^) 
donavit mulierem \ II monilibus 
exomavit. ^uoA. coll. columbae; n. un, 
^"-•^ I ^W^ sors, impr. 
moitis I ^^^0*^ 1) propinquus, // /Z 

affinis 2) aqua fervida | JJ^\ 
f, ^U^ pl, A^ ater, niger 142 Glossarium. J (nigrae sunt pe7inae vulturis 
<3\^inJ\ dictue 11, 5, ad sa- 
ffittas instruendas optimae). 

laudavit | J^4^ laus, glo- 
ria I wX A ^ «fc . laudatus, laudan- 

dus; comp, jUa.\ (cognomen 
Mohammedis). 

nus I ^^/. ^\ji^ pl. j4^ 
ruber | j^^^ equus vilis ge- 
neris, strigosus. 

^ j ** o *> e^ ^<**'\-«^ durus, 
strenuus, fortis fuit. 
9 y 
tenuis, exiguae camis. 
stultus. 

iJ^C^ (i) I VIII sustulit, portavit, 
asportavit j aggressus est qm c. 
(^ p. I II imposuit rem por- 
tandam ci c, d. a. \ Y onus 
suscepit, sustinuit; profectus est. 

^^_5-i^interdixit; protexit, defendit 
(85, 3 „defendit negotia" i. e. 
omnibus, qui eum prohibere 
studebant, victis negotia per- 
fecit) I III impetum reppulit db 
(c^) QO I L5^^ septum (alienis 
interdictum), ager pascuus | f Isi. 
pL JJLo-^ qui protegit socios 
puffnaej vir fortis. <■ f,i « ^ ♦ y (i) Ot ^^' desiderio (amatae, 
patriae cet.) affectus fuit c. 

I!jy'^ caupona vinitoris. .9 ^^^-'^^ urceus viridi colore pictus. 

J*^-*^ colocyntbis. 

V ft.^.«k.Y hanifatum {i. e. reUgionem 
Abrahami, quae est Islamismns) 
professus est. 

,33^ ^ succensuit; iratiunred- 
didit. 

d^Xss^^ inflexio vallis. 

dv^iA. 1) res necessaria qme de- 
sideratur, res quae petitur ah 
i(J,\) qo; res facienda, negotium, 
causa ; ^JCa*la^ {^y^ negotium 
peifecit, desiderio nactus est; 
^ •^ '^ 5^ indigens, in angustias 
adductus 2) n. pr, loci. 

>l^ (u) I IV (>^f) celeriter pro- 
pulit camelos; comprehendit et 
in unum coegit onaffer asinas ^ 
>^ tergum („Ievis tergo" 77, 9 
i. e. carens familia quam alere 
deberet). 

;la. (u) rediit \ j^\ f. ^\)^ pl- 
jy^ dorcadum instar pulchris 
oculis nigredine pupillarund Olossai-ium. 143 ^ y rotundarum, splendida albedine 
circumdatarum, insignibus prae- 
ditos. 

comprehendens, continens 
rem; receptaculum ; conclave, 
habitatio. 

^ contractione exterioris 
oculorum anguli affectus. 

'pl, ^L^ cistema; alveus 
l)rope puteum constructus, qxio 
pecora ad bibendum ducuntur; 

inde O^^^ «J^^<^ ^^^^ ^^^ 
potus mortis praebetur. 

^^\Am latus rei, 

^Ia. (u) J^ 1) (gyravit, inde) 
mutatus est, variavit; se con- 
vertit; conmiotas est (43, 3 c, 
^^> = interoessit, impedivit) 
2) n, a. (J^^ totum annum 
vel complures annos non con- 
cepit camela | IH anquisivit, 
avide petivit | IV invertit i. e. 
vacuavit hamam (acc.) aqua 
profusa I V = I, 1 | Vin (cf. 
^J^*^) sollerti modo prospexit 
J^amiliae suae; dolum compo- 
8uit I J'^ et ^t^ status, con- 
dicio; Jla^. J^ Vla^. 101, 18 
iterum atque iterum | (J^ 
gyrus; annus; quae loco cir- cumjacent, inde J^^ vel (3 
J^^ circa, circum | (J>^ ver- / f^ 
sutus, sollers | ^^^-^ artiftcium 
quo adhibito consilium perfici- 
tur^ auxilium, adjumentum, sub- 
sidium, remedium; dohis | (J^^ 
ph f, ptc, I, 2. 

^^l^^j^ locus planus, campus. 

^^^ coegit, amplexus est, pos- 
sedit. ^/ 

^^5^ (§ 184 A.b; W I, 108) vixit 
n n, act ^^-^^^^ vivere jussit, 
salutavit | IV vivere fecit, resusci- 
tavit I X (^y^^^^^*^\ puduit eum | 

C^f' ^^pl *^^^ 1) vivus 
2) tribus | ^^^^ vipera | ^^^ 
pluvia assidua | -^^^ pudor; 

«iTsl.^ ^y^\ „pudorem tuum 
tibi compara" i, e, consulas 
pudori tuo, cave ne facias quod 

non decet | <^^ vita. 

>\^ (i) deflexit, declinavit o re 
c. c^. 

^^la.. (i) i^j*^ temporis spatium 
siM concesmm explevit, mor- 
tuus est; tempestiva fiiit res, 
suo temporis momento accidit { 

pl, ^j\^^\ tempus; ^^-^ 144 Glossariam. tempore quo . . . ; cum, quando ; 

l-w^ aliquando; ^^^^ in- 
terdum. incessit passu tolutili qua- 
drupes; excitatus est, rotatus 
est. 

(a) abscondit, abdidit \ II 
diligenter abscondit | ^L^a. pl, 

^^^-oL\ tabemaculum, tento- 

rium I iXsn-^ locus ubi qd 
absconditur. 

teter, abominandus. 


'y^ gnarus fuit m c. <*_-> | ^ 
rem examinavit ejmque peritus ^A fuit 1 II IV certiorem fecit c.d.a. 

coffnitio velc. a.p. et^r. 0% (f indolis rei \ jf^ ^^^.^U^L^ no- 
titia, narratio, historia 1 r^v*^ 
peritus, gnarus. 

J-^ J^^ debiUtatus, corrup- 
tus, perditus est; mente captus 

est I vJ<*^ (i) J'^^ ^^ statum 
mof?o descriptum redegit. 

ji^*u (? 101, 10) n. pr. montis. 
pl, >^s>^ gena. vIjJ^sL crassus, ampH corporis. 

Jj<a* indormivit, torpore hebeta- 
tum est memhrum \ ^^>^ J^- 
^^J<a* pars tentorii a ceteris 
velo seclusa, mtUierum usui 

destinataj gynaeceum | 3i^*^^ 
onager (jv>^Y\ nomen ad- 
missarii fuisse patant) |i«->^^^ 
locus ubi occultus insidiatur ko. 

^j^\ ramus arteriae carotidis 
infra occiput decorrens. i^t^ 

^*^j^ amicus intimus vel clan- 
destinus, amatus. 5^1 iv 

^J j^ deseruit, adjuvare neglexit 

^j^ pl, fv>^ pars desecta 

panni, lacinia (de cute lacerata 

< ^ 

67, 3 A.) I ^J^sn^ velociter de- 

secans, abscidens. 

C=w (i) concidit. 

(^r=w devastatus e^ incultus ex- 
titit locus I V vastatum, demoli- 
tum fuit aedificium. 

„prominuit" 32, 12) | •-jU. 
exiens ; qui emigravit e sedibus 
infidelium Dei jussui oboediens ; 
inde ^^^^lsh. Charigita, sec- 
tae charigiticae addictus {pL Glossarium. 145 ^j^y^) I r 7^^ locus exitus, 
effuKiurri. 9 • J9 « 
•>T^ dissecuit, consecuit | 

J^^.-^^j^ pL carnes dissectae, 
laceratae. 

^jj^y^ (Xopao{i.ia) w. pr, regionis 
prope inferiorem Oxum sitae, 

^^Ua»\jjL n. ^. provinciae Persiae 
orientalis. 

J»^^ (u i) ^y^ folia strinxit, de- 
corticavit. 

i3r^ W perforavit | II perforavit 

multifarie f ^r** P^' 3^r^ 
foramen {de vulnere 11, 7) | 
{3j^ liberalis, generosus et 
vegetus I «^J^^^.^j^pannus. 

^3^^5^^\ yi-^r.castelliceleberrimi. ■^S «M ^ sericum. , Sli^ 

J f^' ^f. J^^ pai*vis et angustis 
oculis praeditus vir; strabo. j 

«* <^\^j£L n. pr, tribus prope Mec- 
cam habitantis. 

cy* T^ planta quaedam odorata 
{hodie: Lavandula spica) | 
C^^j^^ e gente Meccana in- 
clita Machzum oriundus. 

.- r 

^iTfc- turpis, abjectus, vilis fuit | ^,T^ turpis agendi modus, 
turpitudo I <^j»wj ef «ijanJo 
jp^. jli\;o turpitudo, foedum fa- cmus. ^ i«4 ^ .<«« «fc . ignobilis, vilis, contem- 
nendus, exiguus comp, yj^^\. * defectus, vitium, capitis 
deminutio. 

r**^ (i) intravit, penetravit in 
silvam, inter homines cet. 


• • veritus est, timuit 
A .*s.«4i ^r t>i timor. ro ^ Noldeke, Deleotos carminum arabicorum \l. ^y^i^ cirrus exiguus 
pilorum cet. , ^v 

vJ^-^^iaL (i) tinxit 1 (w^Los:U\ n. 

» ^ ^ ' » ^ 

pr, loci I ^Jl-oUL ^;. c-^^\^sL 
tingens i. e, certis temporibus 
rubentia praebens crura sfm- 
thiocamelm (/.). 

< ^ ** -\ viridis, ater; /*. ^^--asL 
f/^viridarium, arbustum; atra fwr- 
ma equitum. 

^;-^^^ pl. ^^l^^isL aqua abun- 
dans puteus; copiosus; benefi- 
cus, liberalis, clemens. 

J'*!^^- succo madidus, stillans. 

V facilis comesu fuit 7'es, S3f^ 
10 * • 


,(p 146 Glossarium. I '5» • Ml ^ lineas duxit, scripsit | 
n, pr. portus in litore Arabiae 
orientalis siti, ad quem cannae 
hastis conficiendis aptae ad- 
vehebantur ex India; inde 

^^£^\ Chattensis liasta \ 
negotium; modus agendi. ..? -f ^ ^ in errorem incidit, pecca- 
vit 1 IV aberravit a scopo c. a, 

(u) in allocutus est (100, 
25 „res quam alloqui i, e. ag- 
gredi sollicitudinem parat") 
«,, >% ^ }>'^ . orator impr. qui in 
aede sacra verba facit; procus. t I • "^ iL^L (i) ^l^LrL catidam jactavit 
equus mperbus cet, c, *^ r.; 
hastam vibravit 1 IV in spon- 
sione {cf. v.-->^) exposuit rm, 
vitam exposuit adversario, 

tJJ^i auribus longis et flaccidis 
praeditus ; ° V\ cognomen poetae. 

^Jaa* os (oris), rostrum anima' > 9 y^ lium I ^^-iJari. n,pr, loci | f^J»^ 
capistrum, ftmis ; nervus arcUs 
^ Itc v^ pl, ^lax* anteric 
pars nasi, nasus. x-f < ^ (i) , j pBi *fc . depressit, de- 
misit; depressus est, humilis 
fuit, quietam et otiosam vitam 
degit. •* ..!_<' 9 • (i) i3^^ pulsavit; n. a. 

, ^ULirL. m/^o eifro se 
motitavit, fluitavit vexillum; 
palpitavit cor; ftemuit ventus; 
volavit, celeritor cucnrrit | 
^JuilrL pl, Jji\^rw vexillum. fli e>"^ alas demittit; qf, f^\. Vi^ latuit I IV occultavit | o^ 
ptc.f pl. f, (3\.53bJ\ occultae i. c. | 
^ennae interiores, quae exte- 
rioriims teguntur quum avis 

^^i^amicitiasincera, amor-l J^ 
ct (sin^. awi ^^.) <J^^ inter- 
stitimn; J«isL e* J^^ ^ 
praep, inter | jJ^linJl n. pr. 
loci 101, 10 I ^J ^^*^ amicus. -a^ X X ^yXsL (i) traxit, distraxit. ^** 'f •5* X (i) Igvis fait vel factus est 
pl. ^Lia.. Igvis. • • tXlafei. >^^^ perpetuo mansit, sine 
fine superstes servatus est | II 
IV effecit ut perpetuo maneret; 
continuo superstitem servavit | 
J^^ aetema domus, Paradisns I 
jJ\^iw pl, ptc. fem. 


^^^ purus, candidus fuit | IV Glossarium. 147 purum, integrmn reddidit, emen- 
davit. 

rt ^ *^ (i) miscuit rem (acc) re 
(«^-^) 1 m se immiscuit rei^ 
subiit c. a, \ IxlrL qui se comiter 
immiscere solet hominibus, ut 
affahUein et commodum se iis 
praeheat \ oA r> , mixtus; qui 
se multum immiscet hominibus 
cetf famOiariter utens qo, 

(a) exuit, djstraxit vestem. 

(u) II pone se reliquit, 
vicarimn constituit | III adver- 
satus est, dissensit c. a. p. (2, 
15 „adversatur mihi quoad 
anxnium" i. e. auxilium mihi 
praestare recusat); diversus fuit 
a (acc); in locum ahsentis (acc.) 
successit I IV fidem fregit ci c, 
d. a. \ Y pone relictus est, ad 
insequendum tardavit | VIII se- 
cuti sunt alter alterum (feriundo 
106, 12 i. e. alii alios continuo 
percutiunt); dissenserunt, ut 
8uam quisque rationem seque- 
retur; implicati, confusi sunt c-^)*L quod pone est; pars 
posterior; v^ftArw praep. post | 
compensatio; vicarius ¥^ ^ dsi^\^ pl, iwi^^la» pone relic- tus, vicarius; pl, iliXaL (vicarius 
prophetae) chalifa (sed 84, 13 

L-ifi^lA- loco ^liAa.. imirpa' .♦<- tum) I ^)^ dignitas chalifae | 
A^Uw pl, L-ftJ\^£L dissensio. repugnantia. ,3^ I IV obsolevit, tritus est 
j3^ <3^ levigavit; confor- 

9 "l 

mavit, creavit | JP^ confor- 

matio, constitutio | \jf^^ pl- 
J^ilit et ^^Lxi^ pl, ^yL 

indoles, natura, mores | ^ f * ^ - 
modus creationis , constitutio, 
habitus. 

^la* vacuus a {^^) re, inanis 
fuit; solus fuit | II solum reli- 
quit, loco excessit c, a, loci 
(^Jmj^.*-^ J^ viam ejus relin- 
que i. e, patere eum iter con- 
tinuare); sivit, permisit | ^j'^ 
vacuus {pl, fem. J\^). 

i^^^ Vni demessuit. 

I II operuit | rS^ /. 
vinum | ri^ latebra (arbustum 
vel speluuca). f}, f^ 

r**. » ■ •^ 1 quinque dierum spatium 

inter dtms camelorum aqua- 

tiones. 

10* 


148 Glossarium. attenuatus (. j a a ^ v . 
Cr^^ 32, 14 emaciato ventr^ 
propter continentiam) \ ^i:^\ 
pars concava plantae pedis hu- 
mani, quae solum non tangit 
in incedendo. ^ X »* (a) claudicavit hyaena. 


jl4^ oblitteratus est; obscurus, 
nullius momenti fiiit 1 ^<X^»-»a- 
pl. JpLo-s»* locus arenosus, ar- 
boribus tamen abundans. 

^^^-iA.\ naribus simis praeditus. ^ X humilis, submissus fuit. 

L (i) v^L^ distorto pede 
incessit camelus cet. • • ^ X ^ 

• • ^ ^^ strangulavit, suffocavit. 

^\^ah- debilis, invalidus | S^^^rL^/. 
N^sw copiosum lac praebens ca- 
mela; dactylis abundans ^a/ma. 

^JIjUL (u) perfide se gessit, frau- 
datorem se i^raebuit ci c. Lj-> p. 

, •5>%sL\ /. ^Lo ^ conditis oculis 
praeditus; profundus pxdeus. 

^ UL (u) in travit aqnam^ aggressus 
est hostes, peinadum c. a. r. 

JU. icJ^) (a) ^'^, H^, 
<^li\X metuit, timuit | IV ti- mentem fecit, metu implevit 

t^^sfc.^ magis timendus | \^^^ 
ptc. pa88. qui timetur, timen- 
dus I <*^lsrv^ i^f-; n. loci (jpl 
^^\s^)i oausa timoris, peri- 
culum. 

JlrL pl. ^^y^ avunculus. 
^lrL (u) ^U^ perfide egit, fraudavit qm (i^ 13, 3 § 423, 
2b; W n, 172); violavit foedus 
c. a. r. I V sensim diminuit, usu 
detrivit. 

JUL (i) V Vni praetuUt, elegit 1 

9 * 

j^ bonus, bona res; mehor, 
optimus § 451 ; W II, 236 | j^ 
generositas, liberalitas |^UiviJl 
n. p^\ viri. 

J^'^ (i) II humiliavit, subegit, 
domuit. 

la^ grex struthiocamelorum. 

tractus, regio; locus de- 
clivis. V 9 ^ 9 JUL (^^^*^^) (a) animo concepit, 
eflfinxit; opinatus est | II V 
animo sibi efl&nxit; arroganter 
de se sensit, sibi placuit J J-V^ 
coll. (§ 288 e; W I, 202) equi; 
equites, copiae | J^a". visio. 
Glossarium. 149 9 » phantasma | ^[[li'^^^ e familia 
Al-Achjal oriundus. 

f ^*s>^ (i) ignavus se retinuit, prae 
pusillanimitate ausus non est | 
II tentorium ( A ^ a «w ) posuit. 

(i) «*^^^> repsit, irrepsit | 
Cl->^ locus rependi i.e. vestigia 
animalis repentis. 'C-J^ (u i) IV tergum vertit, re- 

cessit I y^,> pl» J^,^^ tergum | 
^r^^^ JP^' ri^^^ posterior pars 
tingulae equL 

gva*j^ plene amiatus. X -.^ •> I IV coeliim obscuravit 
/iwies I ^<^A,> nubila totum 
coelum tegentia. ////f 

J^> intravit domum cet. c, a.; 
intravit ad qm c. ^j* | jj^t^-^ 
pl, jjUL^ qui intravit, adventi- 
cius, hospes, ahenus; qui se ad 
bibendum denuo intrudit, vcl 
propter debilitatem inter duos 
alios seorsum eo deducitur ca- 
melus 103, 41, libi tamen Ara- 
bibus doctis vox \^^> substan- 
tivum videtu}' actionem ejiis denotans^ qui canielum ratione 
modo descripta dedticit 

j> (u i) abundavit, copiose fluxit; 
copiosum praebuit lac uber cet. \ 
j> profluens lac; proventus, 

bona; *j> ^^ Deo est pro- 
ventus ejus i. e. quaHs vir estl 
§420, 2 A.e; W II, 162 | ^> 
pL sSy)^ margaritae instar 
splendens. //, / 

f^^> assuetus, deditus fuit m, 
exercitatus in re c, V--» | Lj->;»^«> 
pl. ptcfem, 

^y^ detritum, oblitteratum est 
vestigium \ ^j^ vestis tiita 
{dualis 114, 50; cf, ^y^) \ 

^3^ lorica; palla (vestis^mulie- 
bris); inde verbum ^j>\^YllI 
induit loricam cet, (induit cali- 
ginem 113, 43 i. e. in eam pene- 
travit) I ^ j\> lorica armatus | 
^^j^ tumca. 

3^')t ^^iP*'°^*^'^''> medicamentum, 
vinum. 

iify IV attigit, assecutus, adeptus 
est; percepit, cognovit. 

f>^ i?/. ^\y {'^P^X^'^) numus 
argenteus {ualor argenti ejus 150 Glossarium. ad „francum^^ nostrae aetatis 
accedit), 

^^j> comperit, cognovit, scivit c. 
a, vel «w^ r. 

i> reconditus, abditus. ^*yff y^y^> pl» U^^^^ larva ranae 
(Kaulquappe, todpole). ^f*^ 

\A> s\a> et \^^> vocavit, invo- 
cavit, precavit, invitavit ad . . 
( J vel (J\); rogavit Beum (acc.) 
rem {(^) pro (J) qo \ VIII 
vindicavit sibi, assenut origi- 
nem mamj asseruit qm (acc) 
referri ad ( J) rem \ ^> qui 
rem sibi vindicat | ^> pl. i*U> 

vocans, precans, invitans (<^b 
^L.^1 vocator amoris i. e. 
vox amoris); is qui homines in- 
vitat, ut ad societatem vel 
factionem quandam accedant ; 
comp. i^>\. 

\^> pl. \^^> 1) tympanum 2) 
superfioies lateris, latus. 

^> (a) 5»>, ^jJi trudit, pepulit, 
impulit I III repellere studuit, 
reppulit I VII impulsus fuit, 
prorupit. 

^9 

J3> SacpvT] i. e. Nerium oleander L. {cujus folia gustu amara 
et noxia mnt), 

^> (i) sepelivit. 

9 

^j*^J^> debilis mentis, stupida 
mulier» 

{^i^> tenuis, exiguus. 

sifjS> pl, t*r>6> arena humo 
mixta et solida. 

tj> direxit, viam monstravit ci 
c. a. p. I J V> comitas, mansue- 
tudo; „Koketterie" „coquetry" ; 
J-^> dux (quivlam monstrat). 

C^^? pL ^^^> de populo 
Deilem (in terra Gil&n juxta 
mare Caspium habitante). 

9^ 

y^> pl. ^V> hama, qua aquam 
e puteo hauriunt; Aquarius (n. 
pr. sideris zodiacalis). | ^^\> 
ph {J!^^> rota aquaiia, cujus 

ope irrigantur agri. 
^^ > forma et magnitudine carens. 
^^-^^-^ Damascus. 

^> (a)lacrimas fudit oculus \ ^> 

{coll.j n. un. Ti) pl. ^y^> la- 
crima | j^J^ pU g^\v>s-« an- 
gulus oculi intemus, iinde la- 
crimae proveniunt. Glossariam. 151 .. ** 2b> {coU.t n, un. ^^>, eujus 
pL cj^i) 1) finius; yestlgia ha- 
bitantiumpropedomum 2)odium 
inveteratum. 

4^^> sauguinem fudit imlnus \ 
II effecit ut sanguinem funderet, 
vulneravit | ^> pl. *l^> san- 
guis I f\^> pL f. ptc, act. < ^^ c-ft->> chronico morbo laboravit, 
extenuatus est | IV = I; tran». 
extenuavit qm chronicus 
morbus. 

vi > propinquus fiiit, appropinqua- 
vit I III id.,, 8ed cTa. \ IV 1) eflfe- 
cit ut appropinquaret, adduxit | 
2) demisit ricam mulier \ VI 
invicem appropinquaverunt | 

c.5^3 ^^ ^*^ arcta propinquitas ; 

^^■>» comp, propinquior, cite- 

rior; /. »X>> quae propinquior, 
citerior hominibus est pars 
totius mundi atque temporis; 
mundus sublunaris, vita quae 
in eodem degitur atque finitur, 
bona instdbilia^ quae in eo in- 
veniuntur. 9 ^ y^> 1) tempus {}r^> aliquamdiu; 

^s>j\ unquam); aetas, vitae 
spatium; fortuna, fatum 2) n. pr. loci 104, 49 | ^.;^^ P^' 
vicissitudines, calamitates. 4 /5 

^Uub^ pL ^^^^\jb> praediorum 
domini, vicorum in provinciis 
Persicis sitorum antistites (qui 
litterarum Persicarum cogni- 
tione excellebant). 

^>\ pL <WA-> ater, ex cano 
nigricans. ^//7 

ii^> pL )^;^> oleum, unguentom | 
^Ujb> desertum arenae subrufae ; 
n, pr. magni deserti Arabiae 
septentrionalis. 

^>\> (nomen plantae amarae qua 
hydromeli conditur); vinum. 

5^> (u) gyrum egit; circumivit, 
circumvolavit c. «w^ r.: se re- 
volvit, per vices recurrit, swa 
vice revertit; se convertit | IV 
effecit ut gyraret, circumegit | 
X gyravit | ^\> pL j\->,> domus 
cum area vel cavaedio, habi- 
tatio, sedes | i)\> domus. 

^^> pL J^"^ circumactus, con- 
versio ; vicissitudo fortunae ; 
victoria; dominatio. 

fb (u) perennavit, perseveravit, 
superstes mansit | ^^> colL Cru- 
cifera Thebaica (species palmae 152 Glossariam. generis Borassi flabellifoiinis) 
^^•> n. pr, vici prope Da- 
mascuni siti | ^^.-^ pluvia 
contiuKa et tranquUla \ ^\^ 
(diu servatum, annosuni) vinmii. 

^^> ni curavit aegrotum, 

s^J gallus. 

^\> (i) mutuum dedit; solvit aes 
alieniini ; compensavit, rependit ; 
oboedivit, submissus fuit; secu- 
tus est fidem religiouis | <^,^ 
aes alienum | ^^> (vox per- 

sica) religio (c^.w)J\ Jjb\ ho- 
mines religiosi), lex {inpr. di- 
vina), officium religione impo- 
situm ; fides religiosa; imperium. 9 ^, ^ 

«— ^^ pl. ^^'> lupus I ^\^'> pl. 

^— ^U3 cincinnus de fronte 
retro dependens; princeps. ^ff4 

^?.*^ [l^^o L-i^J^) celeiiter 
necans venenum. 

k1S> reppulit, avei-tit rem ab 

f^"^ W fV^ mactavit ovem cet 
secumlum modiim lege prae- 
scriptnm; trucidavit hominem ; •• X ^uo> ef ^^an^> pecus mac- 
tata 8it;6 ad cultmm destinata 
^vX« locus mactationis; pars 
juguli animalis infra maxillam, 
qua persecta mactatio efficitur. 

k1js>S> I n nutavit res dm 

♦ 

lihrataj vacillavit. 

J^> (a) exaruit | Ju> ellych- 
nion, linamentum oleoimlnitum , 
J^U^ /. pL ptc. 

^J^*> odium occultum; deside- 

rium ultionis, ultio. 
9 jf 
y^'> thesaurus (amicitiae 8, 6\ 

copia, penus. 

3^ sparsit; n.act,j^)^ sparsit i. e. 
fudit sol oriem primos radios \ 
j> colL formiculae. 

^,y magnis gradibus incedens; 
velox I ^^'> /. {et m.) pL ^j>\ ■J. brachium. \J^> (i) \^\)^ destillavit lacri- 
ma; manavit oculus \ ^j\^> 
pL ptc. 

f af 

\y> ^y> dissipavit voitus arenam \ 

^Sy^ J^/. \y> summa pars rei; 

vertex, cacumen; tuber cameli. 
jf 

v^U> venenum velox; maxime 

venenosus. Glossarium. 153 ^^'> I IV ad nutum oboediens 
foit, obtemperavit. 

9 

^j3^ os quod in capite pone 
aures protuberat (eo loco 
maxime sudant cameli). 

y^'> ^> et \S^^\ memoria re- 
tinuit, recordatus est, memor 
fuit c. a.; commemoravit, edo- 
cuit; laudibus extulit | II me- 
minisse jussit, monuit c. d, a. \ 
V in memoriam sibi revocare 
studuit vel revocavit | VIII in 
mem. sibi revocavit, recor- 
datus est | ^> pl. ^^> mas, 
masculus ; feiTum induratum, 
chalybs, gladius | r^^ mas- 
culos [quodi minm placet) 

pullos parens camela \ iC^J^ 
robusto corpore masculo similis 
camela \ )^^ ptc, I; et com- 
memoratione dignus. 

^> II IV effecit ut exardesceret 
ignis. 

J$ (i) J>, iJ>, d^:>Ji humilis, 
vilis, contemnendus fait | J-^^ 
humilis, vilisj comp. JM. 

^ *> pars extremaet tenuis, cuspis. 

f ^ (u) f ^ vituperavit, reprehendit | 
II = I cum significatioue in- tensitatis | ^^> vituperatus, 
vituperatione dignus. 

^^ increpuit, incitavit, stunula- 
vit I ^\ yes cujus defensione 
neglecta in vituperationem cadit 
vir. 9^ «— o^ IV commisit crimen 1 y^<» 
pl. ^-^^^ peccatum, crimen | 
«— ^^ pl. v--»u>\ cauda; pl. f. 
,^Lo3 asseclae inferioris dig- 

nitatis, faex plebis | «..^L>JJ\ 
n. pr. loci | «— ^\JjJJ\ n. p7\ 
loci. 

iS^'> (a) profectus est, abiit; c. l_-> 
abiit cum i. e. abduxit, ademit 

{^^^j^ pl, u-^\J^ locus vel 
tempus profectionis , locus ad 
quem proficisceris, via; via et 
ratio, partes quas qs sequitur, 
regula scholaris, professio, secta. 

^'> V. grammaticam. 66, 7 verha 
^y^ ^^> fere significare mden- 
tur 'Amr et ejus socii {simile 
est Graecorum locutioni ol Tieot 
Tov dsiva). 

kl^'> (u) IV liquefecit. 

> f 

Cj\> V. ^y>,. 

>\'> (u) ^b > pepulit, propulit, rep- 154 I Glossarium. pulit {mvadentem a [c^] sacris 

locis 86, 13) I ^j> pL >\^>\ (ag- 
men) grex camelorum baud ita 
magna | -^^vA^ instrumentum 
quo qs repellitur i. e. baculum, 
basta, tum lingua. 

^j^\> (u) gustavit. % s-^ c/^U P^' yj^^^J caput; princeps 
^j^^^j princeps. 

^^j misericors, benignus. 

^J\j pl. jj^^ puUus strutbio- 
cameli. 

9 

^j dorcas alba (Antilope leucoryx). 

vidit; censuit, aestimavit; de- 
crevit; ^ % existimationem, ho- 

norem tribuit ei; Iaa. ^ "^ 
agnovit ei vindicias, i. e. aesti- 
mavit se illi rem praestandam 
debere | IV sSf„ effecit ut vi- 
deret, monstravit | VI se videri 
cupivit, se ostendit. ^ y V--J) (i) I IV commoratus est, 
continuavit | Cl>5 {voc, Cl>5 nii 
domine § 403a A.a; wll, 94) Dominus, praese}'tim Deus | 

^^ domina | ^-^^j co/Z. nubes 
inflra alias nubes accumulatae 
et albescentes | <^^^1 104 ^y I ^ V. 48 n, pr, loci | 4->J-* locus 
congregationis ; teiTa ubi con- 
fluit aqua viridentque plantae. 

,J (a) I Vin altus fuit; in locum 
altum ascendit, unde late ci^ 
cumspicere posset. 

J^j V IX cineraceusjpullus, fiiscus 
fuit; fusco i. e. valde rubi- 
cundo colore suffusus est vxdtw 
irascentis, 

^j (i u) alligavit (31, 6 si quis 
alligat asinos i, e. agricultura 
tranquille quaerit victum); fir- 
miter constrinxit | ^l^ locus 
ubi alligatur equus, 

^S W ^ optimo pabulOy quale 
tempore 5^ tJ^ crescit, pastus 
est (c. a, loci) ideoque alacer fuit 

camelus \ ^3 P^* L^^ habita- 
tio, domicilium | 5^J autumni 
pars posterior, hiemis initium 

^*^^j n. pr, tribus | ^r* 
locus ubi degitur tempore 

temporis g^j (l^^wi^tae vemae 
apud nos similis) \ 5^^^ (*'• ^* 


Glossarium. 155 § 229 W I, 146 sq.) habitatio 
autamnalis. 

^j IV auxit; superior evasit \ 
*>?5 P^* 'S collis. 

^j libere et secundum volunta- 
tem pastum est animal; avide 
voravit | ^^ pL ^^j^ locus 
pabulationis, pabulum. 

^^j si^j brevi et celeri passu 
ingressus est. 

0|5 tritus, obsoletus. 

i^j deflevit; carmine funebri 
laudavit qm. •• <* ^3 ^* P^* mensis (Muslimis 
septimi). 

^j W e?-; et ^y^^ et ^yc 
1) rediit ad qm c, (ji; 2) = 
rV c. a. jp. I II vibranti voce, 
vel simili modo arundinibus ce- 
cinit I III rediit ad qm c. a, p,; 
convenit qm consulendi caiisa, 
consuluit qm \ IV eflfecit ut 
rediret c. a. p., reduxit | g^tJ 
et 5^^^5 P^' P^^' 

^j <^^j et ^y^j vehe- 
menter commotus est, tremuit | 
i^laL^ vehementer commotus, 
aestuans, undans. J^^ II pexit comam \ J*^^ P^- 
J4-3^ pes I Ji; M^- J^-J) 

II ^ "i 

pL J\^j pl. pl. ,y^\j\ vir. 

r^^ i'*- f '^^ silex, lapis | ^^j 
lapidatus, qui lapidibus petitur 
8cop\i8. ^,'} 

^j speravit. 

Cy^j \ ad Arhab, quae est tribiis 
Arabiae aiistralis, pertines [illa 
nobilissimos camelos aluisse 
dicitur), 

Ja^ (a u) lavit. 

{3^^^ („procul advectum") vinum 
impr, purum, suave, non adul- 
teratum. ^y^ (a) sellam imposuit camelo; 
n. act. (J<^J I V VIII pro- 
fectus est, itineri se commisit, 
abiit I Ji-; pl J^j 1) sella ^r camelina (J^y\ wX-io sellam 
camelo alligavit i. e, profectus 
est); 2) sedes, domicilium | 
J-^j 1) in/.; 2) camelus 
adultus sellae imponendae et 
ititieri faciendo aptus \ J*^^ 
iter. >» ^ ^s-a*J misertus est cs c. a. p. 
«.^ miseiicordia | f^^r^ ^^i" I 156 Glossarium. sericors | ^^j Jph f^^j u*gJ^s; 
consanguiDitas | ^^^-»aJ1)\ Mise- 
sericors {cognortmi Dei), 

i. e. lapis molaris aut supellex 
e duobus ejusmodi lapidibus 
structa. X • X 


C^}i y^J ^ ^ laxus, flaccidus 
fuit I IV relaxavit | y^j flacci- 

dus I {^J^^j^ (quasi comp. ptc. 
IV) magis relaxans. 

>j >j reppulit; avertit; recusavit; 
reduxit; reddidit rem (acc.) ci 
(l^*)» respondit, refutavit c. 
f^ p, I Ptc, >^>j^ repulsus 
(10, 3 qui se repelli sinit); red- 
ditus, reddendus. 

i/j (a) Vni retentus, coercitus 
est; eo adductus est ut se con- 
tineret, abstineret, recederet. 

*^-^?J Qui pone alterum in ju- 
mento sedet auxiliarius; pL 
^\>tl)\ bini in camelis sedentes 
pngnatores \ l3^\«)jJ\ pone equi- 
tantes i. e. tribus Arabum eae, 
quae post pugnas ad Hieromacem 
et prope Qadisijam commissas 
demum ad expugnationes con- 
tinuandas arcessitae sunt. O-^J jP^* 0^*^?^ manicae pan 
superior. 

^^>j fovea pai*va naturalis, quae 
retinet aquam pluvialem. 

^>^ y^>^ periit | IV perdidit, 
occidit 1^3 peiiens, occisus. \S^) calca\it; quassit ungtdd 
campum; citato gradu incessit 
equus I -^^-^j amiculum, pallium 
brevius. 

Ml 

Jj strepitus, vox tonitrus. 

^J) (^) 0>) <^6°^psit bonum ab qo 
c. d. a. I <*^^5 calamitas impr. 
quae amisso bono adducitur. 

„Marchio", satrapes apfknA 
Persas. 

^^>)) teriitorium, ager. S^/Z^ 

^jj victu cet. donavit qm Deus 
c. d a. \ ^Jij victus. 

^y^) IV misit nuntium \ J,y^5 
legatus, nuntius | ^Lwi^ nun- 
tius; litterae | J^^ 1>^' 
^y^^\*^ facili et tenero gradu 
incedens, pernix camela» 

^j pl, ^y^j signum, vestigimn, 
reliquiae. Glossariam. 157 ^J firmus stabilisque fuit | IV 
firmavit, stabilivit. ^/7 

^'^ sparsit. 9 \X^j iXu>J rectam viam perse- 
cutus est cl (J,\ finis; sincera 
fide egit | c\>w*a)J recta via in- 
cedens. 

^Ub^tJl n. pr. loci. 

wX-o^ et wX-«Oj-* insidiae (locus 
insidiarum). 

^^ fregit, contudit, pinsuit | 
Jf^^^j fractus, contusus, pinsus. 

5^^ (/.) 'pl. ^ff^^ mammam 
praebens, uberibus alens. 

^Loj coll. saxa turrita. 

iSc^5 -? ^^ 0^.y^^ contentus 
fuit, acquievit, gratum habuit 
c. K^ vel i^; approbavit, ido- 
neum habuit c. a. \ IV conten- 
tum reddidit, satisfecit c. a. p. 

*j succosus, viridis. 

9 c--^^ (a) «-f*^3 ^errore, metu 
commotus est | d>^y^\ procera 
et formosa mulier. hlilp 

Kjyf') P^' cJ^'*^ P^J^^s la- 
ceratus. 

*^5 (u a) I IV tonuit; terruit | IV commovit, tremulum reddi- 
dit I ^J pl. >^j tonitru. 

sj^j tremuit | IV tremulum red- 
didit. 

^) (a) pastus est c. a. r.; pavit, 
custodivit I III diligenter custo- 
divit qm, sollicite curavit | ^^ 

pl. ^j pastor gregarius ; rector, 

gubemator | ^^y* grex; im' 
perio C8 subjecti. 

L^J cupide nixus est i. e. 1) 
cupide desideravit (c. (3 ^^^ 
acc.) 2) aversus fiiit a (c^) \ 
«— '^^^ amplus, numerosus. 

'j placenta. ^ *^ J»*5 *^ pidverem depressus fuit 
honiinis in terram 2^^ost7'ati 
nasus I III copula affinitatis vel 
amicitiae dirupta reliquit qm. 

9^ 

*3^.) spuma. 
L-i-^J splendens. 

O^j (i) X auxilium petivit ah 
(acc.) qo. 

y 9 

5^5 (^) 5*^ i^ altum sustulit; 
iutendit vocem; (sustulit i. e.) 
removit rem (acc.) a (c^) | 
^C^j altus, elevatus. 

: * 9 

*3v5 commissura cubiti, cubitura. ff/f 158 Glossarium. (3^5 ^^' 3^) *®»^is, subtilis, 
elegans. 

15 J (a) exaruit, fluere desiit la- 
crima. /fir fj ^ ..• V ^» ^^^j ^^^ 1 ^I ^ speculatus 
est, caute observavit qm; re- 

spexit. 

Js3 !i locus dormiendi, cubile. 

9 

^\**J splendens. 

^uol3y\ n.^pr. montium duorum. 

^^^J ,.>a*5 ^s^lt^vit I ^^-oU^ sal- 
tatrix. 

J35 ^^ citato gradu incessit. 9 ^^ nota, signumj vestis picta, 
stragulum pictum. iji^> IV ascendit, se sustulit 1 
!:x vo •• ^^ (3^r^* jugulum (Schliisselbein, coUar-bone). 

^^ > n. pr. mulieris. 

c^^^ ^y^j et \^^j^ conscen- 
dit equum cetf equitavit cet. 
(104, 52 de 7iube cf. ib. A.) \ 

w^ ^^ '*r^^ equitantium 
agmen | ^-'^^ cameli itineri 
faciendo destinati | ^*^^ pl- 
•— ^^ cg^wtes veZ camelus cet. 
quo vehuntur | «-^-^— ^j— ^ ani- mal equitando inserviens^ sella 
equitis. 

*>^\^ qui in loco constitit, stabilis 
pl. ^}:^\ V. 70, 6 A. 

Jp^j pedibus terram (acc.) pul- 
savit, saliit locusta. ^^x ^s (a) caput inclinavit inprecanda \ 
^^ 

cJ^) 1) jp/. O^ ^ columen anga- 
lare; fundamentum, basis 2) 
42^p\ n. pr, loci in Jemama 

siti I c^5^ ^®^® fultus, firmo 
fundamento nisus ; solidos, 
musculosus. S^iS 

^^^ puteus. 

^►^J marcidus | ^j^^j n, pr. 
montis intra confinia tribus 
Tajj siti. fif(^ 

(^j pl. ^U^ et ^^j^ hasta. 

>\^j cinis I 0^j\ ophthalmia 
affectus homo^ oculus. 

iC^^IJi n. pr. montis. '^•v* 

^j^j (u i) sepelivit | ^^^j pul- 
vis, sepulcrum. 

sii^j \ pl. si^j qui est coloris e 
cinereo fusci. 

^y^j rV exhausit penum, ad in- Glossarium. 169 digentiam redactus est | e)-*J 
pl.^^j arena;campus arenosus. 

L^J jecit; misit aagittam; petivit 
telo qm c. a. p. {et c. a. teli 
11, 7); petivit oculis i. e. acriter 
intuitus est. 

C>5 W CJ^J ^ ^^ lamentatus est 
IV rudivit asimns. -^ T^T^ P^- ^"T^J^ ® leporum 
{t^.^j\) pilis confecta vestis. ^j I V vocem vibrantem edidit, 
gemuit columba. ^ ^ 

f*S^^j ^^^j metuit. 

JaA^ pl. pl. ]aA\j\ gens consangui' 
neorum; manus (caterva) homi- 
num parva. 

9^ iLo colL acuti enses. 

C^J (a) CJ^J continuo mansit; 
pignus {quippe quod apud depo- 
sitarium manet) deposuit | III 
pignore deposito sponsionem 
fecit cimi qo {acc.) impr. de 
cursu equorum ; et cursum equo- 
rum instituit cum {acc.) qo \ 

C^J P^' O^J pignus I c^J 
pro pignore datus, obstrictus | 
^2^\yo qui in cursu equorum 
coiitendit equm, cursor. f\j (u) 1) ventosus et frigidus 
{i. e. jucundus) fuit dies; I VIII 
(vento refrigeratus ideoque) ve- 
getus, alacer, hilaris fuit | 2) I V 
vespertino tempore ivit, domum 
rediit pecus cet. ; ivit, profectus 
est; IV effecit ut vespere veniret, 
vespere reduxit vel adduzit, v. 
pecus domum egit | 3) IV quie- 
tum fecit, quieti tradidit qm; 
X conquievit, quieti se dedit | 
4) III altemavit || ^j vinum C^J jp/. ^\^j\ anima, animus t^J (/•)P^'C^.J; c^^y ventus 
(67, 8 „ventus est gratus [re- 
frigerans]" i. e. vos praevalere 
posse .^)erandimi est); odor 
^>Am\j quies, requies, otium 

^^JJ n. vicis iter vespertino 
tempore factum; spatium tem- 

9 ^ 

poris vespertini | cy^^,j pl- 

Cx^^^^J (^^ %• 24, 4) nomen 
herbae (Ocimvma basilicum). 

>\j (u) movit se huc et illuc, ultro ^ >y 
citroque ambulavit, agitatus est; 
quaesivit pabulum, aqu>am cet. \ 
IV petivit, voluit | VIII quae- 
siyitlocumpdbulandieta^uandi j^ l 
{ptc. >^^ 14, 2 n. loci § 229 ..^^yj • 

W I, 147) I >5i^ pl. >^\j^ ra- 160 Glossarium. dius {i. e. bacillum) quo stibium 9 ^ {^y^cS) illinitur oculis \ >\ y ^^^ 
locus ubi huc illuc se movent 
cameli pascente^; locus ubi 
pabulum cet (luaeritur. 

^\j (u) domuit, condocefecit 
equum \ ^^^j pratum ] Jp^\j 
pl. Jf>\x) domitor, magister 
eqtwrum. /3, ^H copiose rigavit caynpum \ ^'^^ 

9 ' tb W 63t3 ^erniit (jpass. c. ^^ 
caiisae); re necopinata (laeta vel 
infausta) oppressit, admiratione 
afltecit I ^^j {n. vic.) terroris 
impetus | ^\j terrens, terribi- 
lis; admiratione afficiens {comp. 

terrens, terror. 

\\j (u) III deceptione fallere stu- 
duit qm c. a. p. 

j3\; (u) clara, liminda fuit aqua 
cet.; clamm se ostendit, laetum 
adsi)ectum praebiiit ci c. a. p. | 
j333 cornu. 

fl^ (u) quaesivit, desideravit. .<"<<' ^33 ^^^^^ providit ci c. a. p.; 
tradidit narrationem^ carmen 
cet. I \S^ bibendo sedavit si- 
tim; rigatus fuit | II bibere de- 
dit, i)otu satisfecit; rigavit | IV coll. vocis ^.^j\ mpicapra 
^}j n. pr. loci. 

^J 1) halitus, odor suavis 2) n. 
pr. virginis. jffF 

S-^b (i) ^-^3 ^^ ^^'J dubitan- 
tem, inquietum reddidit; suspi- 
cionem movit res ci c. a. p. 

9 ^ 

v-^,^ dubitatio , inquietudo 
me7itis; adversa fortuna, iniqui- 
tas temporum, '^ 

•• •^'^ 

^^.J tarditas, commoditas. 

^j^.j pennae avis; vestimenta, 
ornatus; copiae, res secimdae; 
inde verbum ^ij (i) I n pemus 
instmxit sagittam. Jfi 

^\j (i) incrementum cepit, rediui- 
davit; revertit ad locum suum ^. 
0^3 P'^^^ eademque potior, ^ 
melior i^ars rei {cf. protropum); 
flos aetatis. ^/// 

i^,j saliva. 

f\j (i) discessit. ^S/ V 1 >x K^. y^j etj\j {i) j^j rugivit leo. 

J^j IV spumavit. 

j^ jJ\ n. pr. socii Muhammedis. Glossarium. 161 ^3 fennun fastigatum, in quod 
hastilis pars inferior (cf. ^^^) 
exit I ^^) vitrum, calix vitreus. ^ X j^j j^j inclamavit, increpuit; 
abegit, deterruit, vetuit c. ^^ r. ; 
(increpuit avem augurii, inde) 
auguratus est | VI invicem se 
increpuerunt , deterruerunt a 
(c^) re. 

^^) leniter propulit camelos. f^ 'J (*) repsit; graviter in- 
cessit, progressus est | III in- 

vasit I e. a^fc . J pl. ^y^j exer- 
citus graviter incedens i. e. 
numerosus. 

^jj semen; seges. 

l53J reprobavit, reprehendit c. 
ii^ p. I rV contempsit, objur- 
gavit c. (^ p. \ YIU =- I IV 
c. a. p. 

8 .. %" 

{^^} lenta et flexibilis hasta. 

CJ>^j^} Crocus sativus L. (Safran, 
saffron). 

^j (u) ^j affirmavit, narravit 
qd {imprimis temere, cum ipse 
nesciret verumne esset an non); 
opinatus est; sponsor fuit c. 
V > r. ^^i^J, pl, '^-•-jJ^J ©^^J^GD^a' pars 
m*, appendix, margo; brevis 
corpore, pusillus, naiser homo. 

v-AftJ firmus et amplus thorax. 

^j sollemni pompa duxit | c3^J 
agilis, alacer. 

.^- . .' ■^/^" 

j^j (i) j-^3 suspiravit, gemuit, 
lamentatus est | *3^'J sociorum 
adjuvantium agmen, exercitus. 

^3 uter I ^1*3 j?;. Ai;\ semita, 

'^ . . ^ 

vicus, via intra urbem. 

«3 crocitavit, vocem edidit vlula. ^f / 
^3 purus fiiit. 

JJ (^J) (i) Jj et Jj (CUUj) 
(a) JJ3 lapsavit, lapsus est {pro- 
pria et metaphorica significa- 
tione) I IV eflfecit ut lapsaret, 
delaberetur ; excussit equitem 
camela \ JY) ^'igida, dulcis, 
limpida aqvja. 

(3^3 IV effecit ut delaberetur c. a. 

^^/«3 frenum camelinum i. e. restis 
ad annulum per nares cameli 
transmissmn alligata. <9^ f3^3 (/•) ^- i'^* sacri fontis prope 
Ka*bam scaturientis. 5^3 IV deliberato consilio statuit 
decrevit c. a. vel y^ vel Noldeke, Delectus carminani arabicornm. 11 162 Glossarium. ^jLoJ claudicatio. 

dJ<^yC) tempus. 
^-^-oj w. 'jgr. mulieris. ^ 

jjb 3 JJbj se abstinuit re, pepercit 

rei c. (3 »•• I '■^^J (^«« <l^a 
•^ CL fa abstinet g-s) ^wio vilis, contem- 
f ^ nendus. r^^^f^h ^^' ^ 

ybj i?;. ^Iaj\ flos \y^)\f. ^\y^} 

pl. ybj candido, pulchro vvitu 
/L praeditus (i. e. nobili loco 

natus); albus, splendidus {de 
camelis 65, 4). 

,3^J (a) IV animam moribundi 
eduxit e corpore. 

Jy^J V^' cW^J glaber. 

^j|3 conjux: ind/e verbum £5j 
n in matrimonium dedit. 

>\j victus impr, itineri paratus, 
copia quaevis futuro usui 
provisa. 

j\j (u) ^j^.j et)\j^ adiit, convenit, 

visitavit | j^j thorax pectoris, 
pectus {cuju^ „filiae" 112 v. 22 
sunt costae) | j^j visitator | 
j\^j multum^visitans | ^^^J P^' 
ptc. act. I j^) \ /. ^^^3j cui^vus 
j\j^ locus vel tempus visitandi ^j (u) declinavit a (c^) via. 

J\j (CUij) (u)discessit, se removit 
(114, V. 52 discedite a Meccase- 
^wewfes prophetam), evanuit; 
(^J) (a) desiit § 407; W U, 
111. ''[C/. wi. wed ^] I IV 
' removit, effecit ut evanesceret| 
jj\«)j motus, conamotio, dis- 
cessus. 

^^j contraxit, distorsit mdtim. 

CUiJ oleum olivarwm. 

>\\ (i) auctus est, crevit; auxit, 
effecit ut plus haberet vel faceret 
c. a, jp. 

J\j (i) removit. [C/". id. med. ^] | 
III separavit se a qo c. a, p. 

^^j („disjecta membra", pl. vocis 

^^,}, inde pro adj.) disjectus, 
' dispersus. 

^\j (i) ornavit. 

LT 
^^ reliquus, reliqua pars. 

Jt^ (a) I ni (§ 140; W I, 85) 
interrogavit c. a. p. et ^^ 
vel «wJ r.; petivit rem db 

aliquo c. d. a. vel c. ^^ p. et 

•* f%j 
a. r. I ^yyo postulatio. ^ * ^' taedium cepit rei, fastidivit 
c. i^ vel c. a. r. \ IV eflfecit, Glossarium. 163 

lacrimas \ vJ-tt-^^ {comm.) pl. s- ^ ff ut qm taederet | ^^^ fasti- 
diosus. 2 1 J 

VIII maledixerunt alter 
alteri | ^<^^ dedecus, ignominia \ 

«— -^X*o pl. «^L«-4*)\ restis , funis ; 
inde (cf. J*-^) res per quam 
aditus fit ad qd, causa, occasio, 
ratio. f-^ (a) natavit | II laudavit 
Deum, precatus est | f^^ 
natans, tum projectis pedtbus 
prioribus natantis instar cele- 
riter currens equus. i:^ 9 • ^yy^ matutinum tempus gelidum. 
^^,.^-M>Lk-2J\ »y dies Palmarum. 

Zf^ P^' d^^ bestia rapax. 

^U*j pl. f. ^\y^ prolixus et 
amplus {de veste^ lorica). 


t^y^ (i) praecessit, cursu supera- 
vit ita ut antecederet alterum; 
ceteros praecurrens primus venit 
ad ((J)^)j praevenit qm (acc.) qa 
re (e-)) I J^Lo pl. f ,3>\yi 
cursu ceteras superantes, per- 

nices equae. 

^ ^ ^ 

^y^^ I IV demisit; fudit imbrem, J-^ via. 

(^^-^-k*» I Vni cepit i. e. in capti- 
vitatem, servitutem redegit. 

jX^ velamen mulierum. ^f^nJtv^i^!^ 

^v^-vXo IV benigne ignovit | 

^viviol pl. fVsL-ui glabra, haud 
camosa gena. 

J^3:\muj ^^s^xo humi se prostravit 
precam | ^>^s^^ jp^. jpfc. act 

'*'*f. y '**^ aqua turbida (wf fm- 
ditur), ultima pars {quasi sedi- 
mentum, faeces m); sife, t*f 
alii malunt, decursus temporis. 

^f: ^^ (a) ^f^^^ iteravit et 
produxit gemitum columba. S, if 

JJcL^ pl. ^jL gu *> hama plena. ^ ^ ^ ^ •fi -i**.) I VII fluxit, effusus est; 
manavit. 

( y^ **^ carcer. 

«^lsru^ nubes. 

♦ 

Jj^-u^ (i) J^^kg rv MU) rudivit asiwws. 
^»^^-**»i ater, niger (52, 1 c?e ww^e). 
kLsx^I.^ I?;. -Lu^ pala. /f//^ 

ln'<r \4 '^) non contentus fuit, im- 

probavit. 

11* 164 Glossariam. ^J^n-u) pl, ^JlanMuj pullus oviSf 
egui cet ^^ ^ 

d^*^ \^ inflammatio oculi (cf.^) \ 
^^j-^^s^Ld inflammatus ocuhis \ 
^S.^Js\^ farina cum aqua vel 
lacte cocta. 

J^ obturavit, obstmxit; recte se 
habuit, bene direxit | II bene 
direxit telumj recte dixit, probe 
egit. 

cJojs-^ tuber cameli dissectus; 
truncus, pars desecta camis, 

^ jwM^ libidine excitatus camelvs 
cet. 

X^ gaudio affecit qm c. a. \ 
IV celavit, dissimulavit; occulta 
sua credidit ci (ci^), clam re- 
velavit j^y^ gaudium, laetitia 
Jl^ res arcana, mysterium; 
fundus vallis \ \y^ clam \J^r^ 
interior, media et optima pars rei. 

^X^ grex dorcadum, agmen 
midierum \ V^r-^ profluens, 
manans. 

Ju --«^ pl. J^U-^ tunica intula 
(subucula, indusium); lorica; 
inde verbum ^J^r^ II tale 
vestimentum induit. exiit vir \ gvj>^-^ lorum, quo 
solea ad equi ungulam alligatar. 

•>^ I II annuloSy e quibus thorax 
consistit, alterum alteri con- 
tinuo inseruit | ^r^ tliorax ex 
annidis confectus \ ^^r^ subnla. 

^3^^ T*** tabemaculom, tentoriuni. 

^r^ I IV celer fuit; properavit| 
5^.7*^ JP^- tlr^ celer, velox | 

^^U.C^\ praecurrentes, acer- 
rimi equitum persequentium. 

y^yCi IV modum excessit in 
(i2>) re. 

,35^ (i) furatus est | ij^^r^ 
furax. ^^ ^ 

VJ-^ exuit ci vestem (acc.) 

^y^ I IV noctu iter fecit, noctu 
venit I \Sy^ nobili loco natus, 
princeps | Ay^ pl. Cj>\^y^ 
dorsum, summa pars; tum pro 
coll. vel pl. vocis ^r^ wsur- 

patur I ^j-^ 'pl. y t-^ pars 
exercitus. XXX ^ *-^ (a) pastuni iverunt cameli^ ^lk-w^ „mustarium" i. e. vinum 
novum, facile inebrians. yftiZ^ 

X 

gia-^ (a) evolutus est, se difliidit 
pulvis, odor cet. \ ^Ua^\ v. l-la.^ K^lui msiluit, ejt imptoviso 
oppressit c. i_i vel jj* p. 

J-^-j j)i. iXiil felicitas (de die 
fauato 73, I3^;__iie constellatione 
23, 10) c/. Jjji |_^.>.^ 1) for- 
timatus; comj». iA*i)l 2) Ji. Jjr. 
iiiri [ Jljt*j n. pr. mulieris. 

all**« pl, ijLjtw daemonum 
femiDearum species. 

4_y»^ (a) citato gradu inoeasit, 
cucunit vir, festiaanter accesBit 
eid (i^) qtn; contendit, labo- 
ravit I iLikuS pl. cl.— ,i coq. 
tentio siue actio laudabilis. 
I JjL^I gogdiana, Sogdiani. 

jij_i (a) fti-5 fudit, effudit 
lacrimas, sangmnem cet. | f^-*--> 
(declivitas) infima pars rei, radix 

7**^ (i) jji-J removit velamen 
liSiBSSffii ost-enclit | ji-ii 

iter, peregrinatio | r^ , '-^ folia 
arfioriftiM delapaa. 

^*^ (a) icit, tetigit. 

i;^^;*— i cptl. (n. wn. ^-l~A.i ciyw 
pl. i^j*^) naves; scapliae. 

^JLM AJbli-u) fuic ^ - ° r> i. e. 
inconBideratus , imprudens, de- ,_j»-i deflavit pulverem ventus 
(81, 9 pdefiat pulvis" i. e. ventus 
pulverem deflat). 

>_--■'«' pullus cameli. 

laJi^ cecidit, decldit | VI decl- 
derunt, defecerunt unua post 
alteruni | kiiw quod decidit a 
re, ramenta, quisquiliae, reli- 
quiae nuUias pretii. I, ctyus pl. iwJiiULij) 
tectum promineng gupra portam 
domvs; teetum i. e. operimen- 
tum sepulcri. 

^*~* ^ii) aegrotavit | (i.-Jl.Ij 
aegrotus. 

^jj^ U*-^ I rv potum praebuit, 
irrigavit c. d. a. (aLII sLLui 
potum ei praebeat Deus i. e. 
favore suo recreet eum) [ in 
potandum dedit alteri c. d. a. \ 
VI copioamii potura sibi praa- 
buerunt invicem | LXa.^ largitio 
potiis, inigatio | JjUu pl. sULw 
ininiBtrator potiis, vini. — -*-rf effadit; effusus 
i.^\y£i pl, ptc. act. fem I 166 Glossarium. _ 9 

^^\j^^ ebrius. 

^^^ quievit; inhabitavit c. a. 
loci I II IV tranquillum red- 
didit, sedavit j ^SS^ locus 
habitationis ; sedes capitis i. e. 
cervix | ^^j^aa^ locus habita- 
tionis. 

J-^ 1) strinxit msem 2) phthisi 
emaciavit corpus. 

c^"^^ levis et longa hasta \ 
^-f^-:^^ exutus, spoliatus. 

-U^ arma. 

9 

^J,tCJ>^ aqua dulcis et frigida; 
vinum ad bibendum commodum 
(usque ad plenam maturitatem 
servatum, clarum, ut tradunt). 

9 

^lkUo imperium ; magistratus , 
rei publicae administrandae 
praefecti. 


l-aL^ (u i) praeteriit; praecurrit | 
IV in antecessum dedit, solvit | 
^^Uo protropum (i. e. mustum j 
quod ante pressionem ex uvis ! 
defluit); vinum pui-um 1 «iiJUo ' 
pl. ^^\y^ ]atus superius cer- ■ 
vicis. 

^^^^LCo ad oppidum quoddam 
Saluq (Seleucia) appellatum I pertinens vel eo oriundus, «ide 

1) canis venaticus 2) thorax. 

viXLil) iter fecit, via (acc.) ivit | 

IV duxit I d^X*^ filum | ^J^ 
res recta i. e. decretum firmum 
de quo nulla est disceptatio. 

ft^ <^^Li incolumis, salvus fuit 
{imp. p-^J, ave, salve) | II sal- 
vum fecit c. a.\ salvere jussit, 
salutavit c. ,j* p. \ IV integrum 
tradidit; totum se dedit Deo, 
Islamum professus est | ^^ 
salus, pax; salutatio | »^;^^ 
incolumis, salvus | ^^.»Jl^ i) n. 
pr. mulieris {demin. ^^_^iSlZi) 

2) n. pr. montis (alteriusr de 
duobus „montibus Tajji") | 
^^Lo-jJ-uj n. pr. viri | ^LdJ» 
qui Islamum profitetur, Mus- 
Hmus. 

^L^ p^ neglexit, immemor fuit, 
oblitus est c. ^^ p. \ II rem 
negligere, rei oblivisci fecit g^w* 
c. a. p. et ^^ r.; ad quietem 
redegit, extinxit dolorem {acc.) 
c. i^ p. 107 V. 5. 

^ pl. ^^-»-m3 et f U-k*) venenum | 
^^-»-fcO ventus aestuosus pul- 
verem secum gerens. Glossarivim. 167 fW-**J ^W-fc*» liberaliSjlargus, bene- 
ficus fuit. :> continuo vigilans, pervigil, insomnis | ji-2o\ /. -^J^ pl. 
j^^ fuscus. 

g-5-*Aj g .» ^ audivit c. a. vel < > 

r. I IV effecit ut audiret c. d. a. ; 
se audiri fecit, vocem edidit | 
Vin auscultavit, aurem prae- 
buit. 

viTU-i*» fulcrum; Jp^Sl ^l^\ 
(„fulcrum segi-egatum" quippe 
quae ab aliis stellis splendidis 
remota sit) n. pr. stellae (Spica 
= a Virginis). 

<*J-»-wo pl. <JU-u) exigua pars 
aquae (praesertim impurae) in 
fundo vasis vel stagni exsiccati 
remanens. ^ ^ Cjry^ pinguis fuit vel factus est | 
CX ^T^^ P^- O^^^^ pinguis. 9 X cet. I ^\^ pl. *U-*2)\ nomen | 
■«■U-^^ (/.) pl. Cj^y^^ coelum | 
^U-**>\ n. pr. mulieris. 

'i^j^ VIII huc illuc commotus fuit ^/-^ 
pulviSj exsiluit 7'ana \ £^ /. 

dens I ^^-w> via et ratio agen- 
di, consuetudo; ratio agendi 
majorum vel prophetae dictis 
sive exemplo probata; traditio 

legalis I <*^-i^ pl. ^2x^ bipennis, 

securis | y^y"^^ pl. ^s-Lmj\ i) 
cuspis hastae 2) n. pr. viri. 

viX^-i^o pl, w^l..^^ ungula equi 
cet. 

vX-^ IV acclinavit. n. pr. regionis orae 
'^ Aethiopicae; iweZe ^3^»-^J\ 
epitheton hastae durae. 

'*i^ I VI altus fuit, in altum 

ascendit | n appellavit, nomen 

indidit c. a. p.', nominavit, in- 

9f y vocavit nomen Dei \ III certavit 

cum (acc.) qo de dignitate^ orighie hausit aquam hamd \ iL^ 
pl.ptc. I U-^ lux excelsior (i. e. 
splendor armomm 48, 3). 

j^.^^ >L^^ Insomnis fuit | II 
somno privavit. o/ff 

C^^ vigilavit. 

^y^s^ n facilem, aequum, lenem 

9 

reddidit | J-^-^ facilis, aequus 
{de solo dicitur, tum in signi- 
Jicationem generalem abiit) | 
J-^^V**» Canopus stella. 

9 

^As^ pl. f^-V*^ sagitta; 36, 14 
sq. et 77, 8 talis, qualihus 168 Glossarium. sortium loco in ludo Meisir 
api)ellato utebantiir. 

^'-^ (u) *^ malus ftiitj laesit, 
vexavit c. a. \ IV male egit, 
malum fecit; injuriavit qm 
c. a. I -f-y**^ malum, mala con- 
dicio I Siyyo actio mala, inde- 
cora. 

^ sL \.* A) aula, area, territorium. 

>Lui fu) >>y^ princeps fuit, im- 
peravit, dominatus est c. a. \ 

j^^ pl. k^U*j pi, pi, ,^\>La) 

princeps, dominus | >\yCi nigri- 
tudo; caligo; forma cujusvis 
generis qme visui se offert, 

maSSa | >^-*o\ /. -^^yd pl. >y*Ai 

1) niger; i\>y^\ nigra, scil. 
terra 31, 16 (de manibus nigris 
pauperarum mulieram 37, 4; 
84, 12); pl. m. ^\>y^\ homi- 
nes nigri, Aethiopes Sudanenses 

2) >yjS)^ magnus serpens nigri 
coloris et pemiciosi veneni 3) 

>yuh^ n. pr. viri | ^>y^\ 
niger. 

^Lo (u) saliit [ III insiluit, aggres- 
sus est adversarium \ ^jy^ 
eminentia, nobilitas, excellentia. 

JIoUa» (u) ^cCoLk*4Aj curavit, con- docefecit jumentum ; rexit, 
regna^dt, gubemavit c. a. X JaLuj (u) res varias eodent vm 
comprehensas miscuit c. <^ vel 

^ua) hora; spatium temporis. 

i jl*o (u) faclle et leniter per gulam /^J 
descendit, jucundus fuit abm. 

^^Lu) (u) egit pec\i/8^ propuht 
captivum\ subvexit, apportavit, 
copiam fecit rei c. a. r. et (jj 
p. I ,3^ crus (42, 12 crus nudat 
qui vestem colligit). 

. ^Lui (u) obtulit; I II imposuit ci 
rem ingratam c. d. a.\XL signo 
notavit qm (ptc. f3^**Lo 90, 12 
qui se signo notavit sive signo 
notatus, cf. ^^ et Qor. 3, 
121) I IV camelos pastum misit | ^^ 
^l^xo coU. cameli libere pa- 
scentes | f^-"*^ n. pr. montis 
intra fines Hudheilitarum siti. 

^y^ VIII aequus, aeqoalis, par 
fuit I ^\y^ 1) aequalis, aequa- 
bihs; bene constitutus, integer 
2) media imrs | ^^^^ et ^y^ 

«^1*0 (i) I VII serpsit; continuo 
cursu elapsus est. IJ, J Glossarium. 169 jLuj (i) y^^ y^r**^ ^^^^ fecit, 
profectus est, migravit | II 
1) progredi fecit jumentum i. e. 
iter fecit 2) in formam lororum 
^/ V dissecuit corium cet. \ iyy^ 
modus incedendi; via, ratio 
agendi; vita, mores. 

c-i-wjjj/. y^y^^^ ^L»«*A)\ ensis. 

^juo (i) fluxit, manavit, se eflfudit, 
diffluxit I J-^ cursus aquaCi 
torrens | J-^^-u*^ locus ubi 
defluit torrens. ^LxJ\ Syria | fUo Syriacus (§ 255 
A. b; W I,*174). 

^Lio j)/. ,^^^A*» 1) causa, nego- 
tium, res | 2) pl. suturae quibus 
coiyunguntur ossia principalia 
capitis in summo vertice (86, 15 
A. cf. Emendanda). 

iJ^Xii (i) adolevit iuvenis; exarsit 
f ignis', trans. accendit, splendore 
P fulgentem reddidit j II carmen 
(initium potissimum ejm) splen- 
didum eff*ecit descriptione (c-->) 
amatae et amoris [cf. *-----j^-m^) | 
c—^Lv-i) adolescentia, flos vigoris 
juvenilis. .*. j-f-^ quod interest inter pollicem 
et digitum minimum manus 
exporrectae; palmus, spithama. • .% 5-^ satiatus fuit, satis habuit. 
^^^ frigida fuit aqua. 


V aequalem se esse alteri /-^ ^^ 
asseruit, finxit; imitatus est | 

^SJ^ pl. sLsJ^\ similis, par, 
aequalis. cuspis, extrema pars {freni 
31, 1) I «U-Co aculeus, extrema cuspis 9f Z^pl. OL*-io\ inpartes divisus, 
dispersus | Cl-^-^-io pl. ^^_jXio A^// 
id.j et inde diversus, diversi gene- 

ris I Qy^ Lo ^^SS^ separatum, f),'/^ 
longinquum est quod inter eos i. 
e. quantum abest alter ab altero I 

quam diversi sunt! ^^x!:^ ^5-^^ 
id. („separatio est inter . ."). 

[^^U-ib est dualis vetustioris 

formae, i^_^^ pluralis. N'6ld.\. 

<" 
*-;wsao objurgandus, defonnis. ".r tempore hiemis (j :.\ com- moravit , hiemavit , hiemis 
angustiis vexatus est. 170 Glossarium. v-lUil) arbor parva foliis amaris 
praedita. 

gui fregit; miscuit vinuni aqtia. 

s quae coUigatis summis partibus 
ita collocantur, ut vestimenta 
eo deponi possint. 

ysrUo Vin iuter se implicati, 
commixti smit | ff^ coll. {n. 
un. 25) arbores. 

^• g\ .*o\ pl. 5a.Uo\ radix manus. ^ 
X 
^ u ^T^v**) ^-jjsn-to infelixfuit; dolore, 
maestitia aflfectus est. ^ < ^^oJ^ ls:\-^ suffocatione labo- 
ravit faucibus obstructis 1 v -cv ^) 
^ •cvio I IV^ anxit, moerore 
affecit I ^*^ angor j id quo ci 
opus est. »*L .♦ f^ (u) g^ avams, sordidus fuit. 

It^ 40 (a) longinquus, remotus 
fuit I rV removit, procul able- 
gavit. /J,^ fecit in {^) hostem \ I (i) Vm 
firmus, strenuus, durus, vehe- 
mens factus est; j\.^g^\ JJ^ 
illuxit, ut jam multus esset, 
dies I 2JJw40 strenuitas, vehe- mentia J^^sXaaj firmus, durus, 
vebemens, difficilis; comp. J^\. M ♦ • ^ malus, pejor, pessimus (§451; 
W n, 236); mala res, actio; 
malum, inimicitia. o5f ^ -io n. vic, ^ v-wo Cj-u-**> bibit 
iwflfe baustus, potus unus | 
^j^ et c-j»j-io er «»«->*-*i^ 
potio I v-^.^-^ aqua quae bibi 
quidem potest, salem tamen cet. 
resipit | v — );Uo barba labri 

superioris | «3oJl4iJ\ n. pr. loci. 

9 *♦ 

^j^ w. jpr. loci, ubi fons pro- 
fluebat. 

^».sruA) adeps. 

w>^ (i) finnus, durus iuit; (u i) 

-<♦ 

J^ iirmum, strenuum, durum 

reddidit; firmiter vinxit, con- 

strinxit , compressit ; impetum ^C**> II effecit ut excitata fugeret 
bestia. 

(^T^ (a) intravit aquam; direct^ 

ftiit hasta {ptc. ^j^pl.f. ^^y^ 

l i 

^^ 6^^) I t^y^ directa hasta \ 

d^^J^ locus, via aquationis. 

\^y^ eminuit | IV ascendit c. a.; 
se erexit ut superemineret rew/, 
despexit in eam c. ^4* r. 1 
^wi-J.r**» pl. ^\j^\ eminens, Glossarium. 171 nobilis, generosus comp. \^^J^\ 
— <^\^-^V\ n.pr. regionis 106, 
8 I <^jLu) annosa camela I y «^^-*iwo procerus | (3^-*^^ ad 

Maschrafam (sing. vocis ^jiJ^Jo 
^ f ., . • 

^u;Xj» i, e. confinia Syriae) per- 

tinens, in ea regione emptus 

ensis: de ensibtis optime con- 

fectis usurpatur. »• ^ •* *• •• «3/^ 3^J^ ovtvLs est sol I IV 
luxit, fulsit; illuxit dies^ ortus 
est soL 

vi5^j-u3 particeps fuit m cum qo, 
societate junctus est cum qo 
c.a.p.\ ^j^ societas m qa re 
(„participatio"); sententia eorum, 
qui opinantur Deum participes 
dominationis habere i. e. poly- 
theismus. .^ •» ^^-*o I vendidit; (animam ven- 
didit Deo pretio remunerationis 
divinae 88, 15 i. e.) caput de- 
vovit, vitam profudit in bello, 
Charigita fuit | VIU emit. .-T '•^ jr*^ (i u) Jj*** oculo obliquo ad- 

spexit; a latere transfodit; 

nexuit funem a laeva dextram 

versus torquens (quo facto 

firmior evadit). ^ ***-^^ lorum soleae. 

^_^Uo repletus ideoque inflatus 
uter. 

^a-ii) (i u) procul abfiiit; c. v > 

procul abduxit. 

^^j^ pl. ^lkio\ funis. 

^ ■c < 

J^ (i) ^^^-^ dissipatus est; inf 

^lAio etiam pro epitheto utun- 
tur: dissipatus, perturbatus, 
consilii inopia affectus. 9 .'. separatio; disjuncta pars; 
^ tribus I «w^jt*o fauces montium : 

cautes j ^^.^jciojp/. ^—^-do i)ra- 
mus, membrum; pars rei, im- 
-^petus i?ior&i 2)unum de duobus 
lignis perpendicularibus, quibus 
instructa est sella camelina | 
^2^LXXa*mJJ\ n. pr, loci. 


io fuit ^L^la-io caesa- 9% 

nes; dissipatus est | CI^^A-ioi f. 
iiXA^ pl. d-*»v.Io hirsuta et 
incompta caesarieS) tali caesarie 
horridus vir. y»J^ (u) j-*^ percepit, cognovit, 
scivit; l5j»-^ "^^^^ utinam 
scirem! | X induit tunicam 
(^^-**J?), loricam \ r»-^ pl- 

j\a^\ poesis, carmina; carmen 172 Glossarium. ,^b^-wJ\ Sirius et Procyon | 
-fi^Uo pl, -i^j^Jl^ poeta I •i-ti^ 
2)1, jfiiJ^ locus signorum reli- 
gionis i. e. locus ex iis, in 
(juibus fiunt ritus sacri pere- 
grinationis Meccanae. /^ jf 


^»*»^^ clarum reddidit, aqua 
miscuit. ^ .t <wfl-g.I^ (a) iii sui^eriore parte cordis (^^AA^) laesit qm. ..^ ^^X^<s^ flamma ellychnii accensi. 

^J^A^ (a) occupavit qm res ut 
alteram [^^) curare non posset \ 
VIII occupatus, versatus est in 
(«wJ) re ita ut alteram {^^) 
negligeret. 

c-i-io (i) tenuis, pellucidus factus 
est — (u) extenuavit, confecit, 
resolvit | l-aIo 'pl. ^^sS^ pan- 
nus laneus sultilissimus et 
pellucidus. 

^i-**> (a) copulavit, plicavit ut 
duplex fieret; copulatus est, 
se junxit; precatus, deprecatus 
est pro ( J) qo apud ((J\) qtn \ 
^^ft^ qui deprecatur pro qo \ 
^Liio 35, 6 lierbae quaedam 
significari videntur. Docti Arabes 
explicationem, pro qua indicetur, esse in herbis iUis aliquid, quod 
intercedat quodanimodo pro 
cameUs apud ipsas, praeferunt 
alteri nobis magis arrideuti, 
ex qua herbae binis plantis 
crescentes denotari feruntur. • • X X ^ 3 "ft-**^ (3^^ timuit, cavit q^n 
(cr*), ci (^) I IV = I; inde\ 
misericordia, desiderio, amore ■ 
C8 (,3^) motus est | J>t^*^ 

timidus, timens, cavens. ^'^^ 

'^ < • 

. -A-ib .ftLft-u) sanavit, medicatus 

ptc. act. comp. ^^j^\ est saluberrimus. maxmie sanans, 

,3*** fidit in duas partes; 1 K 
scidit, laceravit, dilaniavit; dis- 
turbavit, destruxit | VII fissus 
est I ^JuJuo n. pr. mulieiis 

Taglibitidis. y •• .♦• ^^yi-io infortunatus, miserabilis fuit. 

viXio (u) ki^ l)dubitavit de{(^) 
re 2) transfodit, perforavit {de 

annulis vel catellis ^inter se 

•• <»• «^ 

jufictis 114, 56) I ^^X^ arma 
quae induuntur. 

"IX-io -X^ gratias e^if ci ( J re/ 

flcc.) ^ro (acc). 

9 < 
JX<^ similitudo; res dubia et 

intricata; exemplum; agendi 

/y, ^ i/iAHMki^i U' ^^, yi Glossarium. 173 modusj res couvemens | J*^-*<o\ 
magis convenieus. 

^^-^ l5S^^ I Vm questus est ^e 
(t^)re; conquestusestrem(acc.) 
cum ((J,\) g^o I V conquestus est. 

J-io (»JUAI-Lo) (a) paralysi debili- 
tatum fuit brachium cet. 

^^-^ membrum abscissum, cadaver. 9 *. M< *. ^^ ^-*o olfecit, odoratus est | 
^IU^\ y*. ^lJfUo jp^. ^tl««> naso (in 
superiore ejus parte) elato et 
recto {i. e. pulchro) praeditus ; 
inde altus mons. fS^f <. voluptatem percepit ex alterius malo. I j-«-^ II vestem collegit, succinxit 
operis aggrediendi catisa {c. 
C^ partis corporis quae denu- 
datur) I *-tUo n. pr. equi. ^ *i*.»Jo y, soi. <^ .< la » ^' o 1^0,40 canus factus est, 
canuit | k i .« o \ y. :^lk \ * o pl. 
)a^^ canus (senescens homo). 

^J-J-**^ conjunctio | JU-^ ventus 
septentrionalis, boreas | JU-^ 

(sic 2, 15; 40, 11 leg.pro JU-^) 
sinistra manus; pl, JiU-uj tractus a sinistra manu situs 1 
(<»U,»,:o, saepius pl.) ^J-iU-io ^ 
mores natura insiti, indoles | 
^J ^^ ^o-tiX^ cui ventus borealis 
afflavit I J-;J-«-4*) agilis, velox 
camela. m • i f flamma ; ^^^j-^^-^i^ eflusus. 
c»->L^-io pl. c-*-^.^^ 
stella. 

^^.^-ioT f, ^Lw^-fcO canus, subalbi- ^ /^ ' ^ 
cans vel paulum resplendens. 

wV ^.40 praesens adfuit, oculis vidit, 

.*» 

testatus est c. a. ve^ v > r. et 

^^ftfi^ P- de qua testimonium Jit \ 
' jw^^-^-uj testificans ; testis, martyr 
(i. e. qui iii bello sacro coutia 
infideles gesto cecidit 10, 8) | 
O^Jfg^ pl. ptc. I vX^-Ui-^ locus 
ubi adsunt bomines; eventus, 
res cui intei^fuit qs. 

y i^^ (a) manifestima, palam fecit, 
divulgavit; ewsem strinxit ; |?fc. 
pass. j^-^-ii^notus^celebratusl 
II = I; manifestam fecit sortem 
i. e. duxit: colorem i. e. splen- 
dentem reddidit 1 r^-io pl. 
^^^io, ^j-^-ko\ nova luna, mensis. 

^^■ ^ -**? I VIII desideravit | ^JJ-^-^*» desideratus, desiderabilis comp. 174 Glossarium. — >uo (u) miscuit; admixtus est. 

Juo (u) IV signum dedit, diffito , 
moustravit, indicavit c. (J,» r.; 
consilium dedit rei c. l--> r. \ \ 
«^lio forma inip\ speciosa. ff 

<^Uo (u) V prospexit. l ^i ♦. ^uo (u) ^^**> desiderio affecit | 
VIII desideravit c. (J,\ re^ ^ 
vel acc. I 3^*** desiderium; 
^^^»iJl O^ „filiae desiderii" 
i. e. dolores desiderio moti. 

^J^Uo pl, ^y^ camela feta. 

2iUo (u) II deformem reddidit 

vultum C8. 
jiUo coll. {n. un. J^uo) oves. 

t^y^ coll. membra praeter 
mediuni corpus, impr. brachia , 
et pedes | ^\y^ caro assata vel 
cocta. 

•*uo (a) voluit I *<^^ pl. i^^^^\ 
res; "^f^y^ ^ 66, 7 non est res 
quani curare possis. 

<Jl>ub (i) i^^sJ^ albicavit, con- 
senuit. 

^Vv^wXx cautus; summa virium 
contentione aggrediens. 

^\>^ jj^. ^y^ senex, vetus, 
procer; qui auctoritate valet inter ceteros (inde de patre 
7, 12). 

^j^ l kS,«M l \ Satanas | ^^UaXuxJi 
n. pr. convallis intra fines Te- 
mimitarum sitae. 

^uo (i) late difixisus, vulgatus est 
nuntiiis cet. \ III una secutas, 
obsecutus est c. rt. p, \ ^^a^ 

pl, ^^^\ factio, sectatores, 
sodales. X .• A J».^,fcO indoles. 

^3^-^ (i) deformavit, turpavit. « • «M X (u) eflftidit, projecit | 
immoderato amore incensus 
<*oL^ amor immoderatus et 

* • 

vehemens. fwo (a) I II potum matutinum 
praebuit c. d. a. \ IV mane fecit 
qdj tempore matutino advenit, 
extitit, fuit; (subito) fuit, extitit 
(§ 407; W n, 111) I f\4^ et 
-Ln^ mane, matutinum tem- 
pus I ^t^-Sa^ lucerna (104, 1 
flammula luceimae significatur). 

(vinxit; inde ^JJoJ 
interfecit captivum 
I Glossarium. 175 vinctum; tum vinxit i. e.) con- 
tinuit 86 ipsum, patiens fiiit, 
sustentavitj continuit aliumy 
cohibuit I in patientia certavit 
cum qo c. a. \ jy^^j^t J^^y^ 
valde perdurans | r^^\ patien- 
tior. ^ X -«• 9 X ^ \ P^' ^^^ digitus. 
(u i) Vni condivit. SJ, /Z 

vX^ adolescentia floruit, juvenis 
fuit I IX^ Eurus | <^xC^ puer. 

f^ (i) sanus, validus fuit 
sanus, validus. 
I socius fuit ci c. a. p. \ 
in consociavit se cum qo c. a. 
p. I <-^s^L-o pl v^la^nJ^l ^coll. 
c^g g v^ et ^^.^»ssuo) socius, so- 
dalis; dominus: c/. § 447; W 
II, 220. 

deserta soZisjtte ardore adu>sta. 

^^-ft-;^^^^ pl. «wftiJVaa^ scheda, 
charta, tabula; cutis extema 
faciei. 


*X^ >^sX^ se avertit, reliquit, 
evitavit; avertit, retinuit. 

j^X^pl.j^sX^ pars antica; pectus. 

^J^ (a) fidit I V diruptus est. (^Jc*o (i) III invenit, incidit in 
qm c. a. 

3^^^ (u) verum dixit vir, recte 
se habuit sermo | II rem, veram 
esse probavit vel declaravit; 
qm veracem esse judicavit, 
professus est | IV dono nuptiali 
donavit sponsam \ 3*^^ recte 
se habens, firmus, solidus | 
^vX^ recta condicio; veracitas; 
firmitas, virtus | ^^jJ^ comm. 
amicus, amica. 

^Jc^ (i) oflfendit, illidit c. a.; 
perfudit qm ebrietas. 

^ . . . /^^5 
^y^^Xo sitivit I .>-o et^-^ sitiens | 

\j^ echo; avis ululae similis, 
q\mm e mortui cranio vocem 
edere credebant. 

j^ (i) r^^j^ crepuit janua. 

fr^ I merus, punis fuit | 11 
effecit ut manifeste appareret, 
libere ostendit ; manifeste appa- 
ruit, evidens fuit | ^,r^ ct 
r}j^ nferus, purus. 

1>\ -^ strata, via, platea. 

g^^.^ (a) prostravit | ^,j^ pro- 
stratus. .^ X ,9 y v_s»^ (i) (^1-^ avertit, declina- 176 Glossarium. vit, inflexit; convertit (versus 
(J,\) I II versavit, circumegit, 
ultro citroque egit | VII se con- 
vertit I ^j^ pl. y^^j^ tena- 
porum mutatio, vicissitudo ; ca- 
lamitas | \^r^ merus, purus. ,^^ 9 
^So (i) secuit, persecuit | (f j^^ 
y.) iUolX» papillis privata, 
nuUum praebens lac camela. 

^t^ pars lactis, quam in ubere 
reliquerunt midgentes. 

9 

difficilis, durus ; contumax | 
jiJ^ pl. c-^U^ camelus 
admissarius indomitus , con- 
tumax. 

Kif^Xjt^ pauper. 

. ^ -^ • 9 f 

j-^vjuo parvus comp. j^^\. 

la^ se inclinavit | IV captit in- 
clinavit, aures praebuit, auscul- 
tavit. /irf9^ 

(lJ»-o)^/. ^yk^ ordines mi/ifwm. 

^^xXy (a) se avertit a [c^) r., i7ide 
pepercit, ignovit c. ^ \ II 

plausit manibus | ^SJo (pl 
_uuo) et ^ss:vj-o latus, super- 
ficies; latus hommis, bestiae ^v5LLo) lapis magnus et latus, 
lapis sepalcralLs ; tabula, scheda. 

j-ft-*o IX flavus foit (diffitus «aw- 
guine siccato 106 v. 13). 

^J^^-^ (i) I 11 plausit; verberavit 
cla.ngens pulverem ventus; trans- 
fudit vinum ex uno vase in 
alterum; mixit vinum aqud{LJ). 

li^ SLaX^ clarus, Hmpidus, siii- 
ceras fuit; integer pertinuita<i 
^Z («J) 9^^» totus ejus erat | III 
^ sincera amicitia amplexus est 
c. a, I VIII claram, optimam 
partem rei sibi sumpsit; selegit 
c. a. I jiU-o amicitiae sinceri- 

tas I LLo coll. lapides vel rupes 
solidae, glabrae, steriles. .< x Jj^ (JL«^ polivit I ^J^^JLo pl 
jULo politus. 

J-^ (i) «J-ti^ tinnivit, crepitavit 

c-*^x^ ef t-;^wa>o durus, obdura- 

^^ tus contra (<j*); ,^LjUoJ\ duo 

j,.^ duri i. e. f lumbi | «.i-^-jJUSxl^ 

(voa; aramaica) cruci affixus t. e. 

Christus. 9 .'^ (co^;.) ef ii^-:^ (j?;. splendens, nudus ensis; 
clarus, conspicuus | y^^XJS^ pl, 
vIXJLo-o strenuus, fortis. Glossarium. 177 ^^^ integer, incorruptus fuit, 
recte se habuit, probus fiiit; 
bona conditione fruitus est, 
floruit I rv probe fecit, recte 
constituit, accurate curavit, 
emendavit; pacem constituit. 

>^^ durus glaberque. iHi^ 

9 

f»^-^ robustus et duris ungulis 
praeditus equm. 

i^J-^^y^ tinnivit, acuta voce cla- 
mavit. 

^^ II precatus est, Dei favorem 
invocavit pro qo c. i^ p.; fa- 
vorem suum contulit in qni Deus 
(segnete, blessed) c. ,j* p. 

^^^ I VIII ignis ardorem ex- 
pertus est, adustus est. 

^B-j^-^-o (solidus; inde) os princi- 
pale, quod est fimiamentum cu- 
jusvis membri; primores tribus, 

homines boni et strenui | ^l^\ 
pl. ^^ durus atque solidus 
lapis; surdua. 

i j. \ i <\ O'-»-*** tacuit. 

«^ joLo pl, j^>\J^ dux magnus, 
fortis et liberalis. 

(a) 5-i^ fecit, confecit; n. 
act. id. et ^-t^-*-^ opus fecit, i 

Noldeke, Delectus carminam arabicorum. facinus (bonum vel mahim) con- 
fecit I III permulsit a^iimum C8, 
sibi conciliare studuit qm c. a. VIII beneficio auxit qm \ ^*«-i-*o 

ars qd conficiendi, artificium, 

negotium | iixJ^ n.pr. oppidi 

Arahiae meridionalis. Sf^ ^^^f^a^a^d 

/ 

9 

y^ qui cum altero par efficit, 
frater, consanguineus. 
\ ruber subalbicans; f. 
-i^^Ji^Xa epitheton vini. ^^fY j-V^ affinitas. 

gHj^ Pl' gV^U»^ alveus, 
cisterna. .9 y y*-y^ w. pr. loci. 

OLo (u) v-jy^ 1) se effudit 2) 
scopum exacte percussit | IV 
= I, 2 (C^---o\ recte dixisti); 
contigit ci [acc.) bo7iumf icitf* 
afflixit qm calamitas, noxa affe- 
cit hostis; invenit, occurrit c. 
a.p. I <^y^ inf^ tum imber; 
cursus, directio | ^^^^.y^a^ pl. 
i^^^l^cL^ calamitas. pl. Cj>\y^\ strepitus, vox. 

^^^ planities deserta et in- 
culta I ^^L-o n.pr. loci 104,53. 12 178 Glossarium. sy^ Tyrus | ^jy^ figura, fornia | 
^y^ grex dorcadum cet. 

ijL-d (u) ^Ua^ insilivit, ii*ruit, 
subito oppressit c. ^ p. 

^Lo (u) f^^ cibo potuque cet 
abstinuit. 

^^Lo (u) c^y^ servavit, conser- 
vavit; cf. 102, 25 A. 

iy!> pl. ^^y^ lapides, quibus 
via indicatur; regio elata lapi- 
dibus obsita. 

_Lo (i) ^^^ clamavit, vocifera- 
vit; inclamavit, increpuit qm 
c. ^ p. 

^Lo (i) J^4^ c®P^* praedam, 
venatus, persecutus est | -x^t^ 
venatio, praeda | ^\ J^^^ n. pr. 
loci in Haurano siti. 

Ito (i) devenit in locum, eo de- 
venit ut . .\ factus est (§ 407. 
439 W U, 111. 213 sg.) | ^^ 
lapides in saepti foi*mam com- 
positi, inde sepulcrum. 

^Cyo>^ pl. ^^LvX» canon den- 
tatus quo textor stamen et sub- 
temen telorum aequalia reddit. 

<^to (i) I V VIII tempore aestatis 
commoratus est in loco c. «^ 9 > vel acc. loci. {Ptc. VIII (^U»^ 
^f= n. l § 229; W I, 146 sq. 
1? habitatio aestiva) | ^^^^ aesta- 

tis pars prior | ^[[^i-juo aesti- 

VU8 I L-ftf>Uo n, pr. loci prope 

Meccam siti. :!«J n. pr. tribus; «w^^^^ 
„Lacertae" in universum vo- 
cantur tribus consanguineae 
Dabb, Dobeib, Mudibb, Hisl, 
Hoseil. Omnium fere harum 
nomina lacertarum genera sig- 
nificant. 

U-^ (a) ^y^ insidias struxit ci. 

5.2^ lacertus | 5^^ pl. ^Vjf 
hyaena. 

^■^ < 

o (a) recubuit in latus; recu- buit, conquievit | ^^■y x - o n. 
vicis, inde mansio quieta \ 
o recumbens t*na, lecti socius. iffl 


solis ictoi expo- 
situs fuit; {ptc. /. 111, 19 par.s 
exposita i. e. exterior) | II sacri- 
ficavit peregrinationis Meccanae 
die ultimo | IV tempore antc 
meridiano fuit, fecit (§ 407 ; W ^4 Qlossarium. 179 II, lll)j factus est, extitit | 
«o tempus antemeridianum | H 9 y o\ coll. (^^*^^» victima. crassus. % j^ nocuit, laesit c. a. \ III noxa, 
injuria aflfecit c. a. \ r^ laesio, 
noxa I )^r^ multa noxa affi- 
ciens inimicos \ ^j^j^ necessi- 
tas, vis ; res angustae, adversae. 

v^C-*o (i) <^r^ percussit; pulsa- 
vit ; conculcavit; protulit dictum 
qmdpoateainproverbium ahiit; 
n. act. O^r*^ pulsavit i. e. 
pulsu mota est arteria^ dolore 

**Xa ^ 

vulnus I ^ r^ n. vic. ictus, 
percussio mia; forma, modus, 

ratio I <*^^ 1?^. '*r^'^ ^^" 
doles, mos | '^^^y^ pl. ptc. 

act. fem. \ <^\y^ multum et 
vehementer percutiens | L-jy-^ 
pars media ensis qua potissi- 
mum feritur. 

^ C-o (i vel u) I II adspersit; 
sanguine imbuit vesttm \ ^..f^^ 
serica mbro vel flavo colore 
tiucta. 

^^y^ medium sepulcri cavuni 
(opp. ^>^acO). 

^ Co (i) momordit | III morsu al- terum petivit, alter alterum 

momordit | ^y^ P^* l/^^T^^ 
dens molaris. 

^r^ uber camelae cet. \ ^,r<> 
planta quaedam spinosa appel- 
latur quando exaruit (3^, U 
strues ejus significantur, quae 
ad cremandum reservatae sutit, 
tum vero venti vehementia dis- 
jiciuntur). 

js^y^ n. pr. loci. 

I •* • ^ ^ *i ^ 

f^^j-^ pL ^»^\--o („mordax", 

inde) magnus et fortis leo 
ic^t^^r^ 114, 1 duo leonis 
catuli). 

fj-o exarsit, flagrare coepit 
flamma | ^r^ incensio, flagran- 
tia, incendium. 

^y^ assuetus, intentus fuit rei, 
avidus fuit sanguinis c. <^ \ 
AyQ locus fruticibus consitus 
cui assueverunt ferae | yy^ f 
pL ptc. o III duplicem reddidit, 

plicavit ut duplex fieret, multi- 

plicavit I VI duplex factus est | 

LJt^/t^ pl. (^ljt^, tiLaXo 

debilis ; /. ii^oco pl. L-i^la-o 

(52, 12 debiles camelae). 

12* 180 Glossariam. • 10 ^»-«-^^ (mordax i. e.) leo. 

9 9t 

Ct*^ jp/. ^^l«-^l odium occul- 
tum, malevolentia. 

^«xLo pl.^^Ak^ rana. 

J^ (i) Jj*--o deflexit a recta 
via, vagatus est, en-avit; rectae 
viae ignarus, confiisus fuit | 
II effecit, ut a recta via abcr- 
raret; in errorem induxit | IV 

abduxit a recta via \ ^J-^ 
rectae viae ignorantia, confusio, 
error | ^wUa^ locus ubi facile 
itinere deerrari potest. 9 l > 5^-0 pl. ^y^ costa I gA--flu« 
{ptc. rV) inclinans, deflectens 
hwnmros omis grave. V* » ^•^ contraxit j conjunxit; amplexa- 
tus est; attraxit ad ((jl). xti^ j.-o^ macer fuit vel factus est | 
IV reconditum texit mortuum 
terra. 

C^y^ I V pro deposito infidcm 
accepit rem sponsoremque eius 
se constituit, cavit de re, spo- 
])ondit; continuit, comprehendit 
c. a. vel ^ r. \ II pro deposito 
rem infidem tradidit ci servayi- 
dam; tradidit sepulcro c, d. a. 


^C^ proles. 

J<^g^ (a) I rv VIII superavit, 
oppressit. 

-*Lo (u) IV lucem edidit, luxit | X 
lucem obtinere studuit per (<^) 
*^-o lux, splendor. 

^y^ P^- ^y^^ inflexio vallis; 
locus ubi duae valles inter se 
contingunt. 

^Lo (u) V commotus fuit, difludit 
se odor suavi^; fragravit. 

^Lo (i) laesit. /^j^^. 

£Lo (i) periit ( IV perdidit, irri- 
tum fecit, ad nihiliim redegit. 

v_dLo (i) I V hospitium quaesint, i 
hospes devertit apud qm c. a. i 

p. I «^-ft-^ pl. »^^-^1 hospes j 
qui excipitur. 

jLo (i) ,3^-0 angustus fuit; c. 
^ nimis completus fuit, ttt 

totum capere non posset; in 

**«i 
angustiis tenuit | ASLo pl. 

ptc. act. 
ijLo species agrestis arboris 

9 

jJ^ quae est Banmus spina 
Christi L. (Lotus). 

^Lo (i) ^k-^^ iniuste vexavit, iure 
defraudavit. 7, 1 Glossarium. 181 cl^ ars medica « ^ 
gens , gnarus c. 
intelli- 
r.; 'pL 

:i£^\ medicus. fj! -luti \ /Zf^ 

5^ (a) impressit, signavit, sigil- 
lum impressit m (j^); con- 
formavit ad exemphmi («j*) rei. 

C^^ Cj^ intelligens, scitus fiiit. 

^^AinJ> n. pr. loci inter Basram 
et Meccam positi. fifti 

(^jlJ» Bvb%t.^ de quo solus in usic 
estacc.) \^ in universum, omnes. 

C1j»J> <*^^ excitatus, commotus 
fuit animo. 

^y^ (a) jecit I I VIII abjecit, re- 
jecit, dimisit. 

.>P> I VIII propulsavit, reppulit, 
abegit | III aggressus est | IV 
effecit ut expelleretur, in exi- 
lium ejecit c. a. \ VIII aequa- 
liter et sinejnterruptione fluxit 
aqua \ »>Ja^ aequaliter con- 
formatus, longus et politus ensis 
(66, 8; extra consuetudinem 
poetarum, qui aliis locis hastas 
ita appellare solent). j\^ opus acu pictum; inde for- 
tasse locus originis reipulchrae. 

i^ J» recens fiiit | V incursione 
lacessivit hostem | <^jJ> aspec- 

tus, obtutus I ^'P» pl. \^\Ja\ 
extrema pars {digiti 21, 13); 
latus, pars rei; membrum {prae- 
ter inedium corpus) \ i^Vt^ n. 
arhoris (Tamarix Gallica L.) | 
<wa^\ J» n. pr. regionis. 

\Sj^ 3r^ pulsavit; ^^^r^ noctu 
venit {ptc, pl. ^j^y°) \ IV capite 
inclinato siluit | 3r^ turbidus, 

faeculentus | ,3?.^» (f')pl- 3)^ 
via (trita); via et ratio. 

j»-jl> gustavit, comedit | IV cibum 
praebuit, aluit c. a. p. \ ^-*^ 
gustus. 

cS*" (u a) i^j^ hasta confodit | 
ni hasta petivit, pressit | A^i« 
7U vic. hastae ictus. 

{^^^ (a) insolens, intemperans 
fuit, per vim egit. 

; (^^ IV extinxit ignem. 


JJ> 1) leniter pluit, roravit 2) I 
IV effecit, pennisit ut sanguis 
caesi inultus maneret c. a. \ IV 
despexit, prospexit in (^i*) 9^1 ; Jtr ivaait, oppreasit | x^ioL i^^Xl», l-ji'^ qaaeaivit, 
expetivit; persecutua est (78, 
11; 107, 17 komiddam ultione 
C. i—J) I HI poposcit, quaesivit 
ab 90 c. a. p. [IV concessit ci 
qtiod quaesiverat, salisfecit pe- 
tenti c. d. a. /*'? 

jOj» pl, ^yJ» n. arboris (Acaoia 
guinmifera) | fOJa insectum 
ovibus eet. inhaerms (ricino si- 
inilis; cf. 112, 21 A.)| i<x\lL „. 
pr. socii Muhammedis | (V^ 

^ (a) I Vni aBcendit, ortus 
est, emersit ; I V redundavit, 
efflisus eat | ^iUs atrenue ascen- 
dere solitus, 

^5^ iibera fuit i. e. a marito 
repuiliata eat, divoitium fedt 
cttm maHto \ IV solvit; rupit 
finCTiAj I iji^ solutus; hilaris, 
serenus [JJi^Yl ,jM> 109 v. 19 
clariasimum siderum faustorum 
c/. f.j?'-^! 3U. Mufaild. 2S, 
13; i3XkJl w-i'!/ Ag. m, 
10*, 4; VI, 30, 26. Koldelcf.} | 
f<j^ i"'- Ji^' compedibus so- 
lutu», effirenusJ iif^/^d^f^ ^Jii illivit, unxit e. a. p. 
r, vel c. a. r. et t_J p. 

^v.^ (a) subiatus fuit ocul 
iji-it (u i) oblitteratiia fui 
,_J-*-L> squalidus, sordidua. 

I— .'^ pl. i_jLU»T fVtnes 1 
tentorii parietes ad paxill< 
gantur. 

"Ua^ H purificavit. 
^U. (u) [cf. med. ^] U e 
obtulit, in locum perd 

j^ vicis; 15^^ una velalter 
^U» (u) obtemperavit, oboed 
J p. I III se conforma 
voiuntatem cs, obsecutus 
a. p. I IV oboedivit, dict 
dieiis fuit, 

X (£Lki>l.§ 118 A. b; W 
potis foit facere, potens, 
pos fuit rei c. a. \ AaM, 
dientia. 

7/, 

^U. (u) I IV ciroumivit; . 

lavit I II continuo, per 1 

JUs ij^ longua, diutumua Glossarium. 183 VI longum se praebuit, longus 
fuit 1 J^,y^ pl J»^ longus. 

^3^ complicavit, convolvit; (iwrfe 
complicuit intestina i. e.) jeju- 
nium servavit, esurivit; ^3^ 
^^ ^. srv .4.M,<' complicavit mediima 
corporis ipsius super . . i. e. 
celavit | ^"^ modus plicandi; 
finis quo se dirigit qs, 

*^]^ vel ^U^ w. pr. tribus. 

<^U> (i) «.^A-J» fuit v-*--Xl» i, e. 
bonus, gratus, jucundus, suavis 
(^^aXU ^^^-*M-ii contentus sum) | 
II oblectavit, gaudio affecit | 
rV v.i-Xl»\ Lo quam suavis 

est... §189; W I, 111 | i^y^ 
(voc, sS^ 13, 13) n, pr, f, I 

w^XJ»\ COmp, VOCiS «-;'*^. 

^U» (i) ad nihilum redactus fuit; 
cecidit [cf, med, ^]. 

^U» (i) volavit, volitavit; exsiluit; 
exsultavit, vehementer excitatus 
est; devolavit, devolutus est | 
IV avolare fecit | j^ coll, aves 
(e quorum volatu augui-abantur 
78, 1). 

^^Ua (i) instabilis, incertus fuit. 

^U> (i) L-ftiJ» apparuit d in 
somno amatae imago. d^^ cuspis. 

^^^^ jpl, jiU^ antilope (gazella 
dorcas). 

XaJ» (a) castra movit, discessit, 
profectus est | ^^-^^«J» pl, ^^j^ 

et cy^^ pilentum, lectica ca- 
melo imposita mulierum umi 
accommodata; mulier in lectica 
camelina sedens. 

Ji ( jSJd£) interdiu fuit § 407 ; 
W II, 111 I IV obumbravit; inde 

imminuit | J^ pl, J^^^ et 

JU^ umbra | '^ pl. J^ 
tectum prominens quod umbram 

praebet. 

^l^ claudus. 

p^ (i) ^ injuste, per vim, sce- 
leste egit tyranni modo; inju- 
riavit, vim intulit c. a, p, \ IV 
obortae sunt tenebrae | ^^ 
1) inf 2) nitor | ^ injuria | 
iiK (jp^. OU^ et ^) ef 
^^ caligo, tenebrae. 

^^ U£ sitivit I *^ sitis | 

^2^Lo-b gitiens. 

i^ C^ putavit (rem esse iw [v-->l 184 Glossarium. qo, ut 5, 7 jjsuspicor in ea 
bonum" i. e. spero eam ali- 
quando benignamfuturamesse) 1 
d<JJa^ locus aestimationis, i. e. 
locus de quo suspicari possis 
hoc vel illud, 

^r^ W jy^^ externus, mani- 
festus, evidens fuit vd factus 
est; superavit, vicit c. ,j* p. \ 
IV manifestum, evidentem red- 
didit, ostendit | j^Jo pl, j^j^ 
tergum | ^Ua ptc. externus; 
pars extema, superficies | «pblfe 
pl. j^\^ pars terrae elevata, 
regio montana. «^Uft amiculum e lana crassiore 
confectum. 

wX-*^ pl, kX^^^ servusj pl. >L^ 
impr. servus Dei i. e. liomo | 
2J^Uft Dei cultus 1 «cXlXt ^i. 
pr. mulieris. 

^y^ lacrima | y^ unguentum, 
cui crocus admixtus est {eoqiie 
rubicundum). 

^jf"^ (i) vultum contraxit, vultus 
acerbos sumpsit | ^y^}^ pl. 
ptc. fem. ia^ (i) I VIII juvenem et atre- 
nuum abripuit mors qm c. a. p. 

^^^-^-*^ pL vj^»-*-* sagitta cuspide 
longa et lata praedita. 

I 

i-^OC* (i u) iratus est, succensuit 

ci; vituperavit qm c. ,j* | IV 

favit cif in gratiam recepit c. 

a.; contentum reddidit, satis- 

fecit, incommoditate liberavit 

^ f/ 
c. a. p, et (^^ r. \ ^^yy^ ap- 

probatio, favor | ^^.^Joc« ira, 
vituperatio. 

*>-:y^ qui in promptu est; comj). 

(3^ (i) j3^ manu missus est, 
liber fuit ^ervus 1 IV manu misit 

9 ' 

serviim \ ,3^ generositas wo6i- 
/is equi \ JJ^^ ^^^- lS'^ ^) ^^ 
tus (11, 6 (fe ligno diu et bene 
exsiccatOj saepius de vino) 2) no- 
bilis, ceteros praecuiTens equus, 

j^ (u i) pedem oflFendit, vestigio 
fallente cecidit honio, equus \ 
y^ n. pr. loci. 

^l^\^ pulvis; n. un. X^lacvi 
nubes pulveris. I V miratus est 

c. cr* v^l J ^- I IV admiratione Glossarium. 185 X ^ affecit, placuit c. a. p. \ v— ^"v* 
admiratio; res mirabilis. 

j^^ (i) VIII pamio j-^r v^j (ca- 
pital) appellato caput obvolvit 
mulier. 

'.." ^*''"' „..' ' 

\^^^ II contumaxftiit | ^ ^s^ 
pl. i^J\s:>s- exsultans alacri- 
tate, contumax, difficilis, agrestis. (i) debilis fuit et impar rei 
perficiendae \ }^^^ Snus (us). 

yj^ J^ I- X festinavit, pro- 
peravit, promptus fuit | II pro- 
pere expedivit rem; praesenti 
pecunia solvit^efiwm | Illpro- 
peravit assequi rem, pervenire 
ad qm c. a. \ IV properavit in 
qni {acc.) ut celeritate impetus 
eum arceret a . . (^^) \ J^'* 

festinans, promptus | ^^Usrv^ f. 
e^^o^ (cujus pl. J^=^) festi- 

nans, veloxj comp. <J»^si^« /. 

^}A^ nervus(„tendo")in brachio 
cameli a genu ad calcem de- 
cuiTens. 

.J^ (u) numeravit, aestimavit | X 
comparavit sibi res necessarias, 
paratus, instructus fuit \>y>^ et J^^J^ numerus | *Xa-* n. pr. 
auctoris generis tiibuum Is- 
maeliticarum ; hae tribus ipsae. 

(J»>^ (i) 1) declinavit, se avertit 
ab (^^) qo 2) aequo et justo 
modo egit VIII aequalis, rectus, 
erectus fuit | ,J^^ (subst.) ae- 
quitas, justitia; (adj.) aequus, 

justus; arbiter | |J^\ justissi- mus. 15, i> 

^Js^ ^J^ destitutus, privatus fuit, 
caruit re c. a. \ ^J^ inopia | 
^,^ destitutus, inops. IM t ^ 9 ^ ^^^^sXs- annosus, vestutus. 

\J^ (u) ^O^ transivit, praeteriit; 

9^ 
cucurrit; n. act. C>^^^ injuste 

se gessit, per vim egit contra 

(J*) 9'^/ in^estavit | II effecit 

ut praeteriret (non tangeret) 

qm c. a. p. et ^ r. \ III pro 

hoste habuit, infestavit c. a. \ 9«- i^\ J^ inimicitia \^Js> plAjs>\, 
\J^, i\j^; pl, pl. ^U\ inimi- 

cus, hostis I i^}^->^ de tribu 
*Adwan. 

L«->>* dulcis, suavis. ^<('H 9^ 9 f JJ^ (i) (10, 5 leg. J^Jj^^):)^ 
excusavit 1 VIII se excusavit. 186 Glossarium. excusatioue usus est adverms 
{(J,\) qm; defecit ci d^) | 

^)^ homo de tribu *Udhra JKj^XA^ excusatio. ^lwXfi- et «^IJ^ magna, robusta 
camela. ^ -r^ ijj^ repreheudit, vituperavit. 
^Ss' ^> n. pr, loci. !> Xl 

^ III vocem edidit struthiocame- 
his mas. 

,^1«J\ {colh) Arabes | ^\^\ 
(/. Ti) Arabs scenita (Beduine, 
bedouin). ^ X ^j* II caput inclinavit ad , . c, 

,j* I Z^T^ ® ^^^ '-^^8 (prope 
oppidum Taif sito) oriundus | ^'^ . > £ locus inflexionis. >j^ II recessit, infugam se conjecit. 
/. sponsa. ^ oi^ nc€^ 3 i fj^ *• 9" ^^ thronus („Cui est thronus" 
90, 8 = Deus) | ,J^„f taber- 
naculumiwipr. timWae capessen- 
dae inserviens. 

U^j^ (i) 1) latus obvertit ci (^J); 
se ostendit, apparuit; occurrit, 
accidit 2) n. act. Ji>^ histravit exercitutn \ II (a latere i. e. 
per ambages, non directe) de- 
signavit ; nota Jp^^y^ inusta sig- 
navit canielum; in obUquum di- 
rexit hastam \ III latus obvertit 
ci, convertit se ad {acc.) qm \ 
IV latus ostendit, obtulit se; 
avertit se | V latus obvertit; 
obtulit, venditavit se ci, favorem 
C8 sibi conciliare staduit c. J 
p. l^Vni = I, 1 ; obtigit c. a. \ 
y^f latus, media pars rei \ 

^jt P^- Jf^^J^^ ^) ^onoTj dig- 

^ 9i 
nitas, bona fama 2) J»^ t^Vl 

n. laci 104, 50 I ^^j* regio ci 
obvia i. e. peragranda 111, 15 | 
Jb-^I* 31, 16 videtur cognomen 
Abdallae (32, 4), fratris Doreidi | 
d^j<s> pl, ^y^ (res latus 
ostendens) pars antica, latos 
frontis ; dens lateralis (i. e. unus 
de iis, qui sunt inter primores 
et molares). ^9^ ff species quaedam cupressorum 
[hodie Juniperus). y' ^^ \S^f (i) ^j*^ 1) novit, cogno- 
vit, agnovit, dignovit 2) patiens 
fuit, obduravit c. J r. | VIII 
agnovit; confessus, professus 
est; grate comprobavit c. <wJ Glossarium. 187 r. I Cj»^J* n. pr. montis usque 
ad quem progrediuntur peregri- 
nationis Meccanae participes | 
<^^J^ multum peritus, magus 

(qui simul est medicus) | ^j-a-* 
notitia | \^^y^^ notus, agnitus, 
agnoscendus; beneficium (grate 
comprobandum) , actio qiuievis 
bonis moribus conveniens. ^ ^'^ ^f' I V abrosit; consumpsit 
camem CB^ i, e. macrum, in- 
digentem reddidit | ^j* suda- 
vit I rV indolem suam filio vel 
nepoti ingeneravit nobilis vir \ 

3jt P^' Mf radix I o^\y^\ 
duae provinciae, in quas divi- 
debatur C^r^^ (Babylonia), 
quarum capita Kufa et Bagra | 
^,^' radicatus , hereditario 
robore praeditus. ^y / 

«^C^ trivit, premendo commi- 
nuit I ni pressit adversarium, 
dimicavit c. a.; presserunt alter 
alterum ad aquandum festinan- 

tes I eT-Xjuo locus ubi se in- 
vicem urgent homines conferti. 

C^}t P^' ix^^f P*^^ anterior, 
praecipue pars superior nasi. {impr. victus quaerendi causa); 
ingruit, oppressit. X X ,3t* nudus fuit | II denudavit; 
strinxit ensem 1 V se denuda- 

«'19'' 

vit I cy^^f Jiudus. 

f (i) J* validus, fortis, potens 
fuit; praevaluit, superavit, vicit qm c, a.; hono privavit c. d. a.; gravavit, cruoiavit qm c. a ; 
carus fiiit \ IV potentem fecit, 
juvit, effeoit ut vinceret | js^ 
inf., tum condicio honorabilis, 

dignitas | P.^ pL ^js^\ potens, 
fortis, strenuus; pretiosus. . /i;/'^ XX iw^jp (u i) remotus, absens fuit, 
discessit | ^y^ pL ptc. act 

v_sj* susurrus, sibilus qui noctu 
in deaerto auditur. f^O «^. 3 

iYift pl, jj\ jfr os (i. e. foramen) 

inferius wfm | Uj*' inermis | 
JjhA-* locus remotionis, locus 

remotus | J^j-*^ pL sMS^ 
inermis, debilis. 

^jf' (i) I Vni proposuit sibi, delibe- 
beratum constituit strenueque 
ad finem perduxit | ^^j^ tenax 
propositi. ^i % nervus („costa") folii \jft I VIII adiit, convenit qm ' palmae. 188 Glossarium. X > r L*^ ^ ' -*4^ S^4.*aa.^ difficilis, molestus 
fiut I III difficilem se gessit, 
male tractavit, molestum se 
praebuit ci c. a. p. | y^ diffi- 
cultas, angustiae. 

J^LMAft (^2)1. t.) fata morgana. 

< ^ ^ 
J-**^ (u i) melle condivit cibum 

c. a.; impf. i ^^)LCis' vibratus 

est, tremuit; citatis gradibus 

cucmi*it lupus. 

y^ VI societatem coienmt, una 
vixerunt | j^s> (-n. un. 2^) fruti- 
cum species (Asclepias gigantea 
^•) I ^j f ^ cognati, tribus | 
j-**^*^ numerus hominum inter 
se cognatorum. manus, societas hominimj grex 
animalium, -. >- 

y^:^^ 8u>ccu8 expressus fructuum, 

uvarum cet \ ^Laft\ pl. j^^\ 
turbo (ventus). 5,1^ f ^^ L-ft--afi' (i) I rv vehementer flavit 
ve7ifM« I ^*A>oU- vehementerflans 
ventus. X • >* . • ^3^^ summo ardore amavit. 

^^y^ fuit (^_5-«^ \ I IV occaecavit, 
oculos perstrinxit ^]^-**-*, ^l-^, 

••■s! .♦.'' ^" '? 

^^^^-«i^C' vesper | ^^_j-«Xft\ oculis 

hebetioribus praeditus, luscio- 

sus; "Vl cognomen poetae ce- 

lebeiTimi. X >* (i) constrinxit; adhaesit 
rei (l-->) I c-.^--^ pallii species 
in terra Jemen fabricata 1 
^*-;-^Aft manus hominum conso- 
ciatorum \ <*oLa& pl. ij^L^ ^■^ (i) impedivit, defendit | IV 
prehendit et firmiter tenuit c. 
L--> r./ tuitus est se ipsum (cum 
rem prehenderet, qtui se susti- 
neret) \ ^ % oc - impeditio; de- 
fensio | ^^■*.* carpus. 

oboedivit, rebellavit contra qni 
c. a. 

' Jf^ (CU^a.*aP) dentibus petivit, 

I momordit. 

I 

'^ <• 

^^<-*^ II demessus est, dejecit. 

' J^ (u) arcuit | IV difficilis fiiit 
res ut perfici vix posset, 

; jjLoj coll. (proprie pL vocis ^<^) 
I arbores, frutices spinis in- 

; stmctae. 

I ' 

' Ja^ res suavem odorem exhalans, 

merces odorum | Jaft (/. i) 

odoribus imbutus. Olossarium. 189 9 

^A A. ]n9 K pl. ^ j a^\a^ (locus ster- 
nutationis, i. e.) Dasus. f^/ /0 

^^^jjaft locus quo cameli decumbere 
solent; locus quiescendi. 

^ m IV dedit, praebuit, ob- 
tulit c. d. a, I ^Uafi- donum; sti- 
pendium. 

^Jafi. pl.pauc. ^^\ pl. mult fUaft 
os (ossis) I ^^ ^l^fr pl. ^lk» mag- 
nus, enormis, gravis; comp, 
^jaft \ I ds i ^ k » res gravis, cala- 
mitas. 

^j-A* (i) pulvere opplevit | V multo 
pulvere plenus fuit | ^\-a* n. 

pr. mulieris \ CUj> -ij daemon 
{tum homo) malitiosus | )y^^, 
pL j^i^^ dorcadis pullus. 

La^ yAs^ oblitteratum fuit vesti- 
gium (impr. habitationis deser- 
tae); trans. oblitteravit, afflata 
arena texit (i. e. oblivioni tra- 
didit 109 V. 23); texit peccatum 
i. e. ignovit, gratiam fecit | 
VIII hospitium rogavit (victmn 
quaesivit 69, 11). 

<3* 3^ scidit; n. act. ^y^ 
pietatem exuit, contumacem et 
ingratum se praebuit patri c. I III vestigia pressit, se- 
cutus est I III punivit | VI unus 
alterum secutus est; unus post 
alterum se applicuerunt rei c. 

a. I «-^ pl. v^Uft\ calx; 
ultima pars rei ; res, quae aliam 
sequitur (ut actionem, quae 
displicuit, vituperatio 32, 13) | 
j^^^j»AP res alteram sequens ; re- 
tributio | iXsU pl y^\^ 
consequentia, finis, exitus rei. • •• »Xfcft (i) nodavit | IV condensavit, 

spissavit | sjJi^pl. s>Ji^ nodus; ///^ 
locus arboribus abundans : 
v^LflJ Y\ 'ft n. pr. loci | s>3U 
collum incliDans dorcas. 

jA£> (i) crurium nervos persecuit 
itaque mutilavit equum cet; 
destruxit | jj^ (5xpa) arx | j-;^Aft 
modo 8. V. '^Afi' descripto muti- 

latus I ^IaC' vinum foitissimum. 

<^y^f. scorpio;jp/. <*_^liLft scor- 
piones i. e. mala %ive verba 
maligna. 

Jj^ (i) Jj^ 1) I II cameli crus 
sursum infiexum femori alliga- 
vit, ut incedere non posset \ 
2) I mentis compos fuit, intelli- 
gentia polluit | JJ^ intelli- 190 ■ Glossarium. gendi vis, intelligentia , mens 
(sana) | »J'^ funis quo ratione 
1, 1 descripta ligatur camelus | 

^S^^Ss' n. pr. mulieria \ C^^^^ 
e tribu *Oqail oriundus | J>*-*-* 
j;fc., ideo intellectu perceptum, 
tum intelligentia, mens. 

^fc-j^Afr sterilis. 

L-AXft (u i) adliaesit m, sedulo 
intentus fuit. 

!^^^^ e tribu 'Ukl oriundus. 

vJ^ (i u) 1) iterum praebuit potum 
6'. a. p. 2) iterum bibit | II 
l) = I, i; 2) nugis elusit, leni- 
mine placavit animum cs c. a. 

p. I ^^ causa; causa excusa- 
tionis, excusatio; O^^^ lA^ 
in onmem eventum | y^-^ 
aegrotus | J^-^ /?/. J-rJ^. 
110, 5 diversissimis explicatio- 
nibus cruciata vox. Notio haud 
dubio est „qui secunda vice 
irrigat" ; significari videntur aut 
nubes aliae post alias pluviam 
fundentes, aut aquae spuma 
albescentes, quae ex edito de- 
cidentes toirentem etficiunt. 

g^ (homo robustus, agrestis 
(stipes).^ 1^,1 ^■A^Xfr saginatus, adiposus. ^ ^ 


fj^ pependit (intr.), suspensus J 
fuit a re c. C-J; se adjunxit, se^ 
applicavit ad qm c. a. |>. | U 
suspendit rem {acc.) e parte 
aliqua («^) a re (^J*); suspen- 
dit rem (acc.) ab altera {<lJ) \ 
Y suspensus ftiit, adhaesit, con- 
nexus fait cum (**—>) re \ JJ>* 
cruor I 3>^ camela, quae ad 
alienum pullum se convertit» 
sed ei lac saum denegat. 

si>JS' (u) manducayit; momordit 
frenum eqmis. 

f^AAp robustus, strenuus. 

^^ ^j^ apprehendit, didicit, no- 
vit; scivit c. a. {de re c. V--)) | 
n docuit; II IV notam ^^ 
sibi imposuit | IV edocuit, cer- 

9 

tiorem fecit c. d. a, \ ^^ scien- 

tia, cognitio | ^t^ pl. f))s>\ nota, 
signum; collis; index itineris | 
f^C^ doctus, rerrun cognitioDe f^ 
pollens I ^^ nota, signum; 
nota quam in bello singuli sibi 
indidebantj aut ut ipsi ab hosti- 
biis distingui possentj aut ut se 
strenuos esse pugnatores indi- 
carent, qui cum fortissimis ad- 
versariis congredi cuperetit Gloasarittm. 191 .-''^ ^lfi- mundus | ^►J^Vl n.pr. viri | 
^_^LftX ptc, pas8. notus, insignis. >-> j^ ^^ altus fuit, 8un'exit, ascen- 
dit; supervenit c. a. \ II effecit 
ut ascenderet, superveniret (22, 
12 = sustulit in . .) c. d. a. \ 
lY in altitudiuem extulit, auxit | 
VIII ascendit, praevaluit | 
,j* (jU) animi, dignitatis alti- 
tudo I ^^l^ altus, nobilis comp. 

,^_^i I ^Ly^ locus elatus, alti- 
tudo I JU altus; <5kXJU ^^. 
Ji^ pars superior, impr. 
liastae, (quae in cuspidem exit); 
(J,\^^\ „regiom8 altiores". 

^ P^' ^y^ patruus I ^W^ pl. 
A^W^ fascia. 

s>^ (i) vXo.ft fulcivit; proposuit 
f sibiy intendit rem, cursum direxit 
verms ((J,i vel J); afflixit, 
oppressit qm calamitas \ v^^ 
camelus, cujustuberinequitando 
attritus est | ^y^ et -^Wj pl. 

pauc. iJ^\y mtdt. ^x^ co- 
lumna, sustentaculum tentorii 
cet. 

IjJ^ j-o^ vixit (eJT-^jJ pervitam 

tuam! <*^i ii^C4^ ita Deus 
tueatur vitam tuam! formulae Hunt jurisjurandi vel assertio- 
nis) I VIII peregrinationem 
sanctam minorem (21,6 A.) per- 

fecit I y^ vita | «jW^ w. |)r. 

viri I ^^*^ magna tribus | 1^\ 

yc\s^ et r^,y^ ^\ hyaena (ei- 
poivtxd»; „mater cultivatoris" 
pro bestia a cultu humano 
maxime abhorrente). -r ^ J*^ J*^ opus fecit; magistra- 
tum gessit | X opus facere 
jussit; praefectum (J^^) con- 
stituit. 

{^^^ caecus fait | II caecum red- 
didit: obscumm reddidit ser- 

monem \ <*^.Wft w. pr. montis 

in terra Bahrein siti | i^^^^\ caecus. 

^^ pl' c^ crates ex quibus 
saepta tentoriis adjacentia con- 
struuntur. 

yf^ ambra. 

\^ ^ I .^ 

(-^snJ* pl.) gv,^^&.UiC- veloces, 

admirabiles equi, cameli. 

sX;^ declinans a recta via; qui 
sciens et consulto verum im- 
pugnat, Deo oboedire recusat. 

^vX^ sanguis draconis {i. e. re- 192 Glossarium. sina fusca plantae Dracaena 
Draco L). 

^y^ n, pr. loci. 
L-fc-s-ift inclemens, durus. '^.^9^J 9> 9t. 3^ (wasc. et fem,) pl. ^'^^ 

9 

cervix | iliuX*J\ n. pr. loci (ut 
videtur in regione Bahrein siti). 

<^ humilis, submissus fuit ; lassi- 
tudinenif miseriam passus est; 

captivus factus est | C>^y^ ti- 
tulus: indicatio, nota. 


^^ 'i^_^ ingruit, afflixit res qm \ V 
afflixit, cruciavit. 

Os.^ ^X^ft convenit qm^ cum qo c. 
a.i usus est qo, novit; prae- 
cepit, conditionem imposuit ali- 
eiii, foedus pepigit cum qo c. (J,\ 
p. I Jdi^ praeceptum; foedus; 
notitia. 

r^ (u) curvus fuit; se inclinavit 
ad qm, adiit qm \ IX curvus 

,^9l 

fuit vel factus est | rS*^ /• 
^ . 3* V^' r^ curvus. 
>ls. (ii) revertit ; devenit qo, factus 
est (§ 407; W II, 111); itemm 
atque iterum venit, visitavit 
aegrotum \ II assuefecit, consue- 
fecitc. d. a.(109, 22 meliuslegitur >3io^ et ^l*^.) I in Iteram 

vel iteratis vicibus revenit ad . . 

c, a. I IV reduxit; iteravit, 

iterum atque iterum fecit | V se 

assuefecit re c, a. \ VIXI rediit; 

invasit, corripuit c.a, | X = V; 

iterum atque iterum venit 

ad . . (acc.) \ >^ n. p7\ populi 

fabulosi, quem olim in Arabia 

praevaluisse credunt \ >^ lig- 

num; y^\>^^\ duo ligna quHm 

tritis ignis elicitur | »>lft con- 

suetudo, usus | ^>^ n. vic. re- 

j 
ditus imus | >\^ pl. ptc, I. 

>U (u) >L*U' (cf. § 400, 1 ; W II, 
79) refugit, confugit ad qm («^) 
ab (crj, ^) qOy qa re \ IV con- 
fugere jussit. 

5^ (u) VI per vices ademerunt | 

T?.^ w. pr. coUis cujusdam 
magnae. 

j^ defuit, desiderabatur | IV egere 

fecit qm; -i^^^^^ ^)^\ res ei 
defuit (se ei denegavit). Jf>j^ tempus (48, 4 ut n. pr., 
ideoque sine articulo) \ J»^ 
id quo res quaedam compen- 
satur; ^^f compensationis loco. 

,3^^ (u) I VIII retinuit, impedivit s Olossarium. 193 ^Jl* (u) superavit, oppressit | IV 
(J^\ lamentatus est. 

f^ amius; JLaJI hoc anno. 

^^J^ (u) IV juvit, opem tulit c. a. | 
X in auxilium vocavit | ^l* 
jgl, O^^ asinarum grex. 

^^ (a) rectam viam invenire 
non potuit | IV L^l difficilem 
ci (t^) se praebuit re», ut 
rectam viam invenirenon posset. 

c^U (i) «^^^i^ vitiosus foit; vi- 
tiosum habuit, vitii aecusavit | 
;U et «-^*4^ vitium, defectus. ^X^ dies festus, sollemne. 

^^ (i) n exprobravit | ^l^ probrum, 
dedecus , res vituperatione 
digna | j^ asinus (gttwm do- 
mesticus tum onager) | d^\J^ 
onagro similis camela \ y^ ag- 
men camelorum onera feren- 
tium (Karawane, caravan). 

subalbidus , ruber subalbicans 
camelm. 

^y^ (i) vixit, vitam egit | o*^ 
vita, vitae status; victus. 

^y^ aversatus, fastidiens. 

^^y^\ Capella (w. jpr. stellae). h tJ^^ Q^os qs alit, familia, domus. 

v3^ (i) III oculis crevit, spectatus 
est; coram adspexit c. a. 'p, \ 

C^ i?/. O^ti^ etc^ \ 1) ocu- 
lus 2) fons I ^^\ /. ^UXJ p/. 
j^^-^ magnis ptUchrisqtie oculis 
praeditus. <j-** pulvere inquinata mulier 1 
j-j^\ pulverulentus. 

ia^ (i) dorsum arietis manu 
pertractavit wf videret num 
pinguis esset; conditionem cs, 
jacundam aestimavit sibique 
similem optavit | VIII con- 
ditione jucunda, desiderabili 

fruitus est I ^JaXa-* status, con- 
dicio vitae prospera. 3,X ^yf' potio vespertina. 

cSt^ ^^^^t^ intelligentia caruit. S^rf^ 


macer. Noldeke, Deloctas carmiaain arabicoram. )^ (i)^wVi perfide egit, fidem 
rupit, fefellit c. a. re^ c. <^jp. | 
in dereliquit {ympr, caesum in 
loco pugnae) | ^.^ stagnum, 
lacima (c/ 109, 26 A.). 13 194 Glossarium. \ ^ matutino tempore ivit (c. v^ 
abduxit) vel fecit (§ 407; WII, 
111) I III matutino tempore 
petivit qm \ ^ dies crastinus, \j^ cras I «iv>i mane, prima 
lux; iij^l 10, 6 hodie mane 
(c/. f^^i) I ^,^^ mane surgens 

'Ji (w. ac^. j^j^ notioifie passiva) 
decepit in vanam opinionem 
adducenSj pellexit ad rem peri- 
culosam sive nefariam ternere 
aggrediendam c. a. ^. | "^i /. 
^\j^ pl. ^ macula alba (^j^) 
i. e. signo nohilitatis in fronte 
praeditm equm; margine alba 
f^p coronata nubes; splendens, can- didus. • < 9 ♦ _^> S^X P^^^^^ abiit; ^^j^ 
occidit sol I S^J^ 1) distantia; 
occidens ; lacrimae i4ianantes 
2) magna hama qua aquam 
hauriunt \ «^i t* corvus | «-^.^ 
peregi'inus. 

J^J^ P^' J-t^^y^ cribrum. 

Sf' (i) punxit; ptc. jy^ pungens 
i. e. acutus, de mamma camelae 
lacte carentis 112 v. 25. 

^Ji scopus I sj>^y^ receiis 
aqua; aqua pluvia. 


^^ coll. species arborum geueris 

fj^ aes aUenum, mulcta | ^.f j 
obnoxius alteri; debitor et contra 
creditor. \^ agglutinavit | t^j^ aggluti- 
natus fuit, adhaesit rei ((w;)| 
IV effecit ut adhaereret qsrei, 
cupidum qm reddidit rei (S-^);yi 
13, 7 adhfteei t, oupiduo fait r?j|iti 
^lS\-aJ\ n.pr. lapidum duorumul 

fines agri cujusdam prope vicam 
Feid positi designantium. '^/J 

j^^j^ abundans re («^). 

i \j^ ^> petivit r€m\ petivit im- 
j petu hostem, expeditionem in- ^ stituit I rV in expeditionem 
/^misit ^'O c. d. a. \ S^iS' et »\ja^ 
expeditio. 

^Ulb^ w. ^r. gentis, ex qua reguli 
Syriae Arabicae orti sunt. 

yy^\ perfidior. 

^»-wi* (i) ^>-*^ vim intulit ei, in- 
juste egit adversxis qm c. a. 

^^^ texit; occupavit, adiit qm 
(impr. rogandi causa), se conjecit 
in pugnam c. a.; ^^^^-«iwaj 4, 4 
occupat me res, curae mihi est ; Glossarium. 195 C^y^^*^. 49, 16 rem habent 
ciim (acc) I V occupavit, subito 
adortus est. Sf*ff ^ X ^^ 9 s» ^^ jAc (i) texit, operuit; ignovit I 
X petivit, ut ignosceret | ^^^ 
multum et libenter ignoscens. 

J^ (108, 14 CUU^ incodicejUt 
videtur, minus hene) animum 
iion adveitit, neglexit. 

^^i^ I IV paulisper conquievit, 
dormivit. of/ f 

J^ collare ; vinculum | yj^ lacuna jy^ n. jpr, fontis prope montem 
s^^j Jiuentis. f^t (fi 1 

I 

flaccida auris, tum auribus | 
flaccidis praeditus canis. 1 

A^ytaP pl. ^^jW^ accipiter, falco ; 
superbus(?), princeps. (i) I Vin per vim et nefas 
eripuit rem ci c, d. a. if^fO 

ay^^ pl. iV>y*^ ramus. 

^y^ demisit oculoSj moderavit 

vocem cet. \ ^^^ deficientia, 
segnities | ^jx^^fOS' qui oculi 
demissi est 

wS^^^ e^^-^o^ iratus (^^^L^^oft) fuit. aquae inter arbores stagnantis ; 
rivulus I J-:^ pL J^li siti 
exhaustus. 

«-^^ (i) superavit, vicit | (^-^J^^ 1 
/•) ^^^ brevi et robusta cer- 
vice praedita camela. 

i^ erravit. 

J-A^ w. |)r. loci. 

^^ puber, juvenis. 

j^ modum excessit | III sagittam 
trans fines consuetos misit. 

i^_^^ obnubilus aer, nubium 
tractus; infortunium. /f/f^ 

ji^ pl. ^U^ ingenti copia sub- 
mergens aquxi (65, 11 indoles 
submergens homines hene- 
Jiciis) ; y-J-iJi Cj^^ n, pr. loci 1 

cruciatus et angor mortis. 

^\ dorcas voce nasali balans 
110 V. 2. 

9J, era, ^ 

g^ motus gestusque amatorius. 

^^ Cr?' n. pr. viri | ^»-^ coW. 
pecora minora (oves et caprae) | 
d^i^^JS praeda, lucrum. 

^^ (^^^ et ^^ I X satis 

habuit, contentus fuit re {'l^) 

ut alia (c^)carerepos8et'f dives 
13* 196 Glossarium. fiiit I n cecinit carmen coram 
qo c. d, a. | IV compensavit qd 
ic^) 7 satisfecit cf , ita juvit qm 
(acc.) ut re {^^) carere posset | 
(3^ dives I sLvA^ locus habi- 
tationis (quo incolae contenti 
simt). ^i • j^ (u) IV velociter incessit equm; 
{n. act j^"^) expeditionem fecit 
impr. praedandi causa contra 
qm c. a. vel ^ \ VI vexarunt 
se invicem praedatione | j^ 
specus, cavum | j^ fundus; 
regio terrae depressa | «JU 
expeditio praedatoria. 

J»^ pl. C>^^*<^ locus amplus et 
depressus, collibus inclusus. 

JU (u) J^ I Vin subito abri- 
puit (i. e. valide tendit, adduxit 
70, 2); perdidit, destruxit | 

J^^ n. pr. loci | J^ daemo- 
num muliebriim:! nomen est cf. 
110, 8 A. 

^^ (i) C/'-' ^^^ erravit in 
agendo^ deflexit a recta via, 
vana sectatus est ^<^ error, 
stultus agendi modus | i\y> pl, 
ptc. ^U. 

<^U extremitas, terminus, finis 
{quem sibi proposuit qs). Cl>U (i) abscessit, abfuit | n ab- 
duxit; recondidit, abscondit { 
«^U coll. condensa arundinum | 
«— ^^ pl. ptc. a>ct 

CX^ imber magnus et abundans. 

5U (i) II mutavit (6, 3 muta- 
verunt me i. e. deformavemnt 
me); corrupit; vexavit | V mu- 
tatus, vexatus est. 

^U (i) ira accendit qm. \ V ira- 
tus est. 

J-^ condensa arborum vel arun- 
dinum. ^^ manus militum. >\^ cor. ^y • « C^ (a) fCCi aperuit; cepit bello 
urbemy expugnavit regionem \ 
C^ jp/. ^y^ expugnatio. 

y^ (u i) ^y^ consedit ardor^ 
remissimi est studiumy relaxatus 
est; remisit, intermisit in- 
dustriam vir. 

iS^y^ acutus. //# *> 

J^ (i) torsit; 112, 22 ptc. pass. 
c- c^ „detortus a pectore" i. e. 
distans. Glossarium. 197 ^x (i) tentavit; igne liquavit 
aes, ad obrussam exegit | I lY 

in amorem induxit 1 ^^-sX* pl. 
{^j^ tentatio; seditio, discordia, 
bellum civile. 

y^ V se juvenem esse ostendit, 
asseruit | ^^J^ pl. ^^^^ et 
<*^^^ juvenis, vir, impr. beUo 
fortis. 

^[V3 via lata inter montes. 

f^ I III de improviso accidit, 
subiit ci c. a. p. 

fr\3(a)I II ^a:^» dolore vel terrore 
afflixit, obstupefecit (impr. eog- 
nato vel amico occiso^ honia 
abreptis cet.) \ g^^f^ dolore 
{ob mortem proximorum cet.) 
affligens. "' X 9 X yss^ (a) r^^ gloriatus est re 
(«^; impr. enumeratione majo- 
rum nobilium, rentm in bello 
gestai^um cet) \ j^oS gloria. 9 ^ ^ss^f, ](cras8us; insigni8,illu8tris. 

^< * < 

j3kXiJ\ n. pr. loci. ^< :5 ^ immodera^us, turpis, abomi- 

•* % I « « ^ 

nandus fuit | dsXC»AJ3pl. JxaA^ res turpis, abominanda | ^^^^ 
indecore loquens vel agens. 

J-ivi mas equus, camelus cet; 
admissarius; tum de homintbus 
nobilis et strenuus princeps, 
genitor cet, 

^^3 n. pr. vici prope Meccam siti. 

S^ pl >linif femur. ^^sX» *\J^, ^O^ redemit pretio 
vel sanguine 8u>o {cf 73, 8 A.) | 
*»s>^ et ^j^ pretium pro 
capite pactum. 

^ 1) (i) effugit; tergum vertit 
impetum iteraturus (cf *J^) 2) 
(u) dentes equi examinavit; 
exploravit quaeeasent proprieta- 
tes, origo cs cet \ VIII subrisit 
ore pauUum aperto (c. ^ ^i^ii 
§ 416, 2; W II, 151 S^.). 

CJ^f^^ Euphrates. 

^C» I ef (cwm significatione in- 
tensiva) II intervallum effecit, 
aperuit; effecit, ut ci (c^) spa- 
tium pateret, impedimenta re- 
movit a qo\ r^ vulva. 

^ 9 

i^gavisus est| ^j^pt ^.J^ 
valde exultans. 

>y unicus, solus, singularis, soli- 
tarius I fcXJlr* solitarius (/. soli- 
taria dorcas 108, 12); coU. i Xi IV effecit, ut praecederet; 
implevit utrem cet. ultra mo- 
dum I ^li quae modum excedit 
abundantia. • ^ ^ ,3 (a) I IV altitudine superavit; 
eminuit; ascendit. IV demlsit, •»^: 198 Glossarium. 

uniones vel margaritae inter 
globulos argenteos i'el aureos 
monilium interpositae (w. un. 
«fcXi r3) I ^ -A^ solitarius. 

^^> ^ Paradisus. 

^-iJi j?o//. Persae | ^^^ 'pl. 
^\f\ equus I ^^li inl J^j\^, 

^Lu)^ eques | ^^^^j\i Persicus. 

j^Ci stravit lectum ci (c. a. lecti 
vel p.) I ^\^ coll. tineae; 
assulae, fragmenta parva ossium 
confi-actarum avolantia | cr^^ rj 
stragulum, lectum. 

^**^. r* P^' <J^}j^ P*^^ corporis 
equi, canis cet. inter latus et 
humerum posita, quae continuo 
tremit. 

Jpj^ (i) admensus est ci por- 
tionem , decrevit stipendium 
yniliti (J) i. e. nomen accepit, 
in numemm militum rettulit | 
Vin stipendia meruit; nomen 
dedit, militiam capessivit. fSi 3 effudit imbi-em tmbes | ^ t» pl 
^^r3 cacumen ai*boris, ramus; 
eminens vir vel femina, prin- 
ceps I g,^^^ pL ptc. act. JJ/ o ^j3 ^j3 distinxit, divisit | n in 
partes divisit; separavit; dis- 
persit I m se sejunxit a . ., de- 
seruit c. o. | V in partes divisus, 
dissipatus est; (de compluribus) 
digressi sunt | ^rj dj\^ n.pr. loci I ^3^.^ manus (caterva), 
globus hominum. 9: ^> vitulus, pullus dorcadis \ 
s>3jiJ\ n. pr. constellationis, 
quam efficiunt stellae a et p 
Ursae Minoris. 

^^ I rv fidit {hi longitudinem),, 
secando aptavit | VIII confinxit 
mendacium, 

^ (i) excitatus fuit, trepidavit 
metu^ ardore \ X excitatum, tre- 
pidum reddidit. ^/ & 

^j^ perterritus, excitatus est, 
timuit, praesidium petivit | IV 
perterruit. 

^X-w^ corruptus fuit | IV corrupit, 
perdidit; malum excitavit. 

^J-^ (i) diremit, dijudicavit | II Glossarium, 199 distinxit, bene disposuit (vox 

9 

Qoranica, c/. Sur. 7, 50) | ^J-^aa^ 
pL jJ^LiX nodus corporis, arti- 
culus (quo membra jungontur) | 

9 

J-^A^ lingua. 

,Jad confregit, diffregit | VII con- 
fractus, diruptus est | ^*>*^ 
argentum | ^JsLas coll. frag- 
menta <?t«ae decidtmt a re 
diffracta. 


fv^^ (a) ignominia notavit qm \ 
-Las ignominia. 

•^ '' <* 

J-^ (u) abundavit; praestitit, 

excelluit super (^j*) g^m | II 
praestantem effecit, anteposuit, 
distinxit ab aliis \ IV virtute ex- 
celluit; beneficio omavit qm 

. (lM) I J^ p^- fjy^ abun- 
dantia , beneficium abundans ; 
praestantia; res supervacanea, 
frivola; syrma (extrema pars 
vestis) I jj^^ comp. J--^\ 
praestans, eximius | ^.^oa^ 
virtute praecellens. 

^Ltos campus apertus, propatulus. 

2-^lai abominandus, terribilis. 

cJ^ (a) J*** fecit, perfecit, egit | 
^JL»i actio, agendi modus pec. 
laudabilis, generositas. V/y ^»-«3 plenus, impr. pulposus, car- nosus. 9J jJi3 (i) wXius et y^^^Xaj non invenit 
»'etn, caruit re qiiam desiderabat 
c. a.; ptc. s>3U de midiere con- 
juge orbata 113, 1. 

^A* ^JL» pauper f uit ; indiguit c. (j\ 
r. I r;^ pauper. 

siX» fcX» refregit, aperuit; libe- 
ravit I VII cessavit, desiit. 

j>^ I II meditatus est. 

Ji serratim scidit, obtudit emem; fitH 
fregit, vicit Jiosiem \ Ji pl. 
i) J3 locus in acie ensis feriendo 
scissus I Ji\ scissuris obtusus, 
hebetatus ensis. 

JUX» (i) I IV evasit. 

gOi (fissura, inde) rivus, rivulus. 

JaIj piper. 

(3^-^ exercitus magnus et firmus. 

ii^ desertum aqua carens. 

^ os (oris). 

^yS *ui tabuit, evanuit, interiit | 
IV delevit, perdidit | VI.se perdi- 
derunt invicem | s\JS\ (pl, t.) 
turbae mixtae hominum. 

J^~igJuc pinguis. 200 Glossarium. ^J^ ^49» intellexit | lY effecit 
ut intelligeret. //,o 

ClJ^ (u) Cj^ praevertit, prae- 
teriit c. a.^?.; omissa fuit occasio : 
ci (acc) e manibos elapsus est, 
evasit. 

y^ (u) suavem odorem sparsit 
moschiis. 

y^ (u) lucratus est (in ludendo) 
c. ^ lucri I «jLa-« desertum 
aqua carens. 

C5^5* i'^* ^* principe carentes. 

3*^ (u) superavit | IV convaluit, 
resipivit. 

^'i (i) a(i honum, integrum statum 
revertit. 

>\i (i) IV destruxit, interfecit. 

Jp'^ (i) redundavit, abundavit, 
eflFusus est | IV eflPudit; ptc.pass. 
Jp^A^ eflFusus, /. < diflTusa, 
prolixa lorica. 

J»>^ elephas | J^* lusus, ubi in 
arenae cumulo abdunt rem 
quandam; tunc cumulus in 
partes dividitur ut singuli con- 
jiciant, ubi res lateat. >^^ V. Sls (§ 241 ; W I, 164). 

^«--3 ^^ turpis, deformis fuit| 
II turpem, deformem reddidit^i 
DeiLS I f\^ deformis, turpi?. 

y^ j4* sepelivit |^^* pl. ;^ 

sepulcrum | *j-?^ 1>^» r?'-'^ 
locus sepulcri. 

,^^^-5^ W cepit ignem ab igne; 
accendit | ,^^^ w. j)r. regis. 

J-^ accepit, admisit | IV pro- 
diit, progressus est; accessitarl 
((j\); efifecit ut res ex adverso 
esset d c. ({. a. I X faciem, 
oculos convertit in qm c. a. \. 
i^y^ turba hominum , gens J 

**^^<^ i?/. vJ*i~ tribus I J*^^ 
paululum antea. ' 

^Lo amiculum, pallium. 

^XXS j9^. >UCd\ sellae camelinae 
lignum I ^l^ species fruticis 
spinosi (Astragalus tragacantha 
L.) I w>s^*\ n. pr. loci intra fines 
tribus Fahm siti. 


C^ IV ad paupertatem redactus 
fuit. xxx J^* J*^* interfecit | II tnici- Glossarium. 201 davit I III dimicavit cuni (acc.) 
qo; ^\ J3ls „infestpt Deus'* 
exclamatio maledicentis 1 IV 
{ptc, pass, v>XiLo 34, 8 loco 
nominis act pass.) effecit ut 
interficeretur | J^ pl. ,jis 
interfectus, caesus | JU» homi- 
cida I J»Xi^ locus caedis; 
caedes. 5,r. 7 »* 

^»-*^^ caballus decrepitus | 
jj/. ^s:\3 perictdum, in quod v«^ irruit (/s. 

^ I II fidit, in longitudinem 
secuit; secando aptavit. 

^^ (i u) II praedestinavit qd 
Deus I Vni potens, validus fiiit | 

,y X rogavit Deum ut ipsi bonum 
aliquid decemeret | ^^' etjOS 
{pl. j\y>^\) quantitas, modus; 

decretum impr. Dei(j^>^\ ^OlJ 
nox decreti divini, qua primam 
Dei revelationem accepisse Mo- 
hammed creditur; cf. ^^y<s^)\ 
fatum I ^kXf /. oUa, vas coqui- 
narium. 

^^X^^UlJI n. pr. oppidi Baby- 
loniae. 

f^ (prodiit) advenit impr, ex 
itinere redux; venit ad qm c. 
,^ p.f in locum e. a. | II pro- gredi jussit, propulit qm; pro- 
gressus, adortus est; ^ jJuo ptc, 
pro infinitivo 71, 13 (§ 200 A. b; 
WI, 147) I IV processit, invasit; 
effecit ut progrederetur | V pro- 

gressus, adortus est ' p^ strenue 
progrediens pugnator; l^J^* 

9 

strenue progrediendo | L«sX» 
antiquitus | f ^*/. pes(praeeipMe 
anterior pars ejus); m. prae- 
stantia, meritum | ^j^ anti- 
quus^ vetus; ^.^* antiquitus, 
A^»xiuJ\ j3 olim I f\^* antica 
pars; aee. fisX» praepositionis 
instar in antica parte rei \ 
^\wXiLo qui strenue progredi 
solet. 


i3^ (i) jecit; teU) («^) cet petivit 
qm (112 V. 22 „caro ei adjecta" 
i. e. addita est, pinguis facta 
est) I VI huc illuc jecit, agitavit. 

^s>^' res {u\ festuca vel mica) 
quae in potum incidit, vel ad 
oculum advolans in eumque 
incidens molesta fit (14, 3 ut 
imago rei nuUius pretii). 

y^ (i a) frigidus et sanus fuit 
oculus quippe qui non arserit 
propter sollicitudi^iem vel ango- 
rem [cf. d<S^sx^) \ iv frigiduni 202 Glossarlum. reddidit ociilum hominis i. e. 
laetum reddidit hominem. % -^ -^ \r* (^) O^r^ recitavit imjw\ 

Qoranum \ ^2^U9(recitatio,twrfe) 
Qoranus. 

^y^ S-V* ^ ^ propinquus, vi- 
cinus fuit, appropinquavit c. 

Cr* 1 ^f ^f ^ ^^^ appio- 
pinquavit, accessit ad.^ vicinus 
fuit c. a. I II prope adduxit; 
appropinquare jussit i. e. socium 
sibi sumi)sit; citato gradu cu- 
currit equus, pedes priores 
simul toUens et demittens | 

<^j^ pl. ^\y^\ latus e^i«i ce^. | 

v--^.yj propinquus, vicinus | 

<^^y> cognatio, affinitas; °* ^^ 

cognatus, affinis | <^j^ acc. 

ptc.j tum praepositionis loco 

"7 i)rope I V ^'J^l propior, proxi- 

mus ; »/. V Jjt» \ coguati et affines 

proximi | <^^J^ equus nobilis 
prope tentorium servatus (non 
in pascuum longius remotum 
missus). 

■>}5 simia | >\f cf. 112 v. 21 A. ^ ^ 
^'j J9p (i) IV mutuo, fenori dedit 
c. d. a. ^'' si ^ (a) pulsavit, tutudit; offendit, 
allisit I IXI 1) offendit, pressit 

<^ adversat-ium 2) sortem jecit, 
sortitus est cum qo c. a. p.\ 

d>)'^^ [fortasaepro ^Si^yS) 
n. pr. contribulium quorundum 
Taabbatae 35, 12. 9 ^yLo haud puri generis. 

j^'j^j^ cachinnus; vox -vibrans 
vel iterata qu^m edunt asimts 
vel columba cet. \ ^j^r^ n. pr. 
regionis in Jemama, parte 
Arabiae centralis, sitae. 

fy> pl. f^y» equus mas, admis- 
sarius; inde princeps. I yo ^.» 


C^j^ Qoreisliita. 

kJ^j^ panis parvus et rotundus. C^p (i) jimxit rem alteri \ III id. 
c. a. r. et (J\ alterius 1 IV rei 

* 9^ -^ 

potens fuit | ^p» pl. ^^t* 
l)comu; gens hominum eodem 
saeculo una viventium 2) nomen 
loci iter unius noctis a ^^ 

remoti | Ojt ^^ ^^"^ P^^® 
certamine singulaH dimicat, 
adversarius | c^,j» socius, 
amicus. ^ ^ i^ff^ 

\y^ tetendit, ivit; peragravit Glossarium. 203 regionem (pascens dorcas 107 
V. 3) I Vj^ dorsum. , . . . 

^ -.'■■- 

^^^ '^75 hospitio excepit; cibum 
vel potum praebuit hospiti c. 
d. a. I VIII hospitium quaesivit, 

** ■^ 9^ 

peragravit regiones | ^,y^ pl. 
v-^T* oppidum, pagus, vicus | 
^y^\ \S^^^ **• V^'- vallis 
Arabiae septentrionalis , quae 
multos complectitur vicos. • -^ V 9 V jZ^ (i) J^ adegit, coegit in- 
vitum ; subegit, vicit. ^^^-»A*3 holosericus; vel^ ut alii 
mahintj ad locum Indicum 
J?^ pertinens. 

J n 4 M<^ pulvis. 

f-^^ (i) divisit in partes | IV ju- 
ravit I V diviserunt et partiti 
sunt inter se | ^^-J-**^* partitionis 
modus (54, 7 infinitivi instar 
acc. regit). »» (i) quassavit navem unda. 

LfciCLi' m obdurans pertulit c. a. 

sS^^J^ (i) miscuit (97, 1 rem [l--^] 
alteri \acc^ inseruit, farsit)| 
II veneno imbuit cibum ; admis- 
cuit veneno (acc.) materias 
quihus acrius fieret. yyp. P .♦. - ^ -^UU3 e tribu Qosheir b. Ka'b 
oriundus. 

^L^-a-uXs vultur masculus vasti 
corporis. 

^» seouit I III rependit, ultus 
est homicidam supplicio exacto \ 
i^JaS pl. ,^>a-^' historia, nar- 
ratio, res gestae. 


coU. cannae, arundines. •^ •- sX^ (i) fe/tm direxit in qm (acc.)j 
se direxit, recta via contendit 
ve7'sus (jj) I IV attigit bene y ^ 
directum ^c/mwj scopum ; mittens 
percussit Q-wi sagitta | V diffractus 
est I Vlil recta via tetendit, 
recte egit | 6sX.y^i pl. ^Uod 
carmen amplioris generis {origo 
nominis dubia). 

C-^* yoS brevis fuit | IV parum 
fecit; destitit, se abstinuit a 

(o*) **^ I ^^^^ ^® continuit; 
(sibi) continuit rem intra ca^tos 7j, S^ 
fines I y^ arx, palatium | 
r^y^ brevis | ^^^y^aS costa- 
tnim brevissima, i. e. infima | 
r'^^ Caesar, Imperator Eo- 
manus. ^^^ (i) fregit (o7ius justo gravius 
tergum cameli 60, 2). 
204 Olossarium. t^ procul abfuit, remotas fuit. herbae virides. 

^]^La5 ad tribum Qoda*a per- 
tinens. 

^^_5-*a9 finem fecit, finivitj mortuus 
est; perfecit; decrevit (12, 4 
absoluto decreto praedestinavit 
Deus)'j judicavit, rem ci sol- 
vendam imposuit c. a. r. et 
,J^ p. {c. d. a. 1, 10); cf. <*^la* | 
II exegit debitum \ VII finitus 
est I <*^<t^ res finita ; judicium ; 
res gesta. 

■laS unquam | la» felis. 

L^'^»'» (i) miscuit vinum, 

-laiS (eo^.) guttae; w. un. iya^ 
gutta I i^ j 1-» ft ^ caudex foramini- 
bus instructus, iw g^i^em captivi 
pedes inseruntur {ut in furcam 

cervix), 

^ks (a) gJaS e^ (significatione 
passiva) ^^^ secuit, ampu- 
tavit, descidit, dirupit ; recusavit 
affinitatem cs c, a. p. 1,12; 
detraxit de fama cs (acc); 
trajecit flumen , peragravit 
regionem | II dissecuit, in partes 
divisit; dirupit ] V dissectus, 
in partes dissolutus fuit; se separavit | YII abraptns, fini. 
tus est, cessavit | yin trajecit, 
peragravit regionem c. a. \ 
iJi]a3 pl, ^hS 8egmentam,pars X 
X ^y^ subitOj vehementer de- 
secans, rumpens. 

^^)a3 n. pr. montis | c^;^ cofi. 
servi, famuli. ^/'^ 

t&d (coU,, n. un. «11»«) perdix 
Arabica. 

vXa3 consedit, sedit | ^^** pl 

9 

^\*X»d camelus juvencus, con- 
sessui idoneus | wX«X* pl, J^Ui 
locus ubi qs. consedit. 

9 X 

j-«j> fundus vasiSj maris cet 

Jaid (a) I IV iUico, in vestigio 
necavit. 

i-fti collis I eXiJ^ (105, V. 1 DuaUs 
usurpatur) n. pr. loci. 

9f^ 

j^ terra deserta et inculta. 

^La-iS plantarum species, quaram 
aspectus annulorum formani 
refert. 

J-ifi (u i) ^^^ revertit ex 
itinere \ JIajCJI n, pr. loci in 
finibus Temimitarum siti. \ 

« \ 1 Ui U oblitteravit, delevit | S^^ Glossarium. 205 pL «^l^Vhomoeoteleuton (Beim, 
rhyme): 54, 1 Oweif el-qawafi 
n.pr, poetae „Oweif homoeote- 
leutorum" (c/ Agh. XVn, 
108, 1 Nold.). 

J^ (i) paucus fuit, raro extitit| 
IV eflfecit, ut paucus esset, 
minuit 1 "X- discessit, itinen se 
commisit | ^^ pl. Jii et (Ji^ 
cacumen; amphora | J-;^ pau- 

cus, exiguus; comp. Jj>\. kS^ (i)invertit | V circumvolutatus, 
commutatus est 1 VII se invertit, 
rediit | ^-f^ pl. <^^ cor. 

d-J3 pl, vIIj^* fovea naturalis in 
rupe quae aquam continet. 

gnJiM pl. g-vld luridus, nigricans 
dens. fi^f ^ 

*>Jw» (i) circumvolvit | II suspendit 
monile cervici mulieHs, injecit 
ci qdf praecepit ut sibi injiceret, 
indueret qs qd; mandayit ci qd 
curandum c. d. a. \ JJ-a-« pars 
coUi unde monile suspeuditur. 

^jp^ (i) I II saliit, citato gradu 
incessit camelm \ yj>^ pl- 
^^ camela juvenca. 

^XS (a) ^ avulsit, evulsit | IV 'f^ se avulsit /. e. desiit (consedit 
ventus 62, 8). 

U^ (u) odit I ^^ pl. JUU 
lignum (fere baculum) quo in 
ludendo ad alterum lignum 
(^J3) propellendum utuntur 
pueri. 

^^^ vertex capitis. X 
X 

XXV j^ (u) III lusit cum qo (acc.) in 
alea vel in quovis lusu similis 
rationis | yi^ luna | i\J^ 
splendor lunaris. /% /^ X X yjp^ (u i) I II pedibus prioribus 
una sublatis salyt quadrupes \ 
yj^^^ tunica interula (Hemd, 
shirt). 

^Ul43 pl. <ii»U.9 (vastus?) res 
gravis et difficilis; dominus, 
princeps. 

J-^ {coll.^ n. un. ^) pedicuH. 

^UJJ\ n. pr. montis intra fines 
Asaditarum siti. 

iuJu* locus soli non expositus. 

^y^y^ {vL&woi) pl. ^j^\^ summa 
pars cassis. 

^j^ praeda venatoris. ^^/V 
jSJa pl. ^>3\J£ erinaceus. 206 Glossarium. ^y^ acquisivit, sibi comparavit; 
cf. s\^ I l2s coll {fi!un. 2U3) X 9^ arundines, hastae ■ ,^_^ \ f. ^y^ 
naso elato, cujus media pars 
curvata est ii. e. naso aquilino) 
praeditus | iUJL« v. t^*. 

J<J^\ albidus. 

^ n. pr. loci. 

^l3 (u) egit equum in latere ca- 
melorum; duxit exercitum cet. \ 
IV e jure ultionis interfecit qm 
c. a. 1 u>6lS pl. k*Jld ef ^\^* dux, 
princeps | ^^^ qui se agi ve/ 
duci sinit, facilis, submissus | 
■i\>^ longa cervice praedita 
camela. 

ij^ pL j^ mons haud ita magnus 
solitarii situs. 

^ planities, campus; locus de- 
pressior. 

Jls (u) J^* dixit, sermonem fecit ; 

c. <^ (§ 423 b; W U, 172) 

elocutus, professus est | J^ 
< .'^ 

6^ J^ {CUJU^ pl. \J\^\i pl' 

pl. ,^,.^^\) dictum, sermo | 

^y^pL J\^ \ titulus regulorum 
Himjariticorum | JUl^ et ^\^ 
sermo, elocutio. ^,// JL^ f IS (u) ^^9 surrexit (adfuit hm 
73, 12); stetit, constitit; perse- 
veravit hi {^) affectione cct.| 
II eflfecit ut constaret, pretimn 
statuit merci c. a. r. | IV stare 
jussit, posuit; c, i^ collocavit 
in . . . i. e. conjecit in . . .; con- 
stitit in locOf commoratus e8t| 
X se erexit in pedes, erectos 

stetit, rectus fuit | ^}^ pL f\y^ 
populus, honiiiies, gens | f"-^ 

1) inf 2) pl ptc. I I ^J 
erectus, rectus, recte constitu- 
tus I ^ULo locus ubi qs stat, 
actio standi, status, gradus dig- 
nitatis | ^IX* locus commora- 
tionis ; commoratio. 

v3^ 1) vacuus, inanis et nudus 
fuit 2) robustus, vehemens fuit 
vel factus est 1 IV vacuitate 
laboravit, indiguit | ^^ pL ^^ 
linum, linea qua cum aliis con- 
torta funis efficiUir (12, 17; 
85, 11); robur, vis. 

^X^3 compes; inde verhum ^^ 
II compedibus vinxit | *>^-$J^ 
locus in pede, ubi compes in- 
jicitur. 

^ld et j^ pix I r^^^ pice iUitus. 

J'^ (i) J-:^» J-;^^ meridiatus Qlossarium. 207 est, somnum meridianum cepit 
,J-;^A-« in/. et n. loci ubi qs 
meridiatur. 

pL c^y^ faber. d 9 •• i. yjf^^ (/•) i^^- t/^^S^ poculum. 


scripsit; litteris mandavit 
^(Z X)e?«s i. e. decreto absoluto 
praedestinavit | <^^^^pl, u-* (u) IV pronus concidit, se 
prostravit, se demisit | ^^Xs 
impetus in cursu vel pugna, ^ ^f 

s>^ f. jecur (in eo Arabes sedem 
affectuum ponunt). ^^ - f^,^ 

y^ j^ senex factus est | X 
magnum se esse existimavit, 
superbivit | rj^-^^magnus, vetus ; 

comp. j^^' 

yj^ aries (43, 11; 98, 7 pro 
principe). 

^^^ (i) I II compedibus vinxit 
capiivum. 

IX^ concidit pronus^ in faciem 
prostratus est | <^^ cum rube- 
dine ^scus, badius. liber scriptus | <^^ ^ — V j^ pl 
«— ^LX^ turma, exercitus. 

^^ vI^W^ celavit rem c. d. a. ^*nXj6 ^/. s.^^\^ summa pars 
dorsi equini. 

y^ multus fuit I III multitudine 
certavit cum (acc. vel t^) qo 
(58, 4 cf. § 189; W I, 111) | 
rv multiplicavit, abundare fecit; 
dives factus est | y";^ (comm.t 

vel f. «) multus; comp. y^\ 

^}^^ (a u) coUyrium ve/ stibium 
illivit ocm/o iacc) \ ^^^ssS sti- 
bium quo palpebras illinunt 
mulieres; collyrium ociilo cu- 
rando adhibitum \ J^t^^ pi^ 
liquida (nempe Theer, tar) | 

9 

y^^s:S^ stibio illitus oculus, 
tum oculo stibiato i. e. splen- 
denti praeditus. 

turbatus. fuscus ; turbidus , Hmo s\yyS n. pr. montis prope Meccam 
•• ^ ^ ^ tf ■^ 

siti 1 <^.^ j)/. ,3>^ terra 

dura, solum, lutum durum. /4VZ 
«^w>5 (i) mentitus est | II rem falsam esse judicavit ; qm men- 208 Glossarium. titum esse declaravit, mendacem 
appeUavit | <w->J^ mendacium, 
falsum 1 c->>l^ mentiens, men- 

dax; com^p, v«->wX5'l. 

^^ ^ 

y J> circumegit e^j^ieiem m pugnai 

tergum vertit fugam simulam, 

ut postea denuo se convertens 

dimicaret; (iterum) aggressus 

est c, f^_^ p, 

^j^ dsjt\^ generosus fait erga 
qm. c. f^^ p. I IV generosum 
declaravit, honore affecit, ho- 
norifice tractavit, dono (c-;) 
honoravit | V generosum se 
ostendit, generosifcate praecellere 
studuit I fy^ 1) colL, n. un. 
^f vitis 2) monile I ^.^ 
pl' fl^nobilis,generosus;comp. 

9$ $ 9 

f^l pl. ^^\ I d^S^ pl. ^S^ 
actio viri generosi; res, qua 
perfecta honos paratur. 

^ ^ ^^ 

j ^j aversatus est, sprevit 

noluit I V aegre tulit | A^^ J^ 
res aegre ferenda, abominanda 
(„furia beUi" 75, 10; 93, 6) | 
i)^ invitus. 

X^ (i) yL^ fregit | yZ^ latus 
teixtom I j^f^ fractus i^lXj^ 
demin. vocis ^y^ (pl. j^) 
fragmentum; frustum panis \ \S^r*^ Chosroes (n. pr, regum 
duorum Persicorum). 

g»** ^ (a) pone percussit, trudit; 
persecutus est | ^^y pl 
ptc. act. fem. 

<^»^'«^ ^ (i) \^y^ obscuravit; 
eclipsin passa est hma^ sol. 

sXa mJ* pl, A.yyy S \ amiculum, 
pallium. 

^v^iiX^ (u?) odium occultum gessit i 
fv-*i»^ latus inter costas et 
coxam (Taille, waist) 

^Jl^ (i) UuXS detraxit ci (q^) 
rem (a.); denudavit, retexit c. 
4^ aive c. a. \ y se retexit 
(33, 9 retexit vulvam i. e. | 
concepit); recessit, disjecta est 
nubeSf ut coelum serenum 

fieret \ <.JuXS\ pl, «w9-«ix> 
scuto carens ideoque pronos in 
fugam. 

^-'f^ pl. ^^i_^ rotundis et 
plenis mammis praedita virgo. 

L-ft^ retinuit, avertit qm a re c. 
i^ ; se continuit, abstinuit fl rt 

(c^)' I '^-^ P^» ^— *^' vola 
manus, manus. 

(i) I n retinuit, contraxit, S ^,5 comprehensum adduxit ad se, 
subduxit. 

"Ca^ y^ ingratus fuit, infidelem, 
impium se gessit | *r^ pL 
Cj\j-j^ tenebrae noctis; sed 
21, 11 est 71. pr. loci \ j^^ 
camphora. 

<— ft-^-^ retinuit, prohibuit. if^r/ 

^2.^»^ n linteo (c^^) obvolvit 
corpus mortui sepeliendi. 

i^^ suffecit res ci c. a.; fuit res 
ci pro alia c. d. a.; immunem 
qm. habuit, defendit a re; 
compensavit ci rem amissam 
c. d. a. Glossarium. 

1X1 209 <J^ (i) J^ hebes, lassus, de- 

fatigatus fuit | II coronavit 

cassem^ aut ornamento quodam, 

aut (qiiod malunt, sed fortasse 

errantes, docti Arahes) clavis 

adactis [ ^J-^ obtusus, hebes 1 
.. ^ ^ 

^^ cognatio haud proxima, 
lateralis. l^ i 

9 ^ 

w^ 1) 'pl. v-->M5' canis 2) n. jpr. 
magnae tribus | (Jr?^ e tribu 
Kilab oriundus. 

^^ (a) rictus est. 

uaJ^ lJO^ cupide inteiitus fuit ad ^^ ^i. (<^) rem; L-ftJw^^rLl per •dite amans (§ 447; W II, 220) | 
<waJ)^^ ['pl, incerti singularis) 
res onerosae, molestae ; difficilia 
negotia. 

^^ (i) punxit, percussit, vukie- 
ravit I II affatus, coUocutus est 
cum (acc.) qo \ V locutus est | 

^^ pl. ^^^ wiluxis I f^sermo, 
oratio, colloquium. 

vlXj^i^ comm. badius, spadix co- y^ /j 
lore; inde equus spadix et 
vinum rubrum. '^^^ ^^'*^^^ Uc^^it 

succinctus. 

(Jh»^ (J W^ perfectus et absohitus 

fuit I ij^^ peifectus, plenus. 

^ ... ■^ 

Z^ P^' ^^^ armis tectus; 

strenuus, fortis. 

^<^ nurus, fratris uxor; 46, 16 
mirum in modum est uxor. 

^UXJ\ n. pr. loci. 

^^ P^' ^y^ solo affixus. 

< <^ ^7i * • ^:^ 

'^-A-o (u) V circumdedit 1 l-aJ3 

pl. ^u.^\ ala; latus; regio. 
f-Ua^ hebes. <^^. ^ 9 >^ (O^) (a) prope abfuit a . . , 
paene • . § 407 A. c; W II, 116. 

;^ sella camelina | jj^ obvolutio 


V Noldeke, Delectus carminam arabicorum. 14 210 Qlossarium. (cum textum circumvolvitur ca- 
piti ad „turbanum" efficiendum); 
JlS \ \j^ n. pr. duorum mon- 
tium prope fontem Utal appel- 
latum sitorum. 

*— ^^ V^' ^-^^Y stella. 
^\S^JC«4«wwo in acervum coactus, 
crassus. S^i J^ 

^\C« locus, sedes. 

,3^ ussit cutem cauterio. 

5l^ (i) astutia decepit, dolum 
composuit; rationem rei /a- 
dendae excogitavit propositum' 
que perficere contendit. *A) congruit | III consensit cum 
qo {acc.)i convenit ci (acc.) res 
X thoracem (^^) induit | fy 
vilis, non generosus fuit | ^^^pl. 

^^J vilis, abjectus; comp. f^\ 

vJtJ cor, medulla; ingenium. 

Cl^^ cunctatus est, mansit. 

vxJJ pl, >y^ lanae coactae (jpt/z, 
felt)\ stragiilum sellae camelinae 
cet. suljectum. ^^A*.-J ^ j *^ induit, vestit 
c. a. I ^yy co^. vestitus; 1 
(vox Qoranica.). 

C^ lac I c>, pectus. iHi 
. ^ II alta voce exclamat 
«.i* — ^ — ' („en adsumus 
iteravit, ut fit inter 
Meccana. 

^ gingiva. 

^ (CUacv^.) (a) persevera 

re; perennis fuit res; pe 

/- mansit 1 II in altum pri 

^ est navis | ^ ef ^^—4- 

mare. 

1—4- refugium. 

^LL _p/, *ji. habena cum fr( 

^ -^ 

JO (a) IV ursit, pressit, v< (a) I IV aberravit a 
sagitta, a vero et recto 
impr. veram religionen 
pugnans \ s> — 1. pars se 
in latus excavata {cf. f^ 
sepulcrum | ^ ^ ■cvA,^ ei w 
sepw^crwm cavo J^isd^ ap] 
instructum. 

; IslI p/. tU.\ exterior ocu 
gulus; limis aspectus. 
,3^ assecutus est, perver 
conjunxit, adhaesit c, a. \ Glossarium. 211 "i^ (a) I IV came cibavit bestiam 
c, d. a, I ^ pl. ^^ caro. (^-— (a) dedecore, ignominia af- 
fecit I (^^— ^ maxilla. 

^ V obstupefactus erravit huc et 
illuc. 

JJ (C-)^»^) 2$viJ voluptatem prae- buit, dulce, jucundum fuit 
2jJJ voluptas, delectatio; de- 
liciae | ^,JJ voluptate plenus, amoenus. ^y adhaesit, constans fuit. ^tf 

f jJ affixus adhaesit rei, arcte con- 

junctus fuit cum (acc), permansit 

iw (acc); necessarius fuit. 
9^ 

y^^ J angustiae j a^i/. pressus, rebus 

angustis afflictus. 
,^LuJ lingua. 

,^^latro I <*Ji^^-oi)\ latrocinatio. 

,3^ adhaesit, conjunctus fuit, 
adjacuit. 

kJ JaJ infiixit latere plano rei 

feriem. 
C ft ^ ^ri l tenuis ; subtilis ,^ elegans, 

jucundus comp. LJuaJ\. 


k) I VIII flagravit. lusit M^ locus ubi luditur. pl. O^ (a) {^j^ maledixit, a quovis 
bono abesse jussit qm c. a. p, \ 
^^^^ qui maledicit. 

«— ftJ involvit, implicuit {acies inter 
se 94, 1) I II involvit, involucris 
colligavit I VIII alter cum al- 
tero impHciti, illaqueati, inter se 
conjuncti sunt | «^UJ^ pl. 
^^a^LbJ involucrum, linteumqno 
qd obvolvitur | lJu\ densus; 
locus turba conferta angustus. 

C^^^ (i) retorsit, invertit | V se 
convertit ad . . . c. (J,\ vel ^s^, 

^aJ (a) V obvolvit c. V--> r, 

\JJ VI assecutus, nactus est 
praecurrentem, recuperavit rem 
amissam. 

^^aJ concepit camela [cf, 44, 1 A.) | 
rV eflfecit, ut conciperet | ^^ 
qui nunquam alienae neque 
regiae dominationi servivit po- 
pulus, 

^^jl) ^Ul) occurrit, incidit in qm, 
qd, invenit, convenit qm c, a. \ 
III *IaJ occurrit d c. a., adortus 
est I IV jecit, projecit | VIII = 
I; tum de complurihus con- 
currerunt, congressi sunt, con- 
venerunt, conflixerunt ) ^^^^^^X* 
14* 212 Glossarium. locus in quem qd projicitur 
j^j— ft — A y ^ locus coDgressiis 
(pugnae). 

JJJ coUegit, iu unum coegit; in 
ordinemredegitrem dissipatam | 
IV appropinquavit, accessit ad 
c. ,JP vel (^; (c. <^ etiam 
attulit § 423, 2 b; W II, 172) | 
<^^ caesaries retro effiisa 1 
^My^X^ coactus , coUectus 
exercittis. 

^y^ (u i) tetigit, tactu explora- 
vit; quaesivit | VIII quaesivit 
sihi^ petivit. 

giJ (a) micuit | d^suo^ pl, ^\y 
mthes fulgura micantia os- 
teudens. ^^s:OJ^ V. svh littera ^. 

9 ^ 9 y, y 9 ^ 

U^ (^^_jXM-ftj ^*-*-^) o dolorem 
(animae meae); i. e. eheu! 

(3^ albus. 

^L^ devorans i. e. magnus exer- 
cittis. 

l^ yJ^ lusit, delectatus est | 
IV oblectayit qm (acc.) re ut 
alterius (^^ vel ^^) oblivi- 
sceretur. 

^M (u) fulsit, collustravit; adussit 
faciem cs sol; emicuit, prodiit. ^^J (u) refugium quaesivit, conJ 
ad i^). . ^ 

I ^y ardor amo**is, dolor m 

f^l (u) ^y vituperavit | f^ 
! ^^ vituperatio. 

! 9< «^ 

C>v i?^. O^^^ color; i7ide rei 
•^'^ 
^y II coloravit | V col 

itenun atque iterum mu 

^^ torsit, nexuit funem; 1 

avertit; abegit C7'editorem 

l^iQ debitum ei solvere distu 

a. p. \ \35i arenae ti 

curvatus et sinuosus 1 -f-^* 

I xillum I ^^ n. pr. loci 
j urbem Taif siti. 

CXJ latus cervicis. fit ^ 

I CUU leo. 

J^y nox (i. e. tempus noctun 

''^9^\ II ^\ 

^*'i<3j) I ti<^' ^** P^'' miilieri 
^"^ (i) lenis fuit. 3^^ et {^^ pl. ^y^ ai 
oculi. 

jX:^ (a) fruitus est | II frui 
misit, copiam rei fecit c. Glossarium. 213 ^LX^ res qua adhibita fructus 
cujusvis generis paratur, in- 
strumentum, supellex. « ..-* ^ firmus ; {pl, C>y^) dimidium 
dorsi (inter spinam et latus) 
jumenticet; dorsum aeqmris; 
facies ensis \ crlr^ adstrictus, 
inde firmus funis. 

^y^ stetit erectus | V erecto 
corpore stantem se praebuit ci. \ 
JJ»U stans, praesto (^^ 29, 10 
propria persona, ipse) | J-<^ 
pl, JL^\ simiUs § 448 A. b; 

w II, 228 I ji;i pi. Jil^t 

repraesentatio, res quae alteram 
repraesentat ; res similis alteri; 
parabola,sententia,proverbium | 
JUI^ exemplar, exemplum se- 
cundum quod conficitur qd 1 
^y^\ praestantior , praestan- 
tissimus. Li.f^ 

^^ ejecit, vomuit. ^i. ^ ?^^ kX^LUo gloria floruit | vXa:'-* i) 
gloria, honor, dignitas 2) n. pr. 
fE-;;auctoris gentis ex Amiritis. 

^^sX^ purus. 

Ja^ rV sterilis fuit, exaruit. 

J>liCo coll. fetae camelae. <,^ I J^ I II extendit, expandit, pro- 
duxit I lY auxilium misit, eoque 
iyj) juvit qm (acc.) \ >»>^ au- 
xilium, copiae auxiliares. 

* j^ (a) laudibus extulit qm, 

^O^ Medinensis (ab ^s^,J<-JJ\j. 

r^ j^ praeteriit, transivit c. <^ 
vel J*; c. i^ rei transtulit, 
abstuUt (§ 423, 2 b ; W U, 172) | 
IV praeterire fecit; finniter 
nexuit funem | X = I, inde 
oontinuo processit, continuavit; 
firmiter nexus est funis | y^ 
(comp. y^\) amarus \ ^y^ pL 
j\yo vicis; iC^ semel, mia 
vel altera vice; \j\r^ iteratis 
vicibus I ^^yf^ (e) tribu Morra 
oriundus | j^,r^ restis (funis 
tenuior) firmiter nexa : 5, 4 restis 
ejus firmiter nexa erat i. e, 
consilium ejus certum, animus 
ejus obstinatus fuit. 

^y^ et ^y^\ vir | **^ et *»j-*J. 

muUer. ^^^^ 

*• «^ admodum agilis, exsultans 

r-^r^ exsultatio, insolentia. X XX ^r^ III summo labore enixus 
est, contendit contra qm c. a. t^^tj X • XX J»y« J>y* aegrotus fuit | Ja^^ 
aegrotus ; languidus. AK^ d' /^ ^7 214 Glossarium. p\j-^ locus pabulo abuudans. 'j J9^ ^yc n. pr, urbis Chorasanae 
(Antiochia Margiana). -^ 

^yi (i) Vm dubitavit de (<3) 

rc I ^^^ 7i. pr. mulieris. 

^j^ miscuit I r^f* res quae 
ri7io admiscetur. X ".x '1 ^ (a) jocatus est. 

^yA (i) I II laceravit. 

\^y^ nubes phivia. 

^JJiiwo (>w<,w,4M.»o) (a) tetigit. 

_L4*w4^* crocodilus. 
C ^ 

^iXXii^ I II V prehendit, prehen- 
sum tenuit c. c_-> vel a. r. \ 
IV id.i tum comprehendit, re- 
tinuit I X prehendit rem (<.—->) 
qiui imiiterctur \ «^^-«^ cutis | 
»^L«^ moschus. 

1-***-« I IV vespertiuo tempore 
veuit, tecit, fuit (§ 407; W II, 
111); extitit, factus est. 

^^Lul/o ct ^s-ioUiw-c partes sum- 
mae ossium (lua^ dcutibus 
effnngerc potcs ad mcduUam 
exsnifcndam ; medulla. .\ y .*. y f^_^^^^ (^.^**^ I V gressus est, incessit, ambulavit | A-^w^iXx in- 
cedendi modus, incessus. 

j--ax Aegj-ptus. 

f^y<^ abiit homo, praeteriit tm- 
piis; praeivit; c. «»— -> abduxit, 
priore tempore attulit; ad finem 
p^ogressus est; permeavit, pene- 
travit gladius. 

lix^ Ja^ pluit I Ja^ pluvium | 
j-;Ja^ pluvialis; phiens mibes.fo 

^Jjo^ III mora duxit qm. (^kx) ^?;.) J[ya^ socii; pedites | 

^k* coll. {n. un. i; p/. ^l^^) 
jumenta; animalia equitando 
inservientia. ^ 

£3^-* (a) IV longe provectus est, 
properavit in cu7'm, negotio. 

La^ adv. una, conjunctim. 

%.A^ acerbus; comp, J^\. 

d^XS^ bulbiis oculi. 

y^^S^ moratus est, expectavit, 

commoratus est. 

,^^wX/o (^i) VI tenaces inter se 
licitati suiit de pretio vel dote. 

^y>^ poteus fuit | IV rei (^^) 
potfstatem fecit ci c. «.; res sui potestatem fecit ci (acc.) 
i. e. ab eo fieri, effici potuit. 

^j-^ vide p. 10 A. 4. 

,^J»^ (CU)J-^) sub cinere flrixit, 
assavit. 

J-^ (OJJ^) taedio affectus est, 
fastidivit c. a. r. \ J^^ taedio 
affectus, morosus, mutabilis. 

^j^ plemis fuit | ^ (a) I II 
implevit, replevit | ^^J^ et ^" 
plenus. 

£•0-^ lepidus, venustus fuit, pla- 
cuit I f "^ sal I <*c£"lLo 2?/. fvjjo 
facetiae | ,j^lag\,L»J\ ^. pr. loci. 

vi'*^-^ (i) potitus est, potis fuit m 
c. a.; tenuit, possedit; regnavit | 
vi^Lo possessio, regnum | «iU-« 
[97, 9 v^] _p/. viiy-J rex | 
«^Jto (roc. JL« § 403 a A b ; 
W II, 95) w. y?r. viri. 

^ IV longam vitam concessit 
ci Deus I ^UJ\ w. j;r. /oci. Glossarium. 215 ^ X ^3^ benigmim se praestitit m qm 
c. ^j^ 2^' } benigne donavit qm. 
{<M) *'^ (S-^)» gi'atiam fecit c. 
<^ P' I O^^ {masc, saepitis 
fem.) sors, fatum, mors. 

f\-^^-^ sagitta (i. e. sors), quae in ludo Meisir neque lucrum 
neque jacturam afiert. y " j^ g^ (a) 5-Lo arcuit, reppulit; 
denegavit; defendit, protexit 
c. a. vel i^. . X ^^^5-^ V optavit. 

^^5-Lo w. pr. vallis prope Meccam, 
ubi ritibus sacris peregrinationis 
finitis mercatus instituitur | 

<*^X^^ pl, ^^^-Lo et ^^^^^ i?^. 
(^»-^\ optatio, votum | ^^ti^ 
pl, bUi^ fatum itwpr. mortis. 

9 ^ 9 ^ 

J^ dos I r^a^ pullus equinus; 
equus bellator. 

9 

iy^ n. pr. regionis Arahiae 
meridionalis ^ uhi cameli celer- 
rimi nutriuntur ; inde d3y^^ 
pl' ^J^^^i ^^"^^ Mehra ori- 
unda camela. < y J*^^ (a) J^s-* quiete et placide 
gessit rem suam; ^L^ placide 
agas! § 400, 1; W II 78. 

U^ coll. dorcadum species quae- 
dam; n. un. 2$t^. 7/f 7 

Oto (§ 164; W I, 96) (u) C^y^ 
mortuus est | IV efiecit ut 
moreretur, necavit | X mortem 
sibi quaesi\it | O^ ^t 0"-^ 216 Glossarium. inors I 'S^ (C-^ § 243; 

W I, 165) pl. dj>^y^^ mortuus. 

^ J^ pl. r^y^ ^ unda, undae maris. 

^^'-^ {coll. /.) Medicae loricae 
(consertae ex annulis ferreis 

^L^ (u) nutavit, fluctuavit | ^y^ 
pulvis excitattis \ j\^ valde 
fluctuans mare. 61,7 

\^^pL J^3^^ bona, fortunae, opes. 
*tx) jj/. 2$l^, si^ \ aqua; stagnum. 

9 

^^LJ\ ^> w. j?r. loci. 

^l^ (i) hausit aquam postquam 
in pxiteum descendit. 

^Lo (i) commotus est; crescendo 
auctus est. 

^Lu*i«L« Mesene (provincia in- 
ferioris Babyloniae). 

J»Lo (i) IV removit. 

JLo (i) J-^ se inclinavit | IV in- 
clinare fecit | J^ pl- J^^\ 
milia p>(^ssuum (vox Bomana) | 

JjJ^l ^/. J-^ titubans^ in 
equitando, invalidus | (vj-^ \ /.) 
i^L^ ^^. J-^ (quae facile la- 
buntur i. e.) tumuli arenarum. o *x »^^ (a) \^^ discessit, remotus 
est ab qo c. a. j?.; c. v-j r. 
(§ 423, 2 b; W n, 172) removit, 
abduxit | VI a se invicem re- 
cesserunt, abfuerunt. 

Lo (a) II IV nuntiavit, certiorem 
fecit c. a. p. et ^ r. (7, 2 v. 
§ 132 A. a; W I, 81) vel d. a. r. 

(14, 13 A.) I ^-> pl ^^\ nun- 
tius, notitia | ^^^^ {pro ^(^^) *:-iiy propheta | ^y^ (pro ^JiyO) 
officium et dignitas prophetae. 

,^LJ coll. plantae | CX^-^ pl. 

y ^ 

CI^Ll^ locus ubi crescit, ori- 
tur qd. 

^"Co (i a) latravit, allatravit. 

9 

r*^ i'^* r^S^ suggestum in 
aede sacra extructum (Kanzel, 
Rednerbuhne, pulpit). 

^J"^ (i) sonum edidit, locutus 
est c. <^. 

,^_^ii^ retexit sepulcrum. 

la.^^-o\ Nabataei, rustici Aramaice 
loquentes. 

^i nomen arboris cuiu^sdam Glossarium. 217 (Chadara tenax). Ligyium ejm 
arcubus conficiendis aptissi- 
mum; inde 11, 6 n. un. d^A^ 
arcus. 

J4^ petivit sagitta qm | J^ 
(co//.) /. sagittae | J^^* v. 

L^^ IV eflfecit ut hebetaretur, de- 
ficeret visus \ ^J^-^ et a»5^ i;. ^lssnJ indoles. Lo. (i) evulsit j?i/o8. ^*' X ^ ^^^j^ (i) I IV male oluit. 

<jX> lorica. 

(i u) VIII praetulit, elegit | 
< 
/. * nobilis, genero- 

sus (saepe de camelis); comp. 

wXsltJ IV terram Negd petivit 
(104 V. 45 de fulgure eam 
regionem versus micante) | sX:s^ 

1) svbst (pl. ^lat-u e^ ^>^*^^) 
terra elata; hide n. pr. Arabiae 
superioris 2) adj. ascendens; 
difficultates superans | sj^aro 
1) difficultas, res difficilis vel 
adversa; animus magnus, for- 
titudo 2) n. pr. viri 91, 15 | 
i>l«^^ locus elatus, tumulus 
pai^vus I '^^^'-^ vas vinarium. X 
X ^ ja3o ad finem pervenit | III im- 
pugnavit | IVadfinemperduxit ; 
explevit, fidem persolvit. 

5^^a^ cruor e ventre manans. 

9 < , -? 

^^F^ P'" ^y^ stella; sidus. 

lsx> .ftlsLV) properavit, praecurrit; 

elapsus est, evasit; n. act. ^^^ 
arcanum communicavit cum qo 
c. a. p. I II IV eflFecit ut in 
tutmn perveniret, salutem attu- 
lit c. a. p. I III arcano collo- 
cutus est cum qo c. a. p. | «tscu 

eflfugium, salus | ^^^:^ con- 
fabulatio secreta, arcanum | 
^^^^^^ arcani particeps. 

CU^-u (i) I VIII alta voce la- 
mentatus est, ploravit; voce 
lamentabili nuntiavit rem c. <^. 

CU^^i (i u a) cecidit, ascia dolavit, 
sculpsit. 

-s:u pl, ^^sru jugulum {riempe 
pars corporis inter sununum 

pectus et collum). 

< 
,^^jA*a:u infortunium; tum adj. 

infaustus. 

^^■u /. pl, ^^ls:u fetu et 
lacte carens asitia. i,i 218 Glossarium. ,Jaa^ caro firma. 

L-i.-ocu macer, gracilis. 

\J^^ (a u) J^as.^ macie ex- 
tenuatus est ex itinere, morbo, 
amore. 

\^^ IV se direxit, tetendit in 
lociim, aufugit | V recessit, se 
recepit | <=*^^^^ pl. r^^ trac- 
tus, plaga (<^y^\^i *-^^^ 24,8 
= amplus, spatiosus). 

(a u) prompsit | VIII elegit. ^^ 9 ^ J«.s:u colL palmae | ^J-;^sx^\ 
n. pr. fontis non procul a Kufa 
profluentis. 

vXi (i) aufugit camelus \ ^ par, 
aequalis. -^ . i^yXi sponsio (Wette, bet); res 

quam qs audet: <^^ ^j* ^lsl 
38, 1 periculo se objecit. 

^s>si ^ jJ poenituit eum | III com- 
potavit mm qo c, a. p. | VI 
compotaverunt alter cum altero | 
^LojJ pl. ^^\^ compotor. 

\ jv.> vocavit, advocavit 1 III ad se 
vocavit, accivit, invocavit 1 VI 
congregati sunt , concilium 
habuenmt | 3*^ congregatio 
virorum trihus, concilium. y^Jo (^Jo uvidus fuit, maduit 

^SS humor; liberalitas, muni- 
ficentia | ^xS humidus. 

^JJ ^/. ^^^ votum I ^*>-*^ «• 
pr, viri. 

^< 

£ j^ (a i) 1) remotus fuit 2) I H 

exhausit puteum. 

£ji (i) evulsit, removit, amovit; 
castra movit; eflEuso cursu cu- 
currit; desiderio affectus est 
consuetae hahitationis cet eoque 
tetendit c. (J,\ | III e\nilsit, 
extraxit | VI contenderunt inter 
se, litigaverunt | ?^y^ pro- 

fundus puteus \ g^J^ a loco 
suo remotus, peregrinus, ex alia 

regione adductus | P ji pLj^tc.'/- 

act. comm.j ^j\^^ fem. 

Jj-^ (i) J^r* «lescendit (J\^ 
descende adpugnam! § 98; W 
I, 69); devertit, consedit in 
loco I III Je camelo vel equo 
descendens invasit qm c. a. \ 
IV demisit; a coelo in terram 
pervenire jussit Deu^ revela- 
tionem Qorani, victo^nam cet; 
dejecit | X demisit, descendere 

fecit I Jj--^ et ^)y^ pL Glossarium. 219 jjj*.-^ locus ubi qs descendit, 
considit; statio; domicilium. X • Ix-iio alacer fuit. x X (u i) rogavit qm genus 
{prigmem)\ memoravit genus 
C8 c. a. p. et (J^ patris; n. a. 

« 

_ V— -<.^^-fc**j amatoriis versibus cele- 

Ti ' ^< 

9' bravit amatam | v--^--**o genea- 
logia, origo. 

^u^ (i u) gv-k*o texuit | gUw*M.i 
textum, tela. 

j **mm > ^^. j^^t*-*^ vultur I yM*-*-* 
rostrum; turba equitum. • x y 9 ^».^mO (i) ^tJU^ (n. vic. ^.^^^mJ») ! 
leniter spiravit ventiiSj odor \ 
V spii-avit. - ^\AAA* 2 ^ ^/^4^ 

^^**^ oblitus est | IV effecit ut 
oblivisceretur ] VI simulavit se 
rei oblitum esse c. a. v. \ /*"--fc**.i 
obliviosus. byij ^ y (a) et y^ in altum se 

sustulit; adolevit, pubuit. 

^ T< 

y>^^ clamore pi'Osecutus est, | 

conjuravit qm; monuit qyn \ 

foederis c. d. a. | IV recitavit , 

carmeyi ci c. d a. | X recitare i 
jussit c. d. a. 

yuJo odor suavis. 

•-«^ locus editus, elatus. f^ft (u) erexit; paravit coepit 
que hellnm; (i) dolore affecit 
c.^^^0^ dolore, tristitia affectus 
est I V se erexit; in altum ex- 

citatus est pttlvis 1 «^-w^ (coll. 
aut sing.y cujm) pl. «^L-<x>\ 
lapis, altaris aut idoli vicem 
explens | v-^^-^w-^i^ portio pi^ae- 
dae, lucri cet, quam qs ohtigit. 

^\-cii (a) ^y<^ sincerus fuit ; n. act. 

^ya^ sincera mente admonuit, 
consilium dedit c. J p, et 
V > r. 

^r^ r"^ opem tulit, adjuvit c. 
a.p.\ victoria donavit qm Deus \ 
^l\y^ pl, ^^La^^ Christi- 
anus I r^^ pl' j^-> \ adjutor; 
^Ua>V1 sunt Medinenses pro- 
phetae i^artes sequentes eo^ 
rumque posteri, unde ^^*"^^^ 
vocatur qui genus ad aliquem 
ex „adjutoribus" refert. ^wfi-^i dimidium | «^-A.-ia^ comm. 

mediae aetatis vir aut mulier. hjf'! 
^y^ pl. Jl^i cuspis I jj-^^a-^ ensis. 


species arboris magnae. 220 Glossarium. *La^ aquam \sudorem 111, 15] 
copiose spargens. 

«--a^ (u) I VIII strinxit gladium \ 

9 

v-^ extenuatus et macer ca- 

melus I <^]y^^ i^^. ^"^T^ ^ 6xu- 
tus, imperfectus ; sagitta, cui 
cuspis praefixa nondum est, 
{inde in universum) sagitta. 

^\laJ (i a) cornibus icit aries \ 
III comibus petivit q)n\ con- 
tendit cum qo c. a. 

.. ^^ -^ 

L-iki V inauribus (<*^iaJ) se 

oraavit | <*^iJai pl, ^lki gutta | 
^y^ f- stillans i. e. pluviosa 
nuhes. 

Jj.JaJ (i) sermonem protulit, locu- 
tus est I O"^^ sermo (^670;) | 
dSja^ pl. ^^^U.^ cii?gulum. ^ X y X jki spectavit, prospexit, contem- 
platus est, observavit | V ex- 
spectavit | VIII exspectavit, se 
adepturum esse speravit | ^y^ 
{71. vicis) aspectus, obtutus unus; 
21, 14 „carens aspectibus" i. e. 
facultate videndi, intelligenc^i | 

j^ pl. m. i\p ^lf. '^"^ 

aequaUs, similis | Ja-L^ locus 
observationis. j>JaJ (i) I VIII trajecit niargaritas 
filo; Vin transfodit hasta. 

descripsit. v^ 

^^s^Ai pl. ^^-«^ ovis vel dorcas 
(100, 5) femina. 
-^ X 

x •- ? • ^ j ^^^ (a) sublevavit | y^x^^ fere- 

trum I ( ^ ^<»^ Cl-J^-^ n. pr. si- 

derum ut tradunt duoram, 

nempe Ursae majoris et minoris 

{sed fm-tasse Ursa major sola 

significatur), 

< . / / 

L-»-«-> pl. K^\-^ regio montana 

declivitatibus inaequalls ; sive 

locus elatus in transversum 

positus. 

,Ja3 pl. Jl«^ calceus, solea; 

inde verbum J^ calceavit 

equum, soleas ferreas indidit 
c. a. 

^^ lenis, jucunda fuit res; moUi 
atque jucimda vita fruitus est 
liomo I II beneficio omavit c. 
a. p. I IV jucundam reddidit 
rem; gratiam, favorem, bene- 
ficium contulit in qm c. ^J* p. 
et a. vel l-j r. \ ^J»S quam 
bonus est,^euge . . § 188; W I, 
110 I ^^ coll. pecora i. e. 
cameli et oves 1 ^-ai adv. pro- Glossarium. 221 X fecto, ita est | <^<-«-«-) gratia, 
beneficium, donum fautoris \ 
^»-^^^ commodum, jucunda con- 

dicio vitae \ ^U-a-> n. pr. vallis 
prope Meccam positae | ^^ 
(f. ^y cujus 2^1- ^^) molli et 
jucunda vita fruens, elegans | 

^^W^V\ ri. pr. loci | ^.«^^JsJl 
n. pr. loci prope Meccam positi. jL5*^ (a) ^]]^«-> nuntiavit qm (acc.) 
moituum esse | (^_5*-*^ nuntius 
mortis. 


,^3^ ,,>**-> desiderium, sitim non 
explevit. ^ ^^ ^•v-fto (a) flavit, inflavit. 

vXio pervasit, transfixit. /// 7 

't^ (i u) excitatum fugit animal \ 

II in fugam excitavit | y^ 
coll. pauci homines (inter tres 
et decem) | rt^^ fugiens, fugae 
intentus. 

^j*-^^ V respiravit, suspiravit, 

anhelavit^ ! ^j**-^ pl. ^j^y^ 
et »5^--*->» spiritus, anima, ani- 
mus; ,^^-u.^^ § 423 A. b; W 
II, 174 sq. 

^^ (a) juvit, utilitatem praebuit 
c. a.p. I VIII utihtatem percepit, adiutus est | ^y^ summam 
utilitatem afi^erens. 

3^ ni hypocritam egit in reli- 
gione \ IV expendit, erogavit 
pecuniam, opes. 

^<^^ donum. ^ 
^ ^ i^_^ removit, reppulit, propulit. 

^>^ pl. V )liu foramen; via 

angusta mtra montes | <x.^a^ pl. 
c--'^ (foramen, ind£) vestigium 
(mbiginis in ense 101, 19). ^y J-" yA^ Ju tutudit; crepuit digitis 
cet. I r*^ w- p^'- viri. 

^^'li pl, ^^^^M^\^ lignum longum 
et latum, cujus sono, cinn pul- 
sabatur, Christiani tempus pre- 
cationis indicabant. ^ V : ^^^ deminutus, decurtatus est 
IV deminuit, decurtavit; jure 
fraudavit, noxa afiecit qm c. a. 

,Jai-> dissolvit, fregit. 


5^ V^' £3"^ pulvis in altum 
excitatus, densus | 5<^ frigida 
et dulcis aqua. •• . . •• • L-aAJ L-ft-fi-> percussit, fregit, tu- 
tudit. 

jj-ii transportavit , transtulit \ 222 

^^^ cjtato irradn 

«idUU CUcuri-iV 

^^ « aveitff ''' ^oriBicae ; t'-f ' 

;«^«< v^,, i^ujf "-/ ; "^- -.»«,...., „,,^ . 

^^(»iJretexe„,,„ "^ ^*' ^ntunmit. 

-^r ^- ■^' P«>cero et . i 

J5^ J IV r.i- «orpore pra«J.* "*'""«o i 

'^"oravit; I ij j /"' «'''fej r^P llu^e^ . C ' 

^»««''- P--5 tra„3.ocIit. / ^<^-'- '06, u ,:4;- ;''«t«i.t / 

^.^_ '^a, homo debili,, J. r ^'^ o- a. p. \ 

■' ^ '"bere coepjt. «w f 

"«npotufflprte. / / 
\ Glossarium. 223 buitc. a.p. I ,^yis^pl. J-*U^ 
locus ubi est aqua. -^t . p X er^ (a) L5^ [retinuit*, iwfZe] 
vetuit I VI ad ultimum termi- 
num pervenit | VIII [retentus 
est*, hide] ad finem pervenit i. e. 
1) finitus est 2) pei-venit ad 
locum I (^_5-^ stagiium, lacuna | 

"frl-i (u) se erexit; c. «^ se erexit 
cum . . i. e. sustulit, sursuin 
traxit. 

L^L) (u) successit in vicem; per 
vices adiit qm ; accidit ci c. a. p. \ 
(dL^li pL) CjI^^U et <^\^ 
vicissitudines fortunae^ calami- 
tates; u-^l^i etiam hospites 
per suam quisqice vicem qm 
adeuntes. *f ; V 

C^^ P^' C^^y^ nauta (vox 
Graeca). 

^li (u) ^^ lacrimis justoque 
comploratu prosecuta est mur 
lier mortuum \ VI alter alteri 
vehementer obviam flaverunt 
ve7iti I Ftc. fem, ^^^v^L> pl. 

/>iu^zerphingens| <^^»2h.^^ multum 
plangens. ^li IV camelum procumbere fecit 
[i. e. sustinuit commorandi 
causa)'f substitit. 

y^ IV lucem edidit, luxit, illuxit | 
V luxit, falsit I jli (/.) pl. 
C>\y^ ignis {Gehennae 51, 9; 

71» 6) I jy pl. j\y\ lux. 

^»-> (u) prehendit, assecutus est. 

9 y 

l>\^--3 appendix; homines alienae 
originis, qui se in tribum in- 
gesserunt („metoeci"). 

^b (u) I IV eminuit | d^y^ 
p^. «^-a^Lo desertum ^afe patens 
et aqua carefis. 

<^^ j;/. (3_^ camela. 

Jli (u) (protendit hrachium^ inde) 
praebuit [cf id. med. ^] | II 
dedit, donavit | III porrexit, 
praebuit c. d. a. \ IV rem a se 
impetrari sivit, donavit | VI 
cepit, sumpsit | (J\y donum, 
largitio. f{^(7 1^, (f *. fjfi<^yCi$f 4^gC 

Jli (a) ^ji , ^to dormivit | ^^ 
somnus | ^to pl. ptc. ^^- 

\3^^ (i) <*Jo , ^5^ petivit a) ^ocwm 
(praecipue remotum) i. e. eo 
migravit, et inde remotus fuit — 
b) rem quaesitam, et inde pro- 224 Glossarium. J posuit sibi, intendit | ,^3^ 
[masc.) intentio; (/.) discessus, 
profectio; locus quo migratur, 
deversorium, liabitatio. 

-->li pl. «^L^\ dens caninus 
(12, 14 suavis dentium i. e. suavi 
ore); interdum pro viro strenuo, 
principe forti imirpattir. 

lJ^* i^) <y^ assecutus est, im- 
petravit c. a. [c/. id. med. ^]. v-^^ c->^^ commotus est; flavit 
ventitSi tremuit, micuit fidgur. 

\t^SA (i) dilaceravit velum cet; 
honorem i. e. dedecore affecit c. a. 

J^^XA noctu dormivit; noctu pre- 
catus est | v>^s^a pl, ptc. act. 

jf^ j~* se separavit, deseruit 
siws c. a. I III emigravit, inijyr. 
de iis, qui causam Dei amplexi 
cimi in-opheta Medinam emi- 
graverunt \ ^^ n. pr. urbis 
nobilissimae terrae Balirein ; 
inde, ut tradunt, 3r^*^ wxh^ 
Hagar oriundus i. e. arcliitectus 
peritus | ^Jy^lA 'pl, y^^ hora 
meridiei calidissima {quum viae desertae sunt) \ y^Ug^ qoi 
fidei causa e patria emigravit 
{coU. i). 

J-s^A (/. ^) depressio terrae 
! aequabilis et moUis. 

^^is^vA a^en camelorum. 

^<S^^Ji^ generosa, nobilis camela. 

lac^A itlsrv-* irrisit, cavillatus est, 
ludibrio habuit c. a. p. 

sX^ J^ destruxit: formxda ad- 
rnirationis est ^^-j ^"^ 
qualis homo! | II V minatus 
est ci c. a. p. 

f ^^ 

\^X* (a) tranquiUus fuit, sedatus 

est I -fr^XA tranquiUitas, inte^ 

inissio. ^9^ ^•>5* pilentum, lectica cameUna 
mulierum usui inserviens. 

jy>^ (i u) j^,J^ 1) mugivit m, 
garrivit columha cet.\ tonuit 
j^ mare 2) effervit vinum. J^ff 

I ,Jj^\ dependentes uvas habens 
I vitis. ^ y 1 ^J^ (i) destnmt | V destructus 
est, pronus in ruinam fuit 

d^\>^ quies, indutiae, pax. 

^y>A ^J^ recta via duxit; *»• i act *luXJb adduxit rem (acc.) 
ad qm (J) | III vacillantem 
deduxit sustinens | IV deduxit, 
detulit, mandavit; donavit | 
VIII recta via ductus est, ivit; 
praecessit ducis munere fungens 
c. «^ I ^ljb (/. i^^U cujtM 

pl. >\^) quae ducit gregem 

bestia | ,^vXA» rectiore, rectis- 
sima via ductus, incedens. Glossarium. 225 

^^^jiiA (v— ■v**^ «*«i.fc) laetus, alacer 
fuit; promptus ftiit ad ((j^). ^»-^w-J»^ fractus, contritus; fenum 
exsiccatum et contritiim.^ ^ X «-^^ (i) vellit, flexit, inclinavit | 
Vin se flexit, corpus inclinavit. X <^ (i) pluit I ^<^yaJb pl. <^LaJb 
coUis I c^^Ia (y. 2$, cujus pl. 

^-r^l^) pl^e^s nuhes. t^ -^ v_->w>Jb (i) I U emenda^-it, casti- 1 ^^^oJi^ gracilis. 

j , ./ 1 

I \J^aA ita, itidem, aeque. gavit, oorrexit. 
JjiwXJb n. i?^'. tribus. 
Zib (i) latravit, allatravit canis. 
<^jA S-^r* ^^^**» evasit. 
^\jA arboris spinosae species. 

^ Jb senio confectus et decrepitus 
evasit | ^ V* pyramis. jj^l -A fustis. 

«^ 

jA quassit, vibravit, vehementer 

commovit j J-^-* conamotio. 
^J;a emaciavit. JX^ palatium (99, v. 16 w. pr, 
loci, fortasse arcis ct^jusdam). 

^JJb (u) II 1) laudavit Deum 
2) tardavit ^*' se retinuit a re \ ^5"f1j 
VII effusus est; eff^udit, mauavit 
{lacrimis ocuhis) \ J^ ^* 1^'' 
variorum virorum et tribuum | 
J-y-* 71. pr. viri. ^^ 9 > 


yi^SA (i) ,>^ e^ eT^ periit, 
interiit | !^^^^ faber ferrarius 
(vocem a viro quodam, cui Hdlik 
nomen fuisse tradunt, sumptam 
esse asserunt). I ^ ^ I VIII sollicitus fuit; in fjA (i) in fugam conjecit | VII 

fractus, in fugam versus est. 

I animo versavit, sibi proposuit 

Ji;AjA pl. y^y^ tumultus, ccr- rem c. «^ r. \ IV sollicitavit 

tamen. res animum C5, curae fuit d 
Noldeko, Deleotus oarminum arabicorum. I5 226 Glossarium. -1' Ji pl. ^y^ sollicitudo animi ; | ^>\ytb lenitas. res quae ci sollicitudini est; i 
propositum | dJi^ propositum 
impr, magnum et diguum; ani- 1 
mus elatuSj nohilis \ ^U-* prin- 
ceps. JIa (u) terruit | J^ pl. J\^\ 
terror, res terribilis. 

<^^ {coll. = pl. ^Ia) calva, cal- 
varia; caput; avis s. v. i»>^ 
descripta. 

^Ia (u)contemptus,contemnendus 
fuit I IV contempsit; eflfecit ut 
contemneretur, dedecore aflfecit | 
s2^\y^ contemptio. 

[^y^ irruit, festinanter se pro- 
jecit; decidit, devolutus est | 
2^3* barathrum, profundum ter- 
rae lapsae. 

X '^ S5'' 

\^^ \S^ amavit, desideravit | 
Sy^ amor, cupido, desiderium 
(cf. Ja^); ^\y^ y^ secundum 
libidinem suam, arbitraiie. 

<J1jL* (a) reveritus est, observantia 

coluit I V jtXlA summa ohser- 

vantia colens | ^L^X reveren- 
tia, timor. 

L-a-^ VI subrisit contemptim I ^^ ^f. ,^\. 
illudem mulier. , , , £U (i) concitatus est, impetum 

^5lf/.3Sl^jip/^'^agitatus; I ^^P^*5 ^^'^^- concitavit, exoi- 
inconsideratus , levis et impru- wX-o-* fervor ignis cessavit, ex- 
tinctus est; ad nihilum redac- 
tus est. ^f9 

9- y^ multum plorans. 

J-»A (u i) IV Hbere pastum di- 
misit camelas. 

i-^ (a i) cibum praebuit c. a. ; dono 
juvit I II efifecit ut bonis sibi 
concessis frui posset qs \ X do- 
num petivit. 

iifUjb et viXJLofb ibi, iUo loco. 

9 ^9 

O^^ 71. pr. mulieris | J^^^-^gJ^ ^ 9 Indi, India ^jJ^et^\^oJ^ i 

Indicus, impr. ensis \ J^^Mg-^ ex '• 
Indico ferro confectus ensis. i dens; trepidans, violento gressu tavit I fC^ et ilsx-^ et r-^ 
bellum, proelium. incedens; violenter flans vewfws. ' JLb (i) V eflftisus est. f^ (i) r^, f^^' deHravit, 
vehementi amore captus est 

O'*^-:^ longe abest! Glossarium. 227 3 sequente genitivo v. § 450; W 
n, 235. [Tamen ea, quae vulgo 
de significatione hujus^ tradun- 
tur, gravissimas dubitationes 
movent. Vera significatio vi- 
detur „Profecto extitit . . .*' 
l!^oldeke\ 

^ b "^^- jpw/vcre vel humo obruit, 

sepelivit vivam filiam recem 

natam \ ^^^5 ^) sepelitus 2)Inf. 

crepitus {ungularum campum 

^f^ quatentium, venti sumrrus cet.) 

J »5 (i) ni^refugere studuit | J^l 

(= J '3 ') adv. primum, a primo | 
J^^ refugii locus. 

4^ pestilentia. 

J-f5 imber magnis guttis de- 
fluens I Jb^ molestia, noxa. 

w>o5 jj^. .>ljj\ paxillus tentorii. 

9 i 

^^ P^' J^^ ^ ultio, caedes ad ul- 
ciscendum mortuum commissa | jr:^p\ n. pr. fontis prope 
Meccam orientis | jy^yo con- 
sanguineo interfecto orbatus, 
vindictam quaerens, ultor. 

C^S t^rteria aorta. 

< 9 

I ^S (i) ^5 saliit, insiluit | 
n (eflfecit ut insiliret i. e.) in- 
citavit. 

J35 (i) iio fretus fuit qo, cer- 
tissima spe expectavit qdc,<.^\ 
,3^5 firmus, constans fuit | IV 
firmum reddidit; ligavit, con- 
strinxit | ^^^ firmus, oon- 
stans I jLi^ foedus, pactum. 

c-^3 (i) necessarium ftiit. 

^ y ^ -* 

"^^ (i) -^^3 invenit; n. a. 
"^5 ipff^ctum animi invenit '^^v . / 
i. c.) sensit; amore vel tristitia /7* 
affectus est cs cau^a (<*-->). 

5^5 (§ 143 A. ; W I, 87) doluit, 
dolorem percepit. 

J^/ timuit a (cr*)- 

^5 (i) P^opter stuporemy trisU- 
tiam cet oonticuit oculosque 
in terram defixit. 

^'-*^5 crassa, robusta gena prae- 
dita camela, 

^^3 P^' ^3^3 facies. 

15* 228 Glossarium . J^5 (i ^) ^^^5 solus, singularis fuit 
V solitudinem quaesivit, sejunxit 
se ab aliis \ wXrLj c. mff. (§362; 
W I, 322) solus I y>-<^^ 52, 7 
n, pr. tribus. 

v^^*^5 i^^- ^^^ ferus, bestia 
fera. 

v-ftafc* ^ luxuriaus et nigra coma \ 
V— a . ^ l^ w. |?r. loci. » ^ i^y^^ scriptum, litterae; revelatio 
divina. 

^ ^^"^ 5 insalubris. // ^/ >^ {C^>>'^) >^, ^^^1 >^^^ amavit. 

£"^3 £*^« deposuit; reliquit, sivit | 
II vale dixit ci c. a.; discessit 
a icy^) loco I III pacem com- 
posuit I ^>^ salutatio disce- 
dentis („valedictio** ; Abschied, 
leave). 

9 

3^^ imber assiduus. 

** ^ 

^.^ pretium quo caedes expiari 

potest I >\^ alveus torrentis 
moiitani, qid tamen plerximque 
aqua caret. 

[;>3 § 144; W I, 88]^J^. sinit. 

^^^ (^) bereditate accepit | V 
hereditate trausniissam accepit rem c. a. \ VI hereditate con- 
tinua alius ab alio accepenmt 

>3S (0 descendit, pervenit ad 
c. a,\ 99, 1 c. a. loci et ^^.\ 
lY ad locum aquationis des- 
cendere fecit c. a. ; effecit ut 
descenderet ad . . c. (^. a. | X ad 
locum aquationis descendere in- 
tendit | >s^ descensus, accessos 
impr. ad aquam (93, 6 jm^ 
nam)\ locus quo descenditor 
aquationis causa \ >j^ rosa | 
kSL^>ji^^ n. pr. loci | >jyo rosa- 
ceo colore tinctus. /7,/y 

^J^ V praeceps conjectus est « 
puteum cet.y incidit tw cda- 
mitatem. 3j3 (^) ^^ ^SJ^* emisit, fronduit 
arhor \ ^53 ^ /^w. t^laj^ P^- 3)i 
cinerei coloris. 

^j^\ f. ^Iaj5 stolidus, Bocors. 

^SjS l^- ^ ^® abdidit, delituit | 
^1^5 pon©* 76, 13 de tegendis 
tergis Qm^eishitarMm res agitnr. 


jJ3 (0 ^I s® invicem adjuveront 
in oneribus ferendis. <x 


^J3 (i) 1 1^ particulatim ejaculata 
est urinam cam^la feta. 

y^\j^ libra bilanx. Glossarium. 229 i) gr**'^ celerius incessit 
'a, 

k^5 ^ niedio {hominum 
rum^ c. a.) foit, in mediuni 
ravit I klo^ adv, in medio. i 

.4»M.j»^ ^A^ amplus foitj j 
im se praebuit, amplexus ! 
m qa re c. d. a. | IV 
iicavit, laxavit | m^ inf., 
;ondicio vitae ampla, pros- 

affinitas, propinquitas. 

signum inussit, stigmate 
it qm c. a, \ ^^^^ pL 
-^ cauteriumj stigma, ustio. 

5 pl. ^y^^ susurrus ; 
itio tristis, melancbolia. 
>//.impIicatirami arborumy 
e. 

) ossiculum exigui usus, 
accedit ad os (>-;t"«-^ dic- 
homines adventicii sive 
ri, quasi appendix tribuSj 
plebis. w 

t^^ promptus, celer fait | 
rope fuit, parum abfuit 

[«iA^^ brevi fiiturum est, 
expectari potest) | vi^-^i-ib^ 

ptus, velox comp. «^^^^. (J^^ exigua aquae stUlantis 
quantLtas. /^f v-J ^ ^ 

K.y^^ (^) L5^^ tinxit; delato- 

rem, susurronem egit, detulit 

aliquem («^) ad ((J^) | JJUo^ 
pl, ptc. act, 

s--'^^ niorbus, aegritudo. 

J^5 (^) J^^S j^ii^*» copula- 
vit; junxit se, conjunctus est 
cum qo c, a. p,; pervenit ad 
loctm c. a. vel J | III arcte 
conjunctus est cum qo {ami- 
citid cet.)y continuo vixit cum 
qo c, a, p. I VIII se conjunxit 
cum qOj genus rettulit ad qm 

c, <^ I J^^ pl, vJ^y nodus 
corporis, commissura, articulus 
(quo membra junguntur). L^S (^) ^^ injunxerunt, praece- /J^f. l perunt sibi invicem c, 
{^y^^ mandatarius. r. I X_ <x ^^5 (^) apparuit, manifestus et 
conspicuus fuit, retectus est | 
X rogavit vel efficere studuit, 
ut res manifesta, conspicua 
fieret | gv^^ n.pr. loci Arabiae 
centralis. 

^«o^ ^^. posuit, deposuit, collo- 
cavit; deorsum posuit i, e. quies- 230 Glossariam. cere fecit (42, 6) | ^Ct^S ^^' 
milis, despiciendus comp. 2:^^^. 

ij^'^ ^JoJ^ calcavit. 

0^5 i^) commoratus est | n IV 
locum commorationis elegit, 
paravit sibi \ II mentem pro- 
priam assuefecit re c. a. p. et 
vjft vel^r. I cJ^y^pl c^^y^ 
locus ubi commoratur qs; locus 
pugnae in bello. 

^^ (i) promisit, fidem dedit | 
IV V minatus est c. a. p. 1 
^^ et ^y^ [pl. J^iy«) et 
>^y^ (pl. K>^\y^) promissio, 
fides, promissum | s>^^iDma,tiOf 
minae. 

7^3 P^' J^3 asper, salebrosus. 
^^ (i) admonuit | ^^l^ pl. 
)^^\^ monitum, admonitio. 

(3*5 V^' J^^^ rupicapra. 
£.3^5 P^' iJ) "h f^i^tis, strenuus. 

L^3 (i) teniiit vas rem; complexus 

est; memoria tenuit, didicit. 
p 

J^5 vilis, ignobilis, sordidus. ^i ^ ^ *. odio et ira incensus est. 9 

^5 malevolentia, odium. 

^5 tumultus exerdtiis^ pugnae; 
proelium. v»3 (i) I II plemim, perfectum, 
abundantem reddidit. 

^5 II juvit qm Deus fortana 
secunda. 

(3^ (i) sM^ integer atque ple- 
nus, expletus, absolutus faitj 
plene persolvit promissum, de- 
bitum, integrum servavit foe- 
dus I III venit, advenit, prodiit 
c. a. I IV complevit, totum ab- 
solvit; tota via confecta attigit 
cacumen montis, asceudit c. ^ 
t£. vel c. a. ; compensationem prae- 
buit ci {acc.) pro {^^) ^% 
amissa | Jjl»5 ot)itus, mors | (3^ 
(comp. ptc. s.^^) plenissime 
persolvens, gravissimum pondus 
habens. t,t 9 V— ^3 tempus. 

•■U^ strenuus equus. ^<'^ O^^ (i) IV accendit | V accensus 
est, flagravit [ uXb^ locus ubi 
ignis accenditur vel flagrat | 
^y* ptc. IV qui accendit 
ignem hospites excepturus 
109 V. 19. ^<^ 3^5 (i) n fidit, fissuris laesit | 
^yfi planities arenosa admontis 
radicem sita. Glossariam. 231 ^^ giu^ ^y^^ cecldit, incMit, 
delapsa'eat (avis); accidit; n. 
act. 5»^ ex alto devolutum est 
onm grave in qd c. a. r. | ^m'^ 

(m. vic.) casus unus; eventum, 
res {impr. in bello) gesta | (;^^^ 
pl. ptc. ^\^ I 5^5 O^ quem 
cos cecidit) acutus | ^^^ contiuuo 
incidens. 

c-ftS^ (i) ^y*^ et ^wAs^ substitit, 
stetit, adstitit (94, 2 LaiJj „con- 
tinuo") I VI una ex adverso 
•/'^ constiterant | ^^5^ multum 
subsistens , segniter procedens 
in pugna | ^jV^ locus ubi 
substitit, stat qs; sedes. 


f^^ (i) cavit ci, custodivit qm, 
c, a. ; servavit qm a re c. d. a. \ 
VIII cavit remj se custodivit 
a re c. a. ^^ ^^ ^ ^ j, 

T^ (i) )y^ 1) ad nidum revenit 
avis 2) subsultim incessit ca- 
nielus (63, 2 de homine, quem 
iDidae maris hiic illuc jactant) \ 
S^ nidus. 

v-^5 (i) stillavit. S( /^ 

^j^^ (i) detulit , mandavit d rem 
curandam^ reliquit qm (acc.) ci 
( Jj I II vicarium, procuratorem 
constituit rei servandae vel administrandae c. a. p. et <w 
r, I J.^5^ qui rem, cui ipse 
impar est, aliis perficiendam 
relinquit. 

v>J^ (i) peperit; genuit | JJ^ et 
»>J3 ('^o^C' ^^ /<2*w., coll. vel 
sirCg.) pl. ^'^^r natus (-a), filius 
(-a) I ^5 (/. ^* c^ujus ;?;. l^^^) ^ ^ ^/ ^ 
natus {recens a partu); puer, 
servus | jJ)^ genitor, pater | 
OJ^ verna iuter Arabes natus 
sed originis non mere Arabicae. 

^/ 2^ ^5 "fientitus est. 

^S ^-^- t^5 cupide deditus fuit 
rei c, «^, cupido desiderio af- 
fectus est. 

^5 tristitia vel alia animi per- 
turbatione summopere agitatus | 

*^b (^* ^» i'^- **^3) ^'f timore 
perculsus. 

-P/ ejulatio. 
(35(i) attigit, contiguus, propinquus 
fuit I ^5 (^) accessit ac?, ob- 
tigit c. a.\ accessit ad qm i. e, 
amicitia qm complexus est; ac- 
cessit ad rem administrandam^ 
praefectus est, adrainistravit | 
n tergum vertit, fugit, discessit | 
VI) = 11; 2) rem administran- 
dam suscepit, dominus factus, 232 Glossarium. imperium adeptus, re poti- 
tus est c. a. \ ^^ propinquus; 
amicus ; is ad quem res pertinet 
jj^^ praefectus provindae 

(3^ pl. ^y^ dominus; cliens, 
manumissus {cf, 88, 10 A.). praecedefite ^j->_^ verbi sensm 
exprimente pendet — L^\ Jjij 
cf. 58, 2 A. • x C^^^ fulgor. 

,3*5 (^) ^**"*^ amavit. 


^^^ (i) lassus fuit VI lassum 
se praebuit, remissus est. /J,^ 

L^5 '^■f^^. i^P' <4^ dedit, 
donavit. 

J>A^ V imaginatus est. ^ l^ ^2^3 (i) ^ debilitavit, enervavit | 
^^^5 ^^ C^^ ^o^* noctis 
fere media, vel ea, quae proxime 
sequitur. 

^^ facilis ad discindendum. 

^5 § 366 A. c; W I, 329 ; iUJ^ 
heu tibi! plerumque mirantis 
vel increpantis exclamatio est. yj*"^. ^4. desperavit, expectare 
desiit [hostis adventum 38, 2). 

Ji-Xj», orbatus est | ^»-^^. ^/1 f l^' 
orbus patre et matre. 

^./;P^- ^.» manus; (SH ^o J ^ 
mihi manus est in re, i. e. vim f 
habeo ad, valeo in remj potis 
sum); pes qicadrupedis prior. 

f^^, calamus cut medtUla mn 
est; inde {nisi vox ad radicem 
t^) rcferenda sit) homo corde 
carenSj ignavus. J^.3 (^ <Jv33 contracta vox, cf 
§ 366 A. c; W I, 329) et i^5 

(jj/. o^.5) ^^^^- ^^^^ ^'^- 

stantiui nominis actionis locum 
tenentis modo 9, 1 dicitur ^.5» 
uhi accvsativu^ ut Masdar a j^t*o (i) facilis fuit | II facilem 
reddidit rem; pecora multa et 
fecunda possedit | III facilem se 
praebuit ci {acc) | j-2wO facilitas, 
opulentia | j-***^. /. < facilis, 
paratus, promptus | y y^, fj^- 
cilis, Jevis, eidguus comp. r*^\ | 
^r^. '/ kSjt^. sinister | )y*^ 
pl. y^\^ fortima secunda 
adjutus i. e. faciHs ad perfioien- 
dum; facilitas, opulentia. Glossarium. 233 JJO, puo, gJ*-^.'* collis. 

^;;A> decrepitus. 

]=i; j,;. ^Uu\ yigil. 

^^io rv pro certo habuit, certo scivit. 

9^ . -^sL-lJo lignum aloes quo suffitur. 

^. II V intendit, proposuit siW 
rcw* <?. a.; ex proposito adiit, 

petivit I ^U-^\ w. pr. regionis 
AraMae centralis; 8, /4 op- 
pidum in eadem situm signi- 
ficari videtur. 

<^.pl' C>^^ {etc^. 106, V. 6) 
dextra manus; jusjurandum (pl 9% ,:^^\ guod in jurqndo saepe 
decurtatur in ^T) | ^^U-> 
(§255A.b.;WI,174;/.^,i^Je- 
menensis ; australis, ad meridiem jff 7 

conversus | ,^j^\ /. ^5^. 
dexter. 

5^^^. jj^. ^l-o maturus. 

^^.^XJl coU. Judaei; ^^^^. 
Judaeus. 

f^. 1>^- f^3 dies (vuxOi^ii.epov), 
dies m^morabilis {pugnae cet) ; 
^^>J\ dies hodiemus; f3^^ 
adv. hodie; '-«^. ef f^. O^^ 
die quodam, aliquando ; ^>^^. 
eo die, tunc. ni 
d De re metrica. 

De prosodia. vel diphthongo 2) e consonanti, vocali, consonanti. Itaque e. gr. uic»co 
sunt 4->, yi^, ^, longae '^, (3,^>; ^, ^\; J^, ^, J^. Vox Brevis est syllaba, quae constat e littera consonanti et vocali 
brevi. Longa est syllaba, quae constat 1) e consonanti et vocali longa 

breves 

est -v^o, ^^^^-—^. ^v^-w (nam * vera est consonans), C^v^^ «^ — 
(Tawi(;tw est verum ndn). 

Longae vocales cognoscuntur litteris productionis ^^^ additia; 
sed in certis quibusdam syllabis hae omittuntur: 1) Scribitur plerum- 
que \JvA pro ULa ( — \ <UJ\ pro 2J^\ ( — w), CS^yi^ pro O^^^ 

(^ ) cett. V. §6 Ann.; Wright 1, 9. 2) Ne eadem littera produ- 

ctionis bis posita se ipsam sequatur, singulam scribere solent, cui addi 

potes^nota -: ^j^^j pro ^j^^^j (^ — ), J^^ V^^o ^j^j{y^ — ), J>\ 
pro ^J^\ \ (- '-' J). 3) Non exprimitur littera ^ in umdf imH^ terminatione 
antiqua pluralis pronominalis, qua saepe utuntur poetae pro recentiore 

ww, im\ ut ^»-Xi\ (-<^-), ^^^ (-^-)» ^ ^-^\ ^ i"^-)' *) Scribunt 
suffixa JJ, ^ pro ^, ^^^, sed haec corripere licet. 6) Non opus est 
addere litteram ^^ vel ^ ad significandam longam vocalem homoeo- 
teleuti, in quam exeunt versus. Omnis enim versus aut finitur con- 
sonanti aut longa vocali, sive est per se longa, sive posita pro brevi 

et Tanwino (ut J^^J^p pro J-^J-4^*, c>^) ^ — pro \^^)\ 

sive brevis producta (ut v /l^\ -^o-, ^2^\v>^. ^ — ), sive est t quod 

non nisi homoeoteleuti causa additur (ut v>3 v^- pro wV3). 8ed a in De re metrioa. 235 

fine versus producta per \ exprimitur (ut '-o.) — pro ^.-^, )^^\ -w- 
pro J-?3\). ^ 

Brevis est syllaba posterior vocis U\ „ego" (^^)*) et u vocum 
demonstrativarum &)^^\ («^-^), <^^^\ (^_ww); ^^\ v,_ cett. 

Conspectus metroruin, quae in hoc libro 

inveniuntur. 

Carminis alicujus metrum quaerens scias, poetamm fragmenta 
saepe primi versus prima vocula ^ vel \^ privari; itaque ut talis 
versus metrum restituas, syllaba brevis tibi supplenda erit. 

A. Metrum simplidssimum est jambicum 

1) j^j^\i cujus schema est 

0_w_- I 0_w- I O_o_ Vel 0_w_ I w-w_. 2J 

Pro dijambo choriambus -ow_ vel adeo paeon quartus »>>>^w_ 
poni potest. Idem nonnunquam fit in aliis quibusdam metiis, 
id quod nota + expressimus. 
Hoc unum metrum non dividitur in hemistichia, sed suo quisque 
versiculus homoeoteleuto praeditus est. 

B. E metro jambico orta sunt * 

2) <J^^\ (in quo prior dipodiae jambicae pars semper una 
mora aucta est) 

a) brevius "^y.-^- j ^_o_ u y.:^-y^~- \ ^^-w- \ _3) 

b) longius ^^-w- I v^jf-v,- I y^-..- II ^J^-w- I -_^-w- I ^^-v- 
Pro ultimo pede posterioris hemistichii (quo homoteleuton 
efficitur) per totum carmen poni potest ^v — . 

3) j^\^\ (in quo posterior dipodiae jambicae pars semper una 
mora aucta est) 1) Earissime veteres poetae exhibent and; multo saepius posteriores. 

2) Modo insoUto pg. 47, 2 sq. utraque metri species conjungitur. 

3) Versus hypercatalecticus. Talia in sequentibus non noto. 
236 De re metrica. 

4) ^^-ilJ\ (in quo pro tertia dipodia jambica «^- [vel — ] 
ponitur) De + vide, quae diidmus ad f^jJ^. 

C. Alia metra simplicia. 

5) <^^UlXJL\ (consistens e bacchiis vel amphibrachybus) 

In eodem carmine et versus, quorum priora hemistichia cata- 
lectica sunt, et qui sunt integri contLneri possnnt. 

6) J^jJ\ (consistens e pedibus formae ^u — )<) 

a) brevius ^^ — | ^w — || v^ — ^^ — 

b) longius ^<j — I v^ — I ^w- II y*^-- I ^yj — I iiw_. 

7) rr^^ (antispasticum) 

D. Metra composita. 

8) ia*s.M<fcii«^ili 

O — v^— I yv>— I Cv./— I wv^— II 7 — w— I ^S.*- I O— «k^— I ww. 

Pro ultimo pede posterioris hemistichii poni potest — . 
De + vide quae dixinms ad j^j^^* 

^_v I s^ I v^-v I v>-v^- II s^_iii I s^ I w..y I v^«v^-.2) 

Pro ultimo pede posterioris hemistichii poni potest u — et w . 

10) LJt.^cii.\ 

^^^^ I 0_v>_ I Vu II V^ I O-u- I ^KJ . 1) Earissime ^v^-w. 

2) Earo invenitur ^^^- in pede secundo hemistichii vel prioriB Vel 
posterioris, qua quidem mutatione gravitas hujus metri, apud veteres nsi- 
tatissimi, in&ingi videtur. Addenda et Emendanda. 

2, 15 lege ci'-^ pro (_^U-^. 

3, 8 Aim. 1. «Ut^ et l^^" pro l-V^. 

4, 10 1.^5-«.^* pro 5-«»>. 
8, 1 1. ^i\^\p pro 2ui.\^. 

8, 6 1. C^^t^-^^-J^ pro CJy^^^^'^^' 

9, 1 1. *UXrl'^\^ pro ^UXs^'^^^. 
9, 6 1. UgTwUjcu pro ^^UsLV* 

9, 14 1. \^>^ pro li^^. 

10, 5 1. tyJ^^ P^^o t^J^^. 

11, 13 1. t^.5-*.^^ pro \^^^^' 
11, Aim. lin. 1 1. 2 pro 3. 

9 ^ 
y.oco\_5 pro^ 
13, 4 1. A-A-*-Xi> pro ^*^*"tt^» 

13, 8 1. y^ pro ,>o. 

14, 11 1. Jy\ pro Jy ^. 

14 Ann. lin. ult. 1. „Jaq. 1, 791" pro ,:Jaq. 1, 793". 

15 Ann. 6 1. ^\^ pro i^\>. 

16 Ann. 12 1. „Illa" pro „Ille". 
17, 12 1. J^y pro J^T. 

20 Ann. lin. 2 1. „126" pro „129". 
21, 10 1. t^\ pro ^^\. 

27, 7 1. ^nHn.B^ pro ^■ n'^ b^, 

28, 5 1. Ui^^ pro ,JJ^, X ^ ^ </y 238 Addenda et Emendanda. 

29, 1 1. (►^^-^^ pro ^»J-iXL\. 
30 Ann. lin. 1 1. „4" pro „3". 
31, 3 1. dCJLo^ pro ^JJUo^. 
32, 

35, 3 1. O-^*^^ pro V J-"^^' 

4 1. SUXo pro SUa^. 
6 1. ^^ pro ^^. 
11 1. i\j-«\ pro JJ\^\. ^ 
11 1. (JU-i> pro (JU-^. 35 
35 
39 
40 
42 

43 
52 

52 
52 
57 
58 
61 
65 

72 

74 

78 

83 1 1. ;^^asuo pro i^y^^^^* 
3 1. Lll)^^<i pro 0^^9- 7 1. 5 pro 3. 

2 1. AiU^^^ pro L^^Ujo^. 

I 1. ^« c v.mj\^ pro ^».^u^\^. 

i 1. J^s-^ pro J4r>*. 

II 1. \M pro \M. 

5 Ann. lin. 2 1. „mei" pro „meus". 
Ann. lin. paenult. 1. „681" pro „683". 
12 1. CUkJi pro CUiai«>. 
1 Ann. 1. „8" pro „9". 

3 1. J)i. pro 3f^' 

Ann. lin ult. 1. „ipse" pro „ipsa". 1 1. KSf^ pro v5j-*-***- 

1 1. Vy^K^ et inde in Glossario p. 121* 1. 11 „VI alter alteri 
adjuverunt". 
83, 8 L JlS^ pro J^^. 

86, 15 Ann. 1. «capitis" pro „faciei". 

87, 1 1. cr^./ P^o ^jT^^f' 
87, 15 1. J-^ pro Ji^- ^ 
93, 12 1. «-^\^^ pro K^yM, 

98 numerus 10 ad lineam sequentem pertmet. 

•• ? •• . r ^ 

107, V. 18 1. d^^<^, pro i^^^oAi. ;i u 


<; 1 DO NOT REMOVE 

OR MUTILATE